BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 31 de gener de 2010

Realitat o ficció?

Abdel Hamid Ben Al-Faki, fill d'Abdel Rashid Ben Al-Faki, fill de Muthadi Ben Al-Faki, estava assegut a una taula d'una cafeteria del Raval. Acabava de visitar les terres que son pare, allà al nord d'Àfrica, li havia encomanat encaridament que visitara quan arribés a Gandia.


Abdel Hamid era un xicot, que aparentment no es diferenciava gaire de qualsevol altre del terreny. Els seus trets eren d'allò més normal i res no feia pensar la seua procedència magrebí. Però Abdel conservava al seu interior totes aquelles velles històries que son pare li havia contat i que son pare havia escoltat de son pare, i aquest de son pare, fins remuntar-se a l'octubre de 1609 quan els seus avantpassats van haver d'eixir repentinament, sens avís i únicament amb allò que podien portar al damunt, d'un llogaret anomenat Benillup, al centre de la Vall de Perputxent a una trentena de quilòmetres d'on ell ara vivia i treballava a una fàbrica de taulers a les rodalies de la ciutat.


Mentre consumia la cigarreta i bevia un te, que no era com el te que sa mare li preparava a casa, recordava tot el que son pare li havia transmés quan era encara un xiquet. Tan sols estava a escassos metres del riu que portava les aigües d'allà, del Benillup on havien viscut durant generacions els seus avantpassats. Avuí dia, no queda res de tot allò; tan sols el nom amb què els habitants del poble veí, Beni Arraez, coneixen aquest indret als peus d'una cova de la que tan li havien parlat. Tota una història humana desapareguda per ser considerats com un perill públic.


Al Canèssia, Benitàixer, Faraig, Benillup. Res no existia, tan sols alguna paret perduda d'alguna casa reconvertida en corral de cabres pels nous pobladors.


Els pensaments se li amuntegaven i no podia deixar d'emocionar-se fins vessar unes tímides llàgrimes recordant l'eixida tan traumàtica de tots aquells habitants. Camí de Dénia, carregats amb el que podien portar, assaltats pel camí, humiliats pels mariners als vaixells en què eren transportats, varen ser descarregats com a bestiar i deixats a la seua sort en unes terres desèrtiques molt diferents dels vergers dels que havien estat expulsats i que eren habitades per uns rudes agarens, que tot i ser germans de religió, no tenien res a veure amb ells.


Reuniria tota la informació gràfica possible i la mostraria a son pare i al pare de son pare quan hi tornés. Estava segur que els seus s'emocionarien al veure les terres de les que havien estat pobladors des de bell antuvi i de les que encara conservaven ben viu el record.

Article publicat al blog de Carles Tomàs : En el Meu Lloc

dijous, 28 de gener de 2010

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés, Luis Miguel Tomas Lopez, ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari per al proper dimarts 2 de febrer de 2010 a les 12:00 hores amb el següent ordre del dia (còpia literal):


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 4 de desembre de 2009

2.- Dació de nomenament com a secretari- interventor del Sr. Salvador Perez Mayo i informes del Sr. Alcalde

3.- Aprovació de la memòria valorada d’ampliació de Centre de Divulgació Artística i Musical per a la sol·licitud i inclusió en Fons Estatal per a l’Ocupació/Ús i Sostensibilitat Local.

4.- Aprovació de la sol·licitud de la inclusió de l’obra en el Fons Estatal per a l’Ocupació/Ús i Sostenibilitat Local

5.- Aprovació de projecte d’execució de local en sol dotacional, inclosa en el Pla Especial de Suport a la inversió en Municipis de la Comunitat Valenciana.

6.- Concessió llicències urbanístiques

Tornem a les mateixes. Es posa a un hora de lo més “normal” per a que els regidors i el públic que estan treballant puguen acudir a les sessions plenàries, doncs a les 12 del migdia, la gent que té treball està treballant i a pobles xicotets com el nostre, els qui estem a l’ajuntament, no vivim del mateix ( bo alguns si) i per tant han de demanar permís als respectius llocs de treball.

El ple bàsicament és per aprovar les obres que s’han d’incloure en el Pla E per a l’any 2010. Com es pot apreciar cap de les propostes del PSPV–PSOE de Beniarrés presentades es porta endavant i l’equip de govern del Partido Popular, opta per ampliar el Centre de Divulgació Artística, que és l’edifici que s’ha construir al costat del col·legi públic Perputxent. Per tant no es pensa destinar aquesta important quantitat de 143.026 € en fer naus niu per implantar projectes empresarials al polígon industrial i crear llocs de treball, o la construcció d’un alberg o casa rural al “Petxinot”, o el WIFI per a tot el poble a un preu mòdic o les altres propostes presentades per els socialistes. El Partido Popular té la majoria i amb eixa majoria governa Beniarrés.

Per altra banda està aprovar el projecte per a fer un bar a la nova piscina ( paraules del l’alcalde) i valorat en més de 134.000 € inclosos dintre del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana. Sols una dada si les anteriors 4 obres del Pla Confiança i valorades en 130.000 € , l’ajuntament de Beniarrés sols ha rebut el 15 %, pagant les certificacions amb els diners de tots els beniarresins i beniarresines, que va el poble de Beniarrés a finançar a la Generalitat Valenciana en aquesta nova obra? Amb l’aprovació de la darrera obra del Pla Camps per a Beniarrés, valorada amb 134.000 €, l’ajuntament tindrà que avançar els diners per a pagar a l’empresa adjudicatària. Senyor alcalde siga valent i mire per el be del poble i no per el del PP i que siga la Generalitat qui adjudique l’obra i qui faça front als pagaments.
Pensava que en aquest ple s’aprovaria el destinar una quantitat econòmica per al desastre del terratremol d’Haiti tal i com va demanar el grup municipal socialista en una instància el passat 16 de gener. Però no hi ha res de res. Ja vorem

Quedeu tots convidats.

dimecres, 27 de gener de 2010

Falten 9 dies

El termini per presentar els projectes al Pla E 2010 acaba el 4 de febrer

El dijous 4 de febrer acaba el termini per presentar els projectes al Pla E 2010 per part de l’Ajuntament de Beniarrés i on al nostre poble li corresponen 143.026 € ( quasi 25 milions de les antigues pessetes).

Ha falta de 9 dies (contant dissabte i diumenge) per acabar el termini de presentacions de projectes. Ni s’ha convocat el ple per a sol·licitar aquest important subvenció, ni s’ha convocat a cap reunió per consensuar cap projecte amb el PSPV-PSOE ,principal partit a l’oposició beniarresina, (desconeixc si li s’ha demanat parer al BLOC) i ni s’ha donat participació al poble de Beniarrés ni a les associacions per tal de recollir propostes, tal com vam demanar en una moció en un passat ple i on la majoria dels vots del Partido Popular va desestimar.

Cal recordar que el primer Pla E de l’any 2009, l’Ajuntament de Beniarrés va rebre 243.000 € que van ser gastats en la construcció de separació del mur del terrenys dotacional del Dr. Orero i la construcció del Centre Musical de Divulgació Artística, obra valorada amb 219.000 €. Ja en aquest Pla E, el PP va presentar els seus projectes i sols el dia de la sessió plenària va donar un torn de veu als portaveus dels grups de l’oposició pel simple fet de quedar bé, però amb el “peix tot venut” i amb el projecte ja redactat i la voluntat de fer el projecte presentat per el PP.

En aquest segon Pla E, el grup municipal socialista vam presentar ha meitat del mes de desembre un llistat de propostes per a que siguen estudiades i debatudes i per a que no ens diguen que no presentem propostes amb el suficient temps.

Els socialistes a l’igual que amb el primer Pla E tenim propostes i projectes que proposarem, si ens ho demanen, per a que siguen inclosos dintre d’aquest nou Pla E. Evidentment, les nostres propostes deurien ser consensuades per a poder eixir endavant.

Les propostes que presentem es fonamenten en els següents objectius:


1. Cal reduir l'atur i cal generar lloc de treball de qualitat, estables i qualificats.

2. Cal reforçar el teixit empresarial, enfortint el recursos de la microempresa, i de la xicoteta i mitjana empresa, amb una atenció específica per al comerç minorista i tradicional local.

3. Cal apostar per sector emergents que propugnen el desenvolupament econòmic sostenible, tant mediambiental com social: profundització de la solidaritat i lluita contra l'exclusió social i la pobresa.

4. Cal apostar per les noves tecnologies, per la qualitat, per la diferenciació, per la innovació, per la recerca.

I per tant, els projectes que proposem els socialistes per invertir aquests diners del Pla E 2010 són:

-Com l’anterior Pla E, que es cree una xarxa de recollida d’aigües pluvials per al casc urbà de Beniarrés per tal de quan ploga, l’aigua que va pels carrers i els fa intransitables, és recullga en aquesta xarxa i al mateix temps, fer baix el cabdal d’aigua que porta la xarxa de clavegueram que van a la depuradora.

- Col·locar petites centrals d’energia solar en les teulades dels edificis municipals per a generar energia elèctrica i al mateix temps fer baix la despesa en el consum que té l’Ajuntament de Beniarrés.

- Dispositius que controlen l’entrada i eixida d’aigua potable als dipòsits municipals, així com quan les bombes del pou es paren, per tal de previndre que es quedem sense aigua en cas d’averia si el personal de l’ajuntament no se n’adona.


-Construcció de naus niu al polígon industrial de Beniarrés en les parcel·les que verbalment li han dit a l’alcalde que ja no les volen, per a construir naus industrials per a llogar-les a baix cost a jovents emprenedors que volen muntar el seu negoci i crear llocs de treball.

- Destinar el 20% del total del Pla E II – 2010 a les persones en situació de dependència de Beniarrés que més ho necessiten.

- Construir un alberg o casa rural amb una segona planta on hui és el Petxinot per a fomentar el turisme rural i crear llocs de treball a Beniarrés. Aquest alberg es podria fer un concessió administrativa amb les persones interessades per la seua gestió a canvi d’una compensació econòmica per a l’Ajuntament de Beniarrés.

- Implantació d'una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet. Construcció d'una infraestructura d'accés a internet des del sistema wi-fi (WiMAX) que proporcione serveis gratuït o de baix cost als veïns i veïnes de Beniarrés.

-Destinar aquests diners per acondicionar i millorar el Llar dels Jubilats i les Mestresses de Casa amb una actuació profunda i destinar els 600.000 € que pretén gastar el govern municipal del PP en la construcció d’un nou Centre Social a construir un Centre de Dia o Respir.

