BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 30 de setembre de 2013

Preparant la marxa

 He volgut fer un post d'aquesta fotografia realitzada per Pilar Jordà Reig al blog Beniarrés al dia doncs és una imatge que podeu veure als matins a la façana de l'església Sant Pere Apostol de Beniarrés, on les orandelles es preparen per marxar a terres més calides per a buscar temperatures més agradoses.

Desgraciadament, em ve a la ment  la marxa dels nostres jovents buscant treball cap a altres terres igual que fan les oradelles per tal de buscar un millor lloc on viure, doncs ací fa "fred" per trobar un treball.

Esperem, que igual que fan les orandelles, l'any vinent tornen al niu que els va veure naixer i on es van criar. A tots els qui marxeu a terres llunyanes, vos esperem aviat igual que fan les orandelles.

Fotografia realitzada per Pilar Jordà Reig


La Banda Juvenil de la Societat Ateneu Musical de la Vila Joiosa guanya el primer premi del III Certamen de Bandes Juvenils de Beniarrés

La Banda Juvenil de l’Ateneu ha guanyat el primer premi del III Certamen de Bandes Juvenils que ha tingut lloc el passat 29 de setembre al Centre Cultural Joan Fuster de Beniarrés. Al certamen han participat la Banda juvenil de la Societat Artístico Musical “El Valle” de Càrcer, la Banda Jove de l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera i la nostra Banda Juvenil.
La Banda Juvenil de l’Ateneu va aconseguir el primer premi amb el pasdoble Ateneu Musical del mestre Lacalle, amb Haydnniana de J. Alborch (obra obligada del certamen) i amb Oregon de J. de Haan.

  

Informació estreta de la web de l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa

divendres, 27 de setembre de 2013

TVA s'estén a El Comtat

Al canal 56 de la TDT

La televisió TVA ja es pot visionar a la comarca de El Comtat i com ben bé ha reconegut el seu director, Paco Guill, es veu des del port de Biar fins quasi la Vall d'Albaida. Aquest mitjà de comunicació originari de la Foia de Castalla, ha aconseguit assentar-se a les comarques convertint-se en l'única televisió que emet programació propia en TDT i per Internet.

La Gal·la de presentació de la cadena a El Comtat i també de la programació d'enguany l'han celebrada a l'hospederia Els banys de Benimarfull davant representants polítítics dels pobles de El Comtat i representants dels esports i l'empresa de les comarques. Paco Guill, director de TVA, ha animat els ciutadans de totes les poblacions a gaudir d'un mitjà de comunicació pensat per donar veu als veïns. La gal·la l'han presentada Ricardo Canalejas i Isabel Balaguer, que han presentat un a un els professionals i col·laboradors de la televisió. En el torn de discursos han donat la benvinguda TVA el president de l'Alcoyano, Juan Serrano, el president de la Cambra de Comerç, Enrique Rico, que per cert ha parlat de certa recuperació en l'Economia per a l'últim trimestre d'any, i representants dels ajuntaments de Muro, Cocentaina, Alqueria, Alcoi i Alfafara.


Noticia publicada a ARAMULTIMEDIA

dijous, 26 de setembre de 2013

Aquest cap de setmana acosta't a Beniarrés

El diumenge 29 de setembre tindrà lloc una nova edició de ‘amb bici per la via verda', una nova jornada per reivindicar l'acondiciament de la Via que unia Alcoi i Gandia, amb el popular tren Xitxarra.


L'eixida serà a les 8,30 hores des de la Plaça d'Al Azraq d'Alcoi, des d'allí aniran a Cocentaina on començarà mitja hora després des del Parc del Ferrocarril i a Gaianes, passant per Muro a les 9,30, pel Moll de l'Estació. Al mateix temps des de les 9 eixiran de L'Orxa, passant per Beniarrés, fins arribar a Gaianes on tots junts esmorzaran a les 10 al Parc de la Creu.

