BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 26 de juny de 2009

Recull de noticies breus

Aquest és un recull breu de noticies sobre el nostre poble i en especial sobre el nostre ajuntament que he considerat oportú recopilar-ho en un article

L’Ajuntament de Beniarrés ha deixat perdre una subvenció de 9.000 € destinada a acabar la vorera que va al polígon industrial de Beniarrés i que sufragava la inversió a fer-se al 75% del cost total de l’obra per considerar que no estava suficientment subvencionada.
____________
L’Ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés per una període de 2 anys. La quantitat que deu abonar l’ajuntament és de 30.400 € per els 2 anys, 7.600 € l’any 2009 i 22.800 € l’any 2010.Cal dir que en el nou contracte s’han llevat l’acompanyament el dia de l’arribada dels reis mags a Beniarrés, tots els passacarrers de vespra de festa i el concert d’estiu que es celebra abans de Festes. Han quedat tots els actes religosos, l’acompanyament a les autoritats i s’inclou l’acompanyament als festers i festeres.
______________
Després de la renuncia de la regidora del PP Raquel Bonell Jordà i la presa de possessió del nou regidor popular Ignacio Tomàs Lorente, ha hagut una nova redistribució de regidories , juntament amb les que ostentava el regidor del BLOC, Pep Jordà i que fa temps va renunciar a d’elles quedant:
Ignacio Tomas Lorente com a regidor de Festes, Comerç i Foment del Valencià
Franciso Jose Tomàs Lopez com a regidor de Turisme, Hisenda, Urbanisme i Parcs i Jardins.
Yolanda Calbo Moncho coma regidora de Cultura, Serveis Social, Dona, Infància i Joventut.
________________
L’Ajuntament de Beniarrés ha comprat un bancal de 2306 m2 a la zona del barranc de l’Enctada a un veí i una veïna de Beniarrés per 9.000 € ( 1.500.000 pessetes), resultat el m2 a 3’90 € (650 pessetes)
________________
La modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) nº 3 que afectava a la zona del Teular i que va ser plantejada per l’Ajuntament de Beniarrés a la Conselleria de Territori i Habitatge, ha sigut desestimada, quedant l’àrea esmentada, tal i com està huí en dia en PGOU vigent.El més curiós es que en el darrer ple ordinari, l’alcalde ni ens va informar als grups polítics sobre aquesta desestimació i sols a una pregunta del PSPV-PSOE, va reconèixer aquesta desestimació.
_________________
Al ple celebrat ahir a l’Ajuntament de Beniarrés, l’alcalde ens va dir que en 180 dies no havia tingut temps de traure a concurs públic l’oferta pública de treball per a l’any 2009 aprovada per a l’Ajuntament de Beniarres ( 1 auxiliar administratiu i 1 peó de serveis). No serà que voldrà triar-los a dit?, No serà que ja estan triats? Per a que hi ha temps?

El Partido Popular va votar en contra i per tant es va desestimar, la moció presentada per el PSPV-PSOE per tal d’aprovar un sèrie de bateries per ajudar, en la mesura de lo possible a les families on no treballe cap membre, a la contenció de la despesa municipal i a revitalitzar l’economia local amb arguments com que ja s’ajuda prou, o que la culpa es de Zapatero.
______________

Preguntat pel grup municipal socialista al Partido Popular en la darrera sessió celebrada el passat dia 24 de juny sobre quan s’ha pagat i molt va costar el Correfoc del dia de la vespra de les Festes patronals de l’any 2008, l’alcalde ens ha dit que ni s’ha pagat ni han presentat factura.

I es que hi ha gent que té molta “SORT” doncs el mateix va passat l’any 2006 amb el sopar de festes fet per una empresa de fora que ni va presentar factura ni va voler cobrar. Vosaltres teniu la mateixa “SORT” quan encarregueu alguna feina a alguna empresa en les vostres cases o negocis?
______________

Sembla ser que l’exposició que hi ha al museu municipal de “Ca la Mestra”, ha sigut com un traca. Es va inaugurar amb una gran promoció pels mitjans de comunicació el passat dia 15 de juny amb la visita dels comissaris de l’organització per a després permanèixer amb les portes tancades fins a la Fireta. Algú sap quins dies està oberta per visitar-la?
_____________

Els darrers mesos s’està licitant per part de l’Ajuntament de Beniarrés una gran quantitat d’obra i inversió pública com mai abans s’havia fet i de la qual cosa els socialistes se n’alegrem, doncs ajuda a molt gent a trobar treball i eixir de l’atur.

Evidentment també cal recordar que mai el poble de Beniarrés havia obtingut més de 500.000 € (80.000.000 pessetes) en ajudes per a gastar-les al llarg de tot l’any 2009, 238.000 € del Pla Zapatero i 270.000 € del Pla Camps ( aquest està per confirmar en la seua totalitat i el més important per cobrar per part de l’Ajuntament de Beniarrés).

Ara falt que l'ajuntament licite els vora 920.000 € d'inversió presupostats al pressupost de l'any 2009 del nostre poble
._____________

El govern municipal del Partido Popular va ingressar en concepte de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de caràcter urbà en l’any 2008 18.196 €, 9.693 € més dels previstos.

El que resulta una paradoxa, és que en el programa electoral del PP de l’any 2003, proposava la supressió d’aquest impost si governaven. Perquè no ho fan ara si tenen majoria absoluta?
______________

El govern central socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero, va transferir a l’Ajuntament de Beniarrés l’any 2008 en concepte de “ Participació municipal en els tributs de l’estat” la quantitat de 252.400 € (42.400.000 pessetes), pagant-se tot a 31 de desembre de 2008.

La comunitat autònoma governada per el Partido Popular, va transferir a l’Ajuntament de Beniarrés en concepte de “Transferències corrents de l’administració general de la comunitat autònoma” 134.968 € ( 22.405.000 pessetes), quedant pendent de pagament a 31 de desembre de 2008 45.412 €

dimecres, 24 de juny de 2009

Fira o fireta?

El que a simple vista pot semblar un simple canvi lèxic entre la paraula “Fira” i la paraula “Fireta”, amaga moltes coses més, amaga un vertader canvi semàntic.

Cap a l’any 2002, una idea sorgida de la societat beniarresina, es va veure plasmada amb la celebració de la “I Fireta de la Tardor” a Beniarrés. Un projecte que com he dit, no va ser fruit d’una ocurrència dels membres de l’equip de govern d’aleshores al consistori beniarresí, més be va ser, el recull de propostes de persones que pensaven que Beniarrés podia mostrar a la resta de pobles de la comarca el que erem capaços de fer amb les nostres mans, de produir als nostres camps, de mostrar el nostre art, els nostre músics i la nostra música, de mostrar els nostres productes industrials, es a dir, de mostrar el que erem, un poble dinàmic i amb ganes d’obrir-se a la comarca.

Aquesta primera Fireta de la Tardor es va celebrar el darrer cap de setmana de setembre, va tindre una gran acollida entre tots els pobles de la comarca i el seu cost va ser, aproximadament, d’uns 4500 €. Va ser, una gran fireta, encara que siga en diminutiu, perquè va ser la Fira del poble de Beniarrés, de la gent de Beniarrés.

Deixant passar un temps , el proper cap de setmana, del 26 al 28 de juny, es celebra la “Fira de Beniarrés”. Com recordareu molts, sols va entrar a governar el PP l’Ajuntament de Beniarrés, es va canviar la data passant de finals de setembre a finals de juny i como no, es va canviar el nom, passant de nomenar-se la “Fireta de la Tardor” a la “Fira de Beniarrés”.


Hi ha gent que no li agrada que es diga la “Fireta de Beniarrés” perquè per aquesta gent, aquest diminutiu, no te el caràcter afectiu i de fireta de tots que tenia quan s’anomenava la “Fireta de la Tardor”. Per aquesta gent dir “Fira” es símbol de grandesa, de molts diners gastats, de portar grandiosos espectacles de fora, de deixar a banda els artistes locals, en definitiva de no promocionar el nostre poble, de no promocionar el que som capaços de fer i de no donar a conèixer el que tenim i el que som. Sols una apreciació i es que una fira que deuria anar a més en quant a expositors locals, cada vegada va a menys, algú sap perquè?