La decisió la té el Partido Popular amb la seu majoria. Ells decideixen en que invertir aquests 143.026 €.

dimarts, 26 de gener de 2010

Aturats registrats a Beniarrés

Beniarrés tanca l’any 2009 amb 99 aturats registrats

L’INEM ofereix dades estadístiques molt interessants. En aquesta ocasió, aquestes son les dades dels aturats registrats a Beniarrés a desembre de 2009. Açò no vol dir que estiguen en aquestes dades tots els aturats de Beniarrés, sols eixen reflectits els qui estan registres a les oficines del SERFEF.

Les dades corresponents a Beniarrés en el passat mes de desembre de 2009 son:

Total aturats registrats: 99

Homes: 58 homes en total, dels quals 7 son menors de 25 anys, 24 estan entre els 25 i els 44 anys i 27 igual o majors de 45 anys.

Dones: 41 dones, les quals 3 son menors de 25 anys, 25 estan entre els 25 i els 44 anys i 13 tenen 45 anys o son majors d’aquesta edat.

Per sectors:

4 corresponen al ram de l’agricultura

33 corresponen al ram de la industria

22 corresponen al ram de la construcció

36 corresponen al ram dels serveis

4 sense treball anterior.

Esperem que aquestes dades peguen una forta davallada amb l’esforç dels treballadors, empresaris, Ajuntament de Beniarrés, Generalitat Valenciana i Govern Central. Tots eixirem guanyant.

Festa de Música Electrònica a l’Ateneu “Arrels”


Aquest divendres tindrem el plaer de realitzar un festa de música electrònica a l'Ateneu.


Cap a les 21:30 hores tindrem un sopar a 5 eurets, i dj Conill i Pollastre començaran sessió amenitzant la nit.
Cap a les 00:00 hores We are not brothers ens presentarà el seu disc i tot seguit Dj Zorrilla ens presentarà les seves creacions.

Entrada debades.

Vos esperem a l'Ateneu!!

Ateneu Popular Arrels. C/ Sant Josep. Beniarrés (el Comtat) PPCC

dilluns, 25 de gener de 2010

Carles Ruiz aconsegueix una nova victòria a Jumilla

El beniarresí va entrar en cinquena posició en la general i primer en la categoria Sub-23 en la XVIII San Anton de Jumilla

Malgrat l'amenaça de pluja, el temps respectà a la ja mítica prova de Jumilla, on es van donar cita algun dels millors corredors nacionals de la modalitat, com Juan Pedro Trujillo, Isidoro Perez, Sergio Mantecon campió d’Espanya, Juan Atonio Ortigosa, Isaka de la Fuente campió autonòmic, Roberto Sanchez guanyador del Open BTT, etc...

El ciclista de Beniarrés, Carles Ruiz Tomàs, va entrar en cinquena posició en la classificació general a 3 minuts del guanyador, la’cutal campió d’Espanya Sergio Matacon i primer en la categoria SUB-23.

Van participar més de 200 ciclistes de l’estat i de totes les categories. La prova va recorrer un circuit de 14 quilòmetres, amb diverses voltes i amb eixida i arribada en Ronda Ponent. Aquest recorregut va transcorrer pel Cabeço amb una pujada d'uns 300 metres i un desnivell entre el 20 i 30%.

Aquest son algunes de les imatges de la prova:


divendres, 22 de gener de 2010

Proposta socialista per cuidar el Medi Ambient

Els socialistes proposem novament l’arreplegada de cartutxos de caça

L’esport de la caça al nostre poble està molt arrelat, havent una societat de caçadors, que pel seu nombre d’afiliats, deu ser l’associació més nombrosa del poble.

Després de la temporada de cacera, les baines dels cartutxos queden escampades per tot arreu amb l’efecte visual i la contaminació medi ambiental que deixen per les nostres serres i els nostres bancals. Cal dir que hi han caçadors que per motu propi o per a recarregar els cartutxos posteriorment, els arrepleguen una vegada han sigut disparats, i és per la qual cosa , que des de el PSPV-PSOE de Beniarrés vegem convenient incentivar la recollida d’aquests cartutxos que queden escampats per tot arreu posant en marxa una mesura incentiva: canviar cartutxos buits per plens, posant una proporcionalitat adequada i lògica.

Aquesta iniciativa ja es va portar endavant durant uns anys al consistori beniarresí i es va deixar de fer a partir de l’any 2007. Aquesta mesura que va ser impulsada en el seu temps per un altra formació política creguem que deu portar-se novament endavant perquè no importa d’on vinga si es beneficiem tots.

Aquest mateix mati del 22 de gener de 2010 ha sigut presentada aquesta petició mitjançant una instància i de no portar-se endavant per lamanca de voluntat de l’equip de govern del PP, ho presentarem en forma de moció per a que siga votada en sessió plenària.

La instància presentada diu el següent.


Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de BeniarrésEXPOSA:

Recollint les veus de part del col·lectiu de caçadors de Beniarrés exposem: Fa uns anys per part d’aquest ajuntament es va encetar una iniciativa molt positiva encaminada al reciclatge de cartutxos, en la qual els caçadors portaven els cartutxos buits que utilitzaven i se’ls baratava, de forma proporcional, per cartutxos plens, ajudant així, a mantenir el nostre terme de Beniarrés net.

Els caçadors cacen per tot arreu del terme i de forma molt arbitrària, per tant, es molt difícil de recollir els cartutxos buits sinó no son recollits pels mateixos que els tiren.

Aquesta iniciativa es va realitzar fins a l’any 2006, deixant-se de realitzar l’any 2007 i successius. En aquells temps, l’Ajuntament de Beniarrés destinava a aquest iniciativa medi ambiental una partida econòmica que rondava els 500 €, xifra perfectament assumible pel consistori beniarresí en aquell temps. Ara perfectament es pot assumir aquesta ajuda i fins i tot incrementar-la si tenim en compte que l’Ajuntament de Beniarrés disposa de 1.837.581 € per a despeses per a tot l’any 2010.

El grup municipal socialista considera que aquesta iniciativa es deu tornar a reprendre per tal de millor l’aspecte de les nostres serres i el nostre ecosistema.


SOL·LICITA:

Que per part de l’Ajuntament de Beniarrés:

1.- Es signe un conveni de col·laboració amb la Societat de Caçadors de Beniarrés, per tal de que els caçadors que col·laboren amb l’arreplegada de cartutxos buits se’ls incentive amb cartutxos plens.

2.- Que aquest conveni es realitze dintre d’aquest mateix any 2010, doncs la regidoria de Medi Ambient i Turisme té un pressupost anual de 3.000 € i pot perfectament assumir aquesta despesa.

3.- Que es destinen 800 € del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Beniarrés per aquest activitat medi ambiental.

Beniarrés a 22 de gener de 2010


Senyor alcalde - president de l’Ajuntament de Beniarrés

dijous, 21 de gener de 2010

La secretaria – interventora deixa l’Ajuntament de Beniarrés

Serà la segona que marxa del consistori beniarresi en aquesta legislatura

Ahir dimecres 20 de novembre de 2009 va deixar de prestar els seus serveis com a secretaria – interventora de l’Ajuntament de Beniarrés Cristina Cabrià Escribano segons ix publicat a la web de l’Ajuntament de Beniarrés dintre de l’aparat “Bolsa de Trabajo/Empleo Público”.

Els motius pels quals abandona el seu lloc de treball l’actual secretaria- interventora es desconeixen i no estan explicats en l’edicte que ha signat l’alcalde, el qual diu:


EDICTO


Con fecha 18 de enero de 2010 se ha dictado decreto de alcaldía por el que se convoca concurso para la selección de Secretario-Interventor interino del Ayuntamiento de Beniarrés, según las bases aprobadas por el mismo decreto y que están a disposición de los interesados en secretaría. El plazo para presentar instancias y la acreditación de los méritos alegados por los interesados es de CINCO DÍAS NATURALES desde la publicación de este edicto.


Lo que se hace público para general conocimiento.


Beniarrés a 19 de enero de 2010

EL ALCALDE


Fdo: Luís Tomás LópezCal dir que en cap moment s’ha informat al grup municipal del PSPV-PSOE de la marxa de la secretaria- interventora de l’Ajuntament de Beniarrés i que novament, s’hem tingut que enterar per les xerrades i converses de la gent del carrer. Per tant no es poden donar més detalls del motius pels quals ha marxat, si la marxa és definitiva i altres detalls lligats a la plaça que ocupava. Tot una mostra de talant democràtic.

El sou que estava rebent l’actual secretaria per la seua tasca a l’Ajuntament de Beniarrés era de 2.660 € al mes (bruts), incloent les retribucions bàsiques i complementàries.

Ara hi han 5 dies naturals per a presentar-se a aquesta plaça des de la data de publicació de l’edicte, per tant sols hi ha aquesta setmana per presentar-se. Les bases de la convocatòria les podeu trobar en aquest enllaç. Dir que no hi ha examen i que sols es farà una baremació dels mèrits i una entrevista personal.

Sorprén la rapidesa amb que el l’alcalde convoca el cobriment de la plaça i com en altres deixa passar els anys. En aquest cas per a poder optar a un millor secretari – interventor, es deuria demanar un secretari temporal a la Diputació d’Alacant mentre es trau la plaça i es dona molt més temps i molta més publicitat ( BOP, DOCV, BOE, etc) per a que la gent interessada s’assabente, o a cas algun “habilitat de caràcter nacional” lleig la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarrés per a saber que s’ha convocat aquesta plaça?.

Sorprén que sols es donen 5 dies naturals amb la única publicitat que la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarrés (es obligatori perquè ho marca la llei) i cap altre tipus de publicitat més. En aquest 5 dies tens que enterar-te , preparar-te tota la documentació que es demanen en les bases i presentar la instància ( dissabte i diumenge l’ajuntament està tancat).

El tindre un o una bona secretaria – interventora és el tot per a que un ajuntament funcione correctament, per a que els informes ixquen en davant i de forma correcta, per a que molts projectes ixquen a la llum, i moltes altres coses més. En definitiva, el tindre una bona secretaria – interventora es el tot per a que les coses funcionen a un ajuntament, per tant, cal tindre el millor possible i en 5 dies naturals per a presentar ofertes, resulta impossible que es presenten els millors que vullguen aquest lloc de treball. Per la qual cosa tot em fa pensar que aquest oferta pública de treball és una “oferta digital” i no perquè està relacionada amb les noves tecnologies no, sinó perquè el nou secretari-interventor, suposadament, serà triat ha dit.

dimecres, 20 de gener de 2010

Mossegant la ma que et dona de menjar

El passat dia 16 de desembre de 2009 es va aprovar inicialment el pressupost per a l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. El pressupost bàsicament es divideix en dos grans seccions: ingressos i despeses.