II Certamen de Bandes Juvenils de Beniarres “Aulos 2013″

Diumenge 29 de setembre de 2013

Centre Cultural Joan Fuster de Beniarrés

BANDES PARTICIPANTS

Banda Jove de l’Ateneu Musical de la Vila Joiosa
Banda Jove de l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera
Banda Jove de La SAME de Valle de Carcer (que passa de primer reserva a participar en el Certamen en lloc de la Banda Jove Societat Ateneu Musical de Cocentaina)

Premis
Primer premi 1500 euros
Segon premi 900 euros
Tercer premi 500 eurosDegustació de productes locals


divendres, 13 de setembre de 2013

La Generalitat Valenciana tanca els comptes del 2012 amb la pèrdua de 5.584 milions d'euros

El govern reconeix 4.931 milions en deute a proveïdors
La Generalitat Valenciana va tancar els comptes del 2012 amb unes pèrdues de 5.584 milions d'euros, segons que va fer públic ahir el conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues. Tanmateix, en la presentació del resultat econòmic patrimonial del compte general el govern valencià va destacar que el resultat havia millorat de 1.063,8 milions d'euros en relació amb l'any anterior. Segons que va reconèixer Moragues, el deute amb els proveïdors és de 4.931 milions d'euros, 900 milions menys que el 2011.
El conseller va referir-se a la millora del model de finançament que hauria de compensar 'l'esforç' que fa el govern valencià. Segons ell, ha de ser 'un model que pose fi a l'infrafinançament' de què ha estat víctima el País Valencià durant molts anys i que en un moment tan difícil com el que vivim complica molt la situació.

Moragues va destacar que el 2012 la Generalitat Valenciana havia fet pagaments pressupostaris de 17.000 milions d'euros, 'cosa que demostra l'esforç per injectar liquiditat, tot i les dificultats de l'exercici passat'. També va detallar els mecanismes de finançament del govern espanyol per a les comunitats autònomes, com ara les línies ICO, el pla de pagament a proveïdors o el fons de liquiditat autonòmica.

Noticia estreta de Vilaweb

dijous, 12 de setembre de 2013

Amb bici per la Via Verda 2013


El termini d'sincripcions finalitza el dia 20 de setembre

El diumenge 29 de setembre tindrà lloc una nova edició de ‘amb bici per la via verda', una nova jornada per reivindicar l'acondiciament de la Via que unia Alcoi i Gandia, amb el popular tren Xitxarra

Tal i com han explicat els coordinadors d'Esports d'Alcoi, Cocentaina i Muro, Cristian Santiago, Iván González i Pau Vicedo, es farà una marxa reivindicativa cicloturista, no competitiva, i evitaran "el que va passar a l'edició anterior on a l'arribada a L'Orxa molts van llençar la cursa".

L'eixida serà a les 8,30 hores des de la Plaça d'Al Azraq d'Alcoi, des d'allí aniran a Cocentaina on començarà mitja hora després des del Parc del Ferrocarril i a Gaianes, passant per Muro a les 9,30, pel Moll de l'Estació. Al mateix temps des de les 9 eixiran de L'Orxa, passant per Beniarrés, fins arribar a Gaianes on tots junts esmorzaran a les 10 al Parc de la Creu. (El tríptic informatiu té un error ja que indica que l'esmorzar és a Beniarrés).

El preu de la inscripció és de 4 euros i inclou l'assegurança, així com el transport de tornada tant per al ciclista com per a la bicicleta.

El darrer dia per a tancar la inscripció és el 20 de setembre. A Alcoi és pot realitzar per internet, a Cocentaina i Muro hi ha que anar per les vesprades al Poliesportiu i a la Casa del Ferro respectivament, mentre que a Gaianes, Beniarrés i L'Orxa l'horari serà de matí als Ajuntaments.

Tal l'alcalde de Gaianes, Agustín Martínez, com el regidor d'Esports d'Alcoi, Natxo Gómez, han parlat dels beneficis que pot produir tindre la via verda rehabilitada "està paralitzat per la falta de fons, seria molt beneficiós, estem veient exemples d'altres vies verdes, perquè estan potenciant molt el turisme esportiu i rural, ací tenim un privilegi amb la via del Xitxarra que incús podria allargar-se fins Alacant, tot açò adequat podria potenciar molt el tema del turisme rural i esportiu", ha indicat Gómez.

Noticia publicada a ARAMULTIMEDIA

dimecres, 11 de setembre de 2013

Edictes publicats al BOP referents a Beniarrés

Tot seguit podeu llegir els darrers edictes publicats al Butlletí Oficial de la Provincia d'Alacant referents a l'Ajuntament de Beniarrés.
AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

EDICTO
En virtud de la Resolución de Alcaldía nº 71/2013, de 5 de agosto de 2013, se hace público la delegación a favor de la Concejal del Ayuntamiento, Dña. Noemí Crespo López para la celebración de matrimonio civil el día 14 de septiembre de 2013. Beniarrés, a 5 de agosto de 2013

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás LópezAYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS
EDICTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES.

