BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 30 de setembre de 2009

DIADA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESPORTÍ

Beniarrés 3 d’Octubre de 2009
L'ESPORTÍ:
10 ANYS FENT CULTURA,
10 ANYS FENT POBLE

QUI SOM

L' Associació Cultural L'Esportí naix l'any 1999 amb caràcter d'associació sense ànim de lucre, formada per uns 70 socis, amb el compromís de recuperar i de fomentar la llengua i la cultura del País Valencià.

Està formada per tres seccions "independents", creades per tal de facilitar i organitzar la tasca:
Secció de NANOS I GEGANTS, formada per:

- El nostre referent DRACO.
- Els capgrossos CENTO I CONXETA, BATISTE I ROSETA, MIQUELET I MARIETA.
- Dues gegants (de nova incorporació) RIUSEC I L'ENCANTÀ.

Secció de DOLÇAINA I TABAL:

Dintre del conjunt de les tradicions i costums que conformen la nostra cultura com a poble, la música (amb tota le seua diversitat) sempre ha representat un dels elements que han configurat el seu caràcter i forma de ser i ha arribat a ser una de les formes artístiques mes cultivades, que tradicionalment han passat d'una generació a una altra.


En qualsevol de les celebracions festives, socials o religioses, trobem que la música ha estat present al nostre poble, sempre hi ha tingut un paper rellevant, i ha arribat a ser una constant en la seua vida quotidiana.


Aquesta secció formada per dolçainers i tabaleters forma part del projecte de cultura que l'Associació l'Esportí va començar allà per l'any 1999 per difondre i escampar la música tradicional pels carrers del pobles, junt amb el drac i els nanos, amb els quals hem protagonitzat despertades, concerts i cercaviles al llarg de moltes comarques d'Alacant, Castelló i València, a més d'altres de Catalunya.

Revista FENT POBLE:

Amb aqueste línies voldria ser la veu del meu poble, i en especial la de tots els que fan possible aquesta revista, i amb el seu permís, fer una crida a tots aquells que estimen la cultura, la nostra cultura, no es tracta només de lloar-la i enaltir-la sempre, es tracta també de participar d' ella amb actes que ens permeten fomentar-la, en aquest cas publicar la revista FENT POBLE, que va encetar la seua cursa allà per l'estiu de l'any 2000. És una publicació de caire social i cultural, l'objectiu de la qual és la defensa i la recuperació de la nostra cultura i de la nostra llengua i oberta a qualsevol persona amb ganes d'escriure i de comunicar-se, sempre dins de les més elementals normes de respecte i tolerància als altres.


ACTIVITATS DIADA DE L’ESPORTÍDE MATI

Cercavila a càrrec de la secció de Dolçaina i Tabal de l’Esportí

Després hi hauran jocs populars i tallers

DE VESPRADA

Arribada i benvinguda de les colles que ens visiten

Plantada de gegants amb les colles:

- La Cuca de Castellbisbal (Vallés Occidental)
- Gegants de Sant Celoni (Vallés Oriental)
- Gegants i Cabets d’Ontinyent (La Vall d’Albaida)
- Gegants i Cabets de l’Associació “Sant Jordi” d’Alcoi ( L’Alcoià)
- Draco, nanos i gegants de l’Esportí (El Comtat)

Bateig dels gegants de l’Associació Cultural L’Esportí: L’Encantada i Ramon de Riusec

Cercavila per els carrers del poble de Beniarrés amb més de 20 gegants i uns tants cabuts.

DE NIT

Sopar per als membres de l’Esportí i colles convidades

Nit de música amb:


PELANDRUSCA, SKAKALREI i ODIQuedeu tots convidats !!!!!!!!!!!!!!!
Podeu rebre molt més información sobre l’Associació Cultural l’Esporti en la seua web o al telefon de l'Associació: 693348012

dilluns, 28 de setembre de 2009

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 30 de setembre a les 19:00 hores, tindrà lloc sessió plenària de caràcter ordinari en el consistori beniarresi amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 9/09 de 24 de juny i 10/09 de 7 d’agost.

2.- Donar compte decrets d’alcaldia: 103/09 al 148/09

3.- Acord relatiu a la construcció edifici centre social, inclòs en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

4.- Aprovació Estatut de Conveni Via Verda

5.- Aprovació certificacions d’obra número 2, 3, 4 i 5 de l’obra denominada Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artística.

6.- Reconeixement de compatibilitat a favor de N’Agueda Soler Ballester per a exercir un segon lloc de treball en el sector públic.

7.- Concessió llicències urbanístiques.

8.-Assumptes extraordinaris si els haguera

9.- Mocions grups polítics.

10.- Informes d’alcaldia

11.- Precs i preguntes.

Aquests punts on els que formen l’ordre per ser debatuts el proper dia 30 de setembre. Entre ells cal destacar:

El punt 3, on l’equip de govern pretén portar endavant la construcció d’un nou centre social on hui està el llar dels jubilats amb un cost de 600.000 €. Per accedir aquesta subvenció el consistori es compromet a no tornar a demanar aquesta ajuda fins a l’any 2013. Aquest edifici tindrà un gimnàs, un bar i sales per a les associacions entre altres coses. Sincerament crec que valdria la pena gastar-se aquesta important quantitat de diners en la construcció d’un Centre De Dia per atendre als nostres majors i persones necessitades doncs gimnàs, bar de jubilats i sala per associacions ja en tenim.

El punt 4, pot ser el començament de la conversió del que hui coneixem com via del tren Xitxarra en una Via Verda que pot impulsar el turisme rural al nostre poble.

Però el que realment cal destacar d’aquesta sessió ordinària és el que no apareix com puga ser:

- Començar la tramitació per ampliar el polígon industrial

- Fer complir el plec de condicions als adjudicataris de les parcel·les del polígon industrial “Els Pinets” que l’hagen incomplit.

- Traure les dues places de treball públic aprovades al pressupost de l’any 2009: una d’auxiliar administratiu i l’altre d’operari de serveis múltiples.

- Aprovar un pla d’estalvi econòmic per a l’Ajuntament de Beniarrés, juntament a una bateria d’ajudes per a les famílies que més greument estant patint la crisi.
- Aprovar una solució a la recorda que es celebra en Festes.

- Aprovar la creació d’un Consell de Cultura i una Comissió de Festes per a dinamitzar i crear un programació cultural i unes festes més participatives.

divendres, 25 de setembre de 2009

Iniciatives i propostes dels socialistes de Beniarrés

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés no es dedica a impedir iniciatives i actuacions que siguen beneficioses per al conjunt de la població com s’encarrega de dir i pregonar l’equip de govern al consistori beniarresí.

