BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 30 de novembre de 2010

Una visió de Beniarrés


Yaiza Ferrer i Alonso ens explica al seu blog "A cada bolet, una lliçò" la visió que té de Beniarrés


Aquest poble, xicotet, acollidor, de muntanya, valencià... Ha esdevingut des que vaig anar-hi per primera vegada el meu segon poble. La veritat és que, mai no he passat més de 5 dies sencers allí però, potser siga per això perquè me l’estime com si hi visquera tot l’any.


Recorde la primera volta que vaig anar a Beniarrés com si fóra ahir... Va ser el dia de la vespra de les Festes de ja fa uns 6 ó 7 anys. Ja era de nit i vaig arribar amb els meus pares, com era d’esperar sabent que tenia 11 – 12 anys d’edat. Només entrar al poble i aparcar el cotxe, vam dirigir-nos cap a la plaça on està l’Ajuntament. Eren carrerons estrets, sense massa cotxes. No hi havia llum gairebé a tot el poble. Feia la típica frescoreta de nit d’estiu: no fa fred, no fa calor, s’està molt “rebé”. La meua primera impressió del poble, veient que no hi havia llum i que els carrerons eren molt estretets, no va ser massa bona. Primer vaig pensar “quin poble, xe! no tenen ni llum? açò què és? jo ja no torne!!” Minuts després, vam arribar a la plaça. Era de gom a gom. Allí vam trobar els meus oncles i les meues ties i em van dir, paraules textuals que encara recorde: Ai la xiqueta esta, que no tens por als “cuhets”? posa’t un mocador tapant-te el nas i la boca que t’ofegaràs!Eixes paraules, en realitat, les recorde perquè em van fer aterrir-me molt. Ja no sabia què passava, tot el poble a obscures, moltíssima gent a la mateixa plaça i, al remat, m’havia de tapar la boca i el nas “per no ofegar-me!”. Després ho vaig comprendre: estava a punt de començar el correfocs.


Era la primera vegada que veia un correfocs i, des de llavors, m’encisa! Aquell any va ser el primer i em feia un poc de por, però després any rere any, sempre he volgut de participar-hi! Fins que, fa dos anys, el van llevar.


Tornant a la primera nit que vaig anar, després vam anar a ca ma tia Filo a sopar, tota la família i ja més tard, al concertet que fan sempre a la plaça.


Eixa era la rutina de gairebé tots els anys. Anar de vesprada, tirar cohets, jugar, emprenyar a tot el poble, vore la cordà i cap a casa. Segons vaig anar creixent, el que féiem a les nits de les festes ha anat canviant... Anys després, vaig anar també a veure el campionat de pilota valenciana. Allí vaig descobrir que és un esport que m’agrada molt!


En realitat, no sé si és perquè he anat en festes i m’ho he passat molt bé, perquè tinc amics i família allí o, simplement, perquè allí tinc la tranquil·litat que necessite i que tan poc veig a Alcoi. Això sí, enguany que vaig poder gaudir de tota una setmana sent beniarrera, a la meua casa del poble – que sembla una casa d’ocupes, però s’hi pot estar almenys una setmana... – i amb els cosins i amics, he descobert que m’encanta estar allí. Només el fet que cada matí puguem sortir per la porta i ja ésser al carrer sense haver de baixar escales o l’ascensor; poder caminar pel mig del carrer i anar tranquil·lament i saludant els veïns; poder tindre la porta de casa oberta sense por a que entre algú; assomar-te al balcó i veure no massa lluny el Benicadell; sentir l’aroma a muntanya i a terra banyada, a pòlvora a cada nit i a cada dia de festes; poder pujar a l’ermita a seure’s a un marge i mirar el paisatge del Comtat: l’embassament de Beniarrés, els pobles dels voltants, el Benicadell, el Montcabrer, el castellet de Cocentaina... Poder anar a peu o en bicicleta a l’embassament a berenar, una mica allunyats de la vora, perquè l’olor no és massa agradable, diguem-ne. Poder fer tantes coses i viure amb tanta tranquil·litat és el motiu pel qual m’encanta eixe poble.


Sé que a cada poble es poden fer coses semblants però, per a mi, no sé per què, Beniarrés és especial.


En fi, el meu somni des que vaig descobrir que allí es pot viure d’eixa manera, és que en un futur si tot va bé i la resta de la família vol – perquè la casa és tan meua com dels meus cosins, de ma tia i mon oncle i del meu germà i els meus pares i de la meua iaia... – i si Déu vol, intentaré d’arreglar-la, rehabilitar-la i fer-la meua. Posar-li parets lluïdes i totes eixes coses que tenen les cases normals, no com aquella i... anar-hi a viure un temps!


