BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 30 d’octubre de 2009

Crònica dels darrers plens extraordinaris 27/10/09

No és una errada, no. El passat dia 27 d’octubre a l’ajuntament de Beniarrés es van celebrar dos sessions plenàries. Una estava convocada a les 13:00 hores i l’altra a les 14:00 hores. La veritat siga dita, és que es van celebrar una darrere l’altra. El cost d’aquestes dues sessions, li haguera repercutit una despesa de 700 € ( 100 € per regidor més l’alcalde), doncs sols hi havíem 8 representant (faltava un del PP) i la regidora alliberada, Yolanda Calbo, no cobra per ser polític alliberat per l’Ajuntament de Beniarrés.

Evidentment que molts no estem per diners a l’ajuntament i per tant es va acordar per unanimitat, sols cobrar l’assistència a una sessió. Vaja per davant que la darrera vegada que vam cobrar una assistència a un ple va ser el passat mes de juny i d’això ja fa temps que ha plogut. Però és que no es deu arribar a tanta improvisació com aquesta de convocar dues sessions, si tenim en compte que tant l’alcalde com una regidora del PP estan alliberats i deuen tindre el suficient temps per a preparar un ordre del dia amb el suficient temps d’antelació.

Explicat aquest aclariment, passaré a explicar els punts més importants en l’ordre del dia de les dues sessions. En la primera sessió es poden destacar els següents punts:

El punt nº 3 era l’elecció de les festes locals per a l’any 2010. El PP va proposar que foren els dies 18 d’agost i 11 d’octubre. El PSPV-PSOE va proposar els dies 11 d’octubre i 7 de desembre, dies idonis per a fer dos bons ponts. El PP va dir que posar el dia 7 de desembre representava molts dies de festa i una mancança de serveis en especial de l’assistència mèdica. Sorprèn els arguments emprats per ell PP per a desestimar el dia 7 de desembre com a festa local quan, per exemple, a l’estiu estem varius mesos sense servei de pediatria a Beniarrés i el PP no obri per a res la boca.

El resultat de la votació va ser declarar els dies 18 d’agost i 11 d’octubre com a Festes Locals per a l’any 2010 amb els vots a favor del PP i l’abstenció del PSPV-PSOE i del BLOC.

El punt nº 4 era la iniciació de l’expedient d’expropiació forçosa pel procediment d’urgència d’uns terrenys situats darrer dels actuals dipòsits d’aigua potable per a poder redactar un projecte per a construir un nou dipòsit municipal de major volum i més modern.

El motiu de l’expropiació és que l’actual propietària no té les escriptures actualitzades i encara està a nom del seus avantpassats i com es necessita amb urgència la disponibilitat dels terrenys (sempre segons paraules de l’alcalde), es gastarà aquesta formula que és la més ràpida per a que els terrenys passen en el més breu de temps possible, a propietat municipal.

L’acord amb la propietària consisteix en comprar-li 1.600 m2 a 6 €/m2 i on l’ajuntament tindrà que pagar 9.600 € per la seua adquisició.

Sols cal esperar que no sols es redacte el projecte i per a que després quede al fons dels calaixos de la Generalitat, sinó que una vegada redactat el projecte, el nou dipòsit d’aigua potable siga una realitat.

La proposta presentada va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors/es assistents.

El punt nº 5 consistia en l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI. Actualment el consistori aplica un coeficient del 0,52 % sobre el valor cadastral per a cobrar l’impost de l’IBI. La proposta que hi havia damunt la taula era passar del 0’52% al 0’45 %. Aquesta baixada es produeix per contrarestar la pujada en el valor cadastral dels immobles, que any rere any, anirà pujant fins l’any 2017.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els assistents.

L’altra sessió que tenia d’haver tingut lloca les 14:00 hores es va fer tot seguit acabar la convocada a les 13:00 i aquest va ser sencer el seu ordre del dia:

1.- Ratificar la urgència de la sessió.

L’alcalde ens va informar que ell, mitjançant decret d’alcaldia, havia demanat un préstec a la Caixa Provincial de Crèdit per a fer front a una despesa imprevista de 12.000 € per a pagar el quadre de l’enllumenat públic de la zona de la Fabriqueta que es va encendre les passades festes. El motiu de recórrer a un préstec, era que l’ajuntament te problemes de tresoreria, que en “cristià” vol dir que no té diners per a pagar-li a l’empresa que va fer l’obra. Així estan les coses hui en dia a l’Ajuntament de Beniarrés.

La urgència va ser ratificada amb el vots a favor del PP i del PSPV-PSOE i l’abstenció del BLOC, perquè l’empresa deu cobrar per el treball fet encara que l’ajuntament no tinga diners.

2.- Autorització compensació de deute derivat de la concertació d’operació de tresoreria per atendre necessitats transitòries de tresoreria.

El que se’ns demanava era autoritzar a la Diputació a tirar ma dels diners que ens dona en subvencions o el que recapta dels impostos a Beniarrés per mitjà de SUMA, en el cas de que l’ajuntament no tornara el préstec en menys d’un any.

El resultat de la votació va ser: PP i PSPV-PSOE vam votar a favor i el BLOC es va abstenir. El vot favorable del grup municipal socialista ve donat perquè els présctes s’han de tornar quan es demanen i en aquest cas no anava a ser menys.

El que si que estem en contra és de demanar aquest préstec de 12.000 €, que siga tot dit, en aquest punt no es debatia si sol·licitar-lo o no, doncs ho havia fet per decret l’alcalde. I es que és molt preocupant que faltant 3 mesos per acabar l’any ( el préstec es va sol·licitar a meitat del mes d’octubre), l’ajuntament tinga que recórrer a demanar un préstec per a fer front a una despesa de 12.000 € ( 2 milions de pessetes), quan l’ajuntament de Beniarrés té un pressupost per a l’any 2009 de més de 1.600.000 € ( 260 milions de pessetes). I es que el PP ha “lligat els gossos amb llonganisses” durant un llarg temps i ara no tenen ni corda per a lligar-los.

dijous, 29 d’octubre de 2009

Beniarrés rebrà 143.026 € del nou Pla E del govern central

El govern central del socialista Jose Luis Rodriquez Zapatero ha impulsat un nou Pla E per aquest any 2010 amb un pressupost de 5.000 milions d’euros per al conjunt de l’estat espanyol.

Al Beniarrés li corresponen 143.026 €, dels quals el 80% van destinats a l’obra en si i la resta, 28.663 € poden anar destinats a gasto corrent destinats a la prestació de servies educatius i socials, en especial a la gent en situació de dependència.

L’ajuntament de Beniarrés té 3 mesos per presentar els projectes que vol que s’incloguen en aquest segon Pla E i les obres poden començar a partir del 1 de gener de 2010. Per tant, el consistori beniarresí es deu posar a treballar el més aviat per a que a primers del mes que ve alguna empresa de Beniarrés puga quedar-se l’obra o les obres que es liciten i donar feina.

Tipus de projecte


Els projectes que es podran finançar a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local s'englobaran en les següents línies:

- Sostenibilitat econòmica: parcs empresarials, científics i tecnològics; infraestructures d'innovació i desenvolupament tecnològic; desplegament i accés a les xarxes de telecomunicacions de nova generació, etc.

- Sostenibilitat ambiental: estalvi i eficiència energètica i de recursos hídrics; accessibilitat i ús d'energies renovables; mobilitat urbana sostenible; reforç de mitjans de transport menys contaminants.

-Sostenibilitat social: centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius; despesa corrent destinat a serveis socials, principalment educació i atenció a persones en situació de dependència.

No obstant això, els municipis amb una població inferior als 2.000 habitants gaudiran d'un major marge a l'hora de determinar la tipologia de projectes, per a facilitar el complet desenvolupament del Fons en les localitats més menudes.

Aquesta nou Pla E, una vegada el projecte siga aprovat per el ministeri, l’Ajuntament rebrà en el seu compte corrent el 85 % del valor de l’obra (l’anterior pla E era del 70%) i el restant 15 %, una vegada l’obra estiga acabada. També cal assenyalar que els panells informatius de l’obra es reutilitzaran de l’anterior Pla E, per tant no caldrà gastar cap euro en els nous panells informatius.

