BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 30 d’abril de 2010

Altres coses més necessàries abans que una carpa


Hui podem veure a Beniarrés com l’Ajuntament de Beniarrés a muntat una carpa al carrer Dr. Orero. Aquesta carpa, adquirida per l’ajuntament i subvencionada al 100% per la Diputació d’Alacant, té un cost de 12.000 €. La carpa és va adquirir per a realitzar “fires i altres esdeveniments de caràcter comercial”.


És una cosa molt típica del PP lo de los “grandes eventos” i tenim un mostra amb l’adquisició d’aquesta carpa, que si, que és subvencionada al 100 % però com ho demostra la noticia que podeu llegir baix, altres ajuntaments han optat per altres coses més necessàries i beneficioses per al conjunt de la població com, l’Alqueria d’’Asnar que ho ha gastat per urbanitzar una vorera per anar al polígon industrial ( vos sona d’algo?),o Algueña per a millorar el seu mercat o Bensasu per millorar l’enllumenat públic.

Per a l’equip de govern del PP, s’ha considerat més prioritari l’adquirir una carpa per a “eventos”, es a dit per al “boato” com diu Xavi Castillo. Mentrestant el Museu de Beniarrés està tancat, el turisme rural passa de llarg, el poble no es promociona cap a l’exterior, no hi ha cap ruta per visitar el municipi i moltes altres actuacions, on aquests 12.000 € hagueren pogut anar destinats per tal de revitalitzar l’economia de Beniarrés.

En el que portem de mes d’abril, no s’ha realitzat cap acte cultural ni esportiu ni de ningun tipus organitzat per l’Ajuntament, tot un exemple de que ho no hi ha idees o es que s’han acabat els diners per contractar a empreses per a fer aquests actes.

I no ho dic jo, ho diuen els números: L’any passat l’Ajuntament de Beniarrés es va gastar més de 75.000 € en la partida de Festes. Per aquest any 2010, per a Turisme i Medi Ambient, els dos junts, hi ha previst gastar-se 3.000 € i per a Sanitat 1.000 €. Amb aquests números, es demostra quina és la prioritat del PP a Beniarrés.

Tot seguit vos deixe una noticia apareguda a Alacant Digital on es fa ressò de la subvenció concedida a Beniarrés per adquirir la carpa i el destí que altres poblacions van donar a la mateixa subvenció.

100.000 euros a la promoción en varios ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Alicante ha aprobado la concesión de ayudas por importe de 97.312 eurosen materia de promoción y desarrollo local de las que se beneficiarán siete ayuntamientos de la provincia.

Alcalalí, L´Alqueria, Algueña, Benasau, Beniarrés, Benimeli y Bolulla son los municipios que recibirán estas subvenciones aprobadas hoy en la comisión de Promoción y Desarrollo Local

La Diputación concederá 7.766 euros al Ayuntamiento de Alcalalí para la adquisición de mobiliario de oficina; 19.499,68 euros a L´Alqueria para la urbanización de las aceras de acceso al Polígono Industrial; 12.579,30 euros a Algueña para el cerramiento de los puestos de venta del mercado municipal de abastos; y 5.968 euros a Benasau para la renovación de los equipos de encendido del alumbrado de la zona industrial de la localidad.

La ayuda provincial también contempla la concesión de 12.000 euros al Ayuntamiento de Beniarrés para la adquisición de una carpa para ferias y otros eventos de promoción comercial, 20.000 euros a Benimeli para la adquisición de cubrimientos fijos y móviles en la Plaza Mayor del municipio y 19.499,68 euros a Bolulla para la compra e instalación de equipamiento informático.

Tota la noticia sencera la podeu llegir ací.

dijous, 29 d’abril de 2010

No és or tot el que rellueix.

Ordenant papers per casa, m’ha caigut en les mans el darrer dossiers de decrets que l’Ajuntament de Beniarrés ens va facilitat per al ple ordinari celebrat el passat 30 de març de 2010.En en aquest dossiers, estan els decrets del 204 al 217 de 2009 i del 1 al 49 de l’any 2010. Fins a la data esmentada, no ens havien facilitat aquesta documentació.

Voldria centrar-me en el decret 217 de l’any 2009, que no es altre que el reconeixement de les factures que han quedat pendents de pagament a 31 de desembre de 2009. Es a dir, despeses realitzades al llarg de l’any 2009 i que arribat el darrer dia de l’any 2009, estan pendents de pagament.

La suma de les factures pendents de pagament, que es troben en aquest decret, puja a més de 180.000 €, es a dir, 30 milions de les antigues pessetes. A aquesta xifra cal sumar-li altres factures reconegudes al llarg de l’any 2009 en diferents decrets i que incrementen aquesta xifra a més de 200.000 €.

Les factures que es troben reconegudes en aquest decret van des de pagaments a proveïdors, pagaments de factures a l’empresa que subministra energia elèctrica als comptadors que té l’ajuntament, pagaments a la Diputació, a empreses subcontractades, a empreses que treballen per a l’ajuntament, l’ajuda que es dona a les filaes, a la seguretat social, molts diners a empreses que han fet obres per a l’ajuntament, diners d’actes fets en les Festes Patronals d’agost i molts altres conceptes, que sumant-los arriben a més de 180.000 €.

Aquestes factures deuen d’anar pagant-se al llarg dels següents mesos més les que va generant la gestió diaria del nou any, ja dintre de l’any 2010. Vist els pagaments fets a gener i febrer, a data 28 de febrer ( última informació facilitada) l’Ajuntament encara tenia més de 80.000 € en factures pendents de pagaments. Entre elles estan el pagament del llibre de festes de l’any 2009, aportacions a la Mancomunitat el Xarpolar, el tractament dels mosquits, a l’empresa que va fer el Centre de Divulgació Artístic-Musical , cartells, el curs de natació i altres, fins i tot, els actes pirotècnics realitzats els dies 15 i 16 d’agost i tres mensualitats a l’empresa que realitza la gimnàstica de manteniment per a les persones majors.

Com es pot apreciar, no és or tot el que rellueix. L’Ajuntament de Beniarrés deu molts diners a empreses i proveïdors, amb l’agreujament econòmic per aquestes empreses i per als seus treballadors. Moltes d’aquestes despeses no son necessàries en aquests temps de crisi, i el consistori beniarresí i el seu equip de govern, deurien prioritzar en que es gasten els diners de tots i sobretot, si consideren que s’ha de fer, almenys que paguen el més aviat possible. I no es fer alarmisme, com li agrada dir al PP, quan els dius les veritats, es la realitat, doncs alguna d’aquestes empreses ens han preguntat al grup municipal socialista, els motius pels quals no han cobrat si ja fa temps que han realitzat el treball.

