BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 28 de desembre de 2011

Els Reis Mags ja han arribat a Beniarrés

Dimecres 28 de desembre, casualitats de la vida Dia dels Sants Innocents, eixia publicat al BOP nº 248 l’aprovació definitiva de varies ordenances municipals de caràcter fiscal. Per a que s’entenga més clar, ja es definitiva la pujada de la recollida de la brossa, del rebut de l’aigua potable i una nova taxa per l’ús del gimnàs.

A continuació vos pose un extracte del que he considerat més important d’aquesta publicació al BOP:

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
- Cuota por uso y mantenimiento de maquinaria, equipamiento y bienes muebles afectos a las instalaciones deportivas»: 5 €

- ORDENANZA FISCAL ADORA DE LA TASA RECOGIDA DE BASURA.
Artículo 6. La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:
a) Viviendas y comercios: 27 euros al semestre
b) Bares y actividades industriales: 45 euros al semestre

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa:
- Uso doméstico:
- Hasta 20 m3: 0´1542
- Hasta 40 m3: 0´30
- Más: 0´35
- Conservación de contador: 8´4068 semestre
- Cuota de abono: 5´0832 semestre

- Uso industrial:
- Hasta 20 m3: 0´1542
- Hasta 40 m3: 0´30
- Más: 0´35
- Conservación de contador: 25´2712 semestre
- Cuota de abono: 5´0832 semestre

Per anar aclarint alguna cosa. Respecte a “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS”, consisteix en un pagament mensual de 5 € per a tots aquelles persones que vagen al Gimnàs Muncipal i que utilitzen la maquinària i l’equipament allí existents, no tenint que pagar aquelles persones que encara que utilitzen l’edifici del gimnàs no facen ús de la maquinària i de l’equipament allí existent, doncs en les bases de la subvenció per construir el gimnàs, deia molt clarament que no es podia cobrar mai per utilitzar aquest edifici però no deia res de cobrar per utilitzar el mobiliari existent dintre de l'edifici.

Respecte a la modificació de “ORDENANZA FISCALIZADORA DE LA TASA RECOGIDA DE BASURA”, consisteix básicamente en un pujada del 50% per les cases i els comerços, passant a pagar 27 € al semestre quan abans es pagava 18 € al semestre i una pujada del 25 % per a bars i activitats industrials, passant a pagar 45 € al semestre quan abans es pagava 36 € al semestre.

I finalment, pel que fa a la modificació de “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE”. Ací la cosa està una mica més enrevesa, doncs quan paguem el rebut de l’aigua potable, paguem per molts conceptes com quota d’abonament, conservació de comptadors, consum d’aigua i altres dos conceptes més, a més a més, d’un 7 % d’IVA.

Per explicar la pujada, posaré un exemple sobre un rebut meu d’aigua. Al rebut que tinc a les mans em diu que tinc un consum semestral de 30 m3, per la qual cosa, pague per “consum d’aigua” 2,71 €, es a dir, resulta a 0’090 € el m3. Si apliquem la nova quota tributaria aprovada per el Partido Popular, resulta que tindria que pagar 30 m3 x 0,1542 €/m3, donant com a resultant 4,626 €, es a dir un 70 % que en l’anterior factura.

Per tant si el meu raonament no es erroni, la pujada en el consum de l’aigua potable serà del 70 % sobre l’anterior taxa que hi havia fins ara, i al que també cal sumar-li una pujada del 30 % en la quota de conservació del comptador de l’aigua doncs passem a pagar 8,4068 € al semestre, quan abans es pagava 6,41 € i també caldrà sumar-li la pujada del 64 % en la quota d’abonament, passant a pagar d’ara endavant 5,0832 € al semestre front als 3,08 € al semestre de l’anterior quota tributaria.

Com es pot apreciar, a Beniarrés , els Reis Mags sembla que ja han vingut però ens han portat carbó a tots.Bon Any 2012

dimecres, 21 de desembre de 2011

Perilla el menjador escolar

El dijous 21 de desembre finalitza el periode escolar d’aquest any 2011 per tornar-lo a encetar el proper 9 de gener de 2012.