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2013, acordó la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas.

- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de educación infantil y escuela de verano.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Beniarrés de sobre la aprobación provisional de la modificación de las citadas ordenanzas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.:

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa:

— Cuotas inscripción competiciones deportivas:

- Liga de veteranos: 150 € + 50 € de fianza por equipo.
- Trofeo primavera: 30 €

- 24 horas deportivas: fútbol-sala y fútbol 7: 125 € + 50€ de fianza por equipo.
- Fútbol-sala femenino: 30 €.

- Frontenis: 30 € por cuota de inscripción + 20 € de fianza.

Cuota por uso y mantenimiento de maquinaria, equipamiento y bienes muebles afectos a las instalaciones deportivas: 20 € trimestrales

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ESCUELA DE VERANO.

Artículo 5º
«La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

- Por asistencia de cada niño/a, mensualmente.: 45 €.

- Cuota matriculación anual.: 30 €.

- Cuota por asistencia a la escuela de verano.: 60 €

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Beniarrés, a 3 de septiembre de 2013.

EL ALCALDE
Fdo: Luís Tomás López

En negreta en marcat les modificacions de l'ordenança, que evidentment, resulten ser pujades de taxes respecte al que es paga anteriorment.

Andreu Susarte arriba com a nou rector de Beniarrés

Serà el titular de la Parròquia de Sant Pere Apostol de Beniarrés

El proper diumenge 15 de setembre de 2013 a les 18:00 hores, té la seua entrada oficial com a rector de la Parroquia Sant Pere Apostol de Beniarrés, Andreu Susarte Miguel, un jove rector nascut el 12 de desembre de 1986 i llicenciat a la Facultat de Teologia i Filosofia Sant Vicente Ferrer de València.

L’arribada de Andreu és produeix després de la marxa de l’anterior rector Rafael Guia Marin, que després de més de 27 anys com a rector d’aquesta parròquia, ens deixava per problemes de salut i circumstàncies personal.


Des d’aquesta línies, donar-li la benvinguda al nostre poble i oferir-li aquest racó de la xarxa per al que considere oportú, al mateix temps que desitjar-li que tots els reptes que es planteja en la seua estada a Beniarré es compleixquen. 
Imatges estretes del perfil de Facebook d'Andreu Susarte

dijous, 5 de setembre de 2013

I si no t'agrada, et fots i t'aguantes

La Conselleria d'Educació no convocarà les ajudes per a llibres d'aquest curs 

La Conselleria d'Educació renuncia a la convocatòria d'ajudes per a llibres de text per al curs escolar 2013- 2014, davant la dificultat de fer front als pagaments pendents, la falta de liquiditat del Consell i el compromís de deixar el dèficit de 2014 en l'1,6 per cent. La consellera d'Educació, María José Català, va ratificar ahir la consigna enunciada a la fi d'agost pel seu col·lega d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, de no mantenir ajudes o subvencions mentre es deguen les corresponents a exercicis anteriors.

La prioritat ara, va explicar, és el pagament de les ajudes per a llibres pendents, tant les que es van concedir a través dels llibreters (el bono llibre), com les quals que es van atorgar directament a les famílies. Fonts de la Conselleria situen el conjunt d'aqueix deute entorn dels 30 milions, encara que altres fonts calculen xifres superiors. Català va assegurar ahir que en les pròximes dues setmanes es pagaran al voltant d'11 milions d'euros d'ajudes directes a les famílies i quatre milions i mig a les llibreries.MANIFEST PELS IMPAGAMENTS I LA POSSIBLE ELIMINACIÓ DE LES BEQUES A LLIBRES DE TEXT

Gremi de Llibrers de València
Associació d'Editors del País Valencià

Davant de les notícies aparegudes recentment en la premsa que informen de la possibilitat de que la Conselleria d'Educació no convoque beques per a que les famílies amb problemes econòmics puguen comprar els llibres necessaris per a seguir amb normalitat el curs escolar, l'Associació d'Editors del País Valencià i el Gremi de Llibres de València manifesten la seua preocupació per una mesura que, cas de confirmar-se, tindrà greus repercussions en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels  escolars valencians i pot afectar de manera important al sector del llibre a la nostra Comunitat.