Per tant l’Ajuntament de Beniarrés es troba davant d’una nova subvenció que si que és real i amb els diners per davant i no com ens està passant amb el Pla Camps que els diners no venen per ningun lloc i lamentablement, ni se’ls espera. Cal recordar que segons la informació de que disposa el grup municipal socialista, l’Ajuntament té concedida una subvenció de 139.000 € per a fer un nou bar en la nova piscina dintre del Pla Camps que encara no ha tret a licitació l'ajuntament i és que quin ajuntament com el nostre s’atreveix a licitar una obra tant important si no saps si van a vindre els diners de València? L’ajuntament té fins a final d’any per a licitar aquesta obra inclosa en el Pla Camps, sinó perdrà la subvenció.

Per tant l’equip de govern del PP deu començar a moure fitxa per a veure en que pensa invertir aquesta important quantitat de diners que vindran a Beniarrés i encara que els ajuntaments més xicotets de 2000 habitants tenen més diversificació alhora de triar els projectes seria interessant destinar-los a projectes amb sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

Si el PP vol escoltar les propostes del PSPV-PSOE sols té que cridar-nos i molt gustosament acudirem, de lo contrari presentarem les nostres propostes per a millorar la qualitat dels veïns i veïnes de Beniarrés dintre d’un marc de sostenibilitat i de respecte per el medi ambient i per una major cobertura social cap als més dependents.

dimarts, 27 d’octubre de 2009

Presentada la marca "Oli d'Alacant"

El MARQ serveix per presentar la marca Olis d'Alacant


La corporació provincial ha impulsat aquest projecte amb el qual pretén millorar la difusió, la comercialització i la promoció dels olis de qualitat elaborats en aquesta demarcació. El Museu Arqueològic (MARQ) ha estat l'espai que ha servit per a presentar aquesta marca i la publicació «El olivo, el aceite y las almazaras de la provincia de Alicante», una activitat socioeconòmica a la qual es dediquen 33.000 hectàrees. A més a més, 59 almàsseres, embotelladores i cooperatives elaboren olis de qualitat. José Joaquín Ripoll ha presidit l'acte, en el qual també ha participat el secretari general de l'Associació Espanyola de Municipis de l'Oli (AEMO), Salvador Cuberto. El president de la Diputació ha assenyalat que amb la marca Olis d'Alacant es pretén identificar la qualitat i innovar el procés que «comença en l'arbre i finalitza amb l'oli en la taula del consumidor».

El símbol de la marca està representat per una gota de colors que van des dels verds de l'oliva fins als daurats de l'oli. El Centre de Recursos de l'Oli en la demarcació d'Alacant (CRRO-A) serà l'encarregat de la gestió. El CRRO-A serà un òrgan independent dins de l'AEMO, en la qual, a més a més de la Diputació d'Alacant, participen 21 municipis de la província: Agres, Alfafara, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Gaianes, Gorga, (el Comtat), Alcalalí, Parcent, Castells de Castells, la Vall d'Alcalà, la Vall de Gallinera (la Marina Alta), Beniardà, Benifato i Tàrbena (la Marina Baixa), Benifallim i Castalla (l'Alcoià), Beneixama, el Camp de Mirra, la Canyada i Villena (Alt Vinalopó).

Els objectius d'aquest òrgan seran promocionar el sector olivarer de la demarcació d'Alacant i promocionar accions de difusió. Estarà integrat per les corporacions locals, la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, les almàsseres, cooperatives, envasadores i embotelladores, la Cambra de Comerç, la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández, la patronal Coepa, els sindicats agraris i les denominacions d'origen de la Comunitat Valenciana.
Noticia apareguda a Pàgina 26

dilluns, 26 d’octubre de 2009

Realment preocupant.

Aquest matí els regidors de l’Ajuntament de Beniarrés hem rebut una notificació per la qual se’ns convoca a una sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent per a les 14:00 hores del dimarts 27 d’octubre. Cal recordar que per aquest mateix dia però a les 13:00 hores hi ha convocada una sessió plenària de caràcter extraordinari i que en aquest mateix blog heu pogut llegir els punts que formen l’ordre del dia.

L’ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent convocada per al 27 d’octubre a les 14:00 hores és el següent:

1.- Ratificar la urgéncia de la sessió

2.- Autorització compensació de deute derivat de la concertació d’operació de tresoreria per atendre necessitats transitòries de tresoreria.

El que vol dir aquest segon punt i motiu de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària i urgent és que l’Ajuntament de Beniarrés té necessitat fer un préstec perquè no té diners per a pagar. En aquest cas es pretén demanar un préstec de 12.000 € a la Caixa Provincial de Crèdit per pagar (imagine per la quantitat) el cost de la reparació del quadre de llum de l’enllumenat públic que es va encendre per la zona de la Fabriqueta les passades festes patronals.

El que realment és més que preocupant és que l’Ajuntament de Beniarrés tinga que demanar un préstec per a fer front a una despesa imprevista de 12.000 € ( 2 milions de pessetes) doncs un Ajuntament com el de Beniarrés deuria tindre diners estalviats per a fer front a imprevistos com aquests i altres molt més grossos. Quina gestió econòmica s’ha fet al llarg dels darrers anys que no es tenen ni 12.000 € estalviats per a fer front a un imprevist?

A continuació vos expose una còpia literal d’un decret que va signat per l’alcalde i la secretaria i que està dintre de la documentació de l’ordre del dia per a que s’adoneu que no ho dic jo, sinó que ho diuen els sotasignats del decret.


DECRETO

Ante las dificultades económicas de carácter transitorio que atraviesa la Tesorería de este Ayuntamiento y siendo necesario haber frente a una serie de pagos debido a la faltade liquidez para hacer frente a los mismos.


DISPONGO


Primero. Que se inicien los trámites oportunos para concertar una operación de tesorería por importe de 12.000 € y con un plazo de una año.

Segundo. Que por el secretario interventor se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y sobre la operación de tesorería prevista, el capital vivo de las operaciones corrientes en el ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con la Liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento.

En Beniarrés, a 21 de octubre de 2009.

Fira Tots Sants 2009: La Fira de la comarca d’El Comtat, la Fira del País Valencià


Cocentaina celebra del dia 30 d’octubre fins a l’1 de novembre novament la Fira de Tots Sants que porta celebrant-se des de l’any 1346.

Tot seguit podreu llegir la programació que l’Ajuntament de Cocentaina ha preparat per l’edició d’enguany de la Fira de Tots Sants que per a molts és la Fria de tota la comarca i la més important que es celebra al País Valencià. En aquest enllaç podeu trobar el plànol de la Fira de Tots Sants 2009.PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE TOTS SANTS 2009DIVENDRES 30 D'OCTUBRE
Inauguració de la Fira de Tots Sants
10:00 h. Recepció d'autoritats
10:30h. Inauguració oficial a la Plaça de la Vila i lectura de l'Auca de la Fira a càrrec de la família de Gustavo Pascual Falcó. Lloc: Plaça La Villa
10:50 h, "LES TROBES DE LA TARANTA" Petit concert treatralitzat de música medieval.
11:50h. RODA DE PREMSA, a la Biblioteca Municipal
LLoc Pati d'Armes del Palau Comtal.
12:45 h. "LLAGRIMA DE FOC" Obra en forma de llegenda àrab sobre la curiositat humana, de la naturalesa del essers vius, i la seva atracciò cap a lo desconegut.
Lloc: Sóc Àrab - Plaça San Miquel.
13:45 h. Vi d'honor a les autoritats i expositors
Lloc: Centre Cultural El Teular"FIRA ROCK" NIT DE ROCK EN VALENCI'A
18:00 Inauguració carpa "Happy Hour Cervessa"
21:30 Concert en rock en valencià: "PAU ALABAJOS" "ODI".
00:00 Discomòbil "4CLUBBERS"
Lloc: Col·legi San Juan Bosco I
DISSABTE 31 D'OCTUBRE
12:00 h. Pilota Valenciana - SEMIFINALS
Lloc: Carrer Cervantes "Carrer de Fora"
12:00 h. Exhibició de Muntada i Doma a càrrec de l'Escola d'Equitació "Peluca"
Lloc: Avinguda del Ferrocarril
16:00 h. Exhibició de Tir i Arrossegament
Lloc: Av. del Ferrocarril"FIRA FESTA" MUSICA I BALL EN DIRECTE
18:30 Batukada pels carrers de la Fira, fins al col·legi Bosco I
19:00 Sessió"DJ Natxo Ribelles"
20:00 Masterclass Batukada
22:30 En directe, el cantautor contestà "ANDRES VALOR"
00:00 Orquesta "TITANIC"
Lloc: Col·legi San Juan Bosco I
DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE
09:00 h. Esmorzar tradicional de Fira amb la col·laboració de les Mestresses de casa. Actuació del Grup de Dances de Cocentaina.
LLoc: Pla de la Font.
12:00 h. "JOC DE L'ANELLA"
Lloc: Pla de la Font
12:00 h. Pilota Valenciana - FINAL
Lloc: Carrer Cervantes "Carrer de Fora"
21:00 h. "FIRA FOC" Castell de Focs Artificials.
Lloc: Avda. del Ferrocarril