Mentrestant, el polígon industrial segueix ple de males herbes, el turisme passa de llarg de Beniarrés, tenim més de 100 persones aturades a Beniarrés, cada vegada vivim menys gent a Beniarrés, no es creen nous projectes empresarials, tenim un servei de transport públic quasi inexistent, sense assistència domiciliaria que arribe als nostres malalts i tantes altres coses, això si diners per Festes si que hi ha, com ho demostren els més de 90.000 € gastats l’any passat en la partida de Festes i en la Fireta.

Cal ser realistes en temps difícils i prendre decisions que siguen beneficioses per al conjunt de la població i per al poble de Beniarrés, encara que no siguen tant populistes ni es pretenga traure-li un rèdit electoral.

dimarts, 27 d’abril de 2010

Precs i preguntes

Als plens ordinaris, que a Beniarrés es celebren cada 3 mesos, es poden fer precs i preguntes a l’equip de govern del Partido Popular.

Recentment ha eixit publicat a la web oficial de l’Ajuntament de Beniarrés, l’acta de la sessió ordinària del 30 de desembre de 2009 ( encara no s’ha publicat la del 31 de març de 2010) i en ella es poden llegir els acords presos, les mocions presentades i les seues deliberacions i els precs i preguntes fets.

Vos deixe la còpia de l’acta on es pot llegir les preguntes fetes per l’oposició i les contestacions de l’alcalde de Beniarrés:

Antes de dar la palabra a los grupos políticos, el alcalde responde a dos preguntas que tenia pendientes del anterior pleno ordinario que le hizo el portavoz del grupo municipal BLOC, una era relativa la construcción del muro, en concreto como se había financiado, el alcalde dice que 7.704 con cargo al plan E y 15.701 con cargo al plan CAMPS y la otra pregunta era relativa al servicio de recogida de basura, el alcalde dice que el servicio se financia con la recaudación de la tasa de la basura que asciende a 28.000 euros ya que los gastos que se general ascienden a 18.000 euros.

A continuación el portavoz del grupo municipal BLOC pregunta cuando se va a poner en marcha la recogida de fitosanitarios, a lo que el concejal del PP Francisco Tomás López, responde que desde la mancomunidad le comunicaron que oficialmente empezaba en octubre.

Por último solicita una aclaración en relación al decreto de pagos, pregunta acerca del pago realizado a Mª. Teresa Calbo Sanjuán, ya que en el decreto sólo dice consumiciones varias con motivo de las cena víspera fiestas patronales.
El alcalde explica que se refiere a la invitación a los colaboradores de la semana cultural.

A continuación el concejal del grupo municipal PSOE, D. Frederic Jordà i Crespo realiza el siguiente ruego.:
- Que se ilumine mejor el pueblo, puesto que la iluminación es muy deficitaria y hay sitios muy oscuros.

A continuación realiza las siguientes preguntas.:

- En relación al geriátrico, pregunta si existe alguna novedad.

El alcalde responde que no hay nada nuevo.

- En que situación se encuentra la adquisición del edificio de las monjas.

El alcalde responde que se solicitó a la diputación y consellería su adquisición pero que no han contestado.

- Pregunta por qué el surtidor y otros edificios del pueblo, en estas fiestas navideñas, no están iluminados.

Responde que se ha hecho un recorte en la iluminación, pero que la iluminación de la ermita falla y ya ha pedido que se ilumine el campanario.

- Pregunta por la implantación de la escuela taller.

El alcalde contesta que solicitó la subvención a consellería pero que no han contestado.

- En cuanto a la subvención de caminos de la consellería, pregunta si es la que está presupuestada a lo que el alcalde responde que sí.

- Acerca de la zona de acampada, pregunta si hay intención, por parte del ayuntamiento de promocionarla.

El alcalde responde que en el momento o en que se cambie la ubicación de la piscina ya lo comentaremos.

- Cómo está el tema de los terrenos del pozo de la pedrera.

Responde que hay una partida presupuestaria que tiene como objeto la adquisición de terrenos y en cuanto a las indemnizaciones dice que a día de hoy no se pueden pagar porque no existen unos propietarios claros, es decir, que tengan escrituras.

- Que va a pasar con la comisión de investigación, puesto que la última sesión se convocó en julio.

El alcalde responde que en su momento ya veremos si se cierra o no.

El concejal del grupo municipal PSOE-PSPV, D. José Vicente Sanjuán Camps dice que también tiene pendiente de otro pleno una pegunta, que era relativa al mercado.

El alcalde responde que ya le dijo en su día que se lo enseñaría y que cuando quiera lo puede ver.

Por último pregunta por la propiedad del muro de la piscina, a lo que el alcalde responde que sigue siendo propiedad de quien era en un principio, se ha reconstruido en base a un convenio.

Por último la concejala del grupo municipal PSOE-PSPV, realiza las siguientes preguntas.:

- Quién va a recibir a los reyes el día 5 de enero.

El alcalde responde que de momento hay unas conversaciones y no sabe si llegará a buen término.

- A continuación, pregunta el motivo por el que no se puede pagar lo del pozo de la Pedrera.

El alcalde responde que el motivo es que los titulares que aparecen en la escritura ya no viven. Además añade que el ayuntamiento nunca ha invadido nada a sabiendas, puesto que previamente consultaron datos de catastro.

dilluns, 26 d’abril de 2010

Ultra-Trail Muntanyes d’Alacant

S’espera que passen per Beniarrés el diumenge 2 de maig a les 5:00 de la matinada.


L'Ultra-Trail Muntanyes d'Alacant de 160 km de distància amb un temps màxim de 40 hores per a poder finalitzar-lo, tindrà eixida i meta a Alcoi i transcorrerà per les comarques de L'Alcoià, Comtat, L'Alacantí i la Marina Baixa sent el primer referent de l'Ultra-Trail en aquesta distància a la Comunitat Valenciana i un nou repte per a tots els amants del ultrafons.