Bo, per acabar, vos convide a que este any que ve vingueu algun dia a les Festes de Beniarrés, que són del 14 al 18 d’agost. Ja sabeu, eixos dies estan ocupats a l’agenda, no podeu dir que no! ;)

dilluns, 29 de novembre de 2010

Ximo Montaner edita el seu primer llibre

Baig el titol de "OSTEOPATIA", el beniarresí Ximo Montaner ha editat el seu primer llibre. Un treball fet amb molta il·lusió i que ja es troba a l'abast dels qui estiguen interessats.
dimecres, 24 de novembre de 2010

Santa Cecilia 2010

La Unió Musical de Beniarrés celebra el proper 27 de novembre la festivitat de la seua Patrona


El dissabte 27 de novembre, la Unió Musical de Beniarrés celebra, la festa de la patrona dels músics, Santa Cecília. El dia començarà amb un passacarrer a les 9 del matí a carrec de tots els components de la Banda, el qual s’iniciarà com és habitual al bar Tino. A continuació, i només en finalitzar el passacarrer, no abans, tots els músics aniran al poliesportiu del poble, on es durà a terme l’esmorzar i les activitat esportives, on poden participar tots aquells que vulguen.

Després, ja de vesprada, tots els músics es reunirán en el vell local de la música als pisos, des d’on començarà un curt passacarrer fins l’església, amb Santa Cecília a càrrec, amb Clara i Jesús, com a festers de la mateixa. Una volta allí, la missa començarà a les 19:00 h. i en finalitzar, sobre les 20:00 h, la Banda Unió Musical de Beniarrés oferirà el seu concert en honor a la seua patrona de la música.

Quan ja haja acabat tot, tots els músics i els seus acompanyants queden convidats al sopar que es realitzarà, on tots menjarem, beurem (sobretot) i riurem junts, i esperem que finalment toquem, si no queda la nit molt pobra, ja que tocar al bar i després anar a cantar-los als festers a les seues cases és d’allò més divertit.


Actuació de la Unió Musical de Beniarrés al Palau d'Altea

Informació estreta del blog: Unió Musical de Beniarrés

dimarts, 23 de novembre de 2010

Obert el Termini per presentar ofertes a la gestió del nou bar de la piscina de Beniarrés

El passat divendres 19 de novembre va eixir publicat al BOP d’ Alacant nº 222, el plec de condicions que ha de regir la licitación del nou bar de la piscina de Beniarrés.

El termini per presentar ofertes serà de 20 dies ( el que no diu si son hàbils o naturals).

Aquest és el plec publicat :

Anuncio de licitación.


De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 4 de noviembre de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de licitación por procedimiento abierto para la concesión demanial del local destinado a bar de la nueva piscina
municipal de esta localidad, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Beniarrés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
- Dependencia: Secretaría.
- Domicilio: Rosa Escrig, 6.
- Localidad: Beniarrés.
- Código Postal: 03850.
- Teléfono: 965515059.
- Telefax: 965515068.
- Correo electrónico: beniarres@dip-alicante.es.
- Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.beniarres.org.
- Número de expediente: 105/2010.

2. Objeto del contrato: el contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo del local sito en la nueva piscina municipal de Beniarrés, destinado para la instalación del bar mediante la modalidad de concesión administrativa. Además del local, se incluye un almacén adjunto como elemento auxiliar.

3. Canon demanial: el canon mínimo mensual a ofertar, IVA incluido, es de 400 _. La forma de pago y la actualización del canon se realizará de conformidad a la cláusula cuarta del pliego de condiciones administrativas.

4. Duración: máximo de 20 años, improrrogables.

5. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de Adjudicación: oferta económicamente más ventajosa. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá al mayor canon ofertado.

6. Garantía exigidas.
Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se requiere clasificación.
b) La Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, exigida de conformidad a la ley de contratos del sector público y lo determinado en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: las ofertas se presentarán en Secretaría del Ayuntamiento, en horario de 9.00- 14.00 horas, dentro del plazo de 20 días contados a partir del siguiente desde la publicación de este anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: de conformidad a lo fijado en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones (según la cláusula decimotercera
del pliego de condiciones) a las 14.00 horas.

Beniarrés, 5 de noviembre de 2010.
El Alcalde, Luís Tomás López.

El dissabte 27 de novembre s'inaugura el tram de l'Autovia Central a la nostra comarca


La secretària general d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, ha confirmat que la inauguració del tram del Comtat d'Autovia Central serà dissabte 27 de novembre a les 9:45 hores, i comptarà amb la presència del ministre José Blanco.