divendres, 23 d’octubre de 2009

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Per al proper dimarts dia 27 d’octubre a les 13:00 hores hi ha convocada una sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés de caràcter extraordinari amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA1.- Ratificar decret d’alcaldia de data 13 d’octubre del 2009.

2.- Adhesió moció presentada per la Diputació d’Alacant realitva a la declaració institucional de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Bé d’Interés Cultural (BIC).

3.- Elecció festes locals per a l’any 2010.

4.- Iniciació expedient d’expropiació forçosa pel procediment d’urgència

5.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de l’IBI (Impost sobre Bens i Immobles)

6.- Concessió llicències urbanístiques.

El que he pogut llegir és l’ordre del dia de la sessió extraordinària. El primer que sorprèn és l’hora, les 13:00 hores. És a dir una hora per a que la gent que està treballant i no siga polític alliberat, tinga de demanar permís en el seu respectiu lloc de treball, així també, posant-la a aquesta hora denota que serà un ple curt doncs es voldrà acabar prompte per anar a dinar, el que vol dir que el PP aplicarà novament el corró que li dona la seua majoria sense escoltar les propostes de l’oposició.

Es podria destacar d’aquesta sessió els següents punts

El primer punt i tal com es va acordar en la passada sessió ordinaria del dia 30 de setembre i on va ser retirat aquest mateix punt, es pretén ratificar les 3 darrers certificacions de l’obra “Centre de Divulgació Arttística” que s’està construint dintre del Pla E per a que el constructor cobres les certificacions.

En concret son la certificació nº3 amb 0 €, la nº 4 amb 0€ i la nº 5 amb 34.252,84 €.

El segon punt es novament o molt pareguda a la moció que va presentar el BLOC en el passat ple i que amb el vots del Partido Popular es va desestimar per que posava País Valencià. Imagine que aquesta vegada el PP votarà a favor. Surrealisme total.

El tercer punt son les eleccions dels dies de festes locals per a l’any 2010. Com a Beniarrés les nostres festes patronals cauen en agost, cada any es trien diferents dies intentant aconseguir el major nombre de dies de pont per als treballadors de Beniarrés i així ho proposarà novament els socialistes de Beniarrés.

El quart punt consisteix en iniciar el procediment per expropiar-li a una veïna de Beniarrés 1620 m2 al costat dels actuals dipòsits per a poder redactar el projecte per a construir un nou dipòsit municipal d’aigua potable. La proposta de l’ajuntament es pagar-li a 6 €/m2 pujant a 9.720 €.

L’alcalde ja ens explicarà la celeritat de fer l’expropiació forçosa per via d’urgència i per que s’aplica aquesta formula i no la compra venda del terreny com ve sent habitual.

El cinqué punt consisteix en rebaixar el coeficient que aplica l’ajuntament de Beniarrés en l’impost de l’IBI i que actualment és del 0’52% per a baixar-lo al 0’45 %.

Hi ha que dir que degut a la darrera revisió cadastral feta a Beniarrés l’any 2007 el valor del conjunt dels habitatges puja 3.500.000 € cada any, es a dir, que amb les mateixes cases construïdes el valor global de les cases s’incrementa en aquesta quantitat i per tant l’ajuntament cada vegada ingressa més diners. Un dada molt interessant: amb les mateixes cases que hi ha hui en dia construïdes a Beniarrés i aplicant el 0’45 % de coeficient sobre l’IBI que pretén aprovar el govern del PP, l’any 2010 l’ajuntament té la previsió de recaptar 85.500 €, l’any 2014 ,149.516 € i l’any 2017, últim any on encara es revaloritzen els nostres habitatges 197.528 €. Es adir en 7 anys l’ajuntament recaptarà més del doble amb l’impost de l’IBI havent les mateixes cases construïdes.

Si en un principi pareix bona la baixada de l’IBI, es deu demanar una major davallada i arribar fins al 0’40 % que és el mínim legal, doncs la valoració del nostres habitatges i solars es va realitzar dalt la cresta de l’especulació urbanística i hui en dia la mitja en el descens del valor dels nostres habitatges ronda el 30 % del seu valor o fins i tot més.

I ara sols queda, convidar-vos a assistir-ne. Sereu benvinguts i benvingudes

Perquè açò no podria passar a Beniarres?

He llegit aquest mati un article publicat al diari EL PAIS escrit per Carmen Moran i he considerat oportú publicar-lo al blog doncs la vida que li pot donar un geriàtric públic al poble on està situat resulta un revulsiu per a tota la societat i per a crear llocs de treball, a més a més , de donar-los als nostre majors i necessitats l’atenció que es mereixen hui però que demà serem nosaltres els qui ho gaudirem.
De tots es conegut com any rere any, perillen unitats escolars al col·legi públic Perputxent, sense anar més lluny aques mateix any i on la natalitat ha disminuit notablement al poble. El nombre d'aturats ja arriba a 100 persones inscrites al SERVEF i sembla anar a més fins que aquest crisi dure.
Que la Diputació, la Generalitat i l'Estat Central compren l'edifici de les monges com a edifici protegit que hi és i després destinar-lo com a un Geriàtric Públic amb la inversió que es preten destinar a la construcció del nou Centre Social (600.000 €) deuria ser una prioritat per a l'actual equip de govern, altra cosa serà el que es faça.

Perquè envers de ser Romangordo no podria ser Beniarrés? Podriem copiar aquest exemple.

Con el geriátrico llegaron los niños

Un pueblo de Cáceres abre la escuela, tras 20 años de clausura, para los hijos de los cuidadores de mayores.

El dinero, cuando se tiene, se puede invertir en muchas cosas, pero la alcaldesa de Romangordo (Cáceres) estaba empeñada en que los niños volvieran a correr por el pueblo. ¿Abrió una escuela? No, una residencia de ancianos. Et voilà, este curso 19 alumnos llenan los pupitres de un pueblo que tuvo cerradas las aulas por falta de clientela durante 20 años.

El cuidado de los ancianos es uno de los motores que pueden sustituir la caída de la construcción en España y dinamizar el mundo rural. Para muestra, un botón: Romangordo tiene 216 habitantes y un geriátrico con 50 plazas gestionado por el ayuntamiento que se reinauguró en 2006. Ha proporcionado 22 empleos directos y, al menos, dos indirectos, un maestro y una maestra, que son los que más ilusionan a Charo Cordero, la alcaldesa. Varias familias se han instalado en el pueblo porque han encontrado trabajo en la residencia de ancianos, como limpiadores, auxiliares de geriatría, terapeutas.

Con ellos, llegaron los niños, que, además, tienen comedor gratis. Javier Torres y Silvia Puñal, 29 y 27 años, vivían en Madrid, pero se quedaron en paro, así que han hecho el viaje contrario al que hicieron sus padres cuando eran jóvenes. Han dejado la ciudad para volver al pueblo: allí tienen empleo. Ella se ha colocado como limpiadora en el geriátrico y él, en la construcción. El pequeño Hugo, que cumple dos años en octubre, es otro aspirante a la escuelita del pueblo.