Al llarg d’aquesta legislatura i la passada, hem presentat un munt de propostes que han sigut desestimades amb els vots del Partido Popular, que cal recordar ostenta la majoria i per tant es el qui te la possibilitat d’aprovar o no aprovar les propostes de la resta dels membres del consistori, així com també ostenta el vot per a que les coses ixquen endavant o no. Mai es deixarà de fer una cosa o un altra per voluntat del grup municipal socialista doncs estem en minorias. Si es fan o es deixen de fer coses al nostre poble sempre serà per la única voluntat del PP que és la formació política que ostenta la majoria absoluta a l’Ajuntament de Beniarrés.

El grup municipal socialista ha presentat multitud de propostes i iniciatives que no han eixit endavant. gràcies als vots en contra del PP, entre elles: comprar la casa del carrer Cova Santa nº 47 per tombar-la i unir el carrer Cova Santa amb Sant Francesc, o que tots els xiquets que estudien al col·legi públic Perputxent tinguen els llibres debades, ho una col·lecció de mesures econòmiques per ajudar a eixir de la crisi a les famílies que l’estant patint, ho que s’aplique una rebaixa de l’ICIO als qui facen una obra, o que s’ajude als llauradors a arreglar els xicotets camins de la seua propietat o una tant senzilla com que el públic puga preguntar lliurement quan els plens s’acaben entre moltes altres iniciatives i propostes més però sempre han sigut desestimades amb els vots de la majoria del PP.

En aquesta ocasió el grup municipal socialista ha presentat dues mocions per al proper ple ordinari a celebrar el dia 30 de setembre. Una d’aquestes mocions diu el següent:


MOCIÓ


El menjador escolar al col·legi públic Perputxent és un servei que s’ofereix per tal de facilitar als pares i mares de Beniarrés una conciliació dels seus treballs amb l’educació dels seus fills, quedant-se molts d’ells a dinar al col·legi. També el menjador escolar ensenya als nostres fills a aprendre a menjar una major varietat de productes que de vegades a les cases no mengen.

La Generalitat Valenciana ha procedit a reduir notablement l’aportació dels ajuts que donava als escolars que es quedaven al menjador del col·legi, fent que aquest servei s’encarisca notablement per als pares i mares i que molts d’ells es plantegen, el no portar-los degut a l’elevat preu que suposarà el que es queden al menjador escolar.

L’Ajuntament de Beniarrés deu estar al servei dels ciutadans i als nostre parèixer, aquest ajut és deu donar per tal d’ajudar a les famílies a minorar la despesa que es paga per portar als xiquets i xiquetes als menjador del col·legi públic Perputxent.


Per tot açò sol·licita:


1.- Que l’Ajuntament es faça càrrec de l’increment en les preus del menjador del periode escolar 2009- 2010, passant els pares i mares a pagar el mateix que pagaven l’any passat per aquest mateix servei i l’Ajuntament de Beniarrés és faça càrrec de l’increment que representarà prestar-lo al llarg d’aquest curs 2009-2010.


També el grup municipal socialista ha presentat la següent instància doncs hem recollit el sentir de molta gent del poble que ens ha fet arribar aquesta qüestió:


INSTÀNCIA


Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés

EXPOSA:


L’Ajuntament està procedint a renovar dues de les tres parades d’autobús existents al casc urbà de Beniarrés.

Pel que respecta a la parada d’autobús situada a la carretera de Castelló, aquest grup ha recollit el sentir de molts veïns i veïnes del poble sobre la legalitat d’aquesta obra degut a la proximitat a la carretera, amb el conseqüent perill per als usuaris d’aquest servei públic així com per als vehicles que hi circulen per l’esmentada carretera i és preferible actuar ara que esperar que passe alguna desgràcia.

L’obra es troba en fase de construcció i seria convenient abans d’esperar mals majors, que s’informara sobre la legalitat d’aquesta obra i per tant s’actuara d’acord amb la llei.


SOL·LICITA:

Que per part de l’arquitecte municipal s’emeta un informe sobre si aquest construcció compleix amb la normativa vigent per aquest tipus de construccions i s’actue arreglo llei abans de tindre que lamentar alguna desgràcia personal i que la construcció tinga que ser demolida en cas de no complir la normativa vigent havent-se executat l’obra en la seua totalitat.

Que per part de el departament de carreteres de la Diputació d’Alacant s’informe sobre la legalitat d’aquesta construcció.

Que es paralitze l’obra fins que no estiguen aquests informes damunt la taula per tal de tenir que tombar una obra que es troba en plena execució en el cas de així ho dictaminen els informes.


Així mateix recordar-los que segons lo establert en l’article 14 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fucionament i règim jurídic de les entitats locals:

1.- Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtindre de l’Alcalde o President o de la Comissió de Govern, quants documents, dades o informacions obren en poder dels serveis de la Corporació i calguen precissos per al desenvolupament de la seua funció.

2.- La petició d’acces a les informacions s’entendrà concedida per silenci administratiu en cas de que el President o la Comissió de Govern no dicten resolució o acord denegatori en el termini de cinc dies, a contar desde la data de la solicitud.


Ara tot queda en mans de la majoria del PP i del compliment de la llei. Nosaltres continuarem presentant inciatives i propostes per a un millor benestar dels beniarresins i beniarresines.

dijous, 24 de setembre de 2009

Per als qui sols s'informen en Canal 9

EL INFORME DE LA BRIGADA POLICIAL DE BLANQUEO SOBRE LA TRAMA GÜRTEL EN VALENCIA

El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal

Rambla y Costa negociaban con 'El Bigotes' los pagos por servicios al PP.

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.
Noticia apareguda a El País.com

Recull de noticies breus

Tot seguit podreu llegir un recull de notices breus publicades a la columna lateral dintre de l'apartat "Noticies breus de Beniarrés":

-Fins al mes de juny (darreres dades de que dispose), l’Ajuntament de Beniarrés s’ha gastat 5.200 € en “Atencions protocol·làries i representatives”, el que és el mateix regals, records, convidades entre altres coses. En canvi fins a la mateix mes de juny el consistori beniarresí s’ha gastat 0 € en la promoció del valencià i 524 € en activitats Medi Ambientals i Promoció Turística de Beniarrés.

- L’ajuntament està procedint a canviar dues de les tres parades d’autobús per a fer-les de pedra. Sincerament l’obra té el seu encant però, per a que canviem les andes i deixem i gual el sant? El que cal és lluitar per un bon servei d’autobusos amb horaris acords a les necessitats de la població i no el que tenim hui en dia.