Sense anar més lluny, dels 4500 € que va costar la primera “Fireta de la Tardor” vam passar l’any 2007 a un cost de 52.000 €, vora 15.000 € més que el que va costar la Fireta de Sant Antoni a Muro d’eixe mateix any. Si la primera “Fireta “ es va fer en setembre, la “Fira “ es fa ara a finals de juny. Si la “Fireta” era un esdeveniment esperat per molta gent, ara la “Fira” es un tràmit més que te que complir l’equip de govern. Altra dada és el nombre d’expositors i d’empreses locals que exposen el que produeixen i el que saben fer. Bàsicament s’ha quedat en anecdòtic quan aquesta era la llavor de la Fireta.

Crec que deguem recuperar l’esperit inicial d’aquesta idea deixant el talonari guardat ( i no per la crisi, que també), obrir aquest esdeveniment a tota la societat beniarresina, siga de l’agrado o no de l’equip de govern i canviar les dates de celebració a unes altres més idònies deixant-se l’orgull a casa. Que siga la millor Fireta de Beniarrés i un aparador del que som i el que sabem fer com a poble.

dimarts, 23 de juny de 2009

Preguntes per escrit

El grup municipal socialista presenta 7 preguntes al ple per a que siguen contestades per l’equip de govern.

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés, ha considerat oportú presentar per aquesta ple ordinari 7 preguntes per escrit per a que siguen contestades per els membres de l’equip de govern.

Amb aquestes preguntes, presentades per escrit abans de 24 hores de que es celebre la sessió. L’equip de govern del PP està obligat a contestar-les i no poden dir que no ho saben o com moltes altres vegades, que et contesten “ que l’altre ple ordinari ja et contestaré”, es a dir, a finals del mes de setembre, com moltes altres vegades ja ens ha passat.

Bàsicament, aquestes preguntes son dades molt concretes i xifres i a banda d’aquestes, es preguntaren altres de forma oral que l’equip de govern del PP, depenent de la voluntat que tinga, constestarà o no.

L’instància presentada amb les preguntes és la següent:


En Jose Vicente Sanjuan Camps, en qualitat de portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE, té a bé sol·licitar que per part del Sr. Regidor responsable es responga a la següent pregunta en el pròxim Ple Ordinari del mes de juny de 2009 i a tenor de l'establit en l'article 97.7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats:

PRIMERA PREGUNTA:

- Decret on està pagat i quantitat a la que ascendeix la despesa del Correfoc realitzat en les passades festes patronals de l’any 2008.

SEGONA PREGUNTA:

- Decret on està pagat el servei de grua presentat al llarg de les passades Festes Patronals de l’any 2008.

TERCERA PREGUNTA:

- Quina administració o entitat van ingressar en el capítol IX, grup 0.911 del pressupost de l’any 2008, la quantitat de 80.000 €?, Baix quin concepte?, Quin va ser el seu destí?

QUARTA PREGUNTA:

- L’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés. Quina quanitat econòmica ha d’abonar el consistori? Quins actes entre dins del nou conveni? I Quins actes s’han llevat respecte el conveni anterior?

QUINTA PREGUNTA:

- A la data de la celebració d’aquesta sessió. Quants diners falten a pagar per part dels adjudicataris de les parcel·les del polígon a l’Ajuntament de Beniarrés?, Quants diners té l’ajuntament de Beniarrés a data de d’avui com a conseqüència de la venda d’aquestes parcel·les?

SISENA PREGUNTA:

- Quants diners va ingressar l’Ajuntament de Beniarrés en concepte per la celebració del mercat dels diumenges al llarg de tot l’any passat?, Quants mercats es van celebrar?

SETENA PREGUNTA:

- En concepte de que es van anular drets de cobrament per valor de 5.728 € en l’impost sobre bens immobles (IBI) en l’exercici econòmic 2008?

dilluns, 22 de juny de 2009

Moció per al ple ordinari

Aquesta és la segona moció que ha presentat el PSPV-PSOE per al proper ple deldia 24 de juny i diu el següent:

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i aprovació en el plenari a celebrar el proper dia 24 de juny de 2009 la següent moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia:

MOCIÓ


El temps passa i l’equip de govern no actua. Estic referint-me al polígon industrial “Els Pinets” de Beniarrés. Polígon que es va promoure per iniciativa pública i que va ser una aposta cap el creixement del nostre poble, cap a la creació de llocs de treball i cap a la industrialització de Beniarrés, que tantes vegades haviem vist passar de llarg.

Ens trobem baix la paradoxa de que si alguna empresa està interessada en crear un projecte empresarial a Beniarrés i crear llocs de treball, es troba davant la crua realitat de que no hi han terrenys industrials per poder construir el seu negoci perquè totes les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets” estan venudes però sols un 30 % estan construïdes, mentre que el restant 70% està ple de males herbes.

Les parcel·les industrials van ser venudes als adjudicataris a un preu de 72 €/m2 i amb unes condicions que havien de complir. Han hagut adjudicataris que amb gran esforç i sacrifici han instal·lat el seu projecte empresarial i han creat llocs de treball, malauradament una minoria. La resta d’adjudicataris de les parcel·les industrials, signant el mateix plec de condicions que la resta, no han instal·lat cap projecte empresarial i sols cal pegar-se una volta pel polígon industrial “Els Pinets” per veure que on deurien haver naus industrials que crearen llocs de treball son solars plens de males herbes.

Resulta incomprensible, des de una visió de l’estima per el poble i de les ganes de prosperitat per a Beniarrés, que l’Ajuntament de Beniarrés no haja aplicat el plec de condicions signat entre els adjudicataris de les parcel·les i el propietari de les parcel·les que era l’Ajuntament de Beniarrés i per aquest motius ens vegem obligats a presentar aquesta moció.

Per tot açò sol·licita:

1.- Que es compleixca el plec de condicions que formava part del contracte de compra venda de les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets”, signat entre l’adjudicatari de la parcel·la i l’Ajuntament de Beniarrés com a propietari de les parcel·les, en la figura del nostre alcalde, Luis Miguel Tomás Lopez, per a tots els adjudicataris que l’hagen incomplit.

diumenge, 21 de juny de 2009

Ple ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dia 24 de juny de 2009, dimecres, a les 19:00 hores es celebra sessió plenària de caràcter ordinari ( amb precs i preguntes) a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 8/09 de data 13 de maig

2.- Ratificar decret 81/09 de data 18 de maig del 2009

3.- Donar compte decrets d’alcaldia: 47-101/09 i 30 bis.

4.-Conèixer la resolució d’alcaldia 102/09 de data 10 de juny del 2009 sobre delegacions conferides.

5.-Acordar sobre canvi de nomenament de representant en el Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis.

6.-Adjudicació condició d’Urbanitzador, aprovació definitiva del PAI i aprovació del projecte d’urbanització.

7.-Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, Diputacions Provincials i la FVMP en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

8.- Aprovació Bases Beques Esportives 2009

9.- Concessió llicències urbanístiques

10.- Assumptes extraordinaris si els haguera

11.-Mocions Grups Polítics

12.- Informes d’alcaldia

13.- Precs i preguntes

Abans de veure la documentació el que es pot destacar a priori, és el punt sisé, on sembla ser que el PAI de l’àrea de repartiment nº1, o més conegut, com del Dr. Orero, va cap endavant, el que propiciarà que s’urbanitze aquesta àrea de repartiment i es puguen construir habitatges. Cal dir que el 30 % dels habitatges, dels vora 22, que caben en aquesta àrea han de ser de protecció oficial.

Els socialistesestar anem a vigilants, com sempre hem dit , per a que l’ajuntament de Beniarrés obtinga els metres quadrats que li pertoquen per aportar vora 1000 m2 dintre d’aquest PAI, corresponents al carrer que actualment uneix el carrer del Dr. Orero amb al carretera i que mai se’ns ha informat. També a l’ajuntament li pertoquen, a banda d’aquests metres quadrats que aporta dintre del PAI amb l’esmentat carrer, uns altres metres quadrats provinent de l’urbanització de l’àrea i que son de cessió obligatòria.

També es pot destacar l’onzé punt i que corresponent a les dues mocions del PSPV-PSOE i una del BLOC. En aquest punt els socialistes proposem una bateria de mesures econòmiques per tal d’ajudar les famílies més necessitades, ajudar a les empreses i reactivar l’economia local. En la segon moció proposem la reactivació del polígon industrial de Beniarrés després de veue com en les parcel·les industrials, en lloc d’haver naus industrial que creen llocs de treball, estan plenes de males herbes.
Com en aquest ple es poden fer preguntes i precs, si ho considereu opòrtú o voleu que es faça alguna pregunta a l'equip de govern, sols cal que la feu arribar a aquest mateix blog en forma de comentari o envieu un correu a fedebeniarres@gmail.com

divendres, 19 de juny de 2009

Moció per al ple ordinari

Hi haurà ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés el proper dia 24 de juny a les 19:00 hores.