Las dos mayores de Isabel y Paco ya hacen secundaria en Navalmoral, pero los tres pequeños siguen en Romangordo. Cinco hijos como cinco soles para dar vidilla al pueblo. Este detalle sin duda pesó en la decisión de la alcaldesa cuando contrató al matrimonio hace tres años. "Éramos un buen partido para el colegio", se ríe el padre, Paco Pilo, auxiliar geriátrico, como su mujer. "Si te gusta el campo y la tranquilidad, esto es calidad de vida. Los niños no paran, y tienen donde entretenerse. Ahora mismo están en el cíber, con una profesora que les enseña de todo, están muy entretenidos", añade.

Tamara Hernández, limpiadora en el geriátrico, también ha encontrado calma y trabajo en este pueblo de pizarra rojiza. Su niña se ha escolarizado este año por primera vez.

En 2007, la Junta de Extremadura premió el empuje de la alcaldesa inaugurando el curso escolar en Romangordo. "Ese día lloré", dice Charo Cordero. Allí estaba ella, con los 15 niños de entonces, viendo cómo el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, felicitaba la iniciativa.

Romangordo está ubicado muy cerca del Parque Nacional de Monfragüe y pertenece al entorno de la central nuclear de Almaraz. Por tanto, es un municipio con mucho dinero. "Sí, pero otros hacen plazas de toros, nosotros preferimos la residencia de ancianos", se defiende de inmediato la alcaldesa.

El consistorio, gobernado por el PSOE, tiene gran vocación de gestión pública y gestiona numerosos servicios, incluido el único bar. Pero la iniciativa privada también tiene su lugar. "Una de las familias que llegó a trabajar a la residencia ha montado una empresa de limpieza. Ellos barren las calles y se encargan del aseo de todas las dependencias municipales", cuenta orgullosa la alcaldesa. Si todo sale como está planeado, dentro de unos años quizá los niños salgan de la granja escuela para inaugurar un nuevo centro educativo. Y ese día, la alcaldesa, echará alguna lágrima más.

dijous, 22 d’octubre de 2009

La por a que els valencians estigam informats

El TSJ autoritza el tancament del repetidor que emet TV3 per a València ciutat

El Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a la Generalitat en el recurs d'apel·lació que va interposar contra la negativa judicial a autoritzar el tancament del repetidor que ACPV té a Perenxisa (Xiva), que fa arribar el senyal de TV3 en TDT a València ciutat, l'Horta, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol i la Ribera. ACVPV ha advertit que això afectarà a 1 milió i mig d'habitants, alhora que critica que la decisió del TSJ aplique el principi de presumpció de legalitat de les disposicions administratives sense entrar al fons de la qüestió.

La sentència 272/09 de la Secció 5 de la Sala del Contenciós-administratiu del TSJ, en base a la qual s'autoritza al Consell a precintar el reemissor de TV que ACPV té a Perenxisa, ha segut comunicada hui a l'entitat cultural, que recorda que ja existeixen pronunciaments favorables de la justícia "i que, per tant, en este afer hi ha sentències discrepants".

Esta sentència és la resolució d'un recurs d'apel·lació que va interposar la Generalitat contra la inicial negativa judicial a autoritzar el precintament, i autoritza l'entrada del Consell al centre reemissor en base al suport en principi a "l'execució d'un acte emanat d'una autoritat pública". És a dir, el TSJ aplica el principi de presumpció de legalitat de les actuacions de les administracions públiques, autoritzant per tant l'execució d'una disposició administrativa, i entenent que altres qüestions en tot cas s'han de dirimir en recursos específics a banda.

ACPV critica que el TSJ autoritze al Consell a entrar al centre reemissor basant-se "en l'execució d'una disposició administrativa" i "sense entrar al fons de la qüestió" i discuteix "la competència legal de la Generalitat per a actuar sobre una televisió pública que és emesa per un canal de TDT la titularitat del qual no és autonòmic", advertint que "el tancament d'una televisió implica un exercici de censura, per molt que esta decisió fora suposadament revocable per una sentència posterior".

Cal recordar que encara estan oberts els expedients administratius contra ACPV i les multes imposades a l'entitat. '"Amb esta sentència, el tancament del repetidor que cobreix l'àrea més poblada del País Valencià pot ser imminent, i depén en exclusiva de l'arbitrarietat política i l'interès partidista de l'actual govern" han assegurat fonts d'ACPV, al temps que feien una crida a "sumar-se a la campanya d'Iniciativa Legislativa Popular Televisió sense fronteres", perquè "és evident que només per esta via aconseguirem aturar este intent de censura", han remarcat.
Noticia apareguda a Valencianisme.com

dimarts, 20 d’octubre de 2009

La plana del PP comarcal visita Beniarrés

El passat dissabte 17 d’octubre, Beniarrés va tindre la vfisita del president del Diputació d’Alacant, Jose Joaquin Ripoll. Al diari digital Alacant Digital la noticia apareix de la següent forma:
Imatge de la visita del President de la Diputació, Jose Joaquin Ripoll ( imatge estreta de la web de l'Aj. de Beniarrés)Ripoll visita distintes infraestructures socials, culturals i esportives de Beniarrés

El president de la Diputació d'Alacant, José Joaquín Ripoll, ha visitat aquest matí diverses obres i actuacions impulsades per la institució provincial en el municipi de Beniarrés en les quals ha invertit més de 500.000 euros.

Ripoll, acompanyat per l'alcalde de la localitat, Luis Miguel Tomás, altres membres de la corporació municipal i diputats de la zona, ha visitat, en primer lloc, la guarderia municipal on ha descobert una placa en honor a Teresa Bonell Jordá, comare de la localitat morta fa uns anys i molt benvolguda en el municipi.

L'edifici que alberga la guarderia va ser una obra impulsada per la Diputació d'Alacant en la qual va invertir més de 227.572 euros per a sufragar el 95% del projecte.

Durant la seua estada en el municipi, el President també ha visitat el lloc on es construirà la nova piscina municipal, que conta amb una subvenció provincial de 228.000 euros, i la reforma del camp de futbol del poliesportiu, on s'ha invertit 23.729 euros. En ambdues actuacions, la Diputació d'Alacant sufraga el 95% del pressupost.

Església i ermita

La comitiva també s'ha desplaçat fins a l'església, on el President ha pogut contemplar l'òrgan musical, restaurat gràcies a una aportació provincial de 20.600 euros.

Posteriorment, han visitat la també restaurada ermita del Santíssim Crist de l'Empar. La institució provincial ha finançat part de les obres de restauració d'aquest immoble al llarg dels últims anys, amb una subvenció que supera els 25.000 euros.

Futurs projectes

Finalment, el President s'ha interessat pels futurs projectes que planteja el municipi, entre ells, un centre social el pressupost del qual podria arribar als 600.000 euros.

Ripoll, que ha visitat el Museu Centre d'Interpretació Cova de l´Or de Beniarrés, impulsat en el seu moment pel MARQ, també ha pogut conèixer la sala que l'Ajuntament projecta destinar al museu “Clima, temps i societat a Beniarrés”. Aquest ambiciós projecte compta, així mateix, amb el suport i col·laboració del Museu Arqueològic d'Alacant.
___________________

El que heu pogut llegir és la crònica de la visita de Ripoll al poble de Beniarrés. Evidentment que cal fer alguns aclariments i aportacions al que es pot llegir, començant pel titular de l’article doncs considere més apropiat que s’haguera titulat “ La plana del PP comarcal visita Beniarrés”.

En primer lloc, és que si Ripoll vol ser president de “todos los alicantinos” en aquesta visita hagueren tingut que ser convidats la resta d’alcaldes de la comarca que no son del Partido Popular i que no van ser convidats. Així com els diputats provincials que no siguen del Partido Popular. Sols estaven presents els alcaldes del PP de la comarca, no havent-ne cap ni del BLOC ni del PSPV-PSOE, el que denota que aquestes visites són més actes de partit que visites institucionals d’un president que diu ser “de todos los alicantinos”.

La visita va ser a les obres realitzades per l’ajuntament i subvencionades per la Diputació d’Alcant al llarg dels darrers anys de govern popular, algunes d’elles de dubtosa rendibilitat social com puga ser el museu que obri les seues portes 2 o 3 vegades a l’any per falta de personal i per falta de programació i contingut que li dóne vida a aquest edifici on s’han gastat més de 120.000 €. Per tant abans de posar un museu del clima com ara es pretén en la nova ampliació feta fa just un any, cal pensar com es pensa gestionar aquest edifici.