- Un total de 13 xiquets i xiquetes, 6 de 0 a 2 anys i 7 de 2 a 3 anys, han demanat la preinscripció per a matricular-se en proper curs 2009-2010 a la Guarderia Municipal de Beniarrés, el que representa vora un 30 % menys que els alumnes que hi havia l’any passat.

- L’Ajuntament de Beniarrés pretén gastar-se 12.000 € (2 milions de les antigues pessetes) en l’adquisició d’una carpa per celebrar esdeveniments de 8x20 m. Aquesta adquisició anirà subvencionada per la Diputació d’Alacant, però sincerament, no cregueu que hi han altres coses més necessàries profitoses en aquests moment en que gastar-se aquests 12.000 €?

- En breu entrarà a treballar un nou treballador dintre del Pla de Foment del Treball per un termini de temps d’ 1 mes i 10 dies. Aquesta selecció de personal es farà amb per part de CCOOO i l’UGT. Els treballadors del PAMER ( 4 en total) acaben el proper dia 7 de setembre.

- En lo que portem d’any i l’estiu ja ha passat, no s’ha adequat ni asfaltat cap camí nou al terme municipal de Beniarrés i el més preocupant és que hi ha peticions fetes tant a Conselleria com a la Diputació que no han tingut resposta ( que es sàpiga)

- Segons la informació de que disposa el grup municipal socialista, de la partida destinada a “Subministres” i dotada amb 67.232 € i on bàsicament es gasta per a pagar la despesa d’energia elèctrica sols queden per acabar l’any 18.539 € però tenint en compte que sols s’ha pagat la despesa d’energia elèctrica fins al més d d’abril, el que vol dir que novament hi haurà que passar factures de l’any 2009 a l’any 2010 i que el consum d’energia elèctrica està desbocat.

- Després d’arreplegar el registre d’entrades i eixides de l’Ajuntament de Beniarrés hi ha que dir que no hi ha enregistrada cap factura al registre general d’entrades, el que desmenteix el que afirmava l’alcalde al seu passat escrit dient “ que per a pagar una factura abans ha de ser registrada per l’Ajuntament”. D’aquesta manera es perd el control de les despeses de l’ajuntament de Beniarrés per part del partits de l’oposició i el que és més greu hi ha el “perill” que factures queden en el calaix dels oblits.

- L’Ajuntament de Beniarrés deixa sense funcionament el servei d’Internet Rural privant a tota la gent que no disposa de connexió la xarxa a sa casa de tenir un lloc públic on entrar a Internet. Aquesta mesura també afecta a la gent que amb els seues portàtils accedia a la xarxa amb aquesta connexió.

- Un greu incendi va afectar al quadre de l’enllumenat públic que hi ha a la zona del Dr. Fleming amb la destrucció total del quadre. Actualment l’encesa ui l’apagada dei l’enllumenat públic es realitza de forma manual. El import econòmic de la desfeta és molt considerable.

- Les Festes de Beniarrés han acabat d’una forma tranqui-la i sense cap incident de consideració i que ixca del que ve sent habitual. Cal destacar la gran quantitat de coets tirats a la recorda i que ha hagut alguna cremada de consideració però sense tocar la gravetat.

dimarts, 22 de setembre de 2009

Els diners estan per damunt de la llibertat d’expressió?

Aquesta vesprada he rebut aquest correu que ma semblat força interessant perquè aqueta censura informativa proveu del revista satírica “El Jueves” i com molts recordareu, va ser un número en que eixien els Prínceps d’Astúries a la portada practicant l’acte sexual, va ser requisada pel jutge per motius “d’honor” de la família reial espanyola.
La revista va eixir a la llum pública demanat el dret a la llibertat d’expressió per poder posar la portada que el mitjà de comunicació considerava oportú. Finalment, sinó recorde malament, la revista “El Jueves” va ser condemnada a pagar 3.000 € per publicar aquesta portada. Això si la promoció i la publicitat que li va fer el jutge a la revista no va tindre preu. Serà discutible o no el que publica a la vinyeta. Podràs acceptar-ho o no. Estaràs d’acord o no? Però tindrà el dret a publicar-ho o és que la llibertat d’expressió sols és quan a u li convé?

El correu que he rebut diu el següent:
Franchu, Francesc Llopis Surrallés és col·laborador d'El Jueves. El seu blog és aquest. Ha presentat una vinyeta referent al tema de la consulta d'Arenys de Munt sobre l'autodeterminació i li han negat. Demana que se'n faci difusió.
És lamentable que una publicació que ha patit la censura (recordeu la portada amb els prínceps espanyols) rebutgi ara una simple vinyeta perquè pot tocar el voraviu dels seus lectors espanyols. Ja se sap, els espanyols primer de tot i abans que res són espanyols, i no hi ha res més semblant a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres.
Aquesta és la vinyeta censurada d'El Jueves...


Vosaltres mateix, que estan els diners per damunt de la llibertat d’expressió?
El Jueves, de Francesc Llopis

dilluns, 21 de setembre de 2009

Gigantes y cabezudos de cinco comunidades reúnen a 4.000 espectadores


Abarán vibró ayer con sus calles y plazas llenas de gente con motivo del X encuentro nacional de Gigantes y Cabezudos que congregó a unas cuatro mil personas. La entidad organizadora, la asociación El Tío Pajero, que estrenó dos nuevos gigantes llamados Rey y Reina y que desfilaron por primera vez con trajes tejidos por el grupo Mucho por vivir, se vio desbordada y batió el récord de participación con treinta y ocho gigantes y más de un centenar de cabezudos procedentes de cinco comunidades autónomas que llevaron la alegría, la ilusión y la música por las principales vías del pueblo.

Gigantes y cabezudos de Barbera del Vallés, Leganés, Calatayud, Caravaca, Abarán, Murcia, Beniarrés, Petrer, Pinoso, Alcoy, Alicante, Monovar, Novelda y Campello se convirtieron en los auténticos protagonistas de la fiesta por excelencia de los niños.


Noticia apareguda a "La Verdad" de Murcia


EL ORGULLO DEL 'TÍO PAJERO' Si José Antonio Gómez, apodado en Abarán el 'Tío Pajero', levantara la cabeza, sus ojos no darían crédito a la multitudinaria fiesta que concregó ayer a miles de personas que no quisieron perderse el Encuentro de Gigantes y Cabezudos, una festividad que el 'Tío Pajero' ideó en 1950 para darle utilidad a dos muñecos de cartón con los que unos frailes madrileños, que carecían de dinero, le pagaron la fruta que el abaranero les llevó durante varios años a un convento de la capital."El Tio Pajero" i altres gegants d'Abaran (Murcia)Unos 50 gigantes y más de 100 cabezudos de Barbera del Vallés, Novelda, Alcoy, Alicante, Beniarrés, Leganés, Pinoso, Monóvar, Calatayud, Campello, Petrel, Caravaca, Murcia y Abarán despertaron las risas y el asombro de los asistentes. Este año, la organización otorgó el título de Gigantero de Honor a Javier Crespo, rector del Seminario de San Fulgencio de Murcia, que sustituyó en el cargo a Miguel Ángel Cámara.