Podeu rebre més informació en aquesta adreça

diumenge, 25 d’abril de 2010

Més de 20.000 valencians diuen “Ja n’hi ha prou”

Les marxes mores i cristianes de la Banda de Beniarrés encapçalaven la manifestacióUn contundent Ja n'hi ha prou! obria la multitudinària marxa convocada ahir per entitats cíviques i sindicats d'esquerra i nacionalistes en València en ocasió del 25 d'Abril. Més de 20.000 persones van recórrer el centre de la ciutat per a expressar lo farts que estan davant la excepcionalitat institucional que viu la Comunitat Valenciana davant l'absència de gestos polítics que buiden la nebulosa de corrupció que esgita al PP, el partit que ocupa la Generalitat i les principals institucions.

Els sons de moros i cristians interpretats per la banda de Beniarrés, que encapçalava la marxa, donaven un aire solemne a la primera pancarta, una cridada a la higiene democràtica.

Representants d'associacions com Xúquer Viu, Salvem El Cabanyal, Ecologistes en Acció o la plataforma en defensa de l'aplicació de llei de dependència es van barrejar amb el gruix de la marxa, constituït en la seua majoria per milers de joves representants de diversos col·lectius de l'esquerra nacionalista i cultural. Toni Agustí, representant de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals del País Valencià, va tancar la marxa amb la lectura d'un manifest contra la corrupció i la censura en la plaça de la Reina. "El País Valencià viu una situació de excepcionalitat: la persecució de la llengua i la cultura, la utilització política de l'aigua i el territori, la corrupció, un model econòmic que agreuja la crisi que patim, la censura, l'erosió dels drets socials són alguns de molts fets que, sumats, necessiten una resposta clara i contundent".

El Col·lectiu contra la Corrupció o la Plataforma per la Transparència i la Pluralitat en Canal 9 es van sumar al crit col·lectiu de Ja n'hi ha prou en un ambient festiu. Quatre grups musicals van mantenir l'ànim dels manifestants, entre els quals s'apreciava un notable nombre de joves. La marxa va concloure sense cap incident digne de ressenyar, segons fonts policials.

La jornada nacionalista va ser ocasió per a la presentació d'una nova fundació valencianista pròxima al Bloc. "La nostra és una fundació cívic-política que té vincles amb el Bloc, però que no està lligada orgànicament a ell". Així explica la ubicació de la nova Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluís Blasco el seu president, Pere Major, que va ser diputat en les Corts Valencianes i secretari general de la formació nacionalista. A la presentació van assistir Agustí Colomines i Pere Sampol de la Fundació Catalanista i Demòcrata, de Convergència Democràtica de Catalunya, i de la Fundació Emili Darder, del Partit Socialista de Mallorca.

Noticia apareguda la diari El País

Altres noticies relacionades:
Ja n'hi ha prou. Video de 3cat24.cat

divendres, 23 d’abril de 2010

Ruta del Blanc i Negre

Una proposta de conèixer la natura que envolta Beniarrés

L’amic i beniarresí Carles Tomàs està penjant a una pàgina d’Internet anomenada Wikiloc , diferents rutes tant per a fer senderisme com per a fer bicicleta de muntanya per a conèixer el nostre terme, indrets i racons que per a nosaltres poden ser coneguts, o tal vegada no, però per a la gent que ens vullga visitar, de segur que no quedaran indiferents.
Totes aquestes marxes per els voltants de Beniarrés i la nostra comarca, sempre poden acabar amb una bona picadeta o un bon dinar als bars de Beniarrés per reposar forces entre ells:

Bar Crespo C/. Sant Antoni, 5 - Tel.: 965 51 50 36
Cerveseria C/ Rosa EscrigBar L'Oliva C/. Plaga Església, 2 - Tel.: 965 51 54 31
Bar La Piscina. Partida La Parà s/n
Bar Tino C/ Sant Josep - Tel.: 965 51 52 99
Bar Cafeteria Caribbean C/. Rosa Escrig, 7 - Tel.: 965 51 55 44
Pub Rocky C/. Mª Luisa Pastor, 6
Cafeteria Nou Francés C/. Mª Luisa Pastor - Tel.: 658 054 179En aquest cas, es tracta d’una ruta senderista per la Solana del Benicadell i passant pel darrere dels tossals Blanc i Negre. L'accés a estos tossals presenta un desnivell bastant pronunciat, per la qual cosa el camí que hi accedeix té forts pendents.INFORMACIÓ SOBRE LA RUTA

Distància recorreguda: 7,68 quilòmetres
Altitud mín: 372 metres, màx: 655 metres
Desnivell acum. pujant: 276 metres, baixant: 269 metres
Grau de dificultat: Moderat
Finalitza al punt de partida (circular): Sí

dijous, 22 d’abril de 2010

MANIFESTACIÓ 24 D’ABRIL PER DIR “JA N’HI HA PROU!”

La manifestació serà el dissabte 24 d’abril a les 18 h i eixirà de la Plaça de Sant Agustí a València.

Enguany, la manifestació que tots els anys convoca Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per commemorar la diada del 25 d’Abril presenta algunes novetats importants.

La primera, el fet que enguany té lloc una convocatòria unitària, molt àmplia, de diferents organitzacions representatives conjuntament d’una majoria social.

La segona novetat, és el lema que ens aplega: “Ja n’hi ha prou!” és una crida unitària a les autoritats valencianes a fer un canvi de rumb en les polítiques actuals. Sense voler fer una llista exhaustiva, la crisi econòmica té una dimensió molt més greu al País Valencià que al conjunt de l’Estat espanyol, la censura de TV3 i d’altres casos com el de l’exposició del Muvim no és propi d’un govern democràtic, hi ha casos de corrupció que afecten a les més altes autoritats d’aquest govern, la política d’ordenació territorial i urbanística està al servei d’interessos especulatius, la llengua i la cultura pròpies del País Valencià pateixen una greu discriminació… És evident que el País Valencià pateix una situació d’extrema gravetat en tots aquests àmbits, i la diada del 25 d’Abril, quan commemorem la pèrdua de l’autogovern, és el context perfecte per a dir-ho, perquè autogovern, identitat i un model de país més just i democràtic van junts.