El grup municipal socialista ha considerat oportú presentar dues mocions per a que siguen deliberades i, esperem, aprovades per la majoria de la corporació.

En aquesta primera moció proposem una sèrie de mesures que poden ajudar a les famílies que pitjor estant passant-ho dintre de les possibilitats que té l’ajuntament de Beniarrés, així com unes propostes de reducció de la despesa de l’ajuntament, una mesures per reactivar l’economia local i unes propostes d’inversió mirant capel futur de Beniarrés. La moció diu el següent:

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i aprovació en el plenari a celebrar el proper dia 24 de juny de 2009 la següent moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia:
MOCIÓ

El poble de Beniarrés al igual que la resta de pobles del País Valencià i de la resta de l’estat espanyol i perquè no del mon, està patint aquesta crisi mundial que bàsicament està afectant al treball, amb molts d’acomiadaments, tancament d’empreses, destrucció de treball, pràcticament paralització de la construcció d'habitatges entre altres coses, que fan que molts veïns i veïnes del nostre poble estiguen a l’atur. Fins i tot, hi han famílies senceres que tots els seus membres estan aturats.

Com que les administracions locals no són immunes a la crisi i el nostre Ajuntament també està patint d’una manera directa les conseqüències de l’aturada de l’activitat econòmica i atenent a la responsabilitat que tenim des de l’Ajuntament com administració més propera als nostres ciutadans, els nostres pressupostos i accions han de reflectir la situació social i econòmica del moment. Per tot això, cal emprendre mesures en diversos fronts. Al nostre entendre, en tres principals camps que passen pel control de la despesa de l’Ajuntament, el foment de l’economia local i les mesures d’alleujament fiscal a les famílies.

L’Ajuntament de Beniarrés, no pot quedar-se amb els braços creuats i encara que les mesures que puga prendre no siguen molt espectaculars si que poden ajudar a aquestes famílies que es troben amb aquestes dificultats econòmiques.

Els socialistes de Beniarrés proposem les següents mesures per tal d’ajudar a les famílies que estiguen tots els seus membres sense treball amb les següents mesures:

- Que deixen de pagar la taxa de la recollida de la brossa.

- Que deixen de pagar l’impost de l’IBI.

- Que deixen de pagar la taxa de l’aigua potable.

- Que deixen de pagar l’impost de per circular amb els vehicles.

- Que deixen de pagar la taxa de la Guarderia Municipal.

- Increment dels ajuts econòmics municipals per de beques de menjador escolar

Altra mesura que pot implantar el nostre Ajuntament per tal de revitalitzar l’activitat en les empreses locals son:

- Que les persones que realitzen obres menors no paguen el ICIO al menys durant 2 anys

- Que les empreses que realitzen obres majors paguen el 1% envers del 2 % de l’ICIO, es a dir una reducció del 50 % en l’impost al menys durant 2 anys.

- Que l’Ajuntament de Beniarrés licite l’obra pública prevista en l’annex d’inversions del pressupost de l’any 2009 i que aquesta recaiga en empreses locals.

- Implantació de la llicència exprés: revisió de les ordenances per accelerar i simplificar els procediments de tramitació de llicències i tràmits vinculats amb l’activitat econòmica (activitats, ambientals, d’obres, tramitació telemàtica, etc).-Establir a 30 dies els terminis de pagament a proveïdors

Una altra mesura molt important es la contenció i control de la despesa de l’Ajuntament de Beniarrés entre altres propostes, per això proposem:

- Que l’Ajuntament reduïsca el Capítol 2 del Pressupost Municipal destinat a despesa correnta per a l’exercici de 2009, tot comprometent-se el Govern Municipal a realitzar un reajustament pressupostari per tal que esta reducció afecte més a partides secundàries com despeses en protocol, celebracions per motius d’inauguracions, publicitat, etc .

- Optimitzar els recursos econòmics, personals i el coneixement de l’organització de l’Ajuntament.

- Eliminació dels sous dels càrrecs polítics i personal de confiança.

- Reduir la despesa de les partides de publicitat i propaganda, atencions protocol·làries, telefonia mòbil i festes ordinàries anuals, que permetia alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials i de suport a l’ocupació.- Proposem la creació d'una quadrilla per un període de 4 mesos per a netejar les forests o el mobiliari urbà per a quan acaben els plans de foment de treball del SERVEF i així donar treball a les persones que tenen dificultat de trobar-lo. L'estimació del cost seriosa de 15.000 € que eixirien de la partida de Festejos Populars dotada amb 60.000 €.

- Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pintes”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.


Per tot açò es sol·licita:

1.- Que aquestes mesures siguen aprovades per la majoria de la corporació i que entren en execució en el mínim de temps possible.

2.- Que la durada d’aquestes mesures siga efectiva mentre dure la crisi econòmica

Fireta de Beniarrés 2009

Del 26 al 29 de juny es celebra la Fireta de Beniarrés 2009


PROGRAMACIÓ
DIVENDRES 26 juny


20:00 h
Inauguració de les exposicions.
Animarà l'acte el “ grup de dolçaines, tabaleters i danses de l ‘Esportí”

21:00 h
Cercavila a càrrec de la Banjub, eixida des de Plaça de l'Ajuntament

21:30 h
La Fira dels Jubilats.
Sopar gratuït( cal apuntar-se abans del 24 de juny en la llar dels jubilats), amb animació musical


DISSABTE 27 juny


09:00 h
Despertada a càrrec del “ grup de dolçaines, tabaleters i danses de l ‘Esportí”

10.00 h
Obertura de les parades del mercat i animaciò

13.00 h
Taller de pintura infantil Mural Jaume I
a la plaça de l’ ajuntament

19.00 h a 22.00 h
Taller infantil de bambolles de sabó
a la plaça de l'ajuntament

20.00 h
Batucada brasilera

22.00 h
Paella Popular

00.30 h
Orquestra

Al llarg del dissabte jocs de màgia pels carrers del poble


DIUMENGE 28 juny

12:00 h
Missa en honor de Sant Pere, Patró del Poble

18:00 h
En el trinquet municipal, partida de pilota valenciana

21:00 h
Processó de Sant Pere” “Paraetes” del Mercat tot el diumenge
EXPOSICIONS

ASSOCIACIÓ DE BONSAIS : Saló parroquial

MANUALITATS : (Associació ames de casa)

EXPOSICIÓ DE PINTURA : (Taller de Pintura)

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA COVA DE L’ OR

POBLES DEL COMTAT
BENIARRES: UN VIATGE EN EL TEMPS

EXPOSICIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESPORTÍ : (Centre Cultural Joan Fuster)

JAUME I , EL REI CONQUERIDOR : ( Museu)
Totes les exposicions es troben ubicadesen el carrer Rosa Escrig i Centre Cultural Joan Fuster


Nota: Informació estreta de la web de l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 17 de juny de 2009

Donde dije digo, digo Diego

A la web de l’Ajuntament de Beniarrés i en la seua primera plana es pot llegir el següent:


L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS I LA UNIÓ MUSICAL HAN FIRMAT EL NOU CONVENI


EL MÉS DESTACAT ES QUE L'ACOMPANYAMENT DE FESTERS I FESTERES SERÀ ASSUMIT PER L’AJUNTAMENT


Com es pot apreciar en aquestes paraules, hi ha un nou conveni entre la Unió Musical de Beniarrés i l’Ajuntament de Beniarrés. El que es vol destacar a primera vista és que l’acompanyament de festers i festeres anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament. Ja no diu res més. No diu ni el seu cost, ni els actes que entren en aquest nou conveni, simplement destaca el fet de que l’acompanyament als festers i festeres serà “debades”.

No he llegit el conveni i per tant no puc dir el nou cost anual que tindrà. L’any passat era de 5.000 € més o menys a l’any, però finalment l’ajuntament sols va pagar 3.000 € degut a que la Unió Musical va rebre una subvenció de la Diputació.
No vaig a entrar en el conveni a fons perquè, com he dit el desconeixc, però una persona m’ha dit que pràcticament tots els actes civils, es a dir, passacarrers, concerts, acompanyament als reis, entre altres actuacions, s’han suprimit del conveni i sols han quedat els actes religiosos. Com tots sabreu, qui paga mana.