Els pares i mares que portem als nostres fills al col·legi públic “Perputxent” de Beniarrés tanquem aquest any amb una molt mala noticia: “El menjador escolar actualment es troba en una situació extremadament deficitària. Es calcula que si es manté obert, amb els ingressos actuals, a final de curs hi haurà un dèficit aproximat de 5.000 €. Dèficit que cap administració sembla disposa a assumir.”

Aquesta noticia encapçala la darrera circular informativa del Consell Escolar que hui hem rebut els pares i mares. Com podeu llegir perilla el menjador escolar que al llarg dels darrers 40 anys ha donat de menjar a tots aquells que han optat per aquest servei que oferia el col·legi.

Els retalls considerables de les beques per part de la Conselleria d’Educació en les beques de menjador escolar, aixi com la disminució en el nombre de alumnes que es queden al menjador han fet que s’arribe a aquesta dramàtica situació.

A la circular se’ns exposa solucions i accions que es van a portar endavant per part de mantenir obert el menjador, tals com:

-Que cada família que crega necessari mantindre obert el menjador escolar pague per curs 50 €, quantitat que li donaria dret a 10 menús de menjador.

-Recollir donatius anònims depenent de la voluntat o poder adquisitiu de cadascú.

-Realitzar actes benèfics per recollir diners: Concerts, Festivals campionats esportius loteries, entre altres.

-Realitzar activitats complementàries en l’horari del menjador que comprometen a quedar-se a dinar.

Cal tindre molt en compte que el cost de menú és de 5 € diaris però que cal pagar-li el sou a una persona, tal com marca la llei, per a que estiga en les hores de menjador, amb el seu sou i seguretat social.

Com podeu veure la situació es crítica i si no hi ha resposta favorable per part dels pares i mares o no s’aporten solucions realistes, el consell escolar tancarà el menjador el proper trimestre després de quasi 40 anys de funcionament.

Ara cal que tots i totes es posem a treballar i aportar solucions, des dels pares i mares fins l’Ajuntament de Beniarrés que déu vetllar per a que en el nostre poble hi haja una bona educació pública i de qualitat, i que no faça que algunes famílies es plantegen el portar els seus fills fora del col·legi “Perputxent” de Beniarrés.

Ja en el curs 2009- 2010, a proposta del Grup Municipal Socialista, es va aprovar per unanimitat de tots els assistents, el que l’Ajuntament de Beniarrés es fera càrrec del dèficit del menjador escolar. Perfectament es podria fer càrrec de part d’aquest dèficit suprimint per exemple la mascletà nocturna que l’Ajuntament paga el dia dels Fadrins en les Festes Patronals i que té un cost de vora 3.000 €, o la Festivitat de Sant Antoni Abad que té un cost de més de 1.000 €. Aquests són dos exemples en el qual el nostre Ajuntament, que cal recordar és tot el poble de Beniarrés, podria ajudar a pal·liar el dèficit del menjador escolar.

Espere que entre tots trobem una solució per tal de no veure el menjador escolar tancat després de 40 anys oferint aquest servei. Entre tots podem, depèn de nosaltres, doncs per desgràcia no podem esperar més del que dóna la Conselleria d’Educació que deuria ser la garant d’oferir aquest servei en total garantia.

dimarts, 20 de desembre de 2011

Tal vegada el rar siga jo

Queden pocs dies per acabar aquest any 2011 i és moment de començar a mirar enrere a aquest any que està acabant-se.

Els ciutadans vam ser citats a les urnes el passat 22 de maig per tal de triar als nostres representants als ajuntaments i a les Corts Valencianes amb eixe dret que ens hem atorgat que és el dret a vot.

Una vegada constituït els nostres ajuntaments, les corporacions locals son les encarregades de gestionar els nostres impostos, de vetllar per el nostre benestar, de oferir-nos estones de festa i activitats culturals i esportives, de prestar-nos els servies bàsics per a que Beniarrés siga un poble cada vegada amb una millor qualitat de vida i benestar.