La tercera novetat, però, és que no ens acontetem amb la queixa per l’estat de coses: expressem públicament la nostra voluntat per fer possible canvis concrets i substancials en els diferents àmbits en els que treballem les organitzacions convocants. Perquè els canvis de rumb es poden donar independentment fins i tot de les majories institucionals. Per exemple, és cada dia més clar que, malgrat la majoria absoluta de l’actual govern municipal de València, la destrucció del barri del Cabanyal serà frenada pels veïns. O, també, que l’intent de tancar la xarxa de repetidors de TV3 ha estat derrotada en alguns dels casos –de manera que una majoria de repetidors continuen oberts- i és possible aconseguir la legalització de les seues emissions gràcies a una Iniciativa Legislativa Popular que ja li falta poc per arribar al seu objectiu de 500.000 signatures. Per tant, quan se sap construir majories socials al voltant d’objectius concrets, és possible guanyar.

Però nosaltres optem pel diàleg, i per això li diem a les actuals autoritats valencianes: encara som a temps de fer un canvi de rumb en les polítiques culturals, econòmiques, socials, urbanístiques i de transparència. Només cal voluntat de diàleg. Però si aquesta continua sense existir, nosaltres treballarem en el sentit abans apuntat.

Finalment, hi ha una quarta novetat: la manifestació del 24 d’abril serà un inici. Perquè aquesta convocatòria conjunta és el principi d’un treball en xarxa en el que les diferents organitzacions ens ajudem i col·laborem mútuament per a reforçar els nostres objectius comuns i aconseguir així articular noves majories socials que facen possible guanyar nous objectius a favor de la cultura, els drets socials i el territori.

------------------------------------------

Més informació a http://www.acpv.cat/

dimecres, 21 d’abril de 2010

A propòsits d’uns comentaris

Dissabte passat, com deia a l'anterior post, vaig participar en la Sisena Calçotada Popular de Beniarrés i, com deia, tot es va desenvolupar dins del més estricte ordre de civisme. Mentre hi vaig romandre, que van estar unes quantes hores, no hi va haver cap acte violent ni de gamberrisme. Tot es va produir d'una manera correcta: dinar calçots, discurs, interpretació emocionant de la Muixeranga, alegres interpretacions del grup musical Pelandruska, gent ballant al so de les melodies, rogles de gent xarrant amigablement, els organitzadors deixant el carrer en condicions, etc, etc.

Hui, llegia al blog “Beniarrés al dia” la narració d'aquest esdeveniment i, sorprenentment per a mi, hi havia tres comentaris sobre eixe post. Tres comentaris procedents de tres cabets, o d'un en tres, com la Trinitat, criticant l'acte i amollant tal quantitat de burrades que els desqualifiquen sense més.

No sé si aquestes persones van presenciar els actes o si, pel contrari, se'ls van imaginar; la qüestió és que, de la realitat a les parides que deien, hi havia tanta diferència com d'una correguda de bous a una processó de la patrona del poble.

Entre altres estupideses, ens atribuïen –i dic ens, perquè jo també hi era- la desaparició de la bandera espanyola del balcó de l'ajuntament; ens tractaven de cova d'independentistes, enviant-nos a tots a Catalunya; feien una crida a l'alcalde en el sentit d'anar en compte no fos que ocorreguera alguna desgràcia.

En fi, com es veu, són gent de mentalitat reduïda a l'integrisme nacionalpatriòtic de caràcter conservador i poc amant de la diversitat cultural i ideològica. Són enemics de tot el que vinga del nord, sens adonar-se'n (o sí) de què una mateixa llengua ens uneix. Els agrada mirar cap a ponent i identificar-se amb tot el que d'allí procedeix i flagel·lar-se per ser diferents i alhora no voler ser-ho.

Pense que no van anar a veure com es desenrotllaven els actes. Simplement, van voler imaginar-se com els haguera agradat que ocorregueren per tal de tindre motius que retraure'ns. Açò sembla ser el desig que este sector ideològic manifesta públicament quan té la més mínima ocasió sens importar-li si falta, o no, a la veritat.

Per últim, m'agradaria que estos detractors tingueren en compte que estan atacant uns joves amb ideals, que són diferents als seus, però que no tenen vergonya de fer-los palesos i, sobre tot, no van en anonimats atacant ideologies contràries. També, que són capaços d'organitzar actes culturals -sí, culturals- que donen prestigi al poble i el donen a conéixer més enllà dels límits comarcals.

Per al·lusions a aquest blog he publicat aquest article escrit al blog En el Meu Lloc i dir que com assistent a la Calçotada i com autor d'aquest blog, comparteixc al cent per cent el que es diu a l'article.

dimarts, 20 d’abril de 2010

Enquestes

He volgut posar al blog enquestes per a que la gent que entra puga participar, si així ho considera, sobre la qüestió que li se planteja. Ha quedat palés que no a tots els agrada que la gent puga participar en aquestes enquestes, que tenen un mer caràcter orientatiu sobre el que es pregunta i que son una forma de donar participació de fets i projectes que a Beniarrés es donen i que altres òrgans que ho deurien fer, com diuen els articles de l’Agenda 21 aprovada per l’Ajuntament de Beniarrés, no ho fan.

En aquest cas he posat dues preguntes en diferents enquestes i el resultat és el següent

La primera enquesta preguntava, en que gastaries els 600.000 € que l’Ajuntament ha sol·licitat en un Pla Especial?

Els resultats van ser:

16% en un Centre Social
72 % en un Centre de Dia
2 % en un altre projecte
0 % no l’hagueren sol·licitat

Jo no soc sociòleg i per tant, no puc interpretar aquests resultats. Es van recollir un total de 18 vots, el que ve a ser l’1’5 % de la població beniarresina. També cal tindre en compte que no tota la gent disposa d’accés a Internet.

Per tant com es pot apreciar hi ha molts variants, que com he dit abans, no estic capacitat per a interpretar però el que queda demostrat és que la gran majoria va votar per construir un Centre de Dia amb el Pla Especial.

La segon enquesta preguntava, t’agrada el disseny de la nova piscina que s’està construint a Beniarrés?

Els resultats van ser:

20 % que SI
80% que NO
0% no sap no contesta

En aquesta nova mostra sociològica es van recollir 30 vots, el que ve a ser un 3% de la població de Beniarrés. Igual que abans i aplicant les mateixes mesures sociològiques, es pot dir que el disseny de la piscina no agrada a una gran part de la població de Beniarrés.

Crec que les enquestes son una forma participativa de la societat beniarresina i per tant, vos convide a una nova enquesta. A poc més d’un any de les eleccions municipals, vos convide a participar per a veure la vostra intenció alhora d’anar a votar en les properes eleccions locals de l’any 2011.