Rodríguez-Piñeiro ha visitat les obres de l'AVE a Alacant i ha aprofitat també per a parlar de l'estat de les obres que Foment té en marxa a la província. Ha confirmat que el tram d'Autovia Central del Comtat, entre Cocentaina i Muro, s'inaugurarà dissabte 27. A hores d'ara, els treballs estan pràcticament acabats i només falten els últims remats.


Sobre el tram del Comtat de l'Autovia Central, val a dir que és un dels més complexos i cars de tota la nova A7. Entre Cocentaina i Muro, ha tingut un pressupost de 104 milions d'euros, tot i ser adjudicada per 77. Compta amb un total de nou viaductes, per damunt de barrancs i del riu Serpis, en un traçat total superior als onze quilòmetres. Val a dir també que ha suposat un enfrontament obert entre la Generalitat i el Ministeri de Foment, que ha suposat un retard d'uns mesos en la finalització de l'obra.

dimecres, 17 de novembre de 2010

“Beniarrés al dia” arriba a les 150.000 visites

Quan vaig començar a publicar en aquest blog, mai vaig pensar tenir tants amics i seguidors, hui vull donar-vos les gràcies a tots vosaltres per aquestes 150.000 visites rebudes, gràcies de tot cor, amb les vostres visites i comentaris feu que aquest blog segueixca viu.

Vos deixe amb el poema de Vicent Andrés Estellés “Assumiràs la veu d’un poble”

Assumiràs la veu d’un poble
i serà la veu del teu poble
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.

I tindràs fam i tindràs sed,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les tues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.

No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.

Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.

Ja no existiran les paraules
sinó l’home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.

Deixaràs de comptar les sil.labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.

No tot serà, però, silenci.
Diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.

No diràs la teua paraula
amb voluntat d’antologia,
la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat
com no sia la del teu poble.

Potser et maten o potser
s’en riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.

Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s’és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.

I amb la cançó de Lluis Llach “Viatge cap a Itaca”


El desacuerdo entre Fomento y el Consell impide ejecutar el nuevo acceso a la autovía en El Comtat para Alcosser, Gaianes, Beniarrés y l'Orxa

La falta de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Consell impide que se pueda ejecutar el acceso directo a la autovía que vienen revindicando Alcosser de Planes, Gaianes, Beniarrés y L'Orxa, municipios todos ellos pertenecientes a la comarca de El Comtat. El Ministerio, que tiene las expropiaciones de terrenos hechas, había ofrecido la posibilidad de construir el vial a cambio de que la Generalitat se hiciera cargo del mantenimiento; sin embargo, el entente no ha sido posible.


Tal y como informó este diario, Alcosser de Planes, Gaianes, Beniarrés y L'Orxa, conectados entre sí por la carretera comarcal CV-705, vienen reclamando desde hace tiempo al Ministerio de Fomento una conexión directa con el tramo de autovía de El Comtat, cuya inauguración es inminente.

Los cuatro ayuntamientos, según denunciaba el alcalde de Beniarrés, Luis Miguel Tomás, se quejan de que la autovía pase prácticamente por delante de sus poblaciones y que, sin embargo, se vayan a ver obligados a atravesar el casco urbano de Muro para, desde allí, dirigirse al enlace programado en Benimarfull. La otra alternativa, más directa, es un camino vecinal que hará las veces de vial de servicio entre Setla de Nunyes y el acceso al puerto de Albaida. Sin embargo, sólo tendrá cuatro metros de ancho.

Es por ello que los municipios solicitan que este camino se ensanche hasta los siete metros, de manera que permita un tránsito más fluido y que, sobre todo, posibilite el paso de camiones. De hecho, desde los ayuntamientos existe el convencimiento de que al final los vehículos pesados terminarán utilizando este vial, lo que generará problemas de tráfico e incluso de inseguridad vial.

Los consistorios aprobaron en su día acuerdos plenarios que remitieron al Ministerio de Fomento, solicitando la conexión. Sin embargo, y tras no haber recibido respuesta alguna en este sentido, han decidido insistir en el asunto aprovechando el plazo de alegaciones abierto para el desvío de la carretera CV-705, en la intersección con la autovía. Los ayuntamientos entienden que es la última posibilidad que les queda para conseguir su objetivo.Con todo, y según ha podido saber este diario, es la falta de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Consell lo que ha imposibilitado, al menos hasta la fecha, que esta conexión se convierta en realidad.

De acuerdo con la información facilitada, el Ministerio, que tiene los terrenos necesarios expropiados, planteó la posibilidad de ampliar la citada vía de servicio hasta los siete metros, siempre y cuand0 la Conselleria de Infraestructuras asumiese su titularidad y, consecuentemente, el mantenimiento. Desde el Ministerio se interpreta que este vial sustituiría a la travesía de Muro, que es la ruta que tendrán que seguir los vecinos de las cuatro poblaciones para llegar al acceso de la autovía en Benimarfull.