Pel que respecta als ingressos, el govern municipal del PP, que ha sigut el redactor d’aquest pressupost, ha previst ingressar 1.864.881 € ( que en pessetes son 309.500.000 pessetes). Es preveu ingressar vora 27.000 € que gastar, per que la liquidació del pressupost de l’any 2008, es va tancar amb un dèficit de 27.000 €.

Bàsicament i sols tractant les xifres més considerables, els ingressos que preveu recaptar l’ajuntament de Beniarrés l’any vinent son:

-Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana, més conegut com IBI, i és el que paguem per tindre les nostres cases: 85.500 €.

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que correspon a l’impost de circulació del tots els vehicles que tributen a Beniarrés: 57.000 €.

-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost és més conegut per les plusvàlues que es paguen alhora de comprar una casa en urbana o un terreny en urbana o posar-te a nom te una casa. És l’impost que el PP va prometre que llevaria si entrava a governar ( ara que governa no té intenció de llevar-lo). Recordar que aquest impost el primer any que es va aplicar es va pressupostar un ingrés de 3.000 € i ara es pensa ingressar 35.000 €.

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Com el seu nom indica és l’impost que es paga per per alguna obra dintre del terme municipal de Beniarrés i que es el 2% del valor final de l’obra. D’aquest impost es pensa ingressar: 25.000 €. Un xifra més que optimista doncs a data de 18 de novembre de l’any passat s’havia recaptat per aquest impost 4.440 €.

-Taxa per prestació del servei d’abstiment d’aigua potable. En aquest concepte està el que paguem d’aigua i les possibles tomes que es donen tant en urbana com en rústica. Es pensa ingressar 32.000 €.

-Taxa de recollida de brossa urbana: 32.000 €.

-Participació en els Tributs de l’Estat Central. Aquest ingrés correspon al diners que l’estat central aporta a l’ajuntament de Beniarrés i que ho fa de forma mensual, ingressant vora 20.000 € tots els mesos. Es pensa ingressar 245.000 €.

-Transferències de la ‘administració de la Comunitat Autonoma. Es pensa ingressar 157.963 € corresponent a ajudes i subvencions ( no destinades a inversions) de la Generalitat Valenciana. Una xifra més que optimista si tenim en compte que l’any passat es va pressupostar ingressar per aquest mateix concepte 118.000 €i sols s’ingressaran 53.129 €.

-Transferències de la Diputació d’Alacant: Son les subvencions que es reben de la Diputació d’Alacant per a realitzar activitats a Beniarrés. Es preveuen ingressar 39.400 € i sembla ser que son novament més que optimistes, doncs a data de 18 de novembre de 2009 s’ingressava per aquest concepte 10.800 € dels 39.000 € previstos.

-Venta de solars. El polígon industrial si que ha servit a l’ajuntament per a tirar ma dels diners que de la venda dels terrenys es van traure però els llocs de treball que ens prometien no apareixen en lloc. De la venda de les parcel·les es gastaran 78.776 € per a pagar les parts no subvencionades en les inversions i compra de terrenys ( no es diu quins) però es que segur no es compraran, doncs així se’ns ha informat, son terrenys per ampliar el polígon industrial que tots prometíem portar endavant en les diferents programes electorals.

-Transferència de capital de l’Administració Autonòmica. Aquest apartat son els diners que l’ajuntament pensa ingressar en concepte d’inversions i que provenen de la Generalitat Valenciana. Es pensa ingressar 781.675 €.

Vos deixe una sola dada per a que vosaltres mateix li poseu el qualificatiu que considereu més oportú: L’any 2009 per aquest mateix concepte es pensaven ingressar 867.963 €, doncs be, a data 18 de novembre de 2009, sols s’havien ingressat 40.305 €. Vosaltres mateix podeu posar-li els adjectius a aquesta previsió.

-Transferències de capital de la Diputació d’Alacant. Son els diners que la Diputació aporta a les inversions que realitza l’ajuntament de Beniarrés i que hi ha previst ingressar 215.637 €. L’any passat es preveia ingressar per aquest mateix concepte 340.907 €, ingressant-se a data 18 de novembre, 81.109 €.

Aquests conceptes i dades numèriques, corresponen als ingressos més significatius del pressupost de l’Ajuntament de Beniarré. Es pot apreciar com de fàcil es fer un pressupost de 1.800.000 € o de 3 milions o de 5 milions d’euros però quan arriba el dia 31 de desembre que es quan es tanc l’any pressupostari, es trobem en la crua realitat i és que és un pressupost irreal.

Sols una dada significativa pel que respecta al capítol d’inversions. A data 18 de novembre el denostat, per el Partido Popular,govern central encapçalat per Jose Luis Rodriguez Zapatero, ha invertit a Beniarrés 170.342 €, mentre que la Generalitat Valenciana i la Diputació, els dos junts, han invertit a Beniarrés 121.000 €.

El mateix es pot dir de les transferències de diners: Mentre que el govern central, ha data 18 de novembre de 2009, ha ingressat a l’Ajuntament de Beniarrés 183.670 € per al seu funcionament o per a el que l’equip de govern considere oportú, la Generalitat Valenciana ha ingressat 53.123 € i la Diputació d’Alacant 10.826 €.

Es clar que es més fàcil mossegar la ma del que et dona diners per no ser del PP que no anar a reclamar davant dels teus pels incompliments econòmics i d’inversions promeses. I es això el que fa el Partido Popular, ací i a la resta del País Valencià, criticar, desqualificar i menysprear a qui et dona diners en una ma i amb veu alta i parar l’altra ma per a pillar-los.

dimarts, 19 de gener de 2010

Recull de noticies breus

Recull de noticies publicades en aquest mateix blog a la columna lateral dintre de l'apartat "Noticies breus de Beniarrés":

-L’ajuntament de Beniarrés ha rebut per part de l’empresa Iberdrola una cara ta d’avís el passat dia 28 de desembre, reclamant-li el pagament de factures pendents d’energia elèctrica.

-En aquest enllaç podeu llegir l’acta de la sessió celebrada el passat 27 d’octubre de 2009. Hi ha mocions, modificacions d’ordenances, expropiacions de terrenys, etc. Recomanable llegir-la.

-En aquest enllaç del blog “Memorias de Overlord” podeu obtindre el darrer cens d’aus aquàtiques que hi han a l’embassament de Beniarrés. És realment interessant.

-S’acaben aquesta trilogia festiva nadalenca i el Museu de Beniarrés o està la Sala d’Interpretació de la Cova de l’Or no ha obert un sols minut les seues portes quan és una època on el poble acull moltes visites. Per a que s’ha gastat l’Ajuntament 150.000 € en reformes i ampliacions?

-Beniarrés segueix sense tindre transport públic ( autobús) els festius i caps de setmana però en canvi, si que tenim dues parades noves d’autobús. Per a que volem una bonica i luxosa cotxera si no tenim cotxe que guardar?

-Aquest any l’Ajuntament de Beniarrés no ha fet calendaris propis i personalitzats del poble i donarà els calendaris que ha fet l’empresa que gestiona la recollida de la brossa per a tota la mancomunitat del Xarpolar on pertany el nostre poble. Si que s’ha fet un full on estan els dies de recollida de la brossa domiciliaria.

-Segons ens va informar l’alcalde de Beniarrés en la darrera sessió, sols ha cobrat el 15 % dels 134.000 € gastats en diferents obres i que venen a ser un 20.000 €. Resten per executar altres 134.000 € per a construir un nou bar per a la Piscina Municipal. Lluny queden les paraules dels primer edil “ certificació presentà a la Generalitat, certificació cobrà” dintre d’aquest mateix Pla Confiança ( o desconfiança diria jo.)

-La Diputació d’Alacant adjudica de forma provisional la redacció del projecte del Centre Social de Beniarrés a Rafael Morera Cabrelles, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Beniarrés per un preu de licitació de 26.545 €. Veure més informació punxant ací damunt.

-En aquest enllaç penjat a la web de l’Ajuntament de Beniarrés podeu veure un calendari de les tandes de reg de les Hortes de Benillup. Una cosa realment interessant.

-Aquest any l’Ajuntament de Beniarrés o ha donat cistelles de Nadal. Si ve considere una actuació encertada el o donar-les als representants dels partits polítics, considere un falta de respecte el no fer-ho amb els treballadors municipals. I recordar que han lligat els “gossos amb llonganisses” a l’ajuntament beniarresi.

-La Conselleria d’Agricultura, desestima un any més la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Beniarrés per al condicionament de camins rurals al terme de Beniarrés. Aquesta actuació està valorada en 65.000 € i forma part de les inversions previstes en el pressupost de l’any 2010 per al poble de Beniarrés

-En aquest enllaç podeu veure part de la festa dels Quintos del 69 de Beniarrés

-El FC Beniarrés tanca l’any 2009 amb els següents números: 10 punts aconseguits, classificat en la dotzena posició amb 12 partits jugats,dels quals ha guanyat 3, ha empatat 1 i ha perdut 8 partits, aconseguint 24 gols a favor i 38 en contra.

-Pressupost per a l’any 2010 de l’Ajuntament de Beniarrés: La regidoria de Festes amb 50.000 € té més diners per a gastar que les regidories de Cultura, Esports, Medi Ambient, Turisme, Sanitat, Promoció del valencià,Dona i Infància juntes.

-El govern municipal del PP de l’Ajuntament de Beniarrés ha aprovat el pressupost inicial per a l’any 2010 del consistori beneniarresí. Pel que respecta als ingressos, hi han pressupostats 1.864.881 € i pel que respecta a les despeses hi ha pressupostats 1.837.581 €. Aquesta diferencia entre ingressos i despeses, es deu a que l’any 2008, es va tancar l’any amb un romanent negatiu de 27.000 €.

-L’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Beniarrés invertirà els diners del Pla E 2010 ( 143.026 € li corresponen al nostre poble) en una segona fase del Centre de Divulgació Artística, segons ens ha informat l’alcalde. Recordar que la primera fase ja va costar 219.000 € corresponent al primer Pla E.

-Un nova nau industrial s’està construint al polígon industrial “Els Pinets” de Beniarrés a càrrec de l’empresa Distribucions Modesto Bañuls

-Lluiset i Roberto ( CP Alzira) jugaran la final de primera del Trofeu Ruralcaixa contra l’equip de Rafelbunyol el proper dia 18 de desembre després d’eliminar a l’equip de Castelló de la Ribera.