La promocíó del valencià pot mantindre 400 llocs de treball

Mª Vicenta Crespo, diputada a Corts Valencianes per el PSPV presenta mesures per a assegurar 400 ocupacions del sector de doblatge i promoure la cultura i llengua valenciana en RTVV

La portaveu socialista en la Comissió de Política Lingüística, Mª Vicenta Crespo, ha presentat tres mesures la fi de les quals és "salvaguardar" els 400 llocs de treball del sector, assegurar que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) dispose del pressupost "necessari per a complir els compromisos amb les empreses i professionals del doblatge" i promoure la llengua i la cultura valenciana en el sector audiovisual valencià, segons va informar el PSPV en un comunicat.

Crespo va instar al Consell a complir aquestes mesures en un termini màxim de tres mesos perquè "la situació econòmica i laboral en la qual es troben immersos els col·lectius del sector és agonitzant, ja que el pressupost de TVV destinat al doblatge ha patit una reducció d'un 65 per cent".

La parlamentària del PSPV va insistir que "davant la situació crítica" en la qual es troba el sector del doblatge audiovisual de la Comunitat, "si no es prenen mesures urgents correrà el perill de desaparèixer". I és que, segons la diputada parlamentària socialista, el pressupost destinat al doblatge "ha patit una reducció del 65 per cent, és a dir, s'ha quedat en 1,5 milions d'euros". En aquest sentit, va assegurar que, en l'actualitat, "existeixen 14 estudis a la Comunitat i pràcticament tots depenen en més d'un 90 per cent de TVV".

D'aquesta forma, el grup parlamentari socialista insta al Consell a prendre una sèrie de mesures concretes que cerquen pal·liar aquesta situació i, sobretot, "salvaguardar" els 400 llocs de treball del sector. La primera d'aquestes mesures exigeix que RTVV "assegure el pressupost necessari per a fer front als compromisos adquirits amb les empreses i professionals del doblatge".

En segon lloc, demana que TVV, l'única televisió que emet en valencià, "aplique l'objectiu fundacional de la televisió pública valenciana que és promoure la llengua i cultura en valencià".

Així mateix, el grup parlamentari socialista ha presentat un paquet de mesures "extraordinàries i urgents" com són "la versió en valencià de pel·lícules, TDT amb opció en versió en valencià, cicles de cinema en valencià i publicitat institucional i campanyes d'organismes públics en la llengua pròpia de la Comunitat.

Totes aquestes mesures concretes, va defensar Crespo, "permetran augmentar la quota de doblatge i mantenir viu un sector que reafirma els senyals d'identitat d'aquesta Comunitat". Finalment, la portaveu socialista en la Comissió de Política Lingüística va instar al Consell a complir aquestes mesures en un termini màxim de tres mesos.

Noticia apareguda a Europa Press

dilluns, 19 d’abril de 2010

La calçotada de Beniarrés torna a superar les previsions més optimistes

Dissabte, 17 d’abril de 2010, la localitat de El Comtat celebrà la sisena edició de la Calçotada Popular. Beniarrés va bullir d'activitat durant tota la jornada de dissabte.


Desenes de persones de totes les edats van participar en l'organització de l'aplec culinari, polític i cultural més famós de la comarca. L'organització formada pels col·lectius de l'Esquerra Independentista del poble, és a dir, l'Ateneu Arrels, Endavant (OSAN), el Rogle, i l'Assemblea de Joves de El Comtat (AJC-CAJEI), va destacar un cop més l'èxit aconseguit amb la calçotada.
Fins i tot l'oratge va acompanyar.


El pavelló municipal, previst per l'organització davant l'amenaça de pluges, finalment no fou necessari i més de tres centes cinquanta persones pugueren gaudir de la calçotada en el seu escenari tradicional el carrer Orero. Enguany els tíquets de la calçotada popular s'havien tancat la vesprada de dimecres ja que l'organització havia previst un màxim de 350 participants i la xifra s'assolí ja a meitat de setmana, de manera que el nombre de comensals podria haver estat amplament major. Així i tot, foren moltes més les persones que s'acostaren a Beniarrés durant tot un dia d'activitats. El bon ambient i la cordialitat ban brillar durant la jornada que va acabar amb el concert de Pelandruska.


Moment de la VI Calçotada a Beniarrés


Abans però, l'Esquerra Independentista de Beniarrés va llegir el manifest de la calçotada d'enguany en el qual es destacava la necessitat de combatre la crisi capitalista des de l'organització i plantar cara als polítics corruptes que ens governen i a la seua policia, la faceta més fosca de la qual l'hem viscuda novament aquest mes d'abril durant les càrregues al barri de El Cabanyal, episodi que va ser recordat. Una ampla ovació va acompanyar al manifest, que agraïa a tot el teixit social (comerços, associacions, banda de música, filaes de moros i cristians,...) que havia contribuït a la calçotada. Un respectuós silenci va acompanyar a la interpretació de la Muixeranga que va vindre a càrrec, entre d'altres, del dolçainer Miquel Gironès, membre d'Obrint Pas.

Ateneu Popular Arrels

Noticia apareguda a KAOSENLARED.net

diumenge, 18 d’abril de 2010

Los franciscanos reeligen a José Antonio Jordá como superior provincial de Valencia, Aragón y Baleares

Impulsará la pastoral vocacional en los colegios de la orden religiosaLa orden religiosa de los Franciscanos ha reelegido a José Antonio Jordá como superior de la provincia franciscana de Valencia, Aragón y Baleares, en un capítulo celebrado en el monasterio de Santo Espíritu de la localidad valenciana deGilet.
Jordá, nacido en Beniarrés y de 66 años de edad, impulsará durante su mandato, de tres años de duración, la pastoral vocacional en los cuatro colegios que su orden dirige en la provincia franciscana, en las localidades de Ontinyent, Carcaixent, Concentaina y Pego. Asimismo, "trataré de potenciar la Comisaría de Tierra Santa en Valencia”, según ha señalado el propio religioso a la agencia AVAN.
Como presidente de la Conferencia de Religiosos Franciscanos de España y Portugal, Jordá trabajará también en el proceso de “reestructuración y revitalización” que la orden religiosa impulsa actualmente a nivel mundial.
José Antonio Jordá, quien ya fue designado superior provincial hace seis años, profesó sus votos perpetuos como franciscano en 1962 y fue ordenado sacerdote en 1969. Entre otros cargos, ha sido también párroco de la iglesia San Vicente y San Antonio de Alcoi.
En la actualidad, la provincia franciscana de Valencia, Aragón y Baleares cuenta con cerca de un centenar de religiosos, que dirigen colegios y parroquias, entre otras obras de apostolado.
Información de la Archiodecesis de Valènica

dijous, 15 d’abril de 2010

41 anys sense el Xitxarra


Hui 15 d’abril fa 41 anys passava per darrera vegada el tren Xitxarra per Beniarrés en la seu viatge d’Alcoi a Gandia.

