BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 22 de gener de 2009

Crònica de la darrera sessió plenària celebrada a l’Ajuntament de Beniarrés

El passat dia 20 de gener va tindre lloc sessió plenària de caràcter extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. A la sessió no va acudir cap persona com a públic per veure i escoltar en viu les deliberacions i els acords que es van adoptat. És de lamentar que la gent no assisteixca als plens que es celebren al nostre ajuntament doncs el que allí es decideix els afecta directament i sempre podran rebre una informació directa del que ocorre al poble, molt millor i verídica que la que s’escolta per alguns cantons del poble.

Sempre una imatge val més que mil paraules i veure la cara, el gest o el to de veu en la contestació dels nostres governants a les preguntes i qüestions formulades per l’oposició val més que llegir l’acta de la sessió.

Els punts que es van tractar en la sessió van ser els següents:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior la número 12/08 del dia 12 de novembre i la número 13/2008 de 19 de desembre del 2008.

L’acta número 12/08 de data 12 de novembre va ser aprovada amb els vots a favor del Partido Popular, l’abstenció del BLOC i el vot en contra del PSPV-PSOE.

L’altra acta va ser aprovada per unanimitat.

2.- Obres fons d’inversió local

Aquest tema sobre en que destinar els 236.000 € dels “Fons Zapatero” tornava damunt la taula. Si fa poc més de 15 dies es votava que aquests diners anaven a destinar-se a la construcció d’un nou edifici per a la banda musical. Ara ens tornaven a fer votar novament en que s’anaven a destinar aquests mateixos diners. En aquest cas es presentava destinar-los a la construcció d’un edifici per a la música per amb menys diners que la votació anterior i destinar uns 20.000 € a la construcció d’un mur que te que separar el terrenys dotacionals del zona del Dr.Orero adquirits per l’ajuntament amb el xalet del mateix nom (aquesta obra fa temps que està compromesa mitjançant conveni entre la propietària del xalet i l’ajuntament)

Ací entre moltes altres qüestions sobre els motius del canvi de projectes dels diners dels “Fons Zapatero”( podeu llegir els motius clicant ací al punt 2) està saber quins dels dos acords és el vàlid doncs el primer acord on es destinaven integrament els diners al nou centre per a la banda musicals no ha sigut revocat i per tant és plenament vàlid.

El resultat de la votació va ser: 5 vots a favor del Partido Popular, 3 abstencions del PSPV-PSOE i 1 vot en contra del BLOC.

El motiu de l’abstenció dels socialistes ve fonamentat en que volem que vinguen aquests diners al poble de Beniarrés però no estem d’acord en que es gasten en aquestes obres doncs creguem que hi han altres més prioritàries i necessàries.

3.- Aprovació bases mèrits específics que han de regir el concurs ordinari per a la provisió del lloc de secretària – interventora.

L’actual secretaria-interventora no té la plaça en propietat i per tant aquesta plaça te que eixir un dia o altre a concurs públic. En aquest punt es pretén aprovar les bases per als mèrits específics per a cobrir la plaça esmentada.

Aquests mèrits tenen un total de 7’50 punts i son mèrits que l’ajuntament creu oportuns valorar per als i les candits/es que es presenten, així com nomenar el tribunal que deu valor aquests mèrits específics.

El resultat de la votació va ser 5 vots a favor d’aprovar-les del Partido Popular i 4 abstencions de la resta de grups (BLOC i PSPV-PSOE). El motiu de l’abstenció ve fonament perquè al nostre parèixer no poden haver càrrecs polítics al tribunal que ho valorarà i en aquest cas l’alcalde de Beniarrés era el president del tribunal.

4.- Aprovació conveni urbanístic.

Un altre punt on no van coincidir l’equip de govern i l’oposició.

El Partido Popular presentava un conveni amb la propietària d’uns terrenys inclosos dintre de l’àrea de repartiment del Dr. Orero que seran destinats a zona verda per a que els cedixca a l’ajuntament de Beniarrés de forma anticipada.

La discrepància ve que l’escriptura presentada per la propietària no està passada per el registrador de la propietat i per tant no s’acredita la titularitat de la parcel·la podent eixir més propietaris.

El resultat de la votació va ser 5 vots a favor del Partido Popular, 3 abstencions del PSPV-PSOE i 1 vot en contra del BLOC.

5.- Concessió llicències urbanístiques.

Es van passar quatre obres. Una major i tres menors.

Van ser aprovades amb els vots del PP i BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE. L’abstenció socialista ve fonamentada en que estem a l’espera que l’alcalde convoque una reunió de tots els partits polítics per consensuar un protocol que regule de forma correcta la concessió i el seguiment de les obres a Beniarrés.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...