-L’Ajuntament de Beniarrés no ha entregat una fotocopia sol·licitada per el PSPV-PSOE el passat dia 16 de novembre. Es a dir, 25 dies per a fer una fotocòpia i el que falta.

dilluns, 18 de gener de 2010

Lluiset i Roberto gruanyen la Final del Trofeu Ruralcaixa a Xeraco

ALZIRA CAMPIÓ DEL “XI TROFEU FUNDACIÓ RURALCAIXA DE RASPALL”

La final de l'XI Autonòmic de raspall parelles, “Trofeu Fundació Ruralcaixa” s'ha decidit després de més de dos hores de lluita titànica de quatre mites del món de la Pilota Valenciana (Luiset de Beniarrés, Roberto d'Aielo de Rugat, Moro d'Alcàntera del Xúquer i Cèsar de Rafelbunyol), quatre jugadors que pertanyen a dos Clubs de solera i amb tradició, que són capaços d'omplir dos trinquets com el de Xeraco i el de Genovés (fa un mes), amb gent diferent. Perquè estos jugadors enganxen a l'espectador pel seu joc, per la seua garra i perquè ho donen tot pels seus Clubs, equips i les seues aficions. Hui han delectat i que forma a l'afició que ha victorejat a cada un dels seus jugadors al llarg de la partida, els ha tirat coixinets, jaquetes, com si de toreros es tractara donant la volta a l'arena. Els espectadors que hui han estat en el recinte de la Safor, han catalogat la partida com la millor final, la més completa, emotiva i bella dels últims anys. Hi havia espectadors de totes les edats, majors, mitjans i xicotets que han disfrutat cada un dels “quinzes” dels seus ídols, perquè són ídols per a moltíssima gent de moltes comarques, d'una modalitat de Pilota, el raspall, que cada dia demostra el treball i el gran moment de la modalitat.

Rafelbunyol ha començat amb sort, ja que el sorteig ha caigut de la seua part, però les partides no és com comencen sinó com acaben. El segon joc ho ha tret Alzira, patint però ha aconseguit la igualada a 5. Així hem vist joc després de joc, amb quinzes de molt bella factura. En la primera part, El Moro, s'ha tirat a l'equip a l'esquena, la seua pilota eixia de la mà amb una força endiablada i els seus rivals no podien contindre la pegada de l'equip de Rafelbunyol. Els d'Alzira han esperat el seu moment per a col·locar-se per davant en la segona part de la partida, col·locant un 20 a 25 carregant el joc sobre Cèsar que s'ha defés molt bé, i passant al servici. Pareixia que primer gran títol ja estava en les mans d'Alzira, però estaven davant d'un Club Campió, que ha aconseguit la igualada a 25 des de la resta, en eixe moment tota l'afició s'ha alçat i ha aplaudit els seus campions, perquè hui els quatre han sigut grans campions. En l'últim joc, Rafelbunyol en el servici comptava amb tot a favor per a aconseguir el títol que li falta, però Lluiset i Roberto han tret el seu magisteri per a desplegar novament un joc precís i espectacular i acabar guanyant patint, però fent disfrutar molt als seus aficionats que tocaven les mels del triomf.
Daniel Sant Juan, vicepresident de la FPV;”Això de hui ha sigut increïble, la final ha sigut molt bona i amb partides d'este nivell és com creix el nostre modalitat, com ho són cada vegada que es disputa una final de la modalitat de raspall”,”el raspall mereix que se li tracte amb afecte perquè hi ha molta gent que treballa dia després de dia i seguix amb afany als seus jugadors”,”necessitem que els mitjans de comunicació ens tracten com ens mereixem perquè som la modalitat més visca en este moment i açò és una realitat”. Luiset resta de l'equip d'Alzira després d'acabar la final; “no podíem fallar a la nostra afició que ens seguix totes les setmanes i ens tracten com a figures, es mereixen açò i molt més, encara que en la pròxima final esperem poder guanyar amb major comoditat, ja que hem acabat exhaustos després de dos hores intenses de baralla””Rafelbunyol ha jugat una gran final igual que nosaltres, però el Moro ens ha demostrat que és un fora de sèrie, un crack”. Moro després de la final estava un poc trist; “No ha pogut ser, ho hem donat tot i hui ens hem trobat amb una gran parella, que ho tornava tot, però esperem la revenja esportiva en el pròxim torneig”.”El millor la imatge del món del raspall que hui ha disfrutat molt amb el nostre joc”.
Tots els espectadors llançaven elogis i estaven emocionats després de la partida de hui, perquè els que l'han seguit en directe han sigut afortunats d'assistir a la millor final dels últims anys com han afirmat de forma unànime la gent del raspall (Albaida, Beniarrés, Pobla del Duc, Llutxent, Polinya del Xúquer, Castelló de la Ribera, Montesa, Orba, Pego, Pedreguer, Benidorm, Gandia, Real, Genovés, Xeraco, Alzira, Pobla Llarga, Piles, Castelló de Rugat, Pedreguer… i molts seguidors de diferents poblacions d'altres tantes comarques).
Elena Bastidas, Alcaldessa d'Alzira, Daniel Sant Juan, Vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, José Garrido, President de Fundació Ruralcaixa, Carlos Baixauli, Director General de Fundació Ruralcaixa, Ferran Bofi, Alcalde de Xeraco han alliberat els herois de la jornada que ha completat les finals del “Trofeu Fundació Ruralcaixa de 2009”.

Noticia apareguda a la web de la Federació Valenciana de Pilota

Altra noticia relacionada és la que apareéis al diari Levante-EMV

diumenge, 17 de gener de 2010

Si al valencià


L'Avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana es troba ara en el seu estadi final: el debat parlamentari just abans de ser aprovat definitivament. És per això que diverses entitats polítiques, sindicals i culturals han encetat una campanya per tal que finalment, vint-i-sis anys després del que ja quedà establit a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià però no tingué desplegament legal, els funcionaris hagen d'acreditar el seu coneixement del valencià -nivell mitjà-, per tal que tots els ciutadans del territori puguen ser atesos en condicions d'igualtat. De fet, és el mateix requisit present a la resta de territoris espanyols amb cooficialitat de llengües, com ara Galícia, Catalunya o les Illes Balears, on tots els partits polítics s'han posat d'acord en la qüestió. En eixe sentit, si vosaltres també hi esteu d'acord, podeu signar el manifest Sí al Valencià en este formulari creat per a l'ocasió.

Estret del blog Vent d Cabylia

dissabte, 16 de gener de 2010

Solidaritat amb Haiti

El grup municipal socialista presenta una instància per ajudar al poble haití que ha patit un devastador terratremol

La instància diu el següent:

Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés


EXPOSA:

Haiti a patit un devastar terratrèmol que ha causat desenes de mils de morts, a desfet edificis i hospitals, ha desfet les escasses infraestructures existents i ha deixat un país devastat que li costarà molt de temps i diners, el tornar al seu estat anterior, ja de per si poc desenvolupat.

És el moment de mostrar el nostre costat més solidari i ajudar als ciutadans de Haití desprès de terratrèmol més devastador dels últims 200 anys. Creu Roja i altres organitzacions ja recullen donatius per poder ajudar a pal·liar el desastre i ajudar en les tasques d'emergència.


SOL·LICITA:

Que per part de l’Ajuntament de Beniarrés, com a institució que representa al poble de Beniarrés, s’ajude a la gent que ha patit aquest terratrèmol i a la recuperació de Haiti amb una aportació econòmica a alguna de les entitats i institucions que allí estan treballant i ajudant al poble haitià.

S’adjunta un llista d’organisme i institucions amb el seu corresponent compte bancari, que es troben treballant a Haití en les tasques d’ajut d’aquest devastador terratrèmol entre altres ( es va adjuntar un llistat d'organitzacions i els comptes bancaris que etan treballant en la recuperació d'Haiti).Video de l'Agència EFE sobre les desfetes del terratremol a Haiti

dijous, 14 de gener de 2010

Llei SI, llei NO


El PP desestima totes les al·legacions presentades al pressupost 2010 de l'Ajuntament de Beniarrés

Dia 13 de gener de 2010 pel matí. Hem tingut sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent. El motiu de l’urgència era resoldre les al·legacions presentades al pressupost general de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. Les al·legacions havien sigut presentades pel PSPV-PSOE, no havent-ne presentat el BLOC.

Vaja per davant, que els plens els convoca l’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés costant al poble 400 € cada vegada que es fa un ple, que hi havia un mes per a resoldre-les i que aquestes al·legacions es van presentar el dilluns 11 de gener de 2010, mentrestant el pressupost es prorroga totalment, menys el capítol d’inversions, es a dir, es poden pagar totes les factures a tots els proveïdors, les nòmines del treballadors, les subvencions a entitats locals, el gasto corrent, etc, l’Ajuntament no es bloqueja com es pretén fer arribar a la població de Beniarrés, per tant, en cap moment es pretén bloquejar el dia a dia del consistori ni es pretén fer un ple aposta per a debatre les al·legacions. Perfectament s’haguera pogut posar com a un pot dintre de l’ordre del dia en el proper ple que es celebrarà la setmana vinent o la següent, segons ens ha informat l’alcalde, que torne a dir, es l’únic que té la potestat de convocar-los.

Les al·legacions han sigut desestimades perquè segons un informe de la secretaria- interventora, no s’acullen als tres preceptes que marca la llei, els quals son:

“ Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.


b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.


c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Per tant, ni s’han votat, encara que per part de l’alcalde i la portaveu del PP, s’ha procedit a contestar i debatre cadascuna de les al·legacions presentades, exposant els seus arguments per no portar-les endavant, aleshores en que quedem, no s’admeten a tràmit per que no s’adapten a la llei però entre a debatre-les, això si, sense votar-les ni estimar-les o desestimar-les.

El pressupost a l’ajuntament de Beniarrés se’ns va facilitar 2 dies abans de votar-lo, en aquest temps l’has d’examinar, revisar i mirar a veure si estan incloses les propostes que tu voldries que s’inclogueren o que deurien estar incloses segons acords plenàries via mocions (hi ha que traure temps després de l’horari laboral perquè no estem alliberats políticament), per tant, en el període d’exposició pública és quan es poden presentar aquestes al·legacions i encara que no estiguen dintre dels supòsits que marca la llei, si es té voluntat política, es poden debatre i votar-les, cosa que ni s’ha fet. Lo curiós es que la llei s’aplica a “raja tabla” en uns casos com ha sigut aquest cas i en altes s’obvia totalment, com és el cas del compliment de les ordenances per part de l’Ajuntament en l'ordenança de la tinença d’animals, l’ordenança de tràfic i moltes altres més i on la llei diu clarament el que has de fer i quina és la normativa a complir però no es vol fer complir per no “fer-se de mal de voler”. Això es aplicar la "llei" a gust i paladar del consumidor, que en aquest cas és l’equip de govern, no fent complir la "llei" quan no em convé.