Des d’aquest blog voldria fer un xicotet homenatge a aquest mitjà de comunicació que molts de nosaltres sols hem sentit parlar d’ell, que tantes parelles va juntar i tants fills i filles han naixcut d’elles, de tantes aventures, de tantes experiències, de tantes i tantes coses.... Un tren que encara està viu en la ment de molts de nosaltres i que no sabem com haguera canviat les nostres vides si haguera perdurat més anys en el seu recorregut.

Vos deixe aquests dos treballs que va escriure en el seu moment Jose Vicente Sanjuan Camps i que han sigut publicats al blog “Beniarrés viatge al llarg dels temps”.

La llegada del ferrocarril

Esta és la primera parte de este articulo dedicado al tren "Txitxarra" que unia Alcoi i Gandia.

La mayor innovación tecnológica del siglo XIX fue sin duda el ferrocarril. Los efectos sociales producidos en las comarcas o regiones por donde los caminos de hierro se iban desplegando, marcan un antes y un después en la vida de Beniarrés, que no tuvo por otro lado otra línea de comunicación, que no fuera el tren hasta que se construyó la carretera a Muro del Alcoy durante la II República Española (1931-1936) y que se concluyó durante la posguerra hasta la vecina población de Castellón de Rugat.
La primera referencia encontrada en el diario “ El Serpis “, de 7 de septiembre de 1886 nos dice: Los estudios del ferro-carril de Alcoy a Gandia llegan ya más allá de Beniarrés y de hoy á mañana se empezará á trazar el dificilísimo paso del estrecho de Lorcha que es el punto culminante y más escabroso de todo el recorrido.


Podeu llegir tot l’article sence punxant damunt d’aquest enllaç “La llegada del ferrocarril”


I la segona part:

La llegada del ferrocarril – segunda parte

El jueves 7 de julio de 1892 publicaba el diario “ El Serpis” el siguiente articulo: La locomotora en Beniarrés

El ferro- carril de Alcoy a Gandia es un hecho. Si alguna desconfianza pudiera existir todavía entre nuestros paisanos, creemos que sería disipada hace algún tiempo con la entrada en Alcoy de la primera locomotora que conduciendo un tren de balastro, vino á infundir esperanzas y á proporcionar á estas comarcas un medio de vida, necesario á toda población que como la nuestra aspire á tomar parte en el concurso de los pueblos industriales.

Aquella locomotora representaba para nosotros el augurio de promesas prontas á trocarse en realidad era el mensajero de otros trenes, y el testimonio de la buena fe de una empresa que sabia cumplir con creces los compromisos que en tiempo no lejano contrajo con el pueblo de Alcoy y con los pueblos todos de su comarca. Ayer tarde llegó á Beniarrés un tren que partió de Gandia con varios invitados siendo el primero que con viajeros llegó a este punto.


Podeu llegir tot l’article sencer punxant damunt d’aquest enllaç “La llegada del ferrocarril – segunda parte”

dimecres, 14 d’abril de 2010

Altra proposta per millorar l’economia de Beniarrés

El grup municipal socialista ha presentat aquest mateix matí aquesta instància que podeu llegir tot seguit, demanant que l’Ajuntament de Beniarrés sol·licite una ajuda a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per de contractar un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).

Aquest persona s’encarrega de buscar subvencions d’ocupació, aconsellar a la gent que vol muntar un negoci o empresa dient-los les ajudes existents i com fer-ho, informar a les empreses locals de les subvencions existents i ajudar-les a tramitar-les, promocionar activitats per tal de crear nous llocs de treball, i moltes altres activitats.

El grup municipal socialista considera que contractar un AODL per a Beniarrés es una forma de recuperar el teixit productiu, obrir noves portes, potenciar les activitats existents i crear nous llocs de treball, doncs aquests agents son persones formades i preparades per tal de portar endavant aquesta tasca.

Esperem que el PP considere la nostra proposta i sol·licite aquesta ajuda per contractar un AODL.

La instància diu el següent:

Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de BeniarrésEXPOSA:

Al DOCV nº 6.200 de data 5 de febrer de 2010, ha eixit la següent ordre:

“ORDRE de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Programa de Foment del Desenvolupament Local per a l’exercici 2010.[2010/1025]”

En ella s’oferta la possibilitat de contractar per part dels ajuntaments Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) persones formades i encarregades del desenvolupament local a través de diverses tasques com la promoció de l’activitat, prospecció de mercat i assessorament puntual de projectes d’empreses.

Entre les tasques dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local estan:

a) Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació, que servisquen per a identificar noves activitats econòmiques, així com detecció de nous jaciment d’ocupació.

b) Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d’activitat entre persones desocupades, promotors, emprenedors i institucions col·laboradores.

c) Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.

d) Suport a promotors de les empreses, una vegada constituïdes estes, acompanyant tècnicament a estos durant les primeres etapes de funcionament per mitjà de l’aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per a coadjuvar a la bona marxa de les empreses creades.

e) Accions de difusió i informació sobre els servicis i polítiques actives del SERVEF, assessorament i suport sobre els programes de subvencions en matèria de formació, inserció i ocupació.

f) Participació en jornades, fòrums, esdeveniments i intercanvi d’experiències en relació amb les polítiques d’ocupació.

g) Detecció de necessitats formatives o de qualsevol altra acció que contribuïsca a garantir la missió principal enunciada en l’article anterior.

h) Atendre les instruccions del SERVEF i omplir les dades que li siguen requerides en l’aplicació informàtica dissenyada a este efecte.

i)Establir relacions de coordinació amb el SERVEF i amb el Pacte Territorial d’Ocupació que poguera existir en el seu territori.

El grup municipal socialista considera que la contractació d’un AODL pot revitalitzar en aquests moments l’economia local, ajudar a crear nous projectes empresarials, buscar llocs de treball a les persones aturades, sol·licitar subvencions que revitalitzen l’economia de Beniarrés entre altres moltes activitats doncs aquesta gent està professionalment formada.