Totes aquestes decisions s’acorden i ens donen compte en les sessions plenàries que a l’ajuntament es celebren al llarg de l’any i de les quals es redacta un acta de la sessió plenària.

A data 21 de desembre de 2011, a la web de l’Ajuntament de Beniarrés, no s’ha publicat ni una sola acta de les sessions plenàries que al consistori beniarresi s’han celebrat ni tampoc al tauler d’anuncis.

Estem cridats a votar cada quatre anys però tenim el dret de saber en que es gasta els diners el nostre Ajuntament, els diners de tots. Tenim dret a saber quins projectes tenen els nostres governants per a millorar la nostra qualitat de vida. Tenim dret a saber quin es l’estat financer del nostre ajuntament, doncs si es deuen diners, serem nosaltres els qui amb els nostres impostos, hem de fer front al seu pagament.

No val a dir que qui vullga assabentar-se del que passa a la Casa de Tots, assistixca a les sessions plenàries, no. Un ajuntament deu informar per tots els mitjans possibles, sempre que eixa siga la intenció dels governants a l’Ajuntament de Beniarrés, de tot el que passa i es decideix i la manera de fer-ho és fent publiques les actes a la web de l’Ajuntament de Beniarrés i al taules d’anuncis.

No he sentit a ningú demanar que es publiquen les actes de l’ajuntament per tal de saber que es vol per al nostre poble, tal vegada el rar siga jo al demanar-ho per escrit al nostre ajuntament en breus dies.

Lluïset de nou campió autonòmic de raspall

El pilotari de Beniarrés Lluïset es va proclamar de nou campió autonòmic de raspall en la modalitat de parelles defenent els colors del Club de Pilota Alzira
Piles ha disfrutat de la primera gran jornada de finals que seguirà demà diumenge amb cinc finals.


Primera jornada de les finals del XIII Campionat de Raspall per parelles al trinquet en l’acabat d’estrenar trinquet de Piles. Amb un gran ambient entre les grades i en “l’escala”, l’equip de María Adoliño Alzira s’ha proclamat campió de primera categoria enfront de Dénia A, amb un resultat de 25 per 15.


Gran partida de Lluiset, que ha fet valdre la seua experiència, i de Juan, que l´ha secundat de manera impecable. Si bé, la parella de Ricard i Guillen mai ha donat per perdut la trobada i van lluitar fins a l’últim quinze. En la partida de tercera categoria, La la Llosa de Ranes s’ha imposat a Castelló de Rugat per 25 a 15. Les dos parelles han donat mostra del seu bon nivell de joc.


Sens dubte, la final de segona ha sigut la que menys emoció ha tingut, ja que Genovés B, amb José Sanchis i Edu Cardona s’han imposat 25 per cap a Genovés A, amb Quico i Perales.Han entregat els trofeus el director general de desenrotllament estatutari, José Manuel Miralles, el president de la FPV, José Daniel Sanjuán, el vicepresident, Saoro Oliver, l’alcalde de Piles, David Morant, i l’alcalde de Villanueva de Castellón, Salvador Álvarez.

dilluns, 19 de desembre de 2011

Algo més que simple paper

Lorena Navarro, com a dissenyadora i Angela Lucas com a model van aconseguir el primer premi de vestits de núvia fets amb paper a la població de Banyeres.
Lorena i Angela

Aquest és la noticia sobre el fet publicada al diari INFORMACION.es:


Desfile de moda. Por la alfombra roja del restaurante Mariola pasean 67 modelos para niños, mayores, traje de época, de noche y de novia confeccionados íntegramente con este tipo de material y de todos los colores. Un jurado premia los mejores vestidos que se exhibirán, junto a los no galardonados, en el Museu del Paper a finales de enero.

La cita es cada dos años en el mes de diciembre y en este 2011 tocaba. Banyeres ha celebrado el concurso de trajes de papel que reunió a casi 600 personas que asistieron como público al desfile protagonizado por 67 trajes que habían sido confeccionados únicamente con este tipo de material.