Vos deixe algunes de les al·legacions presentades per a que vosaltres mateix vegeu si son propostes descabellades i que volen paralitzar la gestió municipal com se’ns acusa. La resta de les al·legacions les podeu llegir en aquest enllaç:

Existeix un partida pressupostaria de despeses, la 9.143 amb el titol “Altre Personal” amb una dotació pressupostaria de 83.194 € i on no està justificada aquesta important quantitat de diners ni el nombre de gent que es pensa contractar. Per la qual cosa proposem que es detalle el nombre de treballadors a contractar així com el corresponent sou.
-Proposem rescatar com a treball públic la concessió administrativa a l’empresa encarregada de la neteja d’edificis públics i que li costa a l’Ajuntament 27.400 € a l’any, per la qual cosa, proposem que es creen tres places de neteja pública a temps parcial amb els diners que li se paguem a l’empresa adjudicatària.
-El nostre grup municipal considera que amb l’alliberament de l’alcalde de Beniarrés per part de la Diputació d’Alacant, l’ajuntament de Beniarrés pot estar ben atés pel que respecta a representants polítics, per tant, no es necessari tindre una regidora alliberada que li costa al consistori 18.000 € aproximadament, per la qual cosa proposem l’eliminació de l’alliberament de la tinent d’alcalde, Yolanda Calbo Moncho.
-Dotar dels personal necessari per traure-li el màxim rendiment a la Sala d’interpretació de la “cova de l’Or” i del Centre Cultural “Joan Fuster”, doncs al nostre parer, aquestes dues infraestructures estan sent infrautilitzades.

-Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pinets”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.

-Crear un Pla d’Actuació Turística per tal de que les inversions o actuacions que es facen en aquest àmbit, estiguen ben estudiades i vagen encaminades a promocionar el nostre poble cap al turisme rural sense dependre de la voluntat de torn dels governants de l’ajuntament de Beniarrés.

Per tant, aquestes al·legacions, juntament amb les altres presentades, simplement volen millorar aquest pressupost, mai paralitzar-lo. El resultat de la votació ha sigut: 5 vots del PP a favor de desestimar les al·legacions presentades, 1 vot d'abstenció del BLOC i 3 vots a favor de ser estimades del PSPV-PSOE, per tant el pressupost de 2010 ha sigut aprovat en una nova votació que ha obtés els mateix resultat que l'anterior.

Com a curiositat del ple voldria destacar que l’alcalde ha desprestigiat, refusat i ha dedicat altres improperis al projecte d’enllumenament públic que té hui en dia el poble de Beniarrés, acusant que era un projecte que s'havia realitzat quan governaven els socialistes el consistori i que deixava molt que destijar el seu funcionament. El que no ha recordat l’alcalde és que a les dos fases en que es va dividir el caniv d’enllumenament del poble, ell com a regidor que aleshores estava a l’oposició i va votar a favor del projecte, per tant estava d’acord amb la seua totalitat i que la segona fase es va realitzar sent ell ja alcalde, per tant, haguera pogut demanar tots els modificats al projecte que haguera considerat oportú.

Les al·legacions que hem presentat els socialistes al pressupost de l’any 2010, son al·legacions per millorar-lo i esperem que passe el mateix que quan vam presentar una moció per destinar els diners que es volia estalviar l’ajuntament amb el nou conveni (abans de tindre l’actual) per a destinar-los a ajudar als diferents festers, pagant-los 600 € per a pagar la música i que va ser desestimada amb els vots del PP dient que ja s'ajudava prou als qui organitzens les Festes, siguent que mesos després, amb el conveni actual amb la Unió Musical de Beniarrés, es va incloure´, i fins i totmillorar aquesta proposta.

Esperem que passe el mateix que va passar amb la moció per ajudar als festers i que les propostes presentades es porten endavant encara que siga dintre d’uns mesos i el que ara s'ha desestimat i no han volgut portar endavant, ho defenguen amb força dintre d'uns mesos. Tots eixirem guanyant.

dimecres, 13 de gener de 2010

FINAL DEL RURALCAIXA DE RASPALL


Diumenge 17 de gener de 2010 a les 11:00 hores al Trinquet de XeracoDesprés de l'ajornament de la final el divendres 18 de desembre en el Trinquet de Genovés, per les goteres i el nou pis de resina que va impedir poder disputar la partida de raspall en condicions per a garantir la integritat dels jugadors. El Comité de Raspall ha decidit després de les conversacions amb RTVV, els Clubs implicats i jutges que la final es disputarà en pròxim diumenge 17 de gener en el Trinquet de Xeraco. A més a més la final es disputarà de forma integra, a partir de les 11´00 hores, amb les camares de RTVV.


Final de l'XI Autonòmic de raspall parelles, "Trofeu Fundació Ruralcaixa".Trinquet Municipal de Xeraco. 17 de gener del 2010, 11´00 hores.


FINAL PRIMERA: Rafelbunyol (Cèsar, Moro i Ramón) Alzira (LLuiset, Roberto i Carrió)

Recordant Enric Valor, escriptor i amant de la nostra llengua

L'escriptor, rondallista i gramàtic es va morir el 13 de gener del 2000, ara fa deu anys

Enguany en fa deu que es va morir Enric Valor, un 13 de gener de l'any 2000. I el 2011 en farà cent del seu naixement. És per això que des d'institucions i entitats culturals es recordarà en els propers dos anys la figura d'Enric Valor, amb actes dirigits sobretot a les escoles i els instituts. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha nomenat Enric Valor Escriptor de l'Any i li vol dedicar una exposició. I demà Tàndem edicions organitza una marató de lectura de les trenta-sis rondalles que l'escriptor va recuperar.

'Recordem Enric Valor'

Tàndem Edicions, segell que ha editat l'obra literària completa d'Enric Valor (Castalla, l'Alcoià, 1911 - València, 2000), ha enviat una carta a totes les escoles i instituts del País Valencià recordant als mestres el doble aniversari i animant-los a difondre l'obra d'aquest escriptor, rondallista i gramàtic. La carta comença així:

'El 13 de gener fa deu anys que Enric Valor va morir. Des de Tàndem edicions, editorial que va tenir una relació ben intensa amb ell, en publicar la seua obra literària completa, i una admiració i un agraïment profunds per la seua vida i el seu treball gramatical i narratiu al servei de la llengua i la dignitat del País Valencià, volem convertir aquesta data en un dia de record sincer. L’any 2011 pensarem a celebrar-ne la vida —ja que serà el centenari del seu naixement (1911-2011)—, però enguany volem treballar-ne el record.'

Amb aquest objectiu, Tàndem ha organitzat una sèrie d'activitats i materials pedagògics que s'apleguen sota el títol 'Recordem Enric Valor'. Rosa Serrano, directora editorial de Tàndem, ha explicat a VilaWeb les diferents inicitatives entorn l'escriptor, que s'inicien aquest 13 de gener: 'Demà a partir de les onze del matí, alumnes de l'escola Rodríguez Fornos llegiran algunes de les trenta-sis rondalles que Enric Valor va escriure, a la Biblioteca Pública de València. D'aquesta manera començarà una marató de lectura de les rondalles d'Enric Valor arreu del País Valencià. Hem triat la Biblioteca Pública de València perquè és una biblioteca emblemàtica i hi posarem uns quadres i fotografies d'Enric Valor, amb el seu barret inseparable i les ulleres d'intel·lectual, a fi que els alumnes interioritzin la seva imatge i per contribuir a crear un imaginari col·lectiu.'

Es llegirà l'adaptació de les rondalles que va fer la mateixa Rosa Serrano: 'Enric Valor em va donar permís per adaptar les seves rondalles de cara a un lector més jove. Perquè Enric Valor les va escriure en ple franquisme sota els criteris marcats per Manuel Sanchis Guarner, i feia unes profuses descripcions d'escenes com el parament d'una taula, una cacera… Jo em vaig limitar a retallar les descripcions sobreres, sense tocar el vocabulari, que és un tresor. Perquè Enric Valor era un guardià de les paraules.

'Tàndem també editarà unes propostes d'aprofitament didàctic de les rondalles a fi que es puguin treballar àmpliament a les escoles. I prepara dos DVD, un per a primària i l'altre per a secundària, amb imatges i documents sonors de diferents fonts, com ara TV3. Es podrà escoltar la veu de Joan Fuster parlant d'Enric Valor i també la veu d'Ovidi Montllor llegint 'Sense la terra promesa'. Tàndem col·laborarà amb Escola Valenciana per retre homenatge a l'escriptor, prepararà una sorpresa de cara a la Fira del Llibre de València, i ha encarregat un logotip, obra de Juan Nava, que englobarà totes les activitats entorn Enric Valor que es facin tan el 2010 com el 2011.

Gramàtic, lexicògraf i novel·lista

Rosa Serrano destaca les tres vessants de la trajectòria d'Enric Valor. En primer lloc, la de gramàtic: 'Tot el professorat valencià hem estudiat els seus llibres de gramàtica i, en especial, 'La flexió verbal', un instrument que ens va servir de molt per evitar les vacil·lacions. També va ser molt eficaç en la difusió de la gramàtica catalana aplicada al País Valencià. Va fer molt per la unitat de la llengua. I sempre sense imposar res, sinó que ell suggeria. Una prova la tenim en el recull d'articles 'Millorem el llenguatge'.

'Serrano també destaca la recuperació de les paraules i la creació de nou vocabulari, sobretot en la seva vessant de rondallista. L'editora considera les trenta-sis rondalles com una part de la seva producció narrativa, ja que aquests relats sorgeixen de la tradició oral però Valor els literaturitza i els nacionalitza, amb noms propis adaptats a la geografia alacantina i deixant palesa la picardia pròpia de la gent del país.

En l'apartat de novel·lista, destaca la trilogia 'Cicle de Cassana' (Cassana, un poble imaginat) i integrada per 'Sense la terra promesa', 'Temps de batuda' i 'Enllà de l'horitzó'. També va publicar 'L'ambició d'Aleix' i 'La idea de l'emigrant'.