Donat que s’han celebrat diferents sessions plenàries des de la publicació al DOCV el passat 5 de febrer de 2010 d’aquesta ordre i que per part de l’equip de govern no se’ns ha informat si s’ha formalitzat o no la petició d’aquesta important ajuda.

Donat que existeix partida pressupostaria per a fer front a la part no subvencionada en l’ajuda.

Donat que encara es trobem dintre del termini per presentar la sol·licitud.SOL·LICITA:


1.- Que per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Beniarrés es sol·licite aquesta ajuda per tal de contractar un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.

dimarts, 13 d’abril de 2010

Recull de noticies breus

Aquest és un recull de noticies breus aparegudes a l'apartat lateral d'aquest mateix blog "Noticies breus de Beniarrés":


*Continuen les obres de construcció dels vestidors de la Piscina Municipal de Beniarrés. Obra valorada en 120.000 € i que està construint-la l’empresa Esclapes e HIjos.

*La darrera acta de la sessió plenària celebrada a l’Ajuntament de Beniarrés es de data 13 de novembre de 2009. Fins a data d’avuí s’han celebrat 8 sessions plenàries sense que s’haja posat l’acta de la sessií pertinent. Tot un exemple d’informació pública i servei a la ciutadania per a que estiguen informats.

*Segons va informar la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Beniarrés, la festivitat de Sant Antoni realitzada el passat 16 de gener de 2010, va tindre un cost per a les arques municipals de 1.271 € (212.000 pessetes)

*La Unió Musical de Beniarrés té un nou director en la persona de Miguel Angel Garcia Boscà

*A data 28 de febrer( última informació facilitada) l’Ajuntament de Beniarrés li deu a una empresa local més de 42.000 € en factures pendents de pagament corresponent a treballs realitzats al llarg de l’any 2009.

*Hui dia 31 de març es constitueix la nova mancomunitat de pobles del Comtat i l’Alcoià per tal d’impulsar politiques econòmiques i de creació de llocs de treball conjuntes i de la qual formarà part el poble de Beniarrés.

*La sisena calçotada organitzada per l’Ateneu Popular Arrels de Beniarrés serà el proper dia 17 d’abril.

*Una vegada facilitat tots els decrets de l’any 2009, s’ha pogut comprovar que l’Ajuntament de Beniarrés a data 31 de desembre de 2009, tenia pendents de pagament factures per valor de 180.000 €.

*En plena crisi, l’Ajuntament de Beniarrés gasta més de 70.000 per a Festes Patronals, tot un exemple de la política que practica l’equip de govern a l’Ajuntament de Beniarrés.

*Ajornada la taula de contractació i la posterior adjudicació de l’obra “Local d’usos múltiples” valorada en 134.000 € i inclosa dintre del Pla Camps, que estava previst adjudicar al plenari del dia 24 de març.

*A data 22 de març de 2010, l’Ajuntament de Beniarrés te pendents de pagament factures a empreses i proveïdors per valor de 4.800 € corresponents a l’any 2008.

*L’empresa Esclapes e Hijos SL,la mateixa que es va quedar l’obra de la piscina, ha sigut l’adjudicatària de la construcció dels vestidors per a la piscina municipal amb un pressupost de 120.000 € dels quals l’Ajuntament en tindrà que 6.000 €.

*Comencen les obres de reforma del Trinquet Municipal de Beniarrés “Luiset” amb un cost de 158.000 € i dels quals l’Ajuntament de Beniarrés n’aportarà 35.000 € de fons propis.

*Ha eixit publica la perfil del contractant del web de l’Ajuntament de Beniarrés, el plec de condicions de l’obra “Local Multiús” inclosa dintre del Pla Confiança ( trage saliva) i amb un pressupost de 134.000 €. L’equip de govern del PP a l’ajuntament vol destinar aquest edifici com a bar per a la piscina.

*A data 16 de març de 2010, el grup municipal socialista encara no coneix els pagaments fets per l’ajuntament de Beniarrés al llarg del mes de desembre de 2009 després d’haver-ho sol·licitat 3 vegades.

Nou premi per a Nando Moncho

Cartell guanyador de les Festes de Moros i Cristians de Muro 2010


El beniarresí Nando Moncho i Nieves Aranda han guanyat el concurs de cartells per a les Festes de Moros i Cristians de Muro a celebrar els propers dies 7, 8 9 i 10 de maig de 2010.


Actualment es copropietari d'una empresa a Xàtiva dedicada a les arts gràfiques entre altres menesters

TRIPULANTS DISSENY GRÀFIC SL
Passatge Moncada, 1-1º- 5ª
46800 Xàtiva (Valencia)
http://www.tripulants.com/
tripulantsdg@telefonica.net


Packaging – Maquetació – Cartelleria – Logotips – Il·lustració – Imatge d’empresa – Pàgines Web – Treballs per a impremta en general – Impresió en grans formats sobre quasi tots els materials.

El diari digital ARAMULTIMEDIA ha tret la següent noticia:

Muro ja ha donat el seu tret d'eixida per a la celebració de les seues Festes de Moros i Cristians de 2010. Dissabte en la nit es va celebrar la presentació de la Revista, Cartell i Càrrecs Festers en el Centre Cultural Polivalent que va cobrir el seu aforament màxim. La Federació Junta de Festes va preparar una magnifica presentació on no va faltar l'originalitat i la posta en escena del seu grup de teatre que va obrir l'acte amb un esquetx. El ball, els efectes audiovisuals i musicals van ser els altres ingredients d'aquesta presentació.

Així, Muro va descobrir el Cartell que anuncia les festes i que presideix la portada de la Revista, obra dels artistes Nieves Aranda Brú i Fernando Moncho Sampascual. També, es van presentar els nous càrrecs festers d'aquest 2010. Els càrrecs de 2009 van ser traspassant les diferents armes (arcabussos, banderes i espases) als seus successors. Així, i pel bàndol Cristià, serà ambaixador, Franciso Solbes Pascual. El càrrec de banderer cristià l'encarnarà enguany, el fester de la Filà Maseros, Josep Maria Carmona Llopis, i Mario Santamaria Cerdà, de la Filà Pirates serà el Capità de 2010. Quant a les hosts mores, l'ambaixador de 2010 serà Pedro Corredor Peinado; el banderer moro serà Marcos de Diego Pérez de la Filà Llana i la capitania la protagonitzarà aquestes festes la Filà Marroks en la persona de Ramón Vicente Giner Carbonell. Com és habitual també es va presentar oficialment la figura de l'Angelet; Jorge López Garrido. La vetlada va ser conclosa per la Unió Musical de Muro que va interpretar Himnes de la meua Terra.