Però no vaig a tractar del conveni, sinó de com el Partido Popular i el nostre alcalde de Beniarrés, Luís Tomàs pràctica el que diu la dita castellana de “donde dije digo, digo Diego”. Per sort podem gaudir d’hemeroteques i tenir informació per a veure com en temps tant curt de temps com puga ser un any, els conceptes, les prioritats i la forma de governar pot canviar.

El grup municipal socialista va presentar aquesta moció el dia 25 de juny de 2008, es a dir, no fa ni un any. La moció deia el següent:


El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i aprovació en el plenari a celebrar el proper dia 25 de juny de 2008 la següent moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia:


MOCIÓ


Recentment mitjançant decret , l’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni de col•laboració amb la Unió Musical de Beniarrés amb el qual es contracten les actuacions que l’ajuntament sol•licita i el que es pensa pagar per elles, que en aquest nou conveni passa a 5.123 € anuals en pagament únic.

L’anterior conveni regulava unes actuacions i per aquestes l’ajuntament de Beniarrés pagava 7.777 €, es a dir amb el nou conveni l’ajuntament s’estalvia 2.654 € ja que es pensa traure una subvenció de la Diputació d’Alacant (segons paraules de l’alcalde) per a pagar una actuació musical i on pràcticament les actuacions que figuren en el nou contracte son les mateixes que en l’anterior.

Les festes patronals que es celebren a Beniarrés en el mes d’agost, la festa de Sant Pere i la Festa de la Puríssima cada vegada costa més que la gent dels carrers que els hi toca o els festers i festeres de l’any, s’animen a fer-la doncs el cost de la festa cada vegada és major, hi ha menys cases habitades i la gent no participa tant d’aquesta festivitat religiosa per diferents motius.

Al nostre parer l’ajuntament deu ajudar a aquests festers i festeres a que s’animen a fer la festa amb ajudes econòmiques i una de les formes es pagar part del que cobra la Unió Musical de Beniarrés en arreplegar i acompanyar als festers en els seu actes amb els diners que s’estalvia amb el nou conveni i un xicotet increment pressupostari.

Per tot açò sol•licita:


1.- Que s’amplie el conveni signat entre la Unió Musical de Beniarrés i l’Ajuntament de Beniarrés per ajudar als festers en les seues despeses amb 600 € cadascun del dia de festes, passant la Unió Musical de Beniarrés de cobrar 5.123 € a l’any a 8.723 €

2.- Que aquest acord comence a aplicar-se aquest any 2008

Aquest moció va ser desestimada amb el vots del Partido Popular. El BLOC es va abstenir i el PSPV-PSOE, va votar a favor.

El que reflexa l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de juny a la seua pàgina 18 sobre les deliberacions d’aquest moció i que es pot llegir a la web de l’Ajuntament és el següent:


El portavoz del BLOC dice que su grupo presentó una moción para regular las fiestas, además añade que se podría regular de otra manera y que no es partidario de hacer las cosas gratis. No entiende la moción por eso se abstendrá. Dice que debería de hacerse una comisión de fiestas que es importantísima.

El alcalde dice que el compromiso que tienen con la unión musical sigue siendo el mismo y que ha pedido dos subvenciones a la consellería y a la diputación pero que todavía no le han contestado. Además añade que el ayuntamiento paga los conjuntos musicales, música, ayuda a las filaes…etc, está ayudando a los festers en todo lo que pueden, pero todo eso requiere un esfuerzo del ayuntamiento. No cree que sea la solución ampliar en convenio de la banda.

El portavoz del Bloc pregunta que porque se ayuda a unos y a otros no.

Sometida a votación la aprobación de la moción se produce el resultado siguiente.:
- Votos a favor.: 3 (PSOE ).
- Votos en contra.: 5 (PP).
- Abstenciones.: 1( BLOC).

Aquesta és la crònica que vaig fer jo de l’ocorregut al ple del dia 25 de juny de 2008 i que vaig penjar en aquest blog que tanta veracitat li dona el nostre alcalde però sols per al que li convé:


La segon moció demanava que ja que l’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés i s’estalvia 2.654 €, que aquests diners estalviats es dediquen a ajudar a la gent que fa les festes patronals, Sant Pere, i la Purissima amb 600 € cadascuna..

Aquesta moció tampoc va ser aprovada, votant en contra el Partido Popular amb 5 vots, 1 abstenció del BLOC i 3 vots a favor del PSPV-PSOE. Els arguments per votar en contra emprats van ser, bàsicament, que l’ajuntament de Beniarrés ja ajuda prou a tots els qui organitzen les festes al nostre poble i que pagar 150 € cada 4 anys per casa no suposa una gran despesa per al qui fan la festa ,així com que el pressupost ja està fet i no es poden traure eixos diners. Opinions que evidentment no compartim i que creguem que aquests diners estalviats es deuen de destinar a ajudar als qui fan la festa i que els diners perfectament es poden traure del pressupost amb l supressió de la mascletà nocturna el dia dels fadrins (3.000 €) i no donar cistelles de Nadal ( 1.900 €).

Després de llegir la moció, el que diu l’acta i el que vaig posar jo en aquest blog fa vora un any, es pot apreciar sense acudir a dobles interpretacions que l’alcalde de Beniarrés porta a la pràctica el refrany castellà “donde dije digo, digo Diego” i el que tant sols fa un any eren arguments vàlids per a no aprovar una moció del grup municipal socialista, ara ja son perfectament vàlids per a incloure-ho dintre del nou conveni.

Perquè als festers de l’any passat l’alcalde i el Partido Popular no es va voler pagar la música i a partir d’enguany si que es vol pagar?, Perquè si ho presenta el PSPV-PSOE, la proposta no es vàlida i si ho presenta el PP si?, Si l’any passat aquesta proposta no era vàlida perquè enguany si?, Enguany ja hi han més diners que l'any passat per a pagar-ho?

Vaja per davant que els socialistes estem a favor de que es pague enguany i l’any passat l’acompanyament als festers i festeres,en canvi, el PP ens deuria explicar com es pot canviar d’opinió en menys d’un any respecte a un mateix tema.

dimarts, 16 de juny de 2009

Una via verde unirá los espacios naturales

El Parque Regional de Alicante permitirá el acceso desde las mayores ciudades

Giro en la política paisajística de la Generalitat. Los espacios naturales repartidos en el territorio alicantino estarán conectados entre sí a través de vías ecológicas entre el norte y el sur de la provincia. El Gran Parque Regional de Alicante unirá los espacios naturales de la provincia ubicados entre el río Serpis, la Font Roja, la sierra de Mariola, el Maigmó y el pantano de Beniarrés, en el norte, hasta los humedales del sur y el cauce del Vinalopó, con un rodeo por el corazón del área metropolitana, que se conectarán entre ellos mediante una infraestructura verde.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, presentó ayer en Alicante la nueva Política de Paisaje de la Comunitat Valenciana que impulsa el Consell. «El parque permitirá que los espacios ya protegidos, como son los parques naturales, sean accesibles desde el centro de las ciudades más importantes, a través de un corredor verde en el litoral, de corredores fluviales, de la red de vías pecuarias, de senderos y de carriles bici que vertebrarán todo nuestro territorio de Norte a Sur y desde el litoral hasta el interior», aseguró el conseller.

El proyecto, de ámbito supramunicipal y ya casi planeado, en opinión de García Antón, «posibilitará a nuestro territorio una calidad tremenda, lo que sumado al clima y a la calidad de vida, hace de nuestra tierra uno de los lugares más competitivos para vivir».

Además, la Conselleria trabaja, junto con ayuntamientos y colectivos ciudadanos, en actuaciones como el Plan de los Pueblos Tranquilos del interior de la provincia de Alicante, en Guadalest o el Valle del Serpis-Gallinera, el Plan de Paisaje y Medio Rural de los Humedales del Hondo y Santa Pola, con programas de agroturismo, o la mejora del Pantano de Tibi.

El Gran Parque Regional de Alicante supone la concreción en la provincia de un ambicioso proyecto, la Infraestructura Verde de la Comunitat, que vertebra todo el territorio autonómico, «un documento que está ya muy desarrollado y que unirá los grandes hitos naturales y culturales con las grandes áreas metropolitanas», informó García Antón.