La seva obra va ser reconeguda amb el Premi de les Lletres Valencianes (1985), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1987) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993). I fou investit Doctor Honoris Causa per les Universitats de València, de les Illes Balears, de la Politècnica de València, de la Unviersitat Jaume I de Castelló i per la Universitat d'Alacant.

Rosa Serrano recorda que el va tractar molt a fons arran del llibre 'Enric Valor. Converses amb un senyor escriptor', dins la col·lecció 'Tàndem de la memòria' i en destaca: 'Per a nosaltres és molt important, ho és pel país i ho fou per la unitat de la llengua. M'impressionava l'alegria amb la qual treballava. I ara, quan tornes a rellegir els seus llibres, les rondalles, t'adones que són un tresor que cal posar en valor, per la riquesa lèxica i pel domini que tenia del llenguatge.

Noticia pareguda a Vilaweb


Enric Valor a Beniarrés porta el nom d’un placeta que hi ha l’Estació molt a prop del col·legi Públic Pertpuxent. Aquest rondallista, ha sigut un dels millors escriptors en la nostra llengua i com a tal l’Ajuntament de Beniarrés deuria d’haver celebrat algun acte recordant-lo o alguna activitat a la Biblioteca Municipal. Esperem que així siga, hi ha temps ........

dimarts, 12 de gener de 2010

Festivitat de Sant Antoni


La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Beniarrés ha organitzat tot un seguit d’actes per a celebrar la festivitat de Sant Antoni al nostre poble per la proper dissabte dia 16 de gener.

Els actes programats son els següents:


Al mati volteig de campanes

A les 12:00 hores cercavila a càrrec dels dolçainers i tabaleters de l’Esportí, en acabar preparatius per a la foguera

Dinar Popular en el carrer Sant Antoni amenitzat per l’Esportí.
L’Ajuntament posarà embotit, vi, carn, pa i taules. Les brases estaran col·locades en l plaça de l’església i cadascú podrà anar torrant.

A les 18:45 hores Processó

A les 19:00 hores Bendició dels Animanls,
tot seguit l’eucaristia i després repartiment del pa beneït.


Cal apuntar-se prèviament a l’Ajuntament

dilluns, 11 de gener de 2010

Ple Extraordinari i Urgent a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés, ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent per al proper dimecres 13 de gener de 2010 a les 10:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Ratificar la urgència de l sessió

2.- Resolució reclamacions presentades al pressupost municipal per a l’exercici 2010 i aprovació definitiva del mateix.


Aquest mateix matí a les 8:30 hores el grup municipal socialista ha presentat les al·legacions al pressupost municipal de 2010 i que podeu llegir en l’article de baix. A les 14:30 hores he signat la recepció de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per a debatre les al·legacions presentades. Això es diu eficàcia o altra cosa que em pense i que me la reserve i que molts de vosaltres es podeu imaginar.

Es a dir, en 6 hores s’han llegit i han avaluat les peticions presentades. Com les heu pogut llegir, son peticions que pretenen millorar un pressupost que no se’ns ha donat l’oportunitat d’aportar propostes, pretenen fer complir acords de ple ja aprovats i que per portar-los endavant calen consignació pressupostària , hi ha mesures d’estalvi econòmic i de recursos, creació de llocs de treball públic, realitat pressupostaria amb les inversions i molts altres aspectes que volen millorar el pressupost per a l’Ajuntament de Beniarrés de l’any 2010.

L’equip de govern te fins a 30 dies per a estudiar les al·legacions i contestar-les però els ha fet falta sols 6 hores per a tindre un criteri i una opnió sobre d’elles ,això es diu eficàcia o ....., el dimecres a les 10:00 ho sabrem. Llàstima que aquesta eficàcia no siga la mateixa en el dia a dia de les decisions i gestions de l’equip de govern.
Quedeu tots convidats

Al·legacions al pressupost de l'Ajuntament de Beniarrés per a l'any 2010


Aquestes son les al·legacions que el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés ha presentat al pressupost que el Partido Popular ha presentat per a l’any 2010 al nostre poble després de presentar-nos un pressupost i no donar-nos participació.

Les propostes que presentem, beneficien al conjunt de la població de Beniarrés, a més d’estalviar diners a la caixa de l’ajuntament, presentar propostes de futur, demanar el compliment d’acords aprovats a l’ajuntament, traure-li el màxim rendiment a actuacions ja fetes i executades i moltes altres propostes.

Sincerament, esperem que s’estudien i que s’incloguen al pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. Les al·legacions presentades són:EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una vegada més, el nostre Grup Municipal presenta una sèrie de propostes per tal que siguen valorades i acceptades per l’Equip de Govern Municipal. Algunes són reivindicacions històriques que sempre ha fet el nostre Grup Municipal i que, per diferents motius no han estat mai acceptades. D’altres, tot i que puguen semblar repetitives, els presentem perquè no s’han acabat de realitzar malgrat que el govern s’haja compromès en algun moment a dur-les a terme. Òbviament, també hi ha propostes novedoses que esperem que siguen ben valorades i mereixquen el seu estudi per part del Govern local i la seua inclusió al pressupost general de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010.

AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2010:

PERSONAL

- Existeix un partida pressupostaria de despeses, la 9.143 amb el titol “Altre Personal” amb una dotació pressupostaria de 83.194 € i on no està justificada aquesta important quantitat de diners ni el nombre de gent que es pensa contractar. Per la qual cosa proposem que es detalle el nombre de treballadors a contractar així com el corresponent sou.

-Proposem rescatar com a treball públic la concessió administrativa a l’empresa encarregada de la neteja d’edificis públics i que li costa a l’Ajuntament 27.400 € a l’any, per la qual cosa, proposem que es creen tres places de neteja pública a temps parcial amb els diners que li se paguem a l’empresa adjudicatària.

-El nostre grup municipal considera que amb l’alliberament de l’alcalde de Beniarrés per part de la Diputació d’Alacant, l’ajuntament de Beniarrés pot estar ben atés pel que respecta a representants polítics, per tant, no es necessari tindre una regidora alliberada que li costa al consistori 18.000 € aproximadament, per la qual cosa proposem l’eliminació de l’alliberament de la tinent d’alcalde, Yolanda Calbo Moncho.

-Dotar dels personal necessari per traure-li el màxim rendiment a la Sala d’interpretació de la “cova de l’Or” i del Centre Cultural “Joan Fuster”, doncs al nostre parer, aquestes dues infraestructures estan sent infrautilitzades.

INGRESSOS

-En capítol I d'ingressos estan consignats 35.000 € d'ingressos com impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Al nostre entendre, aquest impost deuria desaparèixer en compliment del programa electoral del Partit Popular que ostenta amb majoria absoluta l'ajuntament del nostre municipi i que no l’impedeix portar-ho en davant si es vol complir amb la promesa feta.

-La quantitat que es pretén recaptar per l'impost de construccions, instal·lacions i obres, és veritablement optimista a tenor dels de la crisi econòmica que estem travessant i que s'ha encebat principalment en la construcció i les dades de l'any 2009, que en l'avanç de la liquidació reconeix uns drets sobre aquest impost de 4.448 €, per tant aquesta partida s'hauria de reduir considerablement.

INVERSIONS

-La previsió d'ingressos en el capítol VII és més que optimista doncs no hi ha cap quantitat confirmada oficialment i si es té en compte les aportacions d'aquests mateixos organismes durant l'any 2009, segons l'avanç de liquidació, aquests ingressos no arriben a ni el 10 % de l'inicialment previstos, pel que aquest capítol s'hauria de reduir a les subvencions ja confirmades i anar incrementant-lo conforme les subvencions es vagen confirmant.

-Del capítol d’inversions es deu llevar l’import de 65.162, 85 € corresponents a la millora de camins que anaven a realitzar-se a càrrec de la Conselleria d’Agricultura i que ja han sigut desestimats segons ha eixit publicat al DOCV nº 6160 de data 22 de desembre de 2009 i ratificat posteriorment per l’alcalde a preguntes dels representats del PSPV-PSOE en el passat ple ordinari.

-Crear una partida per a la provisió per a destinar fons per a rescabalar als propietaris dels terrenys que van cedir el seu ús a l'ajuntament de forma condiciona al seu restabliment anterior per a passar la conducció d'aigua al municipi, així com els propietaris del nou pou de La Pedrera.

-Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pinets”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.

- L'ajuntament en ple vot per unanimitat, una moció en la qual se sol·licitava que l'ajuntament destinara una partida pressupostària per a concedir ajudes econòmiques als propietaris de menuts camins que accedeixen a les seues propietats. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

-En setembre de 2008 es va aprovar una moció per unanimitat de tota la corporació en la qual s'acordava destinar una quantitat pressupostària per a eliminar les barreres físiques en edificis, carrers i aceres. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

-L'ajuntament en ple vot per unanimitat una moció en la qual se sol·licitava que l'ajuntament adquirira l'immoble lloc en carrer Cova Santa nº 47 per obrir un passadís o carrer que comunicara Sant Francesc amb Cova Santa. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

TURISME I MEDI AMBIENT

-Crear un Pla d’Actuació Turística per tal de que les inversions o actuacions que es facen en aquest àmbit, estiguen ben estudiades i vagen encaminades a promocionar el nostre poble cap al turisme rural sense dependre de la voluntat de torn dels governants de l’ajuntament de Beniarrés.

-Potenciar la Zona d’Acampada de la partida de La Parà doncs s’han invertir molts diners i el seu ús es merament testimonial: cartell a la carretera, posar endolls per engegar aparells elèctrics als qui acampen, delimitar les zones d’acampada, campanyes de promoció, etc.

-Redactar un catàleg de tota la flora i fauna existent al nostre terme municipal per tenir-ne coneixement i saber com actuar per tal de conservar-les.

SERVEIS

L'ajuntament de Beniarrés rep importants subvencions per organitzar l?Escola d’Estiu i ja que es tracta d'una activitat puntual, proposem la gratuïtat d'aquest servei presentat per l'ajuntament de Beniarrés.

ESTALVI

-Cal aplicar un programa de contenció de la despesa de consums (electricitat, combustibles, aigua, comunicacions, ... ) per tal d'estalviar aquests i començar a invertir en sistemes d'estalvi i recollida permanents (d'aigua) i en sistemes de producció elèctrica que permeten minorar la factura energètica i de consums anuals de l'ajuntament. En el temps, la despesa que s'estalvie en consums podrà augmentar les inversions, així com sistemes per millorar la gestió de l’aigua en els dipòsits municipals.
SOLIDARITAT

-Faria falta complir i més en temps de crisi, el compromís del 0’7 % destinat en programes de cooperació. Pel que proposem enguany destinar el 0’3 % del pressupost a programes de cooperació i incrementant-lo cada any fins a arribar al 0’7 %.

diumenge, 10 de gener de 2010

Pla Confiança o Pla Desconfiança?