El restaurate Mariola fue el escenario de este evento, con carácter bianual, y que se celebra en torno a la festividad de Santa Lucía, patrona del gremio de los papeleros, según explica la edil de Cultura en el Ayuntamiento de Banyeres, María José Francés.

Para la novena edición de este certamen concurrieron 67 trajes a cargo de 82 modistas y modistos procedentes de muchas localidades de la Comunidad, incluyendo Banyeres, y que también, en su mayoría eran estudiantes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoy, del instituto Sivera Font de Canals, de la academia de Diseño de Alicante y del instituto Broch i Llop de Villarreal.

Todos los modelos estaban enmarcados en cada una de las cinco categorías. Así que el público pudo observar diseños de moda infantil, vestidos de moda actual, también de indumentaria o de época, trajes elegantes para la noche y para las mujeres para dar el sí quiero. Entre los modelos, destacar un vestido que lucía un bebé de 9 meses y un joven que llevaba un mono como el del piloto de moto GP fallecido Marco Simoncelli.Un jurado, formado por seis personas entre expertos de la moda, el diseño y el papel, evaluaron cada uno de los trajes para decidir los siguientes premios. En la categoría de infantil, el primer premio fue para Raquel Tomás de Alcoy, el segundo fue para Inma Antiller de Banyeres y el tercero para Esther Albiñana del instituto Sivera Font de Canals. En el apartado de moda actual, el primer galardón fue para Alexandra Sancho; David Azorín se llevó el segundo premio y Verónica Sanvictor el tercero. Los tres era alumnos de l'Escola d'Art.En la sección de traje de época, al primer escalón del podio subió María Dolores Sola, del instituto Sivera Font de Canals, en el segundo escalón estuvo Cristina Ripoll, de Mutxamel, y el tercero fue para Sergio Casanueva y Manuel Tormo del instituto Sivera Font de Canals. En la categoría de traje de noche, Rocío Castillo, de Muro, obtuvo el primer premio, el segundo fue para Lola Aracil, de l'Escola d'Art, y Mireia Soler, del instituto Sivera Font de Canals, consiguió el tercer galardón.

Y en la última sección, novias, en primera posición quedó Lorena Navarro, de Beniarrés, después Tomás Rodríguez, de l'Escola d'Art de Alcoy, y en tercer lugar, Iván Albuixech y Adrián Fernández, del Sivera Font de Canals.

Al final fue "todo un éxito" como destacó María Ángeles Calabuig, directora del Museu Valencià del Paper, que anuncia que todos los trajes se expondrán en el museo del 27 de enero al 29 de abril en horario de miércoles a domingo.

dimarts, 13 de desembre de 2011

Simplement indignant

Demà 14 de desembre finalitza l’Escola Taller que el Xarpolar havia sol·licitat al SERVEF i on 32 persones han estat treballant des del 10 de desembre de 2010 per a formar-se en el mercat laboral en altres activitats diferents a les que habitualment havien anat desenvolupant al llarg de la seua vida laboral, de les quals, sinó estic equivocat, 7 són de Beniarrés.

Aquesta Escola Taller està finançada amb Fons Europeus amb un subvenció finalista. Que vol dir açò de finalista? Doncs que els diners venen d’Europa per a pagar aquesta Escola Taller, no podent el SERVEF, es a dir la Generalitat Valenciana, destinar aquests diners a altres menesters.
Treballs fets per l'Escola Taller a Beniarrés


La selecció del personal es va segons la situació familiar, econòmica i social dels aspirants, prioritzant als més necessitats i a qui realment els feia més falta.

A un dia de finalitzat aquesta Escola Taller, a les persones que l’han fet, se’ls deuen tres mensualitats del seu sou, es a dir, porten 3 mesos sense cobrar, gastant-se gasolina en desplaçament i fent quilometres per tal d’acudir a l’Escola Taller.

Resulta indignant que la Generalitat Valenciana, per mitjà del SERVEF, porte a aquestes persones i les seues famílies a aquesta situació d’ofegament econòmic i social, sent que els diners si que han vingut d’Europa per a pagar els sou a aquestes persones, que molt animades van veure aquesta Escola Taller com una porta d’eixida temporal a la crisi que estem patint.