Gegants de l'Associació Cultural "L'Esportí" ahir a Abaran (Murcia)

Noticia apareguda a "La opinion de Murcia"

divendres, 18 de setembre de 2009

Enveja sana

El proper cap de setmana l’Alqueria d’Asnar celebra tot un seguit d’actes que estan inclosos dintre de les seues festes patronals del proper cap de setmana. Les actuacions i representacions que es faran els dies 18, 19 i 20 de setembre van baix el nom de “Festa dels Joves” i constarà de la següent programació:

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
20h. A la Casa de Cultura La Fabriqueta cançó d'autor amb HUGO MAS
22:30h. A la Plaça País Valencià FAULA TEATRE presenta LA HISTÒRIA D'UN BES APASSIONAT.
DISSABTE 19 DE SETEMBRE
19h. A La Fabriqueta, DANI MIQUEL cantacançons.
21h. CORREFOCS dels DIMONIS RAFOLINS.
00h: CONCERTS a la Plaça País Valencià amb SVA-TERS, LILIT I DIONÍS i ARTHUR CARAVAN
DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
20h. A la Plaça País Valencià LA DEPENDENT amb VA DE BO

Sincerament u quan veu aquesta programació el primer que li ve al cos és enveja, enveja sana de com un poble 3 vegades més xicotet que Beniarrés organitza tot aquest cap de setmana d’activitats, representacions musicals i mostres culturals tant diverses i al mateix temps tant nostres, tant valencianes, tant de la nostra terra i li ve al cap la setmana cultural que hem tingut a Beniarrés abans de festes, on no ha hagut una sola obra de teatre, ni música en la nostra llengua ni cantautors, ni res relacionat en la nostra cultura com a poble ( a exceptuar la processó de fanalets). I es que aquesta “Festa dels Joves” l’organitzen els jovents de l’Alqueria amb la col·laboració de l’Ajuntament i no al revés..

I es que igual que als jovents i a la societat de l’Alqueria li se dona participació, a la societat beniarresina no li se dona participació per a fer una programació cultural i per participar de l’organització d’esdeveniments culturals. El PP es va negar ja en la passada legislatura a crear una Consell Local de Cultura que fora l’òrgan encarregat de gestionar els esdeveniments culturals al nostre poble però no sols en les Festes Patronals, sinó al llarg de tot l’any. Seria l’òrgan encarregat de crear una programació cultural al nostre poble per a tot l’any. Seria l’òrgan encarregat de donar-li vida al Centre Cultural “Joan Fuster” i dotar-lo d’una programació cultural per a tots els gustos i per a tot l'any. Serien activitats culturals que naixerien de la societat beniarresina, es a dir, del poble i per tant l’acceptació, la col·laboració, la participació estarien més que garantides.

La Cultura la deu parir el poble amb la col·laboració de l’Ajuntament i no al revés. No es pot fer cultura de talonari i bitlletera com s’ha fet al llarg dels darrers anys perquè passa el que ha passat, s’han acabat els diners, s’ha acabat al cultura institucional a Beniarrés.
Sempre ens queden associacions i entitats culturals de Beniarrés que amb els seus esforços, temps i diners ens omplin el poble de mostres culturals que fan que el poble estiga viu.

dimecres, 16 de setembre de 2009

Quin “pecat” haurà comés Xavi Castillo?

L'alcalde de Aielo veta a Xavi Castillo perquè en les seues obres ´hi ha crítiques severes al PP´

L'aversió entre el PP valencià a les obres de teatre de Xavi Castillo ha sumat un nou agraviat entre els alcaldes populars. El primer edil d'Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, ha vetat l'acte que anava a celebrar-se el diumenge organitzat pel PSPV local per a commemorar el 30 aniversari dels ajuntaments democràtics, en el qual actuava Castillo amb l'obra "Històries de reis i bufons", perquè,segons Pinter, Castillo "no respecta les condicions democràtiques de les persones" i el seu teatre pot "disfressar una crítica severa contra l'alcalde", va afirmar ahir l'edil.

Pinter s'ha negat a cedir un espai públic per a portar a terme l'acte. El portaveu del PSPV, Miquel Sarrió, va criticar la "actitud antidemocràtica" de l'alcalde i va afirmar que és "un atac a la democràcia i una demostració d'autoritat" de Pinter. Segons Sarrió, l'alcalde pretén "evitar" que actue Xavi Castillo perquè ho considera "un personatge antidemocràtic que només ve a burlar-se d'ell". Sarrió va explicar que l'acte de celebració dels 30 anys de les primeres eleccions democràtiques ho van proposar els socialistes "en una moció presentada en el ple, que el PP va decidir deixar sobre la taula per a consensuar-la". El consens no s'ha produït perquè Pinter "s'ha negat fins i tot a acceptar la moció redactada per la pròpia Federació Valenciana de Municipis i Províncies", va dir Sarrió.

Noticia apareguda al diari LEVANTE-EMV

Aquesta noticia apareguda fa uns dies als mitjans de comunicació denota l’animadversió que els dirigents del PP li tenen a Xavi Castillo, doncs no es la primera vegada que li passa açò, ja que a Xàtiva li va passar tres quarts del mateix.

Si fem la reflexió al revés, es pot pensar que tots els qui actuen a Aielo, Xàtiva i altres poblacions on Castillo ha sigut vetat són simpatitzants del Partido Popular pel simple fet de que l’alcalde o alcaldessa de torn els ha deixat actuar al seu poble. I és que molts alcaldes es pensen que son els garants de la llibertat i la democràcia, això si, sempre que el que vagen a dir no vaja en contra meua ni de les meues idees polítiques, perquè de no ser així tindran que actuar en un altre lloc.

I és que hi ha moltes formes de vetar o censurar la cultura quan no t’agrada el que van a dir o el que van a fer. Des de pràcticament deixar-te sense cap ajuda econòmica per part del consistori, des de no contractar-te al teu poble i als pobles on governen els del mateix partit, des de negar-te les instal·lacions i infraestructures necessàries per realitzar la teua vida com associació, etc. Però l’alcalde sempre o fa per el be de la democràcia, de la llibertat d’expressió i per la cultura o tal vegada o fa per el be de la seua democràcia, de la seua llibertat d’expressió i per la seua cultura?