Sin embargo, y siempre según las fuentes consultadas, el acuerdo entre ambas administraciones no ha sido posible, lo que impedirá esta conexión.

Cabe reseñar que los desencuentros entre el Ministerio y el Consell han sido una constante en el proceso de construcción del tramo de autovía de El Comtat. Tal y como se ha venido informando, las divergencias surgidas para el desvío de la carretera CV-705 a la altura de Setla de Nunyes estaban impidiendo la finalización de las obras. Se daba la paradoja de que todo el tramo de 11 kilómetros estaba practicamente terminado, salvo los 50 metros que correspondían al desvío. Tras más de dos años de tiras y aflojas, hace apenas un mes el Consell concedía un permiso provisional, que ha permitido a las constructoras acometer las obras pendientes. De hecho, la inauguración de la autovía será la próxima semana.


Noticia aparecida en el diario INFORMACION.ES

dilluns, 15 de novembre de 2010

Nou plec de condicions per a la gestió del bar de la piscina de Beniarrés


A la web de l’Ajuntament de Beniarrés, més en concret, al “Perfil del Contractant” ix publicat el nou plec de condicions que regularà la gestió del bar de la piscina municipal.

Cal dir que aquest plec es provisional a l’espera de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA).

Per damunt assenylar que el procediment serà obert, es a dir, es podrà presentar qualsevol persona interessada siga d’on siga i que el termini màxim de l’adjudicació serà per a 20 anys.

Tot seguit podeu llegir els canvis més importants del nou plec de condicions:

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 30/2007, de 30de octubre, de Contratos del Sector Público.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a los criterios vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula décimocuarta de este Pliego.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

CLÁUSULA CUARTA. Canon mínimo.

El canon mínimo mensual a ofertar, IVA incluido, es de 400 €.

El pago del canon demanial se realizará del siguiente modo: Para la formalización del contrato mediante documento administrativo, se deberá de realizar un pago de 24.000 euros en la cuenta corriente que designe el Ayuntamiento, que equivale a 60 mensualidades.

El resto del pago ofertado, se realizará por mensualidades vencidas, a partir del sexto año, a partir de la fecha de formalización. Asimismo, a partir de este plazo, el canon ofertado será actualizado anualmente mediante la aplicación del Indice de Precios al Consumo, determinado por el Instituto Nacional de Estadística.

CLÁUSULA SEXTA. Duración

El plazo máximo de utilización del bien de dominio público será de 20 años, computables a partir de la fecha efectiva del inicio de actividad, previo otorgamiento de las pertinentes licencias preceptivas para el funcionamiento del bar. A tal fin, mediante documento administrativo, con firma del Sr. Alcalde, el adjudicatario y funcionario fedatario público, se indicará la fecha de iniciación.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Obras o Instalaciones a Realizar por el Concesionario

Resultando que el local que es objeto de este contrato se entregará por la Administración ejecutado en su totalidad incluyendo la instalación de suministro de servicios (agua y luz), así como puertas y ventanales; el concesionario, debe de realizar, las obras de: acabado de cocina, barra y acceso de almacén. Estas obras de forma estimativa han sido valoradas por el personal técnico del Ayuntamiento por un importe de 13.000 €, que correrán a cargo del concesionario y que ejecutara por su cuenta y riesgo Asimismo, esas obras e instalaciones a realizar por el concesionario deben de adecuarse a la normativa aplicable referente a edificación, establecimientos públicos, salud, medioambiente, que a su vez, se requiera para la obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones administrativas.

dissabte, 13 de novembre de 2010

Barna Brass Quintet

El quintet de metall del beniarresí Santiago Gozalbez Jordà

Barna Brass Quintet està integrat per cinc professors de la Banda Municipal de Barcelona. Aquest grup vol potenciar la música per a quintet de metall i donar a conèixer les seves àmplies possibilitats.La gran varietat d’estils és una de les característiques de les seves composicions, ja que es poden escoltar des de temes clàssics fins a la música avanguardista del segle XX.

Barna Brass Quintet pretén que l´espectador viatgi pel temps amb l´ajut de la riquesa sonora del metall d´una forma impactant i que experimenti les sensacions produïdes per les vibracions d´aquests instruments.La funció de Barna Brass Quintet en l´escenari és ben diversa. Ofereix concerts de repertori simfònic i d’altres amb un marcat interès pedagògic.