Resulta indignant que la Generalitat Valenciana, que deuria ser l’ent que ens garantisca una seguretat i uns drets, siga l’ent que lleve a aquestes persones els sou que dignament s’han guanyat.

On estan ara els alcaldes que tenen el seu poble a la Mancomunitat del Xarpolar que molt efusivament van anar a aplaudir al president de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra l’altre dia al Centre Cultural “Joan Fuster”? Quants d’ells li van demanar que els seus veïns i veïnes volen cobrar allò que s’han guanyat?

Simplement indignant

dilluns, 12 de desembre de 2011

Comença el judici a Francisco Camps pel 'cas Gürtel'

L'expresident de la Generalitat valenciana és jutjat amb tribunal popular juntament amb l'exsecretari d'organització del PP valencià, Ricardo Costa · Estan acusats d'haver acceptat suborns a canvi d'afavorir adjudicacions d'obres a determinades empresesL'expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, seu al banc dels acusats en el judici que s'enceta aquest dilluns pel "cas Gürtel" en companyia de l'exsecretari d'organització del PP valencià, Ricardo Costa. Tots dos han de respondre de les acusacions de delicte de suborn impropi continuat per haver acceptat regals de membres de la trama "Gürtel" a canvi d'influir en adjudicacions de contractes, i ho faran en un judici amb jurat popular, tres setmanes després de les eleccions del 20-N. Els altres dos acusats pel "cas dels vestits", l'exvicepresident de la Generalitat Víctor Campos i l'excap de l'equip de govern de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, es van declarar culpablesal seu dia i han estat condemnats a 9.600 euros de multa cadascun, la pena més alta que marcava el codi penal espanyol quan van cometre aquest delicte. Camps però va optar per negar les acusacions, presentar la seva dimissió al capdavant de la Generalitat i enfrontar-se al judici.

El procés que ha acabat amb aquesta imputació s'ha allargat dos anys i les ha vist de tots colors, des de l'obertura inicial del procediment judicial pel TSJ, fins al seu arxivament, passant per la reobertura del sumari per part del Tribunal Suprem espanyol.

El magistrat José Flors creu que hi ha molts indicis per encausar Camps, acusat de rebre com a regal 25 vestits per valor de més de 14.000 euros. Segons la Fiscalia Anticorrupció, Camps els va rebre eltre 2005 i 2008, en els que va cometre un delicte de suborn impropi continuat i demana per ell una multa de 41.250 euros. Tot amb tot el president Camps es beneficiarà del fet que la modificació del codi penal de 2010 no s'aplica als delictes anteriors, perquè des de fa un any la llei castiga aquest delicte amb 3 anys d'inhabilitació i fins a mig any de presó.

Segons la interlocutòria judicial en aquest període 2005-2008 es van adjudicar força contractes públics des de l'administració valenciana cap a empreses vinculades a la trama "Gúrtel", a canvi dels quals Camps i els altres acusats haurien rebut aquests regals amb la intenció de "guanyar-se el seu afecte o favor".

dijous, 8 de desembre de 2011

Lluiset torna a jugar una final de l'autonòmic de Raspall

Trinquet de Piles, 18 de desembre de 2011
Els afeccionats al "raspall" estan d'enhorabona. No para l'activitat i ho fa de manera variada, atractiva per als afeccionats de tot tipus. La Federació de Pilota Valenciana ha triat el trinquet de Piles com a seu de la gran final de l'autonòmic de clubs que enguany enfrontarà a les formacions procedents de Dénia i d'Alzira. Serà el diumenge dia 18 de desembre. Pels de la Marina, jugaran Ricard i Guillen tots dos de Vilanova de Castelló. Pels de la Ribera jugaran Lluisset de Beniarrés i Juan de Xeraco.
Alzira A i Dénia A jugaran la gran final de primera categoria.


La seu triada per a la disputa de les finals del “XIII Autonòmic de raspall” serà el nou trinquet de Piles, que disfrutarà d’un gran cap de setmana amb millor raspall. El dissabte 17 de desembre es disputaran les finals de 2ª, 3ª, 4ªA i 4ª B i el diumenge 18 de desembre es jugarà la gran final de primera categoria.