A continuació vos deixe en alguns vídeos de l’obra que va ser prohibida o vetada a Aielo. Vosaltres mateix:
Xavi Castillo - Històries de Reis i Bufons (El boato del Capità Moro d'Alcoi) 1 de 2
Xavi Castillo - Històries de Reis i Bufons (Els politics) 2 de 2
Xavi Castillo - Històries de Reis i Bufons (Canal 9)Xavi Castillo - Històries de Reis i Bufons (Els politics) 1 de 2Xavi Castillo - Històries de Reis i Bufons (Els politics) 2 de 2


dilluns, 14 de setembre de 2009

Un xicotet homenatge.

El passat diumenge 13 de setembre vaig gaudir d’un concert de la Unió Musical de Beniarrés al poble de l’Alqueria d’Asnar dintre de la campanya organitzada per la Diputació d’Alacant “Música als pobles”. L’actuació es va realitzar a “La Fabriqueta” per por a la pluja que ens està visitant en aquests dies de setembre i que pràcticament donen per acabat l’estiu.

El recinte estava de gom a gom, amb molta gent de l’Alqueria però em va parèixer que molta més de Beniarrés. L’actuació musical va estar composada per 11 peces quasi totes elles ( o tal vegada totes) de marxes mores i cristianes que solem escoltar pels carrers dels nostre pobles quans s’acosten les festes dels nostres pobles i els sons de la música envolten tots els racons de cadascuna de les nostres poblacions i també algun pasdoble. He de dir que no soc un gran coneixedor del món musical i sobretot del mon de les bandes musicals tant arrelades al nostre país però quan una composició musical m’agrada ho se reconèixer i les peces que van ser tocades a l’Alqueria em van agradar de debò.

Entre les peces que es van interpretar estava la marxa cristiana “Creu i Festa” composada per el jove compositor beniarresí Carles Crespo i Jordà. Una peça amb molta força i molta intensitat, peça que de segur escoltarem l’any vinent en molts pobles de la nostra comarca igual que aquest any ja han pogut escoltar a la població de Muro en les passades festes de Moros i Cristians."Creu i Festa" obra composada pel beniarresí Carles Crespo i JordàPerò com he dit abans, soc un ignorant musical per això em vaig fixar, a més a més , d’escoltar les peces que es van interpretar, en la gent que forma la Unió Musical de Beniarrés. I no veia sols músics, veia fusters, jubilats, obrers, empresaris, Veia fontaners, dissenyadores, estudiants. Veia llauradors, treballadors de fàbrica, aturats entre molts altres oficis. Aquesta gent que dedica part del seu temps lliure a engalzar notes musicals per a que pogam escoltar eixes melodies, eixos pasdobles, eixes marxes mores i cristians, es a dir, en crear música. Aquesta gent que sap interpretar les notes musicals escrites a les partitures i on un ignorant en la matèria sols veuria símbols i ratlles. Aquesta gent que inculca al seus l’amor per la música, per la tradició musical en les seues famílies l’estima pels instruments i per les composicions musicals.

Aquestes son unes xicotetes paraules d’homenatge a la Unió Musical de Beniarrés i vos convide a veure quan escoltem a la nostra banda, a la Unió Musical de Beniarrés, no sols músics, sinó professors, estudiants, treballadors, empresaris, jubilats, entre molts altres oficis, de segur que sabrem apreciar molt més el que estem escoltant i el mèrit d’aquests beniarresins i beniarresines.

Noticies esportives

Presentació del FC Beniarrés

El passat dissabte el camp de “La Parà” a Beniarrés es va vestir de festa per acollir la presentació del FC Beniarrés davant la seua afició. El camp estava de gom a goma i es van poder estrenar les grades que s’han construït al camp de futbol amb una capacitat per a 120 persones aproximadament. També es van estrenar les casetes que acolliran les banquetes dels equips que hi juguen al camp de “La Parà”.

L’acte va consistir amb un presentació personalitzada de cadascun dels jugadors que formen el planter del FC Beniarrés per aquesta temporada. Assenyalar que hi han bastant canvis respecte a l’equip de l’any passat amb gent que s’ha donat de baixa i noves incorporacions de gent de l’Orxa, Gaianes i altres benirresins que venen del mon del futbet.

El partit de presentació va ser contra el Muro CF “B” que l’any passat jugava en le mateix grup que el FC Beniarrés i que va aconseguir pujar de categoria. El resultat final va ser d’empat a ú i després d’una tanda de penals, l’equip visitant es va emportar el partit.

Cal assenyalar la bona impressió que va deixar el FC Beniarrés entre els aficionats, oferint-nos un bon joc, fent rodar el baló amb control sobre l’esfèric i el que és més important, creant ocasions de perill en la porteria rival que fan que els ànims estiguen per tot l’alt de cara a la propera temporada 2009-2010.

La lliga comença per al nostre equip el proper diumenge dia 20 de setembre davant la Penya Madridista d’ibi a la població de la Foia de Castalla a les 17:30 hores. La millor de les sorts per al FC Beniarrés.

Carles Ruiz acaba en cinquena posició en la volta a la Rioja.

Carles finalitza la temporada d’una manera brillant a 14 segons del guanyador el basc,Haintz Orbe. Destacar que el seu equip, Ceramicas Onda ha segut el millor al final de les 3 etapes.

Ivan Hernandez. Company d’equip de Carles ha guanyat les metes volants. També cal fer-se ressò que Carles ha quedat 2 en el premi de la muntanya. En la volta a la Rioja han participat 15 equips amb mes de 140 corredors.


dijous, 10 de setembre de 2009

Oferta Pública de Treball: Brigades d’Emergència

El termini d’inscripció s’obri hui dia 10 de setembre fins als 23 de setembre

Si estàs interessat en treballar en les Brigades d’Emergència de la Generalitat Valenciana en periòde de temps 2010-2011 ara és el moment. Han eixit publicades les bases per a formar part d’aquest cos depenent de la Generalitat Valenciana.

El termini per presentar d’inscripció comença hui dia 10 de setembre i finalitza el 23 de setembre. Les sol·licituds s’han de presentar en les delegacions que l’empresa TRAGSA té a Alacant, Castelló i València ( en la convocatòria estan les adreces).

A continuació vos deixe part del document en qüestió que podreu trobar punxant damunt dels enllaços d’aquest article per obtenir una major informació. Seria interessant que la gent de Beniarrés que estiguera interessada en presentar la sol·licitud quedarem i baixarem junts a Alacant o a València.