Eliminar les ajudes a les famílies per a l'adquisició dels llibres escolars és una mesura que ataca a un dels elements fonamentals de la cultura i de la transmissió del saber com és el llibre. Les beques de llibres de text sempre s'han convocat, amb major o menor dotació, des de la seua implantació en temps del franquisme. Després de tants escàndols pels quals la CV ha estat notícia de trista actualitat, ara pot tornar a ser-ho en convertir-se en la primera comunitat autònoma en suprimir unes beques fonamentals.

Defensar el llibre és defensar la cultura, i és també defensar els agents que la construeixen. Vivim una situació en què les llibreries valencianes encara no han cobrat una part important del bonollibre corresponent al curs escolar 2011-2012 i que les famílies no han cobrat ni un euro de les beques del curs escolar 2012-2013. Quina importància li dona la Conselleria d'Educació i Cultura al llibre?

La lectura és un dels indicadors més vàlids per a valorar el nivell cultural d'una societat. Una societat culta és una societat que llig, una societat on el llibre es valora i on es desenvolupen polítiques actives de foment del llibre i la lectura. A la Comunitat Valenciana la realitat és que estem a la cua de les comunitats d'Espanya pel que fa als índexs de lectura i que les nostres biblioteques públiques han vist com en els darrers anys la inversió en adquisició de nous llibres ha estat sensiblement inferior a la que hi ha hagut a la majoria de les comunitats autònomes de l'estat.

Davant d'aquesta situació, tornem a reiterar la nostra demanda d'entrevista amb la consellera d'Educació i Cultura per tal d'analitzar tots els problemes que afronta el sector del llibre i amb l'objecte de planificar actuacions adreçades a acarar els reptes importants als què ens enfrontem.

dimarts, 3 de setembre de 2013

La flora del Benicadell

El biòleg Toni Conca explica en aquest nou vídeo d'Anmorsígol algunes característiques de la flora del Benicadell, alguns dels usos que se li han donat, i relata l'experiència de Cavanilles en la seua visita a aquesta serra. També fa un repàs a l'evolució del paissatge i la coberta vegetal que ha tingut al llarg del tempsNoticia estresta de Vilaweb.com

diumenge, 1 de setembre de 2013

Cazatormentas en Beniarrés

Es indudable que los cazatormentas van a tener trabajo a lo largo de la semana que ahora empieza en toda la mitad este peninsular. Los cazadores de tornados estadounidenses son muy conocidos en todo el mundo porque tienen mucha materia prima con la que trabajar y porque, no conviene olvidarlo, están en la sede central del Imperio. Sin duda, un par de películas les han ayudado mucho a ser tan conocidos. 

En un nivel más modesto, nuestros cazatormentas españoles, los más cariñosamente «frikis» de nuestros aficionados a la meteorología, se despliegan de forma espectacular por todo el territorio. Demuestran un conocimiento del tema espectacular. 

Nuestros tornados son escasos y modestos, pero tenemos otros eventos, tales como tormentas locales o gotas frías mediterráneas, que poco tienen que envidiar en cantidad de precipitación a la de otras zonas del mundo, incluso tropicales. 

Una de sus principales vertientes es la «fotometeorología», que han plasmado recientemente, a modo de resumen, en una magnífica exposición de cuarenta fotos de varios autores. En ellas se ven formaciones nubosas espectaculares, mangas marinas, cortinas de precipitación, nevadas, arcoíris e, incluso, un eclipse de sol. Pero no les ha bastado con fotografiar estas maravillas de la meteorología española sino que, gracias al esfuerzo desinteresado de Empar Landete, quedan explicadas de forma sencilla y a la vez científica una por una.

Esta exposición ha estado ya en Orihuela, en el curso organizado por Johnatan Cantero, pero ahora va a estar desde principios de septiembre hasta principios de noviembre en el Museo del Clima de Beniarrés (Alicante), y es mi obligación invitar a todo el mundo a que la visite, como al propio museo, todos los sábados mañana y tarde y los domingos por la mañana. 

El pasado sábado estuvimos montándola gracias, sobre todo, a la propia Empar, a Javi, a varios miembros de Avamet, y a Miguel, demostrando una vez más lo que se puede hacer con pocos medios y muchas ganas. Una vez más, nos vemos en Beniarrés.


Article publicat per Enrique Moltó al diaria Levante EMV
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...