Una anècdota bastant “friqui” va ser quan vam anar a visitar el lloc on va a construir-se la nova piscina, vam poder veure com hi havia una excavadora fent moviments de terra, donant la impressió de que les obres ja estaven en marxa. Sols la comitiva va marxar la excavadora va parar de treballar i va marxar del lloc. No se que es pretenia demostrar veient l’excavadora en marxa ni que li se volia demostrar al president de la Diputació però va resultar prou graciós.

Una acte i que no ix esmentat en la noticia és que es va entregar de les beques esportives que dona l’Ajuntament de Beniarrés a Aitor Crespo, Iñaki Nadal i Carles Ruiz per una valor de 300 € a cadascun d’ells. Felicitats a tots tres i celebrar aquesta iniciativa que porta endavant el consistori beniarresí.

Cal assenyalar i sincerament no ho esperava, que per part del president de la Diputació no va donar a conèixer cap nova subvenció de les sol·licitades per l’ajuntament de Beniarrés i que s’està a l’espera de la seua confirmació o desestimació. Haguera sigut un bon moment per a dir que Beniarrés tenia confirmada la sol·licitud per asfaltar alguns caminis rurals demanats o que el nostre poble entrava dintre del pla d’instal·lacions culturals demanat a la Diputació. Una altra que esperàvem i que no va ser anunciada era que la Diputació apostava fermament per comprar l’edifici de les monges per a destinar-lo a un ús per a Beniarrés i la seua comarca com per exemple un Centre de Dia o Centre de Respir per als nostre majors, que cal recordar que un dia ho serem tots.

I ja per últim hi ha que dir que la visita va acabar en un dinar al bar de la piscina de Beniarrés. Als regidors socialistes no se’ns va convidar a assistir-ne. Xoca molt l’escoltar al teu costat com representants del PP es preguntaven entre ells si “fulano o mengano” també anava al dinar de la piscina i que als regidors socialistes que vam acompanyar la visita del president de la Diputació, verbalment se’ns va convidar per part de l’alcalde i quan ja tots havien confirmat l’assistència al dinar, que si volíem podíem anar al bar de la piscina a fer-se un vinet d’honor.

Ja no es per el dinar, que això és el que menys, son les formes, doncs a la resta de convidats del PP que van acompanyar la visita de Ripoll a Beniarrés si que se’ls havia preguntat dies abans si assistirien al dinar i a nosaltres res de res. Si el PP vol fer un dinar que el facen però que se’l paguen ells, que no gasten el nom de Beniarrés per ajuntar-se i que no aprofiten una visita del president de “todos los alicantinos”, com li agrada dir a Ripoll, per ajuntar-se sols els simpatitzants del PP doncs a Beniarrés hi ha molta gent que no es simpatitzant del PP i que també s’ha de veure representada en actes oficials.

Deixarem per a un altre dia lo del sortidor de l’entrada del poble que t’he que estar apagat perquè gasta molta llum ( a cas no es sabia que les bombes que els posen en funcionament gastaven molta llum quan es va instal·lar?) i que sols es posa en funcionament quan ens visita alguna autoritat i que és més convenient destinar 600.000 € a la construcció d’un Centre Social o es millor destinar aquesta important quantitat de diners a la construcció d’un Centre de Dia o un Centre de Respir per als nostres majors.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Diada de L'Esportí

El passat dia 3 d'octubre de 2009 es va celebrar la Diada de l'Associació Cultural l'Esportí. Es complien 10 anys que aquesta entitat cultural de Beniarrés porta fent cultura i fent poble, portant el nom de Beniarrés per tot arreu.

Aquest és el video de la Diada realitzat per Enrique Navarro i que es troba penjat al YOUTUBEdivendres, 16 d’octubre de 2009

Preguntes al passat Ple Ordinari

El passat dia 30 de setembre de 2009 va tindre lloc la sessió plenària de caràcter ordinari que es celebra a l’Ajuntament de Beniarrés cada 3 mesos. En aquesta sessió, al tindre caràcter ordinari es podien fer preguntes per part de l’oposició a l’equip de govern per a controlar i fiscalitzar la seua gestió.

En un altre article en aquest mateix blog ja vaig fer una crònica del que al meu parèixer, he considerat més important sobre la sessió ordinaria celebrada. Ara faré un recull de les preguntes fetes pel grup municipal socialista i les contestacions donades per part de l’equip de govern que bàsicament son fetes per el nostre alcalde.

1.- Quin va a ser el destí final de l’obra inclosa dintre del Pla E valorada en més de 219.000 € i que s’està construint actualment al costat del col·legi públic Perputxent?

L’alcalde ens va contestar que la part de baix serà destinada a magatzem municipal i per a un gimnàs. La part de dalt que segons el projecte presentat anava destinat a les diferents bandes que hi ha a Beniarrés (Unió Musical i Banjub) , ara queda en l’aire depenent de les noves negociacions entre l'Ajuntament i la Unió Musical i la resposta d’aquests últims davant futures negociacions amb el conveni que té la Unió Musical amb l’Ajuntament.

2.- Quin es el destí i ús que li se pensa donar a l’actual piscina municipal quan estiga construïda la nova?

La resposta va ser que de moment no li se pensa donar cap ús. Que hi ha algunes idees per a donar-li un ús però que val diners i no se’n disposen en aquests moments.

3.- S’ha cobrat alguna certificació per part de la Generalitat de les obres incloses dintre del Pla Camps?

A aquesta pregunta l’alcalde va dir que s’havien enviat les certificacions a les diferents conselleries però que no s’havien cobrat ninguna a la data de la celebració del ple, encara que les empreses que havien fet l’obra les havien cobrat (aproximadament uns 105.000 €).
Cadascú que es pense d'on ha tret l'Ajuntament de Beniarrés aquesta important quantitat de diners per a fer front al pagament de les certificacions de les obres incloses dintre del Pla Camps però tenint en compte com es troben les arques municipals, em dona que pensar que l'ajuntament es pot posar en un lio ben grós si no acaben venint els diners promesos per Camps.

4.- Quan es pensen traure les dues places de treball públic que l’Ajuntament de Beniarrés te pressupostades i consignades per a l’actual exercici ( recordar 1 d’auxiliar administratiu i 1 de peó de serveis múltiples)?

La resposta novament de l’alcalde va ser més que surrealista i ratllant el despreci al regidor que li va fer la pregunta. La resposta per part de l’alcalde va ser que “Prompte”. Tornat a ser preguntat sobre que significa “prompte” ( quants mesos), la resposta novament de l’alcalde va ser “ que lo contrari que tard”. Vosaltres mateix poder opinar el que considereu oportú.

5.- No sembla excesiu i a més a més , si tenim en compte l’actual situació de crisi, el gastar-se 26.850 € en les revetlles dels dies 14, 15, 17 i 18 d’agost?

La resposta per part del regidor de festes va ser que no i que cal donar gràcies d’aquests preus per que en aquestes dates els grups musicals valen molts diners. Sols cal recordar que aquestes 4 actuacions musicals eixen a una mitja de més de 6.500 € cadascuna i si fem una mica de memòria podem recordar la qualitat d’alguns dels grups.

6.- Quin ha sigut el cost final del mur de maçoneria construït per a separar el xalet del Dr. Orero i l’actual parcel·la que ha adquirit l’Ajuntament per a ús esportiu?

La resposta va ser que no es sabia que el proper ple contestaria a la pregunta.

La resposta era tant fàcil com sumar els 19.000 € del Pla Zapatero per a fer una meitat del mur i sumar els 18.000 € del Pla Camps per a fer l’altra meitat. En total 27.000 € ( 4.500.000 pessetes). Sincerament, aquesta data no es coneixia en el moment de fer la pregunta o és que no és volia contestar?

7.- Es pensa baixar per a l’any 2010 el coeficient que aplica l’ajuntament en l’impost de l’IBI?

La resposta va ser que si.