Les bases diuen el següent ( no estan en valencià):


BASES DE LA CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO PARA EL SERVICIO BRIGADAS DE EMERGENCIA 2010-2011

I.- INSCRIPCIÓN:

Los aspirantes a participar en la CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO PARA EL SERVICIO BRIGADAS DE EMERGENCIA 2010-2011 deberán cumplimentar el documento desolicitud de inscripción que se adjunta al presente documento como anexo nº 1. Dicho documento se encuentra disponible para su descarga en la pagina web http://www.112cv.com/112cv/pdf/ficha_inscripcion_anexo1.pdf

El plazo de inscripción abarcará el periodo comprendido entre las 9:00 horas del jueves 10 deseptiembre de 2009 y las 14:00 hrs. del miércoles 23 de septiembre de 2009.

Los documentos de solicitud de inscripción deberán tener cumplimentados, y escritos de forma clara e inteligible, los datos correspondientes a los apartados “Datos Personales” y “Datos deContacto”. Serán desechadas las solicitudes que no cumplan este requisito. Por otro lado, los campos de la solicitud de “Nº de Orden”, “Fecha” y “Hora”, sombreados en color verde, deberán dejarse vacíos y serán completados por el personal del Grupo Tragsa que reciba los documentos de solicitud.

Para la inscripción a esta convocatoria es necesario el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años, menor de 65 años y tener el permiso de residencia, si procede.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o ESO.
- Estar en posesión del Permiso de conducir B, y en vigor.

La presente convocatoria no tiene limitación en el número de aspirantes que pueden optar al proceso de inscripción.

Las fichas de inscripción cumplimentadas deberán entregarse personalmente, dentro del plazo indicado, en las oficinas de las Delegaciones Provinciales del Grupo Tragsa en la Comunidad Valenciana.


Nota: El listado de los aspirantes admitidos a pruebas se publicará en el tablón de anuncios de las oficinas de TRAGSA antes referidas y en la página web de “1·1·2 Comunitat Valenciana”.(http://www.112cv.com). En la publicación del referido listado se indicará la fecha, hora y lugar en el que se realizará la primera prueba.

II.- PRUEBAS:

Las pruebas se realizarán por el orden que se detalla a continuación:

II.1. – PRUEBAS FÍSICAS
II.2. – TEST PSICOTÉCNICO
II.3. – EXAMEN DE CONOCIMIENTOS (Tras la superación de estas 3 primeras pruebas el personal será baremado en atención a los méritos que se acrediten –Apartado III-)
II.4. – CURSO DE FORMACIÓN
II.5. – PRUEBAS MÉDICAS


En el apartado de pruebas la puntuación máxima que se podrá obtener es de 70 puntos.


Per llegir tota la base sencera punxa damunt d'aquest enllaç

……………………………

Sort per a tots els qui ens presentem

dimecres, 9 de setembre de 2009

Aprovada la darrera obra del Pla Camps per a Beniarrés

Els 134.713 € es destinaran a la construcció d’un nou bar per a la futura piscina municipal

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Treball, ha publicat a la seua pàgina web l’aprovació del darrer projecte que l’Ajuntament de Beniarrés havia presentat dintre del Pla Camps i que resultava ser el més costós de tots els presentats amb un pressupost de 134.713,24 € ( 22 milions de pessetes aproximadament), es a dir, la meitat de tots els diners que el Pla Camps ha destinat al nostre poble. Aquesta obra serà licitada i adjudicada per l’Ajuntament de Beniarrés. El que no diu la web és el periode d’execució, es a dir, si l’obra es farà aquest mateix any o serà per a l’any 2010. Incomprensiblement a la web de l’Ajuntament aquesta important subvenció que ha rebut el nostre consistori es totalment silenciada.

El PP amb els seus vots a favor, l’abstenció del PSPV-PSOE i el vot en contra del BLOC va voler destinar aquesta important quantitat de diners a la Construcció de local en sol dotacional: Construcció d’un nou edifici amb uns mínims serveis, una sala gran i una altra reduïda en el terreny dotacional del Dr. Orero Tindrà una superfície de 150 m2 amb 12 m2 de de serveis, 40 m2 de sala xicoteta i 98 m2 de sala gran. Aquesta obra té un pressupost de 134.713,24 € (IVA inclòs). En paraules de l’alcalde de Beniarrés, aquest edifici anirà destinat a ser un bar per a la nova piscina municipal que en breu es construirà.

El grup municipal socialista es va abstenir en l’aprovació d’aquest projecte en el seu moment per els següents motius entre altres més:

1.- En cap moment se’ns ha demanat parèixer ni demanat propostes al nostre grup.


2.- El finançament de les obres, és a dir, el pagar les obres, no està gens clar. Si el Pla de Zapatero deia que els ajuntaments rebrien el 70 % dels diners sols adjudicar l’obra i el 30 % restant en acabar-la, en el Pla Camps no es sap com s’ha de pagar ni d’on tenen que vindre els diners (al decret del pla no diu res de res) i sabent com està la Generalitat Valenciana amb més de 12.000 milions d’euros de deutes, ens fa pensar que els diners constaran que apareguen i novament seran els ajuntaments, en aquest cas el de Beniarrés, qui hauran de avançar els diners i en el cas del nostre no hi han per fer front aquests futurs pagaments.


3.- Els socialistes proposàvem altres projectes molts més ambiciosos i que sols es poden realitzar quan tens grans subvencions com la creació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials per a tot el poble, la construcció de la conducció d’aigua del nou pou de la Pedrera fins els dipòsits municipals, la construcció de centrals d’energia solar als edificis públics per a rebaixar considerablement les factures d’energia elèctrica per part de l’Ajuntament ( al voltant dels 50.000 € anuals) i així destinar aquests diners a altres menesters, construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable i molts altres projectes que haguérem pogut aportar damunt la taula.

A Beniarrés la situació de l’hostaleria ha canviat en poc temps i ara ja gaudim d'altres ofertes hostaleres on poder anar a dinar i fer-se un picada amb els nostres i on el visitant pot quedar-se a gaudir dels nostres plats sense cap problema. El que proposàvem els socialistes era que, o be el nou local que s’està construint per a la música o bé el local que actualment ocupa la música i que abandonaran si marxen al nou local que s’està construint, es destinara a fer un restaurant i que generarà ingressos a l’Ajuntament am el seu lloguer. En canvi la proposta del PP és destinar 134.713 € a la construcció d’un bar. Es a dir la proposta dels socialistes no suposava cap inversió nova i aquest 134.713 € podrien anar destinats a altres obres per a millorar la qualitat de vida dels beniarresins i beniarresines.