La final de primera categoria la disputaran els dos millors equips, Alzira que arriba invicte a la gran final i Dénia que només ha perdut contra l’equip d’Alzira.

dilluns, 5 de desembre de 2011

Que algú ens ho explique

La setmana passada eixia publicada aquesta noticia a la pàgina de Radio Alcoi- Cadena Ser:

“La falta de recursos de los ayuntamientos de la comarca comienza a tener repercusiones en el funcionamiento de la mancomunidad de El Xarpolar, que debe los últimos ocho meses
a Fomento de Construcciones y Contratas por la recogida de residuos. El importe de la deuda supera los 466.000 euros.

El presidente de la mancomunidad, Carlos Blanes, insta a los municipios a que salden sus deudas con la entidad para poder pagar a la empresa y evitar así la suspensión del servicio.

El coste anual de la recogida de residuos es de 700.000 euros. Según Blanes, el 90% de los ayuntamientos no ha pagado sus obligaciones con la mancomunidad correspondientes a 2010. Ninguno ha pagado las de este año y todavía quedan tres municipios por pagar las de 2009”

L’Ajuntament de Beniarrés té que fer una aportació trimestral d’uns 14.000 € , es a dir, uns 56.000 € a l’any per la recollida de la brossa per part del Xarpolar dels contenidors grocs, blaus i verds. A banda està el servei de recollida domiciliaria que no entra en el que paga el nostre ajuntament a la Mancomunitat del Xarpolar on tenim delegat la recollida i tractament de la nostra brossa domiciliària.

La pregunta que em faig es molt lògica, si segons diu el president de la Mancomunitat del Xarpolar, Carlos Blanes, cap ajuntament ha pagat cap obligació de l’any 2011 i tots nosaltres si que hem pagat el corresponent rebut a SUMA de la recollida de la brossa de l’any 2011, en que s’ha gastat el nostre ajuntament aquests diners?

VIII Aniversari de l'Ateneu Popular Arrels de Beniarrés


Dimecres 7 de desembre de 2011 celebrarem el 8é aniversari de l’Ateneu Popular Arrels de Beniarrés.
A les 21:30 hi haurà un SOPAR POPULAR per 5 eurets (el preu inclou: entrepà, beguda i picadeta).

En sopar, cap a les 23:30 els CONCERTS (entrada 3 eurets).


Enguany comptarem amb les actuacions de PERIFÈRICS (Cocentaina), EL CORREDEOR POLONÈS (Ontinyent) i BENIMAKLET KLUB SKA (València) !!!!!!!!!!!


I en acabar els concerts: SESSIÓ DJ amb DJ PASQU SELECTOR (dj d'Aspencat) !!!


Així que ja sabeu:

Dimecres 7 de desembre de 2011

8é aniversari de l’Ateneu Popular Arrels de Beniarrés

21:30 SOPAR POPULAR 5€

23:30 CONCERTS 3€


PERIFÈRICS (Cocentaina)


EL CORREDEOR POLONÈS (Ontinyent)


BENIMACLET SKA BAND (València)


DJ PASQU SELECTOR

Passa el Cap d'Any al Bar Caribbean de Beniarrés

SOPAR DE CAP D’ANY


Una gran picadeta de gelat i de calent.


Plat de carn o de peix.


Postres i dolços, borsa de “cotillo”, cava i tot amb bona música.


I podràs fer-te 2 consumicions, bé al Caribbean o al Francés, al llarg de tota la nit.-Preu per persona 50 €

-Descompte d’un 20% per a les persones que estiguen sense treball (presentar justificant del SERVEF)

Ja pots fer la teua reserva al 965 51 55 44, al 636 411 474 o al mateix bar.


Últim dia de reserva el dimarts 27 de desembreEs canvia d’any;

es canvia de somnis;

es plantegen nous reptes.

Però mai es canvia d’amics.