Esperarem que siga una realitat lo dit per l’alcalde, doncs les valoracions cadastrals que es van fer dels nostres habitatges l’any 2007 es van fer quan el boom immobiliari estava en el seu màxim exponent i com de tots es sabut , les nostres cases no tenen actualment el valor de l’any 2007, doncs la baixada del valor de les nostres cases a data d’avui ronda el 30% del valor que tenien l’any 2007 quan es va fer l’actual valoració cadastral.

8.- Pensa suprimir l'equip de govern l’impost sobre els Bens de Naturalesa Urbana tal com posava al seu programa electoral?

La resposta va ser no. Sense donar cap explicació.

Cal recordar que el PP té majoria absoluta i que al seu programa electoral en que es van presentar a les eleccions de l’any 2003 deia :” I per últim aproximadament un any ens van imposar un nou impost que abans no existia que ésel Impuesto Sobre Bienes De Natualeza Urbana amb un 2%. Per contrarrestar aquesta càrrega impositiva el Partit Popular proposa una serie de medides començant per una millor gestió i un major control pressupostari, l’eliminació d’aquest nou impost i la modificació d’alguns.” (còpia literal amb errades ortogràfiques incloses).

Doncs bé, ara que el PP té majoria absoluta no pensa llevar aquest impost que si que prometia llevar si arribava al govern municipal. El motiu pel qual no el vol llevar sembla ser ben clar dels 1.500 €que es van recaptar el primer any d’estar aquest import en vigor s’ha passat a cobrar 18.000 € a l’any. Per tant mai ha hagut voluntat de llevar aquest impost però si que es va usar per a enganyar al poble de Beniarrés dient que anava a llevar-se. Ara no hi ha cap partit que l’impedisca llevar-lo, per que no es compleix lo promés?

Aquest és un recull d’algunes de les preguntes fetes pel grup municipal socialista en la passada sessió ordinària celebrada el passat dia 30 a l’Ajuntament de Beniarrés.

dimecres, 14 d’octubre de 2009

Que ens passa als valencians?

Reprodueixc aquest article publicat al blog de la diputada a Corts Valencianes Isabel Escudero:

LA IDIOSINCRÀSIA VALENCIANA


Hem conegut un dels principals escàndols de corrupció política que afecta de ple a les institucions valencianes, amb tot d'implicats, converses compromeses, demostracions de força i espectacles esperpèntics en la gestió d'una crisi de la que el PP no sap eixir-se'n. Un escàndol que es fa gros per minuts, del que, no cada dia, sinó cada hora, coneguem noves dades, noves destinacions dels diners, nous implicats, o detalls escabrosos. El president nacional del PP i el de la Generalitat han estat amenaçats per un jove polític castellonenc que es nega a vore truncada la seua carrera i que diu que només seguia ordres.

Cospedal diu, Camsps desdiu, Rajoy tira per la drecera, Costa es queda, i a uns minuts de començar hui el ple de les Corts encara no sabem qui exercirà de portaveu del Grup Popular. No he vist mai una crisi política tan mal gestionada, i n'he vist alguna.

I en plena tempesta política pels escàndols de corrupció, a les portes de les Corts s'hi ha concentrat més d'un miler de persones coincidint amb el ple. Feia l'efecte, al primer cop d'ull, que la concentració estava relacionada amb la situació política. Pensava, més bé, que era una concentració de suport a Camps i al PP. El contrari haguera estat un miratge. Però en qualsevol cas pensava que, en un o altre sentit, era una reacció a la situació política.

Doncs res d'això. La gentada es concentrava en defensa o en contra de la caça amb parany amb motiu del debat sobre la modificació de la llei de caça previst hui a les Corts per tal de fer compatible el parany amb la legislació europea. Els paranyers esbroncaven els ecologistes, mentre aquests denunciaven les conseqüències de la caça amb parany amb una escenificació teatral amb disfresses, troncs, i visc, mentre la policia formava un cordó per impedir incidents.

És la irremeiable forma que tenim de ser els valencians.

Oferta de Treball Públic

Han eixit publicades les següents ofertes de treball pública a la comarca d’ El Comtat:

-Bases Convocatòria 1 plaça de Tècnic de Recursos Humans per a l’Ajuntament de Muro de l’Alcoi.

En aquest enllaç podeu trobar molta més informació.


- Obertura del termini de prestacions d’instàncies per a 3 places de Peó per al Poliesportiu. Ajuntament de Concentaina.

Està obert el termini per a presentar les instàncies des del 11 d’Octubre fins al 30 d’Octubre de 2009 a l’Ajuntament de Cocentaina. Més informació de les bases en aquest enllaç.


- Obertura del termini de presentacions d’instàncies per a 3 places de Peó d’Obra per a l’Ajuntament de Cocentaina.

Està obert el termini per a presentar les instàncies des del 10 d’Octubre fins al 29 d’Octubre de 2009 a l’Ajuntament de Cocentaina. Més informació de les bases en aquest enllaç.


Espere que aquesta informació vos siga d’utilitat i als qui es presenteu la major de les sorts.

També hi han altres ofertes de treball públic però fora de la nostra comarca ( Elda, Elx,...) que podeu trobar en aquest enllaç.

Malauradament, estem l’espera que l’Ajuntament de Beniarrés traga les dues places d’oferta pública de treball que té pressupostades per aquest exercici de 2009 ( 1 plaça d’auxiliar administratiu i 1 plaça de peó de serveis múltiples).

dilluns, 12 d’octubre de 2009

Una dada més que preocupant

Beniarrés passa en un sols més de 83 a 97 aturats
Aquesta noticia apareixia el passat dia 8 d’octubre publicada al diari INFORMACION.ES

El paro se dispara hasta las 15.291 personas en la comarca en septiembre


El aumento se ha producido a pesar de una bajada en la Foia por las contrataciones para el juguete


El paro se disparó en las comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla por encima de las 15.000 personas en septiembre, al alcanzar la cifra de 15.291, según una estadística difundida por la UGT.
El aumento global de las tres comarcas fue en septiembre de 285 trabajadores desempleados más, pero la mayor parte de esta cifra -concretamente, 175- se la llevó Alcoy. Banyeres registró 23 parados más y Beniarrés, 14. Porcentualmente, el mayor aumento es el de esta última población, que pasa de 83 a 97.
En cambio se han registrado descensos, como el de Ibi, con 41 trabajadores más en activo, y Onil, con 26, una situación que el secretario comarcal Vicente Prieto atribuye "sin duda, al inicio de al campaña del juguete, que ha amortiguado la subida en el resto de sectores económicos". En este mes, además, el incremento se ha centrado más en las mujeres que en los hombres, "en contra de lo que suele ser habitual".Por otro lado, el desempleo ha subido fundamentalmente en el sector servicios, con 194 más, y en el apartado de sin empleo anterior, con 107. También ha subido en la construcción, pero ha registrado una significativa bajada en industria, con 84 menos.
En el mismo informe, la UGT subraya que en agosto se produjeron hasta 18 expedientes de regulación de empleo (EREs) que afectaron a 279 trabajadores. En 17 casos, se trató de una suspensión temporal de las relaciones laborales y en uno, de extinción. La localidad más afectada fue Alcoy, con 8, seguida de Cocentaina, con 5; Ibi, con 3; y Banyeres y Biar, con una cada una.
Por sectores, el más afectado fue el textil, con 4, y a continuación el metal, con 3, la construcción, con dos, y las restantes de cartón, transortes, fontanería, comercio y servicios varios.

Evidentment és una dada més que preocupant però encara ho és més al nostre poble doncs passa de 83 a 97 aturats en un sols més, és a dir, 14 aturats més el que representa la major pujada percentual entre tots els pobles de l’Alcoià, la Foia i el Comtat.

A Beniarrés hi han actualment 97 aturats inscrits al SERVEF, el que representa una percentatge elevadíssim sobre el total de la població activa en edat de treballar i al que cal sumar-li un altre munt de gent que no es troba inscrita als llistats del SERVEF i que tampoc té treball.