Amb aquests 134.713 € es podrien fer moltes altres obres com les abans esmentades i al mateix temps tindre un bar a la nova piscina municipal. Per exemple algunes possibles obres serien renovar part de la xarxa d’aigua potable dins del casc urbà doncs hi ha zones de Beniarrés que la xarxa d’aigua està en un estat lamentable, s’haguera pogut construir un magatzem municipal al polígon per deixar tot el material que té l’ajuntament en les parcel·les on no hi ha res construït i que l'ajuntament les pot reclamr com a seues o en aquestes mateixes parcel·les construir una nau niu per a llogar-la a futures persones emprenedores que volen muntar un empresa però que no disposen de suficient capital, comprar terrenys per ampliar el polígon industrial de Beniarrés entre moltes altres coses i com no, totes aquestes obres donarien i crearien treball.

Com es pot apreciar, hi ha diferents formes de gastar els diners públics, el que es menester és que almenys les empreses que estan fent les obres incloses dintre del Pla Camps vagen cobrant les certificacions de les obres que estan realitzant doncs aquesta gent son treballadors i no polítics.

dimarts, 8 de setembre de 2009

Alejandro Linde, realiza una nueva película sobre la devoción de Beniarrés a su Patrona la Virgen de la Cueva Santa.

El director de cine D. Alejandro Linde ha presentado una nueva película sobre la Cueva Santa en el mismo Santuario de la advocación, entregándola al presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cueva Santa de Beniarrés. Trata la fiesta de la Blanca Paloma en dicha localidad, situada en la provincia de Alicante de la que es Patrona y Reina desde el siglo XVIII.


Linde, distinguido por la Revista Digital:”la Cueva Santa” año 2009, ha demostrado una vez mas su profesionalidad como director de cine. Es pues ya la segunda película que dedica exclusivamente a la advocación de la que se siente muy orgulloso como valenciano, advocación que como nos ha comentado conoció a través del capellán D. Félix Gómez del que se siente muy orgulloso, como amigo, como sacerdote y como capellán de la Cueva Santa.Alejandro no es solo colaborador de esta revista, sino es para mí, un gran amigo, del que admiro su sencillez y educación, así como compostura que tanto se va perdiendo en nuestros tiempos actuales. Alma cristiana que sabe defender sus valores con ejemplar sabiduría y siempre respeto al prójimo.

Quisiera dedicar mi respeto hacia mi amigo Alejandro, en cuanto a esta película que ha realizado, pues es un trabajo muy costoso y laborioso que no se reconoce y pasa al olvido, cuando se esta desde esta dirección haciendo una labor de difusión y mejor conocimiento de la que es Patrona de todos los espeleólogos españoles.
Nos desplazamos el pasado 18 de agosto a Beniarrés para poder ofrecerles a ustedes, como es la Festividad de la Cueva Santa en un pueblo tan lejano al santuario pero que como dijo en el mismo, Juan Manuel Gallent actual capellán del Santuario, te sientes en tu casa al ver en todos los rincones a la Virgen de la Cueva Santa. Y es por tanto un orgullo y ejemplo a seguir.


Gracias a Alejandro Linde, esta festividad va a recobrar una mayor difusión así como conservar para la historia un documento que confirma la fe en Nuestra Señora. Por ello debemos de agradecer a Alejandro, este trabajo que de forma altruista ofrece a todos los devotos de la advocación, Patrona de la Diócesis de Segorbe-Castellón, de la que solicitamos interés por la misma, dando a conocer este bello reportaje a través de la Hoja Parroquial y todos los medios de los que dispone, que sepan todos los diocesanos que no solo se venera en la Provincia de Castellón, a quien representa como advocación, sino que se venera en toda nuestra Región Valenciana, que se venera en España y que se venera en otros continentes.


Gracias Alejandro, pues juntos pasamos una experiencia entorno a la Virgen de la Cueva Santa que estará siempre en lo hondo de mi corazón, pues juntos nos emocionamos viendo como mas de veinte hombres portaban a su Patrona a hombro y al compás del himno nacional le daban vueltas. Juntos contemplamos la esencia verdadera de la Fe cristiana que perdura en el pueblo introducida en nuestras tradiciones a través de los siglos y de generación en generación. Esa bella imagen casi inmaterial, si espiritual, la has captado con tu cámara y estoy convencido de que conmocionará a todo aquel que lleve en su corazón a la Virgen de la Cueva Santa.


Article aparegut a la web "La Cova Santa"

diumenge, 6 de setembre de 2009

Els catalans defenen la “Cultura del Foc”, que fem els valencians?

Més de set mil manifestants a Barcelona perquè la cultura del foc no desaparegui

Demana al govern espanyol que aprovi les consideracions sobre l'esborrany de l'adaptació de la directiva europea

'Farem les Festes amb Foc, peti qui peti' és el lema de la manifestació unitària que es va fer ahir a Barcelona per defensar la cultura tradicional del foc i com a mesura de pressió per impulsar les consideracions de l'esborrany de transposició de la directiva europea (pdf) presentada per l'estat espanyol. Era organitzada per les principals entitats de la festa del foc del Principat i amb el suport de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya.

El president de la coordinadora de colles de diables i bestiari de Barcelona, Nacho Darrau, va fer una crida perquè s'escolti el col·lectiu 'per salvar la cultura del foc'. Darrau va recordar que es manifesten contra una directiva que no s'adapta a la realitat de les festes. El president de la coordinadora va posar dos exemples. El primer, que 'les places i carrers fan impossible que hi hagi 15 metres de distància entre els diables i el públic'. El segon, que la directiva impedeix que els menors de 12 anys hi participin.

La marxa va acabar a la plaça de Sant Jaume on, des del balcó de l’Ajuntament, el músic Pep Sala va llegir un manifest reivindicatiu en nom dels organitzadors de la manifestació i de totes les entitats participants. Representants de la Generalitat i de l’Ajuntament també van intervenir en l'acte que es va tancar amb una tabalada conjunta de totes les colles de bestiari i de diables presents a la manifestació.


El futur de la cultura del foc depèn del govern espanyol

Les consideracions, que es van presentar al ministeri d'Indústria espanyol el passat agost, han estat consensuades entre les entitats organitzadores de la marxa, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, la Coordinadora de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona i l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, altres entitats del País Valencià i les Illes, i els governs de Catalunya i les Illes. Els negociadors amb el govern espanyol es mostren optimistes i creuen que l'executiu acceptarà les seves consideracions. A més, creuen que el resultat de les converses serà definitiu pel futur de la cultura del foc al nostre país. 'Si les negociacions amb el govern espanyol van bé, no hem de patir pels correfocs ni per la Patum', va dir a VilaWeb Ramon Fontdevila, director general del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. I és que, segons Fontdevila, 'Europa aprovarà allò que presenti el govern espanyol'.
Noticia apareguda a Vilaweb

dimarts, 1 de setembre de 2009

NOU CURS POLÍTIC

És pot dir que amb l’arribada del mes de setembre comença un nou curs polític al parlament nacional, a les Corts Valencianes i com no, als ajuntament i l’Ajuntament de Beniarrés no és menys.