FELIÇ ANY 2012 !!!!!!!!!

dimarts, 29 de novembre de 2011

L'Ajuntament de Beniarrés demana un préstec

Al BOP d’Alacant nº 225 de data 23 de novembre de 2011 ix publicat aquest anunci de l’Ajuntament de Beniarrés.

Estic segur que molts ho llegireu i es preguntareu açò que vol dir? , a que fa referència aquest anunci de l’Ajuntament? Doncs aquest anunci sols fa que donar-li publicitat, tal com diu la llei, a un préstec que ha sol·licitat l’Ajuntament de Beniarrés per a fer front al pagament de factures que hi ha al consistori.

El préstec és de vora 40.000 € i s’ha de tornar dintre de la legislatura. Si algú està interessat en les condicions dels préstec, pegar-li una mirada i presentar les reclamacions que estime oportunes sols cal que es passar-se per la casa de tots, que és el nostre Ajuntament i examinar l’expedient.

Desgraciadament ni està exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament ni a la web de l’Ajuntament, sembla ser que no cal que el poble s’assabente

L’anunci di el següent:


AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CREDITO.

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2011, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 4/2011 para la financiación de gastos de inversión, en la modalidad de suplemento de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Beniarrés, a 15 de noviembre de 2011

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López

Concert Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Música "Oscar Esplà" d'AlacantDivendres 2 de desembre a les 20:15 hores al Centre Cultural "Joan Fuster" de Beniarrés


divendres, 25 de novembre de 2011

El pantà de Beniarrés arriba al 74% de la seua capacitat

Després de les pluges torrencials registrades el passat dimarts a la comarca de l'Alcoià i el Comtat, el pantà de Beniarrés ha aconseguit arribar aquest dijous de matí al 74% de la seua capacitat, fins i tot després d'obrir-se les comportes. A més, l'aigua tornava a córrer amb força a l'eixida del Barranc de l'Encantada, on fa unes setmanes ho feia baix terra.


Una vegada passat el temporal i solucionades les molèsties causades per l'abundant pluja de dimecres, ens visita la cara més amable de l'aigua. I és que després d'un estiu especialment sec, i una tardor fins el moment igual de crítica, l'arribada de la pluja ha deixat impressionants imatges a la natura dels nostres voltants.


Aquest dimecres l'aigua tornava a córrer amb força pelBarranc de l'Encantada, a l'altura de Planes, arribant fins i tot a travessar un camí on quasi sempre arriba el riu per baix terra. Les mostres les temporal eren evidents amb una gran quantitat de brossa arrossegada que s'acumulava a més de 10 metres de distància del llit natural del riu.


Per altra banda i com apuntàvem a l'inici, el pantà de Beniarrés, indicador natural de l'estat de les reserves d'aigua, es troba a hores d'ara a un 74% de la seua capacitat. O el que és el mateix, una quantitat d'aigua de 20'19 hm3 sobre els 27 totals que pot contenir. Tot i això, les xifres aquest dimecres eren encara majors, però l'obertura de les comportes ha estat necessària per evitar una excessiva pressió de l'aigua.


Informació publicada a ARAMULTIMEDIA

dimarts, 22 de novembre de 2011

Nando Moncho guanya dos nous concurs

El dissenyador beniarresi Nando Moncho, juntament amb Nieves Aranda han aconseguit guanyar dos concurs de cartells per actes lúdics i festius.

Un és el cartell de Falles de Dénia 2012 i l'altre el cartell de Fira i Porrat de Benissa 2012.

Realment és un orgul per a tots que Beniarres tinga entre nosaltres persones amb aquest talent artístic.

La més sincera enhorabona Nando i Nieves.
Cartell Falles Denia 2012

Cartell Falles de Denia 2012Cartell Fira i Porrat Benissa 2012

Cartell Fira i Porrat de Benissa 2012

Jo que sé .....