Buscar sols un culpable en la figura del president del govern de l’Estat Espanyol, és no voler reconèixer la realitat doncs si ell fos l’ùnic culpable de la pujada de l’atur pujaria i baixaria en tots els llocs al mateix temps i evidentment no és el cas. Tenim uns responsables autonòmics i locals que deuen buscar eixides i solucions al constant augment de l’atur a la nostra comarca i al nostre poble. No es pot tindre un polígon industrial a Beniarrés ple de males herbes en la seua majoria. S’ha de treballar per a que les empreses s’implanten al nostre poble i creen llocs de treball. S’ha de treballar per ampliar el polígon industrial de Beniarrés i el PP ho té molt fàcil, ja que segons ells, era molt fàcil construir un polígon industrial on abans hi havien bancals com sempre ens han dit, per tant si saben com convertir bancals de conreu en parcel·les industrials perquè no ho fan si ho portaven al programa electoral amb el cul es van presentar a les passades eleccions locals?, o es que era una falsetat que no pensaven complir si arribaven al govern municipal de Beniarrés?.

No sols cal buscar treball i prosperitat al polígon industrial de Beniarrés que segons el PP anava a crear 100 llocs de treball una vegada estiguera acabat ¿?, també cal buscar treball i prosperitat en el turisme, en el medi ambient i en els nostres productes però per això cal tindre iniciatives i propostes i em sembla que l’actual equip de govern no en té.

dissabte, 10 d’octubre de 2009

Edictes publicats al BOP referents a l’Ajuntament de Beniarrés

El passat dia 28 de setembre va eixir publicat al BOP nº 185 en la seua pàgina número 43, ix publicat l’exposició pública del COMPTE GENERAL 2008 de l’ajuntament de Beniarrés per a que les persones interessades o qualsevol veí o veïna presenten les oportunes observacions o reclamacions.

El compte general d’un ajuntament és l’estat financer de l’ajuntament en tots els seus àmbits, no sols en el que respecta a l’any 2008, sinó de tots els anys pressupostaris i on es reflexa l’estat financer actual del consistori.

L’edicte diu el següent ( està en castellà per que és la llengua en que l’ajuntament envia els seus escrits a ser publicats):

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

EDICTO

Formada por la intervención la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008 e informada por la Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 2009, y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Beniarrés, 21 de septiembre de 2009.

El Alcalde, Luis Tomás López.

L’altre edicte publicat al BOP d’Alacant i referent al nostre poble és el publicat el passat dia 29 de setembre al nº 186 en la seua pàgina nº 9 on es trau a concurs públic la licitació de contractació dels subministres d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Beniarrés.

L’edicte diu el següent ( està en castellà per que és la llengua en que l’ajuntament envia els seus escrits a ser publicats):

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Beniarrés sobre contratación del suministro de energía eléctrica en media y baja tensión al municipio de Beniarrés.

De conformidad con el Decreto de alcaldía de fecha 11 de septiembre por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión para el municipio de Beniarrés conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Beniarrés.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Secretaría.
2) Domicilio: calle Rosa Escrig, 6.
3) Localidad y código postal: Beniarrés 03850.
4) Teléfono: 965515059.
5) Fax: 965515068.
6) correo electrónico: beniarres@dip-alicante.es
7) Dirección de Internet perfil de contratante:
http://www.beniarres.org/

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: realización del suministro de energía eléctrica en media y baja tensión al municipio de Beniarrés.
c) Lugar de ejecución: Localidad, provincia y código postal: Beniarrés, Alicante, 03850.
d) CPV: 09310000-5.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 57.200 euros. IVA (16%). Importe total: 66.352 euros.

5.- Garantías exigidas: no se exigen garantías.

6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: figuran en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.-Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: 15 días hábiles contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Perfil de Contratante.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Beniarrés, calle Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés (Alicante),

8.- Apertura de ofertas:
a) fecha y hora: el décimo día hábil contado a partir de la finalización del plazo para la presentación de las proposiciones

a las 12.00 horas.
b) Lugar: Ayuntamiento de Beniarrés, calle Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés.

9.- Gastos de publicidad. Serán a cargo del adjudicatario.

Beniarrés, 16 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Luis Tomás López.

Podeu llegir el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques en aquests enllaços.

Com a persona no tècnica en la matèria i llegint-ho per damunt, sembla ser que aquesta licitació que ha tret l’Ajuntament de Beniarrés es per que les empreses subministradores d’energia elèctrica concursen per quedar-se el subministrament de llum per a tots els comptadors que depenen de l’ajuntament.

Si en un principi aquesta licitació pot semblar encertada ( torne a recordar sense ser llegit per una persona que ho entenga) si que vull denunciar com a regidor de l’Ajuntament de Beniarrés que en cap moment se’ns ha informat ni se’ns ha convidat a participar en la redacció d’aquest plec de condicions. També denunciar que el passat dia 30 de setembre va tindre lloc una sessió plenària de caràcter ordinària on l’alcalde ni cap membre de l’equip de govern va obrir la boca per informar de que s’havia tret aquest plec de condicions i en canvi si que ens informa de que si ve “mengano” al poble o de que si vindrà “sotano” al poble.
Em pareix una vertadera falta de respecte cap a la institució que és l’Ajuntament de Beniarrés i que convé recorda no sols són l’equip de govern del PP, som la resta de formacions polítiques que formem el consistori, el que u s’entere d’aquesta important licitació per una publicació al BOP que ho lleig una contada minoria de gent i que no s’informe a la resta de membres de l’Ajuntament tenint en compte que es va fer per decret de l’alcaldia el passat 11 de setembre.

I es que “detalls” com aquests juntament amb altres, denoten les formes de governar dels actuals dirigents locals que no creuen en les institucions públiques com a elements de participació de la ciutadania beniarresina.

dimecres, 7 d’octubre de 2009

9 d'Octubre: Diada del País Valencià

L’Ajuntament de Beniarrés ha organitzat un seguit d’activitats per tal de commemorar el 9 d’octubre, Diada del País Valencià. Aquesta festa que sempre ha tingut un caràcter reivindicatiu del que som i del que volem ser com a poble sembla que vaja perdent l’esperit any rere any.

La programació que aquest any ens ofereix l’ajuntament deixa molt que desitjar per a celebrar tant important data i açò no vol dir que es gasten molts més diners, ni molt menys, sinó que cal posar-li imaginació, ganes i sobretot, gust.

Es pot veure com associacions com l’Esportí o l’Ateneu Popular “Arrels”, organitzen una diada o un més ple d’activitats amb molts pocs recursos econòmics però amb molta gana per part dels seus organitzadors per que es creuen el que estan fent, i crec que és aquest darrer factor, el que li falta a l’ajuntament de Beniarrés, que no creu el que està fent , no ho sent i es com una obligació el tindre que organitzar aquesta festa tant important per als valencians.

La celebració del 9 d’octubre podria tindre en la seua programació un xerrada sobre els 400 anys de l’expulsió dels moriscs de les nostres terres, l’emissió de pel·lícules en la nostra llengua al centre cultural “Joan Fuster”, organitzar una pujada al cim del Benicadell, un passacarrer o un concert de la nostra banda inclós dintre del nou conveni de la Unió Musical, un parlament institucional de tota la corporació municipal, celebrar una partida de raspall o un concert de música en valencià que tot siga dit, segur que c obren menys dels 6.500 € que han costat de mitja cadascun dels grups que han actuat en les passades Festes Patronals a Beniarrés.

Totes aquestes propostes i moltes més es podrien fer perfectament si aquesta festa estiguera organitzada per totes les persones, associacions i entitats del poble que vullgueren participar-ne fent que la festa del 9 d’octubre fora del poble i per al poble.Cartell amb la programació del 9 d'octubre organitzat per l'Ajuntament de Beniarrés

DIUMENGE 4 D'OCTUBRE
TEATRE EN EL CENTRE CULTURAL JOAN FUSTER 17.45 H
" UNES FESTES PA MORIR-SE"

DIVENDRES 9 D'OCTUBRE
9.00 H CERCAVILA A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ESPORTÍ

10.00 H ESMORZAR POPULAR
plaça de l¡ajuntament

12.30 h TALLER JAUME I
Plaça de l'Ajuntament

dilluns, 5 d’octubre de 2009

AGENDA ATENEU POPULAR ARRELS OCTUBRE 2009

Exposicions, festes, projeccions, eixides, xerrades i sopars, totes aquestes activitats en podràs gaudir-ne al llarg del mes d’octubre de 2009 a l’Ateneu Popular “Arrels” de Beniarrés (El Comtat)

Activitats emmarcades dins del 9 d'octubre:

*Del 3 al 17 d'Octubre hi haurà la exposició del 40 anys del PSAN.