SANTIAGO GOZALBEZ JORDÀ (Trompetista)


Neix a Beniarrès, (Alacant) el 2 d’agost de 1980. Comença la carrera als set anys al conservatori de Música d’Alcoi. Va formar part de la seva Jove Orquestra com a trompeta solista. Té innombrables diplomes de cursets fets a Riba-Roja de Túria, Tortosa, Múrcia, Montserrat, Cullera i Cocentaina. El seu i permanent professor de trompetat, N’Alfonso Faus, ha estat el canalitzador de Santiago en la trompeta. Viatja freqüentment a Perpinyà. En el el conservatori d’aquesta ciutat francesa assisteix a classes del professor Maurice Benterfa. En els cursets en què ha participat intervenen els professors Alfonso Faus, Maurice Benterfa, Vicente Campos, José Ortiz, Eric Aubier i Rubén Marqués.


El director de l’orquestra Simfònica d’Alacant, Juan García Iborra, el va buscar en 1997 per realitzar dos concerts en el grup de metall i percussió. Aquell mateix any obté el primer premi en el Concurs Nacional de Joves Intèrprets, organitzat a Xàtiva. L’abril de 1997, va ser admès en la Jove Orquestra Nacional d’Espanya en la plaça de suplent i va actuar posteriorment en concerts a Àvila, Burgos, Sòria i Segòvia. El març de 1998, va ser admès en la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana i després convocat a una gira de concerts fins 1999.

Com a membre convidat de la Banda La Artística de Bunyol, i dirigit per Henry Adams, al juliol de 1999 va participar en una gira de concerts per diversos països d’Europa, com ara França, Luxemburg, Holanda, Alemanya i Bèlgia.

Santiago Gozálbez aprova les oposicions a la plaça de trompeta-fliscorn de la Banda Municipal de Barcelona al desembre de 1999. Ara és trompeta solista, tot i que en més d’una ocasió ha actuat com a fliscorn solista. Des de llavors ha pres part en diversos concerts a Catalunya amb la Cobla Simfònica Nacional de Catalunya.
Actuació de la Barna Brass Quintet

dimecres, 10 de novembre de 2010

Alcosser, Gaianes, Beniarrés i l'Orxa demanen un accés directe a l'autovia

Eixamplant un camí de veïns entre Setla i el port d'Albaida

A només uns dies que s'inaugure el tram d'Autovia Central del Comtat, Alcosser de Planes, Gaianes, Beniarrés i l'Orxa estan exigint-li al Ministeri de Foment que els faça una accés directe a l'autovia que permeta el trànsit de vehicles pesats. Com estan es coses ara, els camions hauran de passar per dins de Muro per a circular entre estos pobles i l'autovia.

Segons reculla Diario Información a les seues pa`gines, l'accés directe suposaria eixamplar un camí de veïns entre Setla de Nunyes i l'accés a l'autovia. De totes formes, no han aconseguit la resposta favorable del Ministeri de Foment, en aquest sentit, quan queden només uns dies per a inaugurar el trem d'autovia entre el port d'Albaida i la variant d'Alcoi, a Cocentaina.Informaciuó estreta de ARAMULTIMEDIA.COM

dimarts, 9 de novembre de 2010

Anuncis publicats al BOP referents a Beniarrés

Entren en vigor amb la publicació definitiva al BOP d'Alacant


En el BOP d’Alacant nº 214 de data 9 de novembre han eixit publicats els següent anuncis que fan referència a l’Ajuntament de Beniarrés:

Convocatòria d’ajudes a esportistes locals 2010 que a la seua primera base diu “Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas deportivas, con una dotación económica que asciende a una cantidad total de 1500 _, distribuidas en 5 ayudas individuales valoradas en 300_ cada una de ellas, a conceder entre todos los candidatos. La finalidad es la de apoyar la participación de los deportistas locales en competiciones oficiales de carácter comarcal, provincial, autonómico, nacional e internacional.”

L’altre anunci fa referència a una nova ordenança que regula l’atorgament de llicències urbanístiques i que a la seua primera article diu: “Objeto. Es objeto de esta ordenanza, la regulación del procedimiento administrativo a seguir para el otorgamiento de las preceptivas licencias urbanísticas de aquellos actos sujetos a las mismas que se realicen dentro del término municipal de Beniarrés”


El grup municipal socialista va proposar que en el cas de que no s’arriben a les 5 beques que posa en les bases, que els 1500 € es repartixquen entre els esportistes que hagen sol·licitat l’ajuda, ja que es la quantitat que la regidoria d’esports preten gastar-se en aquestes ajudes. La proposta va ser desestimada, motivant-la amb l’argument de que la regidoria d’esports no té molts diners i que en cas de no arribar a 5 beques, aquests diners li vindran bé per a altres activitats. El grup municipal socialista es va abstenir de l’aprovació de les bases, doncs pensem que es poden retallar d’altres llocs i que si es preten destinar 1500 € no pots estar esperant que no te’ls sol·liciten tots per a poder tenir més diners. Va ser aprovada amb els vots del PP i del BLOC.