Este proyecto define la nueva política del paisaje con un objetivo esencial: "Poner en valor el territorio, abrir nuevas oportunidades y crear fórmulas de desarrollo social y económico más sostenibles e innovadoras, basadas en conservar, mejorar y potenciar la calidad de los paisajes, tanto de los naturales como de los urbanos, de los agrarios y de los industriales, de los culturales y los históricos». Según el conseller de Medio Ambiente, el paisaje no es sólo lo que permite identificar un territorio como algo único, es también un factor de calidad de vida, y un recurso económico, un activo territorial, un factor de desarrollo y de competitividad cada vez más importante.

dilluns, 15 de juny de 2009

El Museu de Beniarrés acull des del dilluns l'exposició itinerant de Jaume I

El Museu de Beniarrés (Alacant) acollirà des de demà, dilluns, i fins al pròxim 11 de juliol, l'exposició itinerant "Jaume I, rei Conqueridor", que serà inaugurada a les 20.30 hores pel comissari del Any Jaume I, Eduard Mira, i per membres de la corporació municipal de Beniarrés. Així mateix, durant la inauguració, l'historiador i responsable de l'exposició, Evarist Caselles, realitzarà una visita guiada de la mostra.

Es tracta de l'exposició didàctica itinerant que va ser organitzada per la Conselleria de Cultura, dins de les activitats del Any Jaume I. Durant 2008, la mostra va recórrer més de 50 poblacions de la Comunitat Valenciana. A causa de la demanda de municipis per acollir aquesta mostra, la conselleria de Cultura va decidir continuar la seua itinerança durant 2009, segons va informar la Generalitat en un comunicat.

Amb un sentit didàctic, aquesta mostra dóna a conèixer al públic en general la figura del rei Jaume I. Està estructurada en cinc blocs que desglossen les principals fites de la vida del monarca, el context històric en el qual es va desenvolupar el seu regnat i les etapes que van marcar les seues conquestes.

A més, l'exposició contempla les relacions que va mantenir amb nobles i monarques del seu temps, així com l'innovador sistema legislatiu que va ser capaç d'impulsar i que està considerat com el germen de la monarquia parlamentària.

Per a facilitar la comprensió al visitant, la mostra conta amb objectes i recursos audiovisuals --vídeos i simulacions en tres dimensions-- que expliquen aspectes històrics i militars de La Conquesta.

dissabte, 13 de juny de 2009

A la recerca dels avantpassats

Aquesta setmana he rebut un correu on Ximo i Anna, buscaven els seus avantpassats i pensaven que podien trobar-los a Beniarrés.


Aquest ésel correu rebut per si algú te més informació i els puga ajudar:


Bona vesprada,

En primer lloc felicitar-te pels blogs tan interessants que portes endavant.

Estem realitzant el nostre arbre genealògic i tenim una branca que fa el camí Beniarrés-l'Orxa-Xeraco. Un avantpassat d'Anna, la meva muller, que li deien Juan Tomàs, fill de Juan Bautista i Maria Benita Moncho, va nàixer a Beniarrés el 28-2-1780 i hem pogut retrocedir fins l'expulsió dels moriscos.

Podrieu confirmar-nos l'exactitud d'aquesta nota que crec que vaig copiar fa uns 15 anys de l'arxiu parroquial:

"27-01-1667 Partido de las Montañas
Beniarrés es de doña Maria de Borja hija de Fernando de Borja del hábito de Montesa y de San Jorge de Alfama.
50 casas, 190 personas de confesión, 120 de comunión."

Hi ha algún estudi realitzat sobre els cognoms de Beniarrés?

Al web de l'ajuntament, a la pàgina
http://www.beniarres.org/index.php?pag=63&idioma=2 , el text que signa J. VICENTE MONCHO GRAU diu textualment:

"Tot just 100 anys després de la primera carta de poblament de 1275, ja no quedaven cristians a Beniarrés i tots els seus habitants eren moriscs que van continuar conreant els camps i cuidant dels seus bestiars fins a la seva expulsió en 1609. A partir d'aquest moment es repobla, no sense dificultat, amb famílies vingudes de l'Horta d'Alacant, de les Valls d'Albaida, Ontinyent, El Castell de Guadalest i dels llocs veïns."

Se sap exactament el nom i el lloc d'origen de cadascún dels pobladors a 1609?
Es conserva la carta pobla?
Hi han cristians nous o conversos que es queden?

A
http://ximoesjoaquim.blogspot.com/ teniu una transcripció textual d'elaboració pròpia del cens de Beniarrés de 1667. En negreta estan les persones o cognoms que trobem a l'arbre.

Moltes gràcies de bestreta i diculpeu les molèsties.

Anna Maria Alemany i Martí
Joaquim Cebolla i Roman


Si algú te informació sobre el que estan buscant Ximo i Anna, que'ls la facen arribar a: ximocr@yahoo.es


Sort amb la vostra tasca i la vostra recerca.

dijous, 11 de juny de 2009

Assumiràs la veu d’un poble

Estava fent un xicotet treball, emprant les paraules d’un dels millors poetes valencians i he considerat oportú publicar aquest poema seu.

Espere que vos agrade


Vicent Andrés Estellés
Burjassot ( País Valencià)
1924-1993

Assumiràs la veu d'un poble
i serà la veu del teu poble
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,

et seguirà una polseguera.

I tindràs fam i tindràs sed,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentres dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.

No t'han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.

Ja no existiràn les paraules
sino l'home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.
Deixaràs de comptar les sil.labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.

No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntad d'antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat
com no sia la del teu poble.

Potser et maten o potser
s'en riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res sino s'és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 - València, 1993) era un periodista, escriptor i, potser, el més important poeta segle XX i dels més reconeguts en poesia valenciana contemporània, d'ell s'ha dit que és el millor poeta valencià des de l'època d'Ausiàs March i Roís de Corella.

Biografia: Vicent Andrés Estellés va néixer el 4 de setembre de 1924 a Burjassot, en una família de forners. Quan esclatà la Guerra Civil tenia dotze anys i el record que en tenia d'aquesta no era excessivament dolent. Durant aquell període va aprendre l'ofici de forner i d'orfebre, però també mecanografia. La guerra influí molt en la seva obra, en la qual la mort és un tema recurrent.

Més tard va passar la joventut a València, on s'aficionà a la literatura de forma autodidacta: els autors que més li influïren en aquesta etapa van ser Baudelaire, Neruda, Eluard, Pavese i Walt Whitman; en català, Verdaguer, Carner, Riba, Rusiñol, Ausiàs March, Màrius Torres, Salvat-Papasseit i Rosselló-Pòrcel.

El 1942, amb divuit anys, va publicar el seu primer article al diari "Jornada", i a partir de llavors, se n'anà a estudiar periodisme a l'Escola Oficial de Periodisme a Madrid, on va cursar la carrera com a becat; tres anys després faria el servei militar a Navarra. El 1948, amb vint-i-quatre anys, tornà a València per treballar com a periodista al diari Las Provincias, dirigit per un dels millors periodistes valencians del segle XX, Martí Domínguez i Barberà, on feia tot tipus de reportatges. Allí es féu amic de Fuster i de Sanchis Guarner i establí una relació amb la seva futura muller Isabel, que també marcaria la seva obra literària.

El 1955 es casa amb Isabel, amb la qual tindria una filla que va morir als quatre mesos: així s'ancorava per sempre el tema de la mort a la seua obra i, en particular, al Coral romput, " La Primera Soledad" i " La Nit", "inspirats en eixa feta. El 1958 arribà a redactor en cap del periòdic, càrrec que va ostentar fins l'any 1978, en què «fou arbitràriament substituït sense la menor delicadesa.»[1]

Despatxar-lo del diari li suposà una espècie de jubilació anticipada als cinquanta-quatre anys, que alhora suposava dedicar-se íntegrament a la seua obra i participar en mostres i altres activitats culturals: de fet, el mateix 1978 rebé el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i, el 1984, el Premi de les Lletres Valencianes. Durant uns anys es trasllada a viure a Benimodo, convidat oficialment per les autoritats, i combina la poesia amb la prosa.

En els últims anys encara va rebre nombrosos premis i homenatges, com el de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada (Conflent) en 1990 o el dels Premis Octubre. Morí el 27 de març de 1993 a València.