El dia 3 inauguració de l'exposició i sopar.

El dia 7, dimecres, projecció: "Del roig al blau"

El dia 8, dijous, xerrada "40 anys d'independentisme als Països Catalans" a càrrec de Marc Candela.

El 9 manifestació a València, si vols vindre posat en contacte amb nosaltres.

El dia 12 d'octubre, dilluns, excursió Un cim , una estelada: La Safor.

El dia 16 d'octubre, divendres, xerrada sobre la llei de ladependència al Centre Joan Fuster a les 20h en finalitzar sopar.

El dia 21 d'octubre projecció de "Garaje Olympo" a les 21h.

El 25, diumenge, assistència a l'Aplec del Puig si vols vindre posaten contacte amb nosaltres.

El dia 28 d'octubre, dimecres, projecció de "Tasio"

El dia 30, dissabte, participarem en la trobada d'espais alliberats del País Valencià.

L’Ateneu Popular Arrels s’encontra en el carrer trinquet en Beniarrés(el Comtat).Totes les activitats organitzades les les assemblees de CAJEI elcomtat, El Rogle i Endavant-OSAN el Comtat.

Per més informació mireu: http://www.blocarrels.blogspot.com/Per posar-te en contacte: ateneuarrels@gmail.com o comtat@endavant.org

dijous, 1 d’octubre de 2009

Crònica del darrer plenari celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés

El passat dimecres dia 30 de setembre es va realitzar sessió plenària de caràcter ordinari , el que vol dir que es poden presentar mocions per part dels grups de l’oposició i fer preguntes a l’equip de govern.

El plenari es va celebrar amb total normalitat i amb una presència de 5 persones. Destacar que ja fa temps que les emissores de ràdio comarcals no s’acosten per la sessió plenària, tot al contrari que fa poc temps on la seua presència era habitual.

Els punts que es van debatre i que considere més destacats son els següents:
Punt tercer.- Acord relatiu a la construcció edifici centre social, inclòs en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servies de Competència Municipal de l’Excma. Diputació d’Alacant.

L’equip de govern està disposat, i així ha fet valdre la seua majoria absoluta al consistori beniarresi, a construir un Centre Social on hui està el llar dels jubilats i que supondra un cost de 600.000 € a ser finançats al 95 % i per la Diputació i el 5% restant per l’ajuntament. Per poder arribar a aquesta important subvenció, l’ajuntament es compromet a no demanar en 5 anys cap Pla Provincial d’Obres i Serveis, es a dir, fins al 2013 no es podrà demanar aquesta important subvenció. Per fer memòria, fins ara es demanava cada 2 anys amb un import de 240.00 € cada 2 anys, i així s’ha pogut fer la guarderia municipal, l’actual ajuntament, la renovació de la xarxa d’aigua potable, entre altres coses. El que vol dir que amb aquest sol·licitud s’hipotequen ja els diners que s’han de rebre en la propera legislatura, estiga qui estiga al capdavant del consistori beniarresí.

Aquest edifici es pretén que tinga: Una sala de rehabilitació al soterrani, a la planta baixa un bar amb menjador i la primera planta destinat per a les ames de casa. El motiu pel qual el PP té tanta pressa en fer aquesta obra és que diu que el llar dels jubilats està en molt mal estat ( “més del que es penseu” paraules de l’alcalde”).

El grup municipal socialista va votar en contra de demanar aquesta sol·licitud de Centre Cultural perquè creguem que hi han suficients edificis públics per donar resposta a l’ús que li se vol donar, per què hipoteca les inversions en la propera legislatura, per què serà un nou edifici que l’ajuntament deurà gestionar i mantindre i tots podem veure com es gestiona el museu, com s’apaguen els llums del parc dels jubilats per estalviar llum o ens preguntem com s’han de pagar a les persones encarregades de la gestió de la sala de rehabilitació, per què apostem per la construcció d’un CENTRE DE DIA on els notres majors estiguen ben atesos i els seus familiars puguen viure i descansar. Per tots aquests motius el nostre vot va ser negatiu.

El BLOC va presentar arguments molts semblants als del grup municipal socialista preguntant-se la pressa per fer aquesta obra. El seu vot va ser l’abstenció.

Punt quart .- Aprovació de l’Estatut Conveni Via Verda

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents expressant que açò siga el principi per a recuperar l’antiga via del tren Xitxarra per a un esportiu i turístic i que faça que el turisme rural no sols passe de llarg per Beniarrés.

Cinqué punt .- Aprovació certificacions d’obra 2, 3, 4 i 5 de l’obra denominada Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artística.

En principi aquest punt era per a que el constructor Construc. J.L Tomàs SL cobre les diferents certificacions d’obra de l’esmentada obra. Recordar que aquesta obra estava inclosa dintre del Pla Zapatero i valorada en 219.483 €, on l’Ajuntament ja li s’ha ingressat el 70 % del valor de l’obra.

Doncs be, resulta surrealista i a la vega increïble, que se’ns presenten 4 certificacions de l’obra i on la número 2 ja s’havia aprovat el passat plenari del 24 de juny de 2009. Aquesta certificació ja va ser pagada el passat mes de juny, però el sorprenent és que la passen novament per el ple per a ser aprovada de nou sent que ja estava aprovada i pagada. Després la 3 i la 4 certificació tenien 0 euros de cost d’obra però el total ejectutat de l’obra era inferior a la certificació número 2. Com pot ser això si no s’ha executat res d’obra en aquestes dues certificacions?, Deuria ser el mateix en el total de l’obra executada. Un vertader embolic difícil d’explicar però el que demostra que cap dels 5 regidors del PP s’havia mirat la documentació que es porta al ple. Simplement em faig creus del que no vegem.

Finalment aquest punt de l’ordre del dia va ser retirat degut aquest embolic, reconegut per el mateix PP que no donava cap explicació. Es va acordar que les certificacions siguen pagades amb un decret d’alcaldia per a que l’empresa puga cobrar.

Novè punt.- Mocions grup polítics

El BLOC va presentar 3 mocions:

-Demanar a la Conselleria d’Educació l’anul·lació de la resolució dels bons infantils i que per aquest anys son un 25 inferiors als de l’any passat. Va ser desestimada amb els vots en contra del Partido Popular.

- Declaració de Be d’Interès Cultural per a les Bandes Musicals. Aquesta moció va ser desestimada amb els vots en contra del PP i l’abstenció del regidor del PP Francisco Tomàs. El motiu per a que no ixca endavant és que envers de posar a l’escrit Comunitat Valenciana posava País Valencià.

- Demanar l’excepcionalitat per a les nostres festes del foc degut a la normativa Europea. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots de BLOC i PSPV-PSOE i l’abstenció del PP perquè posava a l’escrit País Valencià envers de Comunitat Valenciana i és que els pot més la seua ideologia que l’interés general.

El PSPV-PSOE va present 2 mocions:

- Es demanava que l’ajuntament es faça càrrec de la pujada del cost del menjador escolar degut a que la Conselleria d’Eduacació els ha reduït per al curs escolar 2009-2010. Satisfactòriament va ser aprovada per unanimitat i el que a l’ajuntament li representarà un cost aproximat de 2.000 €.

- Es demanava que s’aplique el plec de condicions als adjudicataris de les parcel·les al polígon industrial “Els Pinets “ de Beniarrés. Aquest moció va ser presentada fa 100 dies i com no s’ha fet seguirem presentant-la fins que vejam els solars del polígon industrial amb construccions i creant llocs de treball i no el que vegem hui en dia, solars industrials plens de males herbes. Va ser aprovada per unanimitat, el que es faça després ha sols depèn de l’equip de govern del PP.


Doncs bé fins ací es el que he considerat més important del ple celebrat ahir dimecres. Per a un altre article deixe el punt número 11 de precs i preguntes que realment va donar molt que si i ens va aclarir moltes coses del que s’ha fet i del que es pensa fer per part de l’equip de govern.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...