Respecte al segon anunci que fa referència a una nova ordenança municipal per atorgar llicències urbanístiques, va ser aprovada per unanimitat. El grup municipal socialista va demanar que el que posa en la nova ordenança es compleixca i que no quede en paper mullat com ocorre en altres ordenances com la de tinença d’animals o com el cas de l’incompliment de l'ordenança de tràfic i les infraccions de tràfic que ocorren al nostre poble amb el consentiment implícit de l'equip de govern que és qui deu fer complir les ordenances al nostre poble.

dilluns, 8 de novembre de 2010

Cami Santiago: Presentació del tram l'Orxa - Beniarrés

Diumenge 14 de novembre es presentarà aquest tram del Camí de Santiago


Horari d'activitats

-11:30h- Segellat d'acreditacions en l'antiga estació.

-11:45h- Benedicció del Camí en l'antiga estació de l'Orxa i eixida.

-13:45h- Arribada A Beniarrés i en l'església San Pere Apòstol traspàs del testimoni d'organització per les Autoritats. Segellat d'acreditacions en Ermita Santíssim Crist de l'Empar.

-14:00h- Menú de pelegrí (opcional) - 6 € (Reserva en el telèfon 96 651 1064 de 9 a 13 hores. indicant menjar o bus.)

-16:00h- Eixida de l'autobús retorn (gratuït, oferit per l'Ajuntament de l'Orxa. Imprescindible apuntar-se)


Itinerari: Antiga Estació de l'Orxa i 8 Km. per l'antiga via del tren Xitxarra.

Durada aprox.: 2 h. a, peu; 1:00 h. a cavall i 0:30 h. amb bicicleta.

Equipament: barret i bon calçat.

Estem en l'equador de les etapes Xàbia-Almansa!


Més informació en: www.xabiacamino.és i facebook “Xàbia Camí de Santiago”.xabiacamino@gmail.com

L'Ajuntament de Beniarrés convida a participar a tots els veïns a la inauguració del tram l’Orxa-Beniarrés, que és una etapa d'un nou camí de Santiago en el seu vessant mediterrani que va des de Xábía a Almansa i que al seu torn enllaça amb “la ruta de la Llana”, que va fins a Burgos.


Es tracta d'un nou recorregut homologat per Santiago i una excel·lent iniciativa que combina el pelegrinatge a Santiago amb naturalesa ,esport i turisme .Una bona excusa per a practicar esport i conèixer els nostres pobles. Aquest diumenge 14 de novembre arriba A Beniarrés i pròximament eixirà la següent etapa des de Beniarrés a Agullent., sobre la qual ja anirem informant .


Cada municipi editarà un encuny que presentarem aquest diumenge i que es pretén dipositar en els bars de Beniarrés perquè amb la seua col·laboració puguen encunyar les credencials dels pelegrins. A l'eixida de L’Orxa es donaran la credencials homologades , aclarir que valen 3 Euros i que pots fer el recorregut sense adquirir-les , és a dir són opcionals igual que el menjar.


INSCRIU-TE !


AMB LA COL·LABORACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE L'ORXA I BENIARRES- Associació XABIA CAMÍ DE SANTIAGO I OFICINA DEL PELEGRÍ DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

Tercera victòria consecutiva de Iñaki Gozalbez


El corredor de Beniarrés, Iñaki Gozalbez Nadal, va aconseguir el ple amb la tercera victòria consecutiva en la la Challenge de Ciclo-Cros del País Valencià disputada a la població de Carlet.

Amb aquesta tercera victòria, Iñaki, es reaferma al capdavant de la classificació general en la categoria SUB-23.

La propera prova de la Challenge serà el diumenge 14 de novembre a la població de Picassent.

Pòdium de Carlet amb Iñaki en el centre de la imatge

divendres, 5 de novembre de 2010

Premi per a l'empresa de Paco Crespo

Eco Informática premiada por su colaboración con alumnos de FP

La empresa alcoyana ECO Informática ha obtenido uno de los premios que la Conselleria de Educación otorga anualmente a las empresas que acogen en prácticas a alumnos de Formación Profesional.


Francisco Crespo, vecino de Beniarrés y gerente de la firma, recogió el premio de manos del Conseller de Educación de la Generalitat, Alejandro Font de Mora, en la Gala de la Formación Profesional celebrada en la noche del jueves en Feria Valencia.