Podeu llegir més sobre aquest poeta valencià a la pàgina de la Viquipèdia dedicada a ell

dimecres, 10 de juny de 2009

"Beniarrés al dia" compleix 2 anys

742 articles o “posts” i 91.000 visites

Aquesta setmana es compleixen 2 anys des de que vaig començar aquesta aventura de crear el blog “Beniarrés al dia”. Algunes hores m’he deixat davant de l’ordinador per escriure 742 articles, però la recompensa ha sigut més que satisfactòria amb 91.000 visites al llarg d’aquest 2 anys.

Aquest blog, vol ser una porta oberta a tota aquella gent que vol que li se publique un article, pretén informar de fets i esdeveniments que ocorren al nostre poble, així com informar del que passa portes a dins del nostre ajuntament, tant per les decisions preses per l’equip de govern com per la tasca d’oposició que porten endavant els components del grup municipal socialista. Al blog podeu llegir la crònica dels plenaris, les mocions que presenta el PSPV-PSOE, així com les propostes que presentem els socialistes a debat a les sessions plenàries.

El blog “Beniarrés al dia”, també ha valgut per molta gent, quasi sempre de forma anònima, comente els articles que es publiquen i exposen les seus opinions i interpretacions sobre en el que ell s’escriu. Gràcies a tots i totes per la vostra participació.

Aquest segon aniversari és un punt i seguit.

Ens vegem.

Per celebrar aquest aniversari, vos deixe amb un video d’U2, “Magnificent”Aquest és un xicotet recull dels primers articles publicats en aquest blog, allà pel mes de juny de 2007.

Publicat el 5 de juny de 2007
Se espera cosecha record d'aceitunas en la comarca del Comtat

El Comtat espera una cosecha récord de aceitunas tras las lluvias de los últimos meses Las previsiones apuntan a una producción cercana a los 25 millones de kilos gracias a las condiciones climatológicas favorables

Los productores de aceitunas de la zona de El Comtat esperan lograr este año una cosecha récord, merced al comportamiento cíclico del cultivo y a las generosas lluvias registradas en los últimos meses. Las previsiones apuntan a un volumen de 25 millones de kilos, lo que supondría doblar la cantidad recogida el año pasado.

Las perspectivas que se manejan para la cosecha de aceitunas de este año no pueden ser más positivas. Las cooperativas ubicadas en Muro, Cocentaina, Beniarrés y Gaianes, que centran su área de actividad en El Comtat y en algunos puntos de l'Alcoià, esperan recoger en su conjunto alrededor de 25 millones de kilos, cantidad que supondría alcanzar un nuevo récord en la zona.

A la hora de concretar las razones de este generoso volumen, Alberto Lloréns, de la cooperativa Socapma de Muro, explicaba que las abundantes lluvias registradas en los últimos meses, y más en concreto durante el período primaveral, han propiciado una muy buena floración. «El terreno - apuntó - tiene mucha agua, y los árboles, por tanto, han podido ofrecer todo su rendimiento».

Este año, además, el comportamiento cíclico del cultivo es favorable, dado que en el cultivo del olivo, a un año de mala campaña le sigue otro de mayor rendimiento. En este sentido, cabe resaltar que la temporada pasada, por este mismo motivo, la cosecha fue bastante pobre en términos de cantidad, ya que apenas se alcanzaron los 11 millones de kilos.

Así pues, de confirmarse las excelentes previsiones actuales, además de lograrse una campaña récord, también se doblaría la cosecha del año pasado, con lo que ello supondrá para la actividad de las cooperativas de la zona, dedicadas a la producción de aceite.
En cualquier caso, Alberto Llorens quiso mostrarse cauto, «porque siempre puede pasar alguna cosa de aquí al inicio de la recolección. En la agricultura siempre estamos expuestos a las condiciones climáticas y a las adversidades meteorológicas».

Plantaciones

El cultivo del olivo, al contrario que otros, ha ido incrementando su superficie en los últimos tiempos en la comarca, lo que también está contribuyendo, lógicamente, al incremento de la producción. Las plantaciones, en cualquier caso, han sufrido una relantización, debido a que ya no están subvencionadas como ocurría hasta finales de la pasada década.

De cualquier forma, las cooperativas están apostando en los último tiempos por la producción de aceites con valor añadido y una mayor cotización en el mercado. Sin ir más lejos, la cooperativa Socapma de Muro lleva dos años produciendo aceite ecológico, al igual que también lo hace la de Millena. Las parcelas de las que se obtiene el producto no pueden recibir ningún tratamiento químico, y además deben superar un proceso de reconversión de cuatro años.

Publicat l’11 de juny de 2007

Darrer ple amb l'actual composició

El proper dimecres, 13 de juny, l’ajuntament de Beniarrés celebra el seu darrer plenari d’aquesta legislatura. Ës mer ple, en el qual sols hi ha un punt dintre de l’ordre del dia i que correspon a l’aprovació de l’acta de la sessió núm 8/07 celebrada per el ple de l’ajuntament el dia 25 de maig de 2007.

Serà últim plenari on estarà l’actual composició, recordar, 3 representants del Partido Popular, 1 representant de la Llista, 1 representant d’Alternativa per Beniarrés i 4 representats del Partit Socialista del País Valencià. Han sigut la legislatura de la moció de censura. Acte que no s’havia donat mai al nostre poble. També cal recordar que en cap moment s’ha sabut el pacte a que van arribar els dos partits independents i el Partido Popular per portar endavant la moció de censura i el posterior pacte de govern i el corró corresponent que ha sigut tota la legislatura.

Als dos partits independents la jugada de la moció de censura els ha costat molt, ja que han desaparegut de l’àmbit polític beniarresi, obtinguen entre tots dos sols 85 vots les passades eleccions.

Be també aquesta setmana es celebra una comissió d’Hisenda pels mateixos motius que el plenari.I ja sols queda esperar al proper dissabte dia 16 de juny on es conformarà el nou ajuntament de Beniarrés.

Publicat el 14 de juny de 2007

El concert de la Fira

El grup los Rebeldes actuaran en la Fira de BeniarrésEl grup musical Los Rebeldes serà l’encarregat aquest anys d’actuar en la Fira de Beniarrés el proper dia 30 de juny. Si l’any passat ja vam tenir l’actuació de Formula V (amb un cost de 20.000 €), aquest any seran Los Rebeldes els qui ens visitaran.Gran aposta del nou equip de govern que porta aquest grup al nostre poble esperant que el cost no siga massa elevat per a les arques municipals.

La informació de que ve aquest grup la podeu traure en:
http://www.losrebeldes.com/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=31

dimarts, 9 de juny de 2009

Xerrada sobre la crisi i com fer-li front

Contra la precarietat laboral i la crisi... Solidaritat i organització.*_


Divendres 12 de juny, a les 20h a l'Ateneu Popular Arrels

(C/ Doctor Orero 11, Beniarrès - El Comtat - PPCC)


Xerrada a càrrec del company Gonçal Bravo (coordinador general de la COS):


1- breu presentació de la COS


2- presentació del document *"Sindicalisme pirata – Breu decàleg d'autodefensa i insurgència laboral"*: _Estàs treballant en precari? , Tens por que et despatxen prompte de la faena? , T'acabes de quedar sense faena i no saps què fer?_


... Amb aquesta xerrada et donarem uns quants consells d'utilitat i ajuda per defensar els teus drets i el teu lloc de treball.


En acabant l'acte, es farà un sopar solidari per recaptar fons per la caixa de la COS.


T'esperem.

dilluns, 8 de juny de 2009

Carles Ruiz Tomàs campió autonòmic contrarellotge

El segon lloc a Pedreguer, li dona el títol autonòmic al corredor de BeniarrésEl junior Carles Ruiz, el cadet Marcos Altur , la fèmina junior Laura Vilanova i la fèmina cadet Maite Hernández són els nous campions del País Valencià en l'especialitat de contrarellotge individual en carretera, després de la celebració de les corresponents proves en la localitat alacantina de Pedreguer.

En la prova reina, la victòria va ser per al balear Salvador Gonzálvez, de l'equip valencià Roleauto, que va traure 17 segons sobre el nou campió autonòmic, el beniarresí del Ceràmiques Onda, Carles Ruiz, que va avantatjar en 5 segons a Óscar Hernández (CCN), privant-li així del que haguera estat el seu doblete després de la victòria en l'autonòmic de fons en carretera la setmana passada. La medalla de bronze la hi va penjar Antonio Molina, del Eleval, a 9 segons de Ruiz, en una carrera molt igualada.