Los municipios sólo han recibido 4 de los 510 millones previstos en 2009 del Plan Confianza

El fondo local del Consell ha adjudicado un tercio de las 1.742 obras previstas un año después de su presentación


El Plan Confianza, aprobado en el pleno del Consell hace ahora un año -enero de 2009-, apenas ha tenido repercusiones económicas en las arcas de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana 365 días después. Esta iniciativa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nació con el objetivo de incentivar la economía en el ámbito local frente a la crisis.

Así, el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios -Plan Confianza- presentaba una inversión de 1.020 millones para desarrollar proyectos locales en dos años. El Ejecutivo preveía invertir 510 millones en 2009 y la misma cantidad en 2010, aunque la cifra podría variar en función de los plazos de ejecución. De un modo u otro, finalizado el primer año, el Consell ha abonado a los ayuntamientos 4.162.161 euros.

La cifra la dio el pasado jueves el propio vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, tras el pleno del Consell; y lo hizo ante "las dudas -de la oposición- sobre la solvencia de la Generalitat para cumplir sus compromisos". Así, según explicó, a fecha de 31 de diciembre se habían pagado a los ayuntamientos 4,1 millones -apenas el 0,8% de los 510 millones previstos- en concepto de anticipos del 15% de los proyectos y pago de certificaciones.

Lo cierto es que el plan, un año después de su paso por el pleno del Consell, sufre un retraso manifiesto. Según figura en la página web de la Conselleria de Economía, la Generalitat ha aprobado 1.742 proyectos en la práctica totalidad de municipios valencianos. Sin embargo, según sus propios datos, se han realizado 516 adjudicaciones en un total de 197 municipios, aunque no hay cifras sobre obras finalizadas. Quedan pendientes de aprobación, además, 24 proyectos por deficiencias formales.

El plan del Consell saltó a la palestra a las pocas semanas después del anuncio del Fondo de Inversión Local del Gobierno de España, que en este mismo tiempo ha ejecutado obras en la Comunitat, ya terminadas, por valor de 864 millones de euros.

Pese a las similitudes con este fondo existen diferencias, sobre todo en cuanto al trámite administrativo. En los municipios de más de 10.000 habitantes, las obras del Plan Confianza las ejecuta la Generalitat; en los de menos población, es el ayuntamiento el que se encarga de la licitación y adjudicación de la obra, aunque el pago final lo asume la Generalitat. Es precisamente en estos casos, cuando el municipio debe responsabilizarse de las obras, donde están surgiendo los problemas. Varios alcaldes consultados por este diario recelan de que el dinero de la Generalitat vaya a llegar en tiempo. "Se han negado a publicar un calendario de pagos", criticaba un alcalde del Camp de Morvedre, que dice haber recibido sólo el 15% del pago por una obra ya terminada. Ante esta situación, algunos ayuntamientos han tomado medidas, como especificar en el pliego de condiciones de la obra que la Generalitat es la responsable de pagarla.

En otros casos, en el contrato se incluyen cláusulas según las cuales la empresa adjudicataria de la obra debe asumir los intereses si el ayuntamiento se ve obligado a pedir un préstamo para hacer frente al pago de las obras ante un hipotético impago de la Generalitat. Otro alcalde apuntó que directamente algunos concursos, sobre todo de obras pequeñas, habían quedado desiertos porque las empresas no se fían de cobrar.

La contestación al "Fondo Zapatero"

El Plan de Inversión Productiva en Municipios (PIP) del Plan Confianza impulsado por la Generalitat surgió poco después del anuncio del Fondo Zapatero, que ha repercutido en proyectos por valor de 864 millones en municipios de la la Comunitat Valenciana y que ya han sido ejecutados y abonados. En estos momentos los municipios están preparando los proyectos para la segunda edición de este plan estatal. De momento, el plan Confianza apenas se visualiza en algunas obras menores. En la comarca de l'Horta, las iniciativas más visibles son las que dependen de la Conselleria de Gobernación dirigida por Serafín Castellano. En Picassent ya se ha puesto la primera piedra para las nuevas instalaciones de la Policía Local. En Alaquàs, Gobernación también ha presentado el proyecto para rehabilitar un convento como futura sede de la Policía, entre otros usos. En Burjassot también se ampliarán las dependencias policiales.

Noticia aparecida al diario Levante EMV

Segons ens va informar l’alcalde de Beniarrés en la darrera sessió, sols ha cobrat el 15 % dels 134.000 € gastats en diferents obres i que venen a ser un 20.000 €. Resten per executar altres 134.000 € per a construir un nou bar per a la Piscina Municipal. Lluny queden les paraules dels primer edil beniarresí “ certificació presentà a la Generalitat, certificació cobrà” dintre d’aquest mateix Pla Confiança ( o desconfiança diria jo.)

dissabte, 9 de gener de 2010

Carles Ruiz i Iñaki Gozalbez corren el campionat d’Espanya

Iñaki i Carles representen al País Valencià en categoria sub-23 en el campionat d’Espanya de ciclocròs

El seleccionador de la Comunitat Valenciana de ciclocròs, Pascual Momparler, ha anunciat la selecció autonòmica que participarà aquest setmana en els Campionats d'Espanya de l'especialitat que es disputaran en la localitat cántabra de Laredo.

Els convocats són la fémina cadete Elena Lloret, la fémina junior Laura Vilanova, els cadetes Raúl Bosch, Javier Sancho, José Manuel Ribera i Marc Lluch; els juniors Óscar Hernández, Jaime Llorens, Marcos Altur i Francesc Pascual; els sub-23 Carles Ruiz i Iñaki Gozálbez; els elites Isaka de la Font i Daniel Guerrero; els séniors Óscar Perales i José Manuel Ramírez; els màsters 30 José Ignacio Valls i Esteban Pérez; els màsters 40 Javier Avellaneda i Sergio Camarena, i els màsters 50 Ignacio Fandos i Josep Antoni Martínez.

Informació estreta de la web de la Federació Valenciana de Ciclisme

Aquesta participació en el campionat d’Espanya dels dos corredors beniarresins, és el colofó a un excel·lent temporada dels dos corredors de Beniarrés, Iñaki Gozalbez Nadal i Carles Ruiz Tomàs, doncs cal recordar que Carles Ruiz és l'actual campió autonòmic de l'especialitat i que Iñaki Gozalbez va guanyar la Challenge en aqueta mateixa especialitat.
La millor de les sorts i de segur que tindreu el suport de tot el vostre poble.

dijous, 7 de gener de 2010

Es queixem de vici

Tot sembla estar perfecte per a la Generalitat Valenciana doncs totes les al·legacions o esmenes presentades per els representants socialistes a les Corts Valencianes i que afectaven a Beniarrés ha sigut desestimades.

Per a la Generalitat Valenciana sembla ser que tenim una carretera perfecta per a que circulen els vehicles i els camions i que ens uneix a l’autovia A-7 doncs no cal invertir un sols euro.

Que si però no. Si que volem que es faça la Via Verda del Xitxarra però els diners que els posen altres administracions.

Que si que tenim l’obligació de pagar els mateixos impostos que la gent de Muro, l’Alqueria, Alcoi o Cocentaina però que no tenim dret a rebre l’assistència hospitalària domiciliaria.

Per a la Generalitat tenim un transport públic de primera encara que dissabtes, diumenges i festius no hi haja cap servei públic de transport que ens porte fora de Beniarrés. Si no tens cotxe, el fotes i calles.

Per a la Generalitat l’embassament de Beniarrés és el que deu de ser i el que eés hui en dia. No cal fer d’ell un punt d’atracció turística que revitalitze l’economia de la comarca.

I per últim diners per a comprar l’edifici de les Monges, res de res.

Aquestes son les esmenes presentades per els socialistes de Beniarrés al pressupost de la Generalitat Valenciana i que han sigut desestimades en la seua totalitat:

- Es sol·licita la millora de la carretera CV-705 i que uneix diferents pobles de la comarca del Comtat amb la reducció de corbes, millora del ferm de la carretera, eliminació de trams perillosos i amplària de la mateixa degut al seu elevat tràfic i que ben aviat es vorà incrementat amb la finalització de la Autovia A7 al seu pas per la comarca del Comtat.


- Que per part de la Conselleria de Medi Ambient és destinen els diners escaients per portar endavant la realització de la Via Verda del Tren Xitxarra.


- Que per part del la Conselleria de Sanitat s’habilite el material i el personal escaient per fer arribar l’assistència sanitària domiciliaria a les diferents poblacions que pertanyen a l’àrea de salut nº 14 i que actualment no estan rebent aquest servei necessari per poblacions petites com les que formen la nostra comarca.


- Habilitar una servei de transport públic d’autobús digne i de qualitat per a les diferents poblacions de la comarca del Comtat, doncs no per viure en poblacions menudes em de deixar de tindre el dret de poder tindre un servei públic de transport d’autobús.


- Que per part de la Conselleria de Medi Ambient es destine la partida pressupostaria escaient per tal de fer l’embassament de Beniarrés un punt d’atracció turística que que siga un motor per a revitalitzar el turisme i l’economia de la població de Beniarrés i els pobles que voregen l’embassament.


- Que per part de la Generalitat Valenciana es destine la quantitat suficient per adquirir l’edifici de les Monges situat a la població de Beniarrés i que per unanimitat de tot el consistori beniarresi es va sol·licitar la seua adquisició a la Diputació d’Alacant, la Generalitat Valenciana i el Govern Central.

dimecres, 6 de gener de 2010

Informació de la Unió Musical de Beniarrés


Assemblea General

Es comunica a tots els membre de la Unió Musical Beniarrés que el proper diumenge 10 de gener queda convocada una Assemblea General a les 12 del matí, on s’exposarà el balanç econòmic i funcional del darrer any, on també es plantejaran noves formes de funcionament de la Banda, interessants per a tots. A partir d’este dia començaran els assajos amb la rutina habitual. Es prega a tots els components de la Banda la màxima assistència a l’Assemblea, doncs és important per a tots.