ECO Informática, S.L., se crea en 1989 como una empresa dedicada a la prestación de servicios para el desarrollo e implantación de soluciones en empresas y comercios, en el campo de las nuevas tecnologías de la información, principalmente en la provincia de Alicante y Valencia.

Desde el año 2000 ha colaborado ininterrumpidamente con todos los centros de formación profesional de la ciudad (Colegio San Roque, Instituto Andreu Sempere, IES Batoy, Salesianos Juan XXIII, IES Cotes Baixes), que imparten la familia de informática, tanto en la formación práctica de sus alumnos como en su posterior contratación.


ECO Informática es un claro ejemplo de empresa que cree en una estrecha relación entre el mundo empresarial y el docente para mejorar la cualificación de los futuros profesionales.

dijous, 4 de novembre de 2010

Qualifica els fets tu mateix

Com molts ja sabreu el passat 30 de setembre de 2010 es va celebrar la darrera sessió ordinària a l’Ajuntament de Beniarrés. El que converteix a aquesta sessió en inusual es com va acabar, amb una greu gresca i amb un fet que com a regidor mai havia vist en una sessió plenària.

Vaja per davant que les preguntes que fa el públic no consten en l’acta de la sessió plenària, ni el que ocorre al llarg de la seua contestació ix reflexat a l’acta de la sessió però no per això deixa d’ocorrer.

En la darrera sessió ordinària, una veïna de Beniarrés va presentar unes preguntes per escrit per a que li foren contestades, la qual cosa va fer l’alcalde de Beniarrés amb unes contestacions que moltes vegades res tenien a veure amb la pregunta feta però li les va contestar.

En acabar les contestacions a aquestes preguntes, una persona del públic va demanar que li contestaren les preguntes que també havia presentat , a la qual cosa l’alcalde va respondre que no tocava contestar-les en aquest moment, doncs no estaven, responent la persona que havia presentat les preguntes, que ella també les havia presentat per escrit i tenia el mateix dret a que li foren contestades igual que a la persona anterior que si que havia tingut resposta a les seues preguntes.

Aquesta persona va dir que les preguntes si que estaven doncs era el paper amb el qual Yolanda havia estat dibuixant al llarg de la sessió. Davant d’aquesta acusació, la regidora del PP i 1era Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Beniarrés Yolanda Calbo, es va alçar mostrant un paper ple de dibuixos per les dues parts i dient-li a aquesta persona que aquell no era el full que havia presentat, al mateix temps que li deia que l’administració tenia 6 mesos per a contestar a les preguntes i qüestions presentades per els ciutadans. Tot això amb un to elevat de veu i amb clars símptomes de trobar-se alterada.

La regidora socialista, Teresa Gilabert li va dir: “Yolanda, no et poses aixina” a la qual cosa l’alcalde de Beniarrés, Luís Tomàs va respondre a Tere: “ Està acusant-la d’una cosa que es mentida” responent-li Tere: “ Tens raó, però si que la pots acusar de no prestar atenció” referint-se a que havia estat tota la sessió dibuixant en el paper que havia mostrat al públic.

Davant d’aquests fets, la regidora del PP Yolanda va respondre: “Sabeu que vos tinc que dir, que jo estic ací per que vull i quan vull me’n vaig” i amb aquestes paraules va abandonar el saló de plens davant la mirada incrèdula de la gent que assistia a la sessió. La regidora socialista Tere Gilabert li va respondre mentre Yolanda abandonava el saló de plens cap al despatx de l’alcaldia: “Molt lluny, tú estàs ací cobrant un sou públic que paguem tots i mentre cobres tens que atendre a la gent”. Yolanda va fer cas omís a aquestes paraules de Tere i amb un gest despectiu va abandonar el saló de plens.

Tere Gilabert es va encarar a l’alcalde com a màxim representant del poble i de fer complir l’ordre al saló de plens dient-li: “ Luís, açò no es pot consentir. Tu has sentit el que ha dit?”, responent Luís: “ A mi que em dius, si ahí dins s’hau barallat”, responent Tere a aquestes paraules d’indiferència per part de l’alcalde: “ Jo no m’he barallat amb ningú, però si ella cobra la seua obligació es d’atendre a la gent”. Mentre Tere li deia aquestes paraules a Luis, aquest es girava d’esquena i se’n pujava cap al despatx de l’alcaldia.

Mentrestant, el públic assistent, la resta de regidors i la persona que havia presentat les preguntes i que no li foren contestades, es quedavem amb una cara d'incredulitat.