En cadets, Marcos Altur va batre al gran favorit Julio Alberto Amores, campió valencià de fons en ruta i capdavantera dels JDCV. El corredor del Jorge Canet va avançar en 8 segons a Amores, mentre que la tercera posició va ser per a Guillem Mas, del Roleauto. El bronze l'hi va penjar Alexis Gandía (Ceràmiques Onda), que va acabar en cinquena plaça.

En la prova hi van participar 57 corredors en la modalitat de contrarellotge i on l’altre corredor de Beniarrés, Iñaki Gozalbez de l'equip ELEVAL, també va tindre una molt bona actuació acabant en la vintena posició a 1 minut i 34 segons del guanyador

RESULTAT DE LES ELECCIONS EUROPEES A BENIARRES

Aquests son els resultats a Beniarrés de les Eleccions Europees 2009:

·Partido Popular 373.- vots

·Partit Socialista Obrer Espanyol 294.- vots

·Bloc Nacionalista Valencià 25.- vots

·Iniciativa Internacionalista 20.- vots

·Esquerra Unida del País Valencià 11.- vots

·Unión Progreso y Democracia 5.- vots

·Esquerra Anticapitalista 5.-vots

·Alternatica Española 5.-vots

·Europa de los Pueblos 2.-vots

·Los verdes 2.-vots

·Falange Española 2.-vots


I després hi han 6 partits minoritaris amb un sols vot cadascun

Vots en blanc: 0.-vots
Vots nuls: 3.- vots

Han exercit el seu dret a votar 753 persones, el que representa el 69’15 % del cens electoral i s'han abstés 336 persones, el que representa el 30'95%.

Des d'ací, vull donar les gràcies en nom de l'Agrupació Local del PSPV-PSOE a tots els beniarresins i beniarresines que han exercit el seu dret al vot en les Eleccions Europees 2009, a pesar de les diverses celebracions de primeres comunions i la difícil conjuntura econòmica i social. Felicitar al Partido Popular per la seua victòria i també als representats de l'administració, els vocals i els presidents de mesa que començant la jornada a les 8:00 hores, tancaven el reconte a les 22:00 hores.

Vull donar especialment les gracies als 294 beniarresins i beniarresines que confien amb el PSOE i que ens han donat el recolzament al nostre treball per Europa, des de l'òptica progressista i a favor de les polítiques socials i un nou model econòmic, fent una Europa més justa i solidària.

Moltes gràcies.
En aquest enllaç podeu veure els reultats de la restade poblacions.

divendres, 5 de juny de 2009

La Primera Comunió a Beniarrés

19 xiquets i xiquetes prenen la primera comunió a Beniarrés aquest any 2009

El proper 7 de juny i coincidint ama la jornada electoral de les Eleccions Europees, es celebra al nostre poble la celebració del sagrament de la Primera Comunió, amb 19 xiquets i xiquetes, segons les dades que tinc. Realment és una xifra molt nombrosa per al que venia sent habitual als darrers anys i per la natalitat del nostre poble.

El dia d’abans, es a dir, el dia 6 de juny per la vesprada, com ja va sent un costum, el drac Draco de l’Associació Cultural l’Esportí, visitarà les cases de tots els “comuniants” i anirà recollint-los a tots fins acabar en un berenaret.

Aquest dia, és un dia molt esperat per als més menuts i , com no, un dia molt esperat per a les mares i pares, iaios i iaies, que semblen estar moltes vegades més nerviosos que els propis xiquets i xiquetes que prenen la comunió.

Feliç dia a tots i a totes.

Les següents paraules son dues visions diferents del que és la Primera Comunió:

La Primera Comunió per Jaume Traserra

Com més a prop sigui el dia de la primera comunió, més cal que els infants anhelin la vinguda del Senyor amb un cor ben disposat. Aquesta bona disposició demana la celebració de la primera confessió individual. Els nens i nenes són ben sensibles a la incompatibilitat entre rebre Jesús i tenir el cor desordenat per enemistats, mentides i malifetes. Com més viscuda haurà estat aquesta primera confessió, més els infants s’acostaran a l’altar, sorpresos i admirats pel do tan gran que reben. Sabran donar gràcies per la vinguda del Senyor a casa seva i per l’alegria que Ell els dóna.
És cert que no sempre l’ambient familiar i social ajuda els nens i nenes a viure amb tota devoció la seva primera Eucaristia. Per això, cal ajudar-los delicadament i afavorir aquells sentiments de confiança i de generositat, d’admiració i de resposta amorosa que són propis de la innocència i l’espontaneïtat dels infants.
Jesús mateix ens ho ha dit: «Qui no acull el regne de Déu com l’acull un infant, no hi entrarà pas» (Mc 10, 15). Nosaltres hem d’aprendre a acollir el Senyor com els infants són capaços de fer-ho

La Primera Comunió: Una boda en miniatura

La celebració social que envolta un acte de caràcter religiós com és la primera comunió guanya terreny en un mercat que concep aquest tipus de celebracions com a versions a escala d'una boda, tant en el cost de vestits, menús i regals com en la resta de complements. I tot, això sí, amb un desemborsament creixent per a la família i els convidats.

Les primeres comunions s'han convertit en un esdeveniment social i un negoci rodó. A hores d'ara, el cost de la celebració social d'aquest acte religiós es mou, si es pren com a referència un àpat amb 25 comensals, entre els 1.200 euros i els 5.300, en funció que qui combrega per primera vegada siga xiquet o xiqueta, així com del dispendi que els pares estiguen disposats a fer. Per complimentar els seus fills i filles, molts pares organitzen, com si es tractés d'un viatge de nuvis, unes minivacances al seu parc temàtic favorit: Eurodisney, Terra Mítica, Port Aventura, etc.

El vestit és, sens dubte, un dels elements claus d'aquell dia, sobretot en el cas de les xiquetes. De fet, el vestit és, juntament amb el banquet, l'apartat més onerós dins del capítol de despeses. Des de fa uns anys, la tendència ha anat evolucionant cap a un estil cada vegada més marcat per la senzillesa, encara que aquesta no s'ha vist reflectida en una rebaixa dels preus. En aquests moments un vestit de comunió d'organdí, el més usual en el mercat i el més sol·licitat, té un preu mitjà que voreja els 300-400 euros, tot i que pot aconseguir els 800 euros i fins i tot superar aquesta xifra. El vestit de carrer es troba sobre els 150-200 euros i sol estar cosit en gases i sedes. A més del vestit cal afegir els complements: sabates, mitjons, enagües, ornaments per als cabells, etc., que com a mínim comporten un desemborsament d'uns 90 euros.

dijous, 4 de juny de 2009

Oferta Pública de Treball

Les ofertes treball que tot seguit podreu llegir baix corresponen a les convocatòries fetes per diferents ajuntaments i organismes públics i que ixen publicades a la web de la Diputació d’Alacant i que encara estan obertes per a presentar sol·licituds.

Aquesta és la relació de llocs de treball que s’ofereixen on podeu veure la data de publicació al BOP de la província d’Alacant i el lloc de treball. A destacar els llocs de treball ofertats per la veïna població de Muro.
Punxeu damunt d'aquest enllaç de Novetats d'Empleo i premeu la pestanya que posa "Empleo" per accedir-ne a més informació doncs dona error en els enllaços baix assenyalats:

02/06/2009
AYUNTAMIENTO DE ASPE: Bases de la convocatoria de 4 plazas de Administrativos (3 por el turno libre y 1 reservada a personas con discapacidad).

02/06/2009
AYUNTAMIENTO DE ASPE: Bases convocatoria 3 plazas de Personal de Sala del Teatro Wagner.

02/06/2009
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG: Bases de la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Encargado de las instalaciones de agua potable y trabajos de albañileria.

02/06/2009
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAJO SEGURA-BENEJÚZAR: Bases de convocatoria y apertura de plazo de presentación de instancias para la provisión de 1 plaza de Educador/a Social.

01/06/2009
El Ayuntamiento de Alcoy pública la Oferta de Empleo 2009.

01/06/2009
APERTURA PRESENTACION INSTANCIAS Varias Plazas laboral temporal Ayuntamiento de Calpe.

30/05/2009
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA: Abre plazo presentación de instancia para la provisión de 10 plazas de Agentes de la Policia Local (8 plazas por concurso-oposición libre y 2 por el turno de movilidad).

29/05/2009
Bases Generales para cubrir 4 plazas de Agente de la Policía Local, en el Ayto. de Calpe.