Cavalcada Reis Mags

NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA!!!! Ahir a les quatre i mitja de la vesprada es va arribar a un acord amb l’ajuntament i l’associació de Reis Mags per a que la Banda realitze l’arreplegada dels Reis Mags esta vesprada. Així que es convoca a tots els músics de la Banda a les sis i mitja on sempre, a l’entrada del poble. Feu córrer la veu que no hi ha gaire temps i intenteu venir tots.Gràcies.


Noticies publicades al blog Unió Musical de Beniarrés

diumenge, 3 de gener de 2010

Carles Ruiz guanya la prova a Alginet i Iñaki Gozalbez es proclama campió absolut de la Challenge


El elite Daniel Guerrero (Castelló de la Ribera), el sub-23 Iñaki Gozálbez (EC Moixent), el junior Francesc Pascual (CCN), el cadet Marc Lluch (Blatem), el sènior/màster 30 José Ignacio Valls (Elastic Confort), el 40 Sergio Camarena (Senabre Team Gandia), el 50-60 Ignacio Fandos (UC Vinaròs), l'infantil Vicent Martínez (La Valldigna), l’aleví Borja Altur (La Valldigna) i el benjamí Miquel López (La Valldigna) són els guanyadors finals de la Challenge del País Valencià de ciclocròs 2009-2010, després de la disputa de l'onzena (élite, sub-23) i dotzena prova puntuables (resta de categories) de la Challenge de la Comunitat Valenciana, després de les quals resten com capdavanteres, a només una prova puntuable que es van disputar en la localitat valenciana d'Alginet, sota l'organització de la SC Alginet. AL final no va haver sorpreses i tots els qui van partir amb el mallot groc se’l van quedar en propietat després de l'última cita de l'any.


Imatge d'arxiu amb Carles en lo més alt del caixó


En les categories de elite i sub-23, la victòria absoluta va ser per al català de La Valldigna, Santiago Armero, que va fer valdre la seua qualitat davant el dominador de la campanya ciclopedestre Daniel Guerrero, al que va superar per escassos 5 segons. Una mica més retardat va entrar Isaka de la Fuente, altre dels protagonistes de totes les proves autonòmiques. En sub-23, nou èxit per al flamant campió de la País Valencià, Carles Ruiz (Sepelaco CC), que va batre a Manuel Francès (EC Moixent) i José Raga (BC Picassent). Iñaki Gozálbez, líder en sub-23, tenia ja el seu triomf en la general abans de la prova i es va classificar en sisè lloc.Imatge d'arxiu amb Iñaki vestit amb el mallot groc de campió


Al lliurament de trofeus van acudir, entre uns altres, Amadeo Olmos, president de la FCCV i de la Comissió Nacional de Ciclocròs, i Pascual Momparler, delegat de la FCCV a València i president de la Comissió de Ciclocròs de la FCCV

Per llegir la noticia sencera cliqueu ací.

Ja està tot dit i sobretot demostrat damunt de les bicicletes, per aquests dos corredors beniarresins. Carles Ruiz Tomàs campió autonòmic de ciclocròs i Iñaki Gozalbez Nadal campió de la Challenge del País Valencià en la categoria SUB-23.

Tot un orgull per al vostre poble, tot un orgull per al nostre poble, tot un orgull per a Beniarrés.

dissabte, 2 de gener de 2010

Valoracions dels discurs de Cap d’Any del President de la Generalitat Valenciana Francisco Camps


Alarte diu que Camps va oferir ahir "el seu pitjor discurs" i critica que "no gose" defensar el Tajo-Segura davant Rajoy

El secretari general del PSPV, Jorge Alarte, ha manifestat hui que el president de la Generalitat, Francisco Camps, va oferir ahir, amb motiu de Cap d’Any, "el seu pitjor discurs en el seu pitjor any al capdavant del Consell", i ha criticat que "no s’atrevisca a defensar clarament la continuïtat del transvasament Tajo-Segura davant de María Dolores De Cospedal i el PP de Mariano Rajoy", secretària General i president del PP, respectivament.

En un comunicat, ha assenyalat que "Camps ha desaprofitat una altra oportunitat per a mostrar el seu suport als interessos valencians i exposar amb rotunditat que està a favor del transvasament Tajo-Segura", alhora que ha lamentat que el cap del Consell "amague la seua posició" i "transmeta debilitat amb generalitats i sense contingut".

El líder socialista ha reprovat així mateix que, "per a vergonya dels valencians i valencianes", en el discurs del 'president' "no hi ha hagut una sola al·lusió a la defensa del transvasament ni ha fixat una posició ferma".

"Camps podia haver aprofitat l’ocasió per a manifestar-se en contra de la reserva hídrica de 6.000 hectòmetres cúbics que pretén imposar en el transvasament l’Estatut de Castella-la Manxa", ha apuntat Alarte, qui ha atribuït que no ho fera a què "es troba completament sotmés a la voluntat" de la secretària General del PP i a les "directrius que marca" De Cospedal.

A més, ha censurat que Camps "haja repetit les mentides de l’any passat i les inversions del Pla Confiança, que són mentida, perquè un any després ni s’han realitzat les obres ni s’han creat els llocs de treball", alhora que ha lamentat que "no haja parlat de futur" i "no haja anunciat què farà contra la desocupació".

En este sentit, ha reivindicat que "els 600.000 aturats valencians no necessiten bones paraules, sinó un nou model econòmic valencià, que també estan reclamant les organitzacions empresarials", ha remarcat.

"PROTOCOL·LARI, DEMAGÒGIC I BUIT"

Alarte ha qualificat el discurs del 'president' de "protocol·lari, demagògic i buit", per "remetre’s als últims deu anys per a parlar d’èxits en la seua gestió".

En este punt, ha destacat que "el PIB valencià ha crescut menys que el PIB nacional del 2000 a 2008" i ha concretat que "en 2008, el PIB espanyol ha crescut tres vegades per damunt del PIB valencià, i el PIB per capita és de 21.336 euros en la Comunitat enfront dels 23.874 euros de mitja nacional".

"Camps ens fa ser 2.000 euros més pobres a cada un dels valencians i les valencianes que la resta dels espanyols i ens condemna a l’infradesenvolupanent", ha criticat Alarte, subratllant que "eixe és el resultat de la seua política".

Publicat a Valencianisme.com.


Valoracions de la Diputada Socialista a les Corts Valencianes Isabel Escudero publicat al seu blog:

MITING DE CAP D’ANY DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha usurpat en benefici propi i del seu partit l'espai televisiu que li pertoca per a fer el discurs de Cap d'Any com a president. El discurs de Cap d'Any del president ha estat un miting, i el contingut ben bé haguera estat vàlid per a clausurar un congrés del PP o per a tancar una campanya electoral. Promeses, il.lusions, bones intencions, política social, solidaritat, etc.

S'ha compromés, una vegada més, a presentar abans que comence el nou període de sessions de les Corts "unes bases sòlides per a un nou impuls econòmic i social de la Comunitat Valenciana, tenint en compte l'economia real i el creixement constant que hem gaudit els valencians al llarg d'aquests últims anys a benefici de tots" (es suposa que en benefici de tots, és clar, i per tant eixa cita final hauria de ser innecessària). Francisco Camps, que s'ha dirigit als valencians des d'Alacant, la seua parcel.la perduda, ha fet referència a l'actual cicle econòmic i ha subratllat que la Comunitat Valenciana «no va ocultar mai la realitat» i des del primer instant «es va posar a treballar en mesures fiscals, en polítiques d'incentiu econòmic, en plans de competitivitat, en plans per a l'ocupació i el desenvolupament econòmic consensuat amb sindicats i empresaris i altre tipus de propostes per a eixir com més prompte dels dubtes econòmics». És a dir, pavaces que es presenten un rere altre sense que arriben a executar-se.

Camps ha destacat que el Consell està preparant un pla d'inversions que superarà els 8.000 milions d'euros en els pròxims anys (cal observar la indefinició temporal), i que destinarà a col·legis, hospitals, carreteres i depuració. No cal cap esforç extra. Només amb les inversions reals dels pressupostos de la Generalitat la xifra hauria d'arribar en pocs anys als huit mil milions d'euros en col.legis, hospitals, carreteres i depuració. És una obligació del governant, i no un regal.Camps ha destacat el seu discurs que es dirigia a la major població en la història del poble valencià, ja que ha destacat l'increment de població experimentat per la Comunitat Valenciana en els últims anys fins a superar ja els cinc milions de persones. S'ha oblidat, però, que gràcies al Govern socialista d'Espanya eixa xifra récord de valencians s'ha vist per primera vegada a la història reflectida a un sistema de finançament.

Això sí, Camps ha recordat els esforços realitzats pel Consell a l'hora de reclamar un finançament d'acord amb la realitat social i demogràfica del nostre territori. Llàstima que quan Aznar va tancar el darrer sistema de finançament no estiguera Camps per a reinvindicar.

També ha recordat una vegada més, com no, les reivindicacions de l'aigua que necessita la Comunitat Valenciana i les infraestructures estratègiques, com ara el Tren d'Alta Velocitat.

D'altra banda, el president ha destacat que el 2009 serà declarat Any de la Solidaritat perquè «vam pensar que el nostre treball, el nostre esforç, i la nostra prosperitat ha d'estar al servei de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana» (¿?). No se m'ocorre que el treball del Consell puguera estar només al servei d'una part dels valencians, però bé, si Camps ho diu...

També ha avançat que el Consell iniciarà polítiques socials al servei de totes les persones (¿?), però fonamentalment de «les que necessiten una ajuda directa o de preparació o formació per a trobar com més prompte el treball que es mereixen». Imagine que no ho dirà pels milers de depenents valencians que encara estan esperant a ser valorats o a cobrar les seues prestacions.

Camps ha destacat la projecció internacional de la Comunitat (portada diària a la CNN, Le Monde i The New York Times), i ha recordat esdeveniments com ara l'eixida de la Volvo Ocean Race (amb diners, torrons).

Finalment, el president ha recordat en el marc d'aquesta festivitat a tots aquells que han patit al llarg d'enguany alguna circumstància, a les víctimes del terrorisme o de la violència domèstica i a totes les seues famílies, així com a tots aquells que pateixen episodis de violència o guerra, i ha afirmat que des de la Generalitat es cooperarà en la mesura de les seues possibilitats per a eradicar aquestes situacions. És de suposar que entre els que han patit circumstàncies negatives hi figuren els familiars de les víctimes del major accident de metro patit mai a Europa, i no es pot dir que el Consell haja cooperat massa amb ells, perquè s'ha negat fins i tot a rebre'ls.

Doncs això, uns minuts de televisió pública per un discurs de Cap d'Any del president convertit en un miting. Llàstima.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...