Els regidors i els nostres mandataris locals van acabant o estan arremetent les vacances. Actualment i fins al proper dia 7 de setembre, l’alcaldessa en funcions és Yolanada Calbo Moncho segons ha eixit publicat al BOP nº 166, degut a que l’alcalde s’hi troba fora de la població (sempre segons el decret publicat) i el poble i la seua gent va tornat a la normalitat amb les piles carregades i amb ganes d’emprendre noves iniciatives com fer esport, perdre quilos, fer bicicleta, portar una vida més saludable, preparar-te unes oposicions o fer alguna col·lecció que altra d’eixes que ens bombardegen a la televisió, entre altres moltes coses. Quasi sempre aquesta empenta s’acaba a meitat del mes de setembre però crec que el que compta és la voluntat de intentar fer-ho i si hi ha sort i ganes, endavant.

Malauradament estem patint un crisi econòmica a nivell mundial que està fent que molta gent a Beniarrés i a la resta de poblacions estiga a l’atur i per tant és d¡esperar que aquest nou curs polític i econòmic siga el que puga anunciar l’acabament d’aquesta crisi i el començament de la creació de treball i de creixement econòmic de les families.

El nostre ajuntament té per endavant importants reptes que deuen anar en donar-nos a tots els veins i veïnes una millor qualitat de vida, treball, més drets i major benestar social i més infraestructures entre altres coses. Alguns dels projectes i treballs que deuen veure la llum en aquest nou curs polític que s’enceta son els següents:

- El polígon industrial s’han de convertir en el que tots volem que siga un lloc que cree treball i prosperitat al nostre poble i no el que és hui en dia on està tot venut i sols hi ha un 30 % edificat. El polígon industrial té que ser el que el seu nom diu i no parcel·les plenes de males herbes envers de naus industrials. L’Ajuntament deu posar-se a treballar i fer complir els plecs de condicions als compradors per que es trobem en la tessitura de que si hui en dia un empresari vol instal·lar-se a Beniarrés no hi han terrenys industrials perquè estan tots venuts però la gran majoria està ple de males herbes. L’equip de govern del PP es deu posar a treballar ja.

- L’ajuntament de Beniarrés deu començar els tràmits per ampliar el polígon industrial de Beniarrés doncs ja s’han deixat passar més de 2 anys i no s’ha fet res de res, i això que els representants del Partido Popular eren els que sabien com es feia un polígon industrial.

- El govern municipal deu exigir a la Conselleria de Sanitat l’arribada de l’assistència domiciliaria al nostre poble per a que molta gent envers d’estar ingressada a l’hospital d’Alcoi puga estar a les seues cases rebent la visita dels professionals sanitaris i en d’aquesta manera els familiars no es veuen obligats a desplaçar-se periòdicament a Alcoi. Els veïns i veïnes de Beniarrés som ciutadans de Primera i tenim els mateixos drets que altres ciutadans de la nostra comarca que si que tenen aquest servei, o a cas no paguem els mateixos impostos que ells?

- El govern del Partido Popular deu posar en marxa les inversions pressupostades al pressupost de l’Ajuntament i que pujaven a 923.000 € per aquest any i quan passada la legislatura no s’ha gastat ni el 5 % d’aquest diners pressupostats. Si que s’han fet obres com les del Pla Zapatero o el Pla Camps però aquestes no estaven pressupostades i per tant no estaven dintre dels 923.000 €. Amb la realització d’aquestes inversions és revitalitzar l’economia local.

- En aquest curs polític l’Ajuntament de Beniarrés deu intentar promoure la urbanització de la zona del Teular, una vegada ja hi ha un agent urbanitzador per a la zona del Dr. Orero, per tal d’obrir nous carrers i oferir noves parcel·les urbanístiques per a la construcció d’habitatges, així com desestrangular el tràfic que pateix el carrer Torres Orduña (font del Gaiato) amb la creació d’una eixida per a tota aquella zona que done al carrer l’Alameda.

- S’han de traure a concurs públic les dues places de treball consignades al pressupost de l’any 2009: Una d’auxiliar administratiu i l’altra de peó de serveis múltiples doncs ja han passat més de 8 mesos i aquestes places estant totalment paralitzades, ja que si es van pressupostar i aprovar amb els vots del PP s’haurien de traure, o és que no es pensen traure aquestes places de treball públic?.

- En aquest nou curs polític s’hauria de tancar definitivament el tema del Geriàtric que es pretén construir al nostre poble i que podria ser un autèntic revulsiu per al poble. Per comentari que he tingut han hagut certes discrepàncies alhora de fixa el preu per a la compra dels terrenys. Un possible solució per a solventar aquestes discrepàncies podria ser la següent: De fer-se aquest geriàtric a Beniarrés, l’ajuntament cobria un 2% per l’impost de construcció del mateix i sembla ser que la construcció d’aquest edifici està al voltant dels 17 milions d’euros. Per tant l’ajuntament podria destinar aquests diners, uns 340.000 €, a arrodonir un preu de venda per a que tots els propietaris dels terrenys accepten vendre per a fer el geriàtric. El poble després ja es beneficiaria amb llocs de treball, consum als comerços i bars locals, reactivació urbanística, entre altres coses. Però al meu parèixer aquest tren no es pot deixar passar.

- També l’ajuntament té per davant la tasca començar la construcció de la nova piscina municipal i dir que pensa fer de l’actual, doncs el poble no es pot permetre tindre dues piscines en marxa i a la vella li se te que donar un ús. També el govern del PP ens té que dir quin ús li pensa donar a l’edifici que s’està construint amb les diners del Pla Zapatero a la zona del col·legi Perputxent.

- Com no, el govern del Partido Popular deu posar en marxa un pla d’estalvi econòmic per tal de reduir les despeses corrents i sanejar l’economia de l’Ajuntament, doncs cal recordar que s’han passat un bon grapat d’euros ja gastats l’any 2008 a càrrec del pressupost de l’any 2009 i que aquestes factures incrementaran el capítol de despesa corrent de forma considerable.

Aquestes són algunes de les tasques que considere més prioritàries (segur que me’n deixe alguna) en que es deu posar a treballar el més aviat el govern del Partido Popular per tal de crear treball, major benestar social, més prosperitat i crear un major optimisme en els i les beniarresins i beniarresines.

Per a portar endavant totes aquestes actuacions, els socialistes de Beniarrés estarem ajudant en tot el que faça falta , evidentment si ens criden i demanen el nostre ajut..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...