En un moment en que és molt fàcil criticar el que ha fet Jose Luis Rodriquez Zapatero i culpar-lo de tots els mals que ha ocorregut a l'estat espanyol. En aquest moments on els discuns d'alguns és molt fàcil quan diuen que PP i PSOE son el mateix, vos deixe aquesta carta de Xavier Sardà:
Xavier SardàTal y como están las cosas, creo que se entenderán estas palabras como desinteresadas, aunque nunca se sabe. Me da igual: permítame mostrarle mi agradecimiento personal por su tarea al frente del Gobierno. Permítame felicitarle especialmente por lo que ha hecho usted a lo largo del último año. Gobernar contra las propias convicciones para evitar un mal mayor hace al estadista. No sé si acabaremos como Grecia o Italia, pero de momento lo ha evitado usted perdiendo popularidad, votos y sueños.

Ahora que Rajoy será presidente del Gobierno, se hace el bueno y pide comprensión. Yo se la otorgo, pero él se la ha negado a usted en una España al borde del abismo. Es una pura cuestión de calidad humana.

No es pura alternancia, es algo más. Que ganen y usted descansa. Créame. No es pura alternancia, porque es muy difícil olvidar lo que han dicho algunos antisistema del PP y su prensa incendiaria. Han dicho que usted es de ETA y que les ayudaba a huir. Han dicho que la fiscalía y los jueces que han investigado los sonrojantes casos de corrupción eran monigotes a sus órdenes. Han dicho que los policías y los guardias civiles que han perseguido delitos monetarios eran una banda de perros corruptos que olisqueaban solo las presas que usted les indicaba. Han maldecido al Tribunal Constitucional cuando sus sentencias no les parecían adecuadas

No votaron en el Congreso a favor de las medidas económicas de urgencia para escapar al rescate, pese a que las consideraban oportunas. Estaba trabajando usted para Rajoy , sin Rajoy .

Le quiero felicitar a usted por lo del talante, que pronto se echará en falta. Le quiero felicitar como catalán por lo del Estatut. Ahora dicen aquí que usted y Rajoy son lo mismo. La próxima vez, impugne usted el Estatut al Constitucional. Total, para que luego le digan que son ustedes lo mismo... Haga usted como el PP y no perderá votos en el resto de España.

A estas alturas de la vida deseo la mejor suerte a cualquier Gobierno que salga de las urnas y se la deseo también al señor Rajoy . Al señorRajoy hay que felicitarle como próximo presidente del Gobierno, pero en ningún caso, insisto, por su trabajo como líder de la oposición. Cuanto más favorables le eran las encuestas, menos altura de miras. Pura codicia de mayoría absoluta a cualquier precio.

La vocación política es la más denostada e incomprendida por un amplio sector de la ciudadanía. Seguramente, eso tiene que doler a los que vivís intensamente esa vocación. Un presidente sabe mejor que nadie que los Reyes Magos no existen a pesar de que, eso sí, todo el mundo pide al Gobierno la mágica solución de los problemas.

Ahora que hace las maletas y que apenas lo han enseñado en la campaña electoral, en este momento de recuerdos y balances, me parece de bien nacidos reconocer los justos méritos de sus años como presidente. ¿Raro, no? Pues sepa que no todo lo que ha hecho ha caído en saco roto. Hay gente que sabe valorar la dificultad de vuestro trabajo y la soledad en la que a veces tenéis que bregar con la realidad. Suerte. Yo qué sé...

dilluns, 21 de novembre de 2011

Resultat Eleccions Generals a Beniarrés

Escrutado 100%
20112008
Total votantes90386,08%88,17%
Abstención14613,92%11,83%
Votos nulos80,89%0,21%
Votos en blanco60,67%0,52%
Porcentaje de votos
P.P.52,06%
P.S.O.E.29,16%
COMPROMÍS-Q12,51%
EUPV-LV2,79%
UPyD1,89%
ERPV0,67%
PACMA0,22%2011

Candidaturas

Votos

P.P.

466

52,06%

P.S.O.E.

261

29,16%

COMPROMÍS-Q

112

12,51%

EUPV-LV

25

2,79%

UPyD

17

1,89%

ERPV

6

0,67%

PACMA

2

0,22%

RPS

0

0%

P.C.P.E.

0

0%

PH

0

0%

U.C.E.

0

0%

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...