Aquests son els fet que van ocorrer en el passat ple ordinari i malgrat aquests fets no ixen en l’acta de la sessió, hi havia molta gent a la sessió plenària que vos pot confirmar els fets que es narren. Vosaltres mateixa podeu crear-vos la vostra pròpia opinió i la qualificació del fets.

Una cosa sembla certa, i es que Yolanda Calbo ha complit la seua paraula quan va dir “quan vull me’n vaig” doncs des del passat 30 de setembre, dia que es va celebrar la darrera sessió ordinària, no se l’ha vist per l’Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 3 de novembre de 2010

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés, Luis Tomàs, ha convocat un Ple Extraordinari per al proper dijous 4 de novembre a les 18:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la Sessió Ordinària núm. 14 celebrada el dia 30 de setembre del 2010.

2.- Acordar, si és procedent, l’aprovació del plec de condicions administratives que regiran la licitació per mitjà de procediment obert de la concessió demanial del local destinat al bar de la nova piscina municipal, la seua adequació i explotació, així com la iniciació del procediment d’adjudicació.

3.- Acordar, si és el cas, l’autorització de l’alineació de parcel·les ubicades en el polígon industrial de Beniarrés. Així mateix, procedir si s’estima pel ple, a iniciar el procediment per a la modificació dels plecs de condicions que van regular el procediment d’alienació de les parcel·les del Polígon Industrial de Beniarrés, resultants de la gestió i execució directa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’execució única del sector industrial delimitat pel PGOU.

4.- Acordar, si és el cas, la ratificació del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, i l’Ajuntament de Beniarrés, de ratificació del compromís adquirit per la firma de la Carta de Bones Pràctiques en l’Administració Autonòmica Local.

5.- Acceptar l’aportació econòmica a l’Ajuntament de Beniarrés a realitzar per SUMA en l’exercici 2010, consistent en una quantitat de 15.500 €.

6.- Informes d’Alcaldia.

7.- Atorgament de diverses llicències urbanístiques.

Doncs bé, aquest serà l’ordre del dia de la sessió.

Caldria destacar el punt número 2, on es pretén traure novament a concurs l’adjudicació del bar de la piscina, però a diferència de l’anterior que era sols per a gent del poble, en aquesta ocasió serà obert, es a dir, publicat al BOP d’Alacant i on es podrà presentar qualsevol persona de l’estat espanyol.

Com a grup polític que estem a l’Ajuntament, no se’ns ha demanat parer ni la nostra opinió com si que es va fer en l’anterior plec, per tant, desconeixc si serà el mateix plec de condicions que la primera vegada o s’haurà canviat alguna clàusula. Cal recordar que en la primera licitació, de les 9 persones interessades que van passar per l’Ajuntament arreplegar el plec de condicions, sols una va presentar oferta econòmica, sent l’adjudicatària. Posteriorment, la persona adjudicatària va renunciar a l’adjudicació.

Considere que la gent de Beniarrés es intel·ligent i treballadora, i quan no van voler presentar-se a l’anterior plec de condicions, es que no degueren veure molt clar on estava el negoci si tenim en compte el termini de temps, 5 anys renovables en un màxim de 5 més i la gran quantitat de diners que hi havia que desemborsar per posar en funcionament el bar de la piscina. Vorem si aquesta vegada la gent de fora té una altra “visió” del meravellós negoci que proposa l’Ajuntament de Beniarrés.

També el punt número 3, on segons els que es pot llegir a l’ordre del dia, el que es pretén és autoritzar als propietaris de les parcel·les del polígon a que les puguen vendre a un tercer.

Sense més informació, no puc formar-me un decisió de vot sobre aquest punt però si que puc dir que la gestió del polígon de Beniarrés ha sigut nefasta doncs no s’han creat llocs de treball, envers de veure naus industrials al polígon el que es pot apreciar son parcel·les industrials plenes de herbes i el que es més lamentable, els guanys de la venda de les parcel·les industrials, que rondava els 500.000 €, sols han valgut per a que el PP mal gastara aquests diners al llarg d’aquests anys, no creant-se llocs de treball, tenint actualment a l’ajuntament en una situació crítica alhora de pagar les factures del dia a dia, i sent, com sempre li ha agradat dir al PP, un poble de fiambrera.

I per últim, el cinqué punt, on SUMA paga als pobles menors de 2.000 habitants, 15.500 € per a despeses corrents dels consistori. Cal dir que aquests 15.500 €, no son un regal, doncs abans, ja els hem pagat tots els habitants que vivim a les comarques alacantines i que ara, com si fos un regal, ens tornen. Benvinguts siguen.

Doncs bé, sols em queda convidar-vos a assistir-ne al ple. Es vegem i esperem que siga més tranquil que el darrer ple ordinari.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...