29/05/2009
Bases Específicas para cubrir 1 Plaza de Oficial de Oficios Múltiples, en el Ayto. de Muro de Alcoy.

29/05/2009
Bases Específicas para cubrir 1 plaza de Peón de Oficios Múltiples, en el Ayto. de Muro de Alcoy.

29/05/2009
Bases Específicas para cubrir 1 plaza de Peón de Limpieza de Edificios, en el Ayto. de Muro de Alcoy.

28/05/2009
Abre plazo presentación de instancias para cubrir 3 plazas de Diplomado en Enfermería, en el Ayto. de Dénia.

28/05/2009
Bases específicas para cubrir 1 plaza de Técnico de Administración General, en el Ayto. de Crevillent.


L’Ajuntament de Beniarrés, en el seu pressupost per a l’any 2009, també va aprovar la convocatòria de dues places; una d’auxiliar administratiu i l’altre d’un peó de serveis múltiples. Fins a la data d’avui i ja han passat més de 150 dies des de l’aprovació del pressupost, el silenci i la no publicació de la convocatòria de l’oferta pública d’empleo per part del nostre ajuntament , és l’única resposta.

dimarts, 2 de juny de 2009

Mateix president, diferent resultat

Al més de maig l’atur al País Valencià puja en 925 persones, mentre que a l’estat espanyol baixa en 24.741 persones.

Per si algú encara tenia dubtes quan escolta de que tota la desfeta de llocs de treball al País Valencià es conseqüència de la política del govern socialista de l’estat espanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, conforme ens han pregonat dia rere dia, el govern del Partido Popular de la nostra terra i el seu canal informatiu, més propi d’un règim de temps passats com és Canal 9, aquesta informació ha quedat desmuntada amb les dades de l’atur del mes de maig.

Aquest mateix president socialista pren decisions que podran ser encertades o no, però que afecten al conjunt d’habitants de l’estat espanyol, per tant els resultats deuen ser per a tots iguals tant andalusos, catalans, madrilenys i valencians.

Amb les dades de l’atur del mes de maig de 2009 que s’han fet públiques hui, resulta que a Canàries, Madrid i el País Valencià puja l’atur i a la resta de l’estat espanyol baixa, com pot ser possible si segons el PP es desfan els llocs de treball com a conseqüència de la política de Zapatero?, Com pot ser que en uns llocs puje i en altres baixes si el problema segons el PP és el mateix, el govern socialista a Madrid?, A cas no tindran que veure les polítiques d’ocupació i el model econòmic que tenim al País Valencià?, A cas els polítics que tenim a la Generalitat Valenciana no tenen responsabilitats en la destrucció de treball a casa nostra?, Si la davallada de l'atur està motivada per l'encetament de la temporada turísitca, no son Canaries i el País Valencià llocs de gran interés turístic?. Casualment, Canaries, Madrid i el País Valencià son comunitats governades per el Partido Popular amb models econòmics semblants bassats en la rajola.

El nombre de desocupats registrats en les oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM) al País Valencià va pujar en el mes de maig en 925 persones, amb el que la xifra total d'aturats es va situar en 442.522 treballadors, segons va informar avui el Ministeri de Treball i Afers Socials.

En Espanya, el nombre de desocupats registrats en les oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació (Inem) va baixar en 24.741 persones al maig respecte a abril (-0,68%), registrant el seu primer descens mensual en 14 mesos. El total d'aturats es va situar així en 3.620.139 persones, segons va informar avui el Ministeri de Treball i Immigració.

En èpoques de crisi mundial on per exemple la General Motors ha fet fallida o Alemanya amb un reducció del PIB del 6 %, el govern valencià busca un culpable per eximir-se de responsabilitats quan deuria anar conjuntament de la ma del govern socialista de l’estat espanyol per a que, com a passat en aquest més de maig, baixe l’atur al País Valencià igual que ho ha fet en altres territoris de l’estat espanyol.

A Beniarrés al mes d’abril hi havien 88 persones inscrites demandants de treball, el que vol dir que hi hauran vora 100 persones desocupades amb edat de treballar al nostre poble. L’ajuntament tenia pressupostats més de 900.000 € en inversions per a l’exercici 2009, el que vol dir que si es posaren en marxa aquestes inversions, es podrien crear llocs de treball al nostre poble.A dia d’avui sols estan en marxa les inversions compreses dintre del Pla Zapatero que no estaven pressupostades dintre dels 900.000 € però d'aquests diners previstos en el capítol d’inversions per a tot l’any 2009, sols s’han realitzat un 5 % de les inversions previstes, per tant si es licitaren els 95 % restant previst, es podrien crear molts llocs de treball i dinamitzar l’economia local.

A la població veïna de l'Alqueria d'Asnar, governada per el socialista Jaume Pascual, els darrers anys de fort creixement, han estalviat diners per a quan vingues les flaques i per exemple, als diners vinguts del PAMER per contractar gent, el consistori a banda posa 6.000 € més per a que aquesta gent treballe un mes més que el que els havia avingut aprovat dintre del PAMER.

A Beniarrés, tot depèn de la voluntat política del govern municipal del Partido Popular i sobre tot dels diners que puga tindre l’ajuntament per a fer front aquestes obres o posar més diners dels fons municipals per ampliar els diners vinguts del PAMER, EMCORP o EZOINT, però tancant l’any 2008 amb un dèficit de 27.000 €, em fa pensar el pitjor, que no hi han diners .

dilluns, 1 de juny de 2009

Por democràtica

El passat dimarts dia 26 de maig, vaig començar una xicoteta prova per a veure com està la llibertat d’expressió de molts dels comentaristes d’aquest blog. Hi ha que dir que més de 95 % dels comentaris que arriben al blog “Beniarrés al dia”, ho fan baix l’anonimat.

La prova o experiment simplement consistia en llevar l’opció de fer comentaris anònims i que les persones que volgueren fer un comentari, ho haurien de fer signant-los, encara que fora amb un pseudònim. No calia signar-los amb el teu nom i cognom sinó volies però si que tenien que anar baix un nom doncs l’opció de fer comentaris anònims va ser llevada temporalment.

Sols una persona era sabedora d’aquesta prova, doncs li vaig enviar un correu i aquesta va ser la seu resposta que ja presagia el resultat: “No crec que t'envien massa comentaris perquè la gent s'amaga darrere l'anonimat per no fer palesa la seva opinió o per no donar-se a conèixer amb eixa falta de correcció a l'escriure que moltes vegades arriba a un grau molt dolent; no dic que fassen alguna que altra falta d'ortografia o alguna incorrecció sintàctica, que açò és el normal, però es lleig cada cosa que quedes espantat de veure-ho”. El meu amic es va enganyar quan va dir que no arribarien “massa comentaris”, doncs no en va arribar cap.

En aquests dies que he llevat l’opció de fer comentaris de forma anònima, no ha arribat cap comentari al blog i sols quan la vesprada del diumenge 31 de maig he tornat a activar l’opció de fer comentaris de forma anònima, ha arribat un comentari, sobre un article publicat el mateix dia 27 de maig, com no anònim.

Amb aquest xicotet experiment em venen al cap dos possibles resultats:

1.- Els lectors i comentaristes d’aquest blog tenen por de que la gent sàpiga qui son i per tant els puguen assenyalar amb el dit i conèixer les seus opinions i pensaments. Per a mi és por democràtica d’expressar les opinions i els pensaments sobre els fets que ací es narren, signant els comentaris i per aquest motiu s’amaguen darrere de l’anonimat per a fer-ho i així, eixir impunes de possibles crítiques o per a després cobrir-se amb la tovallola de la cavallerositat, la tolerància i els respecte cap als demés quan en realitat és tot el contrari.

2.- Els articles publicats al llarg d’aquest dies que ha durat aquest experiment no es mereixien cap comentari dels lectors del blog.

Em sabria greu que el no haver rebut cap comentari al llarg d’aquests dies als articles publicats mentre ha estat inactiva l’opció de fer comentaris de forma anònima, es deguera al primer motiu dalt exposat, doncs això significaria que després de més de 30 anys de democràcia, la gent encara té por d’expressar les seues opinions de forma pública.

La por al que diran en una comunitat tant reduïda com puga ser la del poble de Beniarrés es fa palesa alhora de veure com més del 95% del comentaris son anònims i quan no pots comentaris de forma anònima es preferix callar que expressar el que opines i sents.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...