L'endemà i com de costum, la Publicà es va celebrar diumenge de matí. El temps, enguany, va acompanyar a la festivitat murera i sota un sol de justícia, l'Angelet va anunciar els tradicionals versos per a donar inici a la Publicà 2010 des de la balconada de l'Ajuntament i amb açò, a la pròxima trilogia de moros i cristians. Seguidament, els publicadors, abillats amb els vestits oficials de cadascuna de les filaes mora i cristiana van desfilar pel nucli antic de Muro. L'Angelet, a lloms d'un cavall blanc i seguit de la comitiva de les autoritats va ser recitant els versos de l'Anunciació de la Festa pels carrers murers.

dilluns, 12 d’abril de 2010

“Cristià i Creuat” de Carles Crespo Jordà

Estrena de la darrera marxa "Cristià i Creuat!" composada per el músic beniarresí Carles Crespo Jordà a l'entrada cristiana de San Vicent del Raspeig. Interpreten Unió Musical de Beniarrés, Xaranga el Nardo de la Vilajoiosa i colla de dolçainers Els Valerios.


L’atur segueix pujant a Beniarrés

Han eixit publicades les dades sobre l’atur a Beniarrés. Desgraciadament, tres nous beniarresins han entrat a engreixar la llista d’aturats arribant als/les 108 aturats en que s’ha tancat el mes de març de 2010. A aquestes xifres, també cal sumar altra gent que no està inscrita a les llistes del SERVEF i que també estan buscant treball.

D’aquests 108 aturats, 63 son homes i 45 dones. Per edats, menors de 25 anys hi ha 6, entre 25 i 44, hi ha 59 i igual o majors de 45, hi ha 43. Per aquestes dades es pot deduir que la població menor de 25, o està estudiant o, desgraciadament, és més bé poca al nostre poble, el que és un greu senyal de l’envelliment de la població de Beniarrés.

I una xifra molt preocupant és l’elevada xifra de gent aturada major o igual de 45 anys, doncs en aquesta edat, comença a ser difícil el trobar un lloc de treball, encara que es gent sobradament preparada i amb molta experiència.

En l’aspecte positiu, cal assenyalar que 6 beniarresins, es a dir tots homes, han trobat faena al llarg del mes de març i han deixat d’ocupar les llistes d’atur del SERVEF. En concret han sigut 2 al ram de l’agricultura, 3 al sector industrial i 1 de la construcció. Cap d’ells del sector serveis.

Aquestes preocupants xifres fan plantejar que s’ha de fer alguna cosa a nivell local, doncs no podem estar esperant sempre que vinguen de fora a traure’ns les “faves de l’olla” doncs hi ha famílies que ho estan passant realment mal. El grup municipal socialista va proposar una bateria d’ajudes l’any passat i en aquest any 2010, per tal d’ajudar a les famílies que més greument estant patint la crisi. El vot el contra del PP va fer que no eixiren endavant amb arguments com que ja s’ajuda prou a la gent necessitada amb la Mancomunitat el Xarpolar, que l’Ajuntament no es cap ONG i que no hi havia un informe econòmic que diguera que costaven les mesures proposades, per tant no sabien d’on anaven a traure els diners.

Altre aspecte és la creació de llocs de treball i una mostra és el polígon industrial de Beniarrés, on desgraciadament, hi han més solars plens de males herbes que solars construïts amb naus industrials i creant llocs de treball i tot, amb el silenci i la complicitat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Beniarrés. O veure com el turisme rural passa de llarg per el nostre poble i que amb els diners invertits al llarg dels darrers anys, no s’haja fet cap infraestructura per tal d’atraure el turisme a Beniarrés. Perdó tenim un museu amb una sala d’interpretació de la Cova de l’Or, el que passa que sempre està tancat i una zona d’acampada on en els dits de la ma caben les tendes que han acampat des de la seua construcció.

I com no, la formació a les persones aturades. No s’està fent cap curs formatiu al poble de Beniarrés per tal de reciclar a la gent aturada per ajudar-la a encontrar nous llocs de treball que els òbriguen les portes en el mon laboral.

El grup municipal socialista continua amb la seua tasca i davant de la negativa del PP a les mesures presentades per tal d’ajudar a les famílies que més mal ho estant passant, a crear llocs de treball, ajudar a la gent emprenedora que vol muntar un negoci i a obrir noves portes a la gent que està a l’atur, aquesta mateixa setmana presentarem una nova iniciativa per tal de canviar la situació a Beniarrés.

divendres, 9 d’abril de 2010

Un exemple de solidaritat

A principis del mes de gener una noticia ens alarmava al començament de l’any 2010. Un greu terratrèmol sacsejava Haiti amb centenar de milers de morts en un país ja de per si pobre i amb moltissimes carències tant alimentaries com socials, com econòmiques.

La societat mundial acudia en l’ajuda d’aquesta pobra gent (sembla que les desgracies caiguen sobre els més pobres) amb suport humà per al rescat dels ferits i amb ajuda econòmica, i el poble de Beniarrés no havia de ser menys.

Molta gent de Beniarrés ha fet aportacions econòmiques als diferents comptes corrents d’entitats i associacions sense ànim de lucre que es van obrir per tal d’arreplegar diners per ajudar al poble haitià. El grup municipal socialista va presentar una instància el dia 15 de gener en l’ajuntament de Beniarrés sol·licitant una aportació econòmica per ajudar al poble haitià com a institució que representa al conjunt de tot el poble.

L’ajuntament de Beniarrés va posar unes vidrioles per tot arreu del comerços per arreplegar la voluntat de la societat beniarresina i va organitzar uns actes dintre del dia del mig any fester per omplir aquest dia i recollir diners amb la col·laboració d’associacions i entitats de Beniarrés. El resultat d’aquestes actuacions ha sigut la recollida de 584,77 € al que cal sumar-li l’aportació generosa del FC Beniarrés de 150 €, aportació molt meritosa, doncs els jugadors ni ningú cobra per jugar i encara fan aquest donatiu. Un deu per al FC Beniarrés. Amb aquestes dues quantitats s'arribava a la xifra de 734,77 €. Després i tal com informa la web de l’Ajuntament de Beniarrés i els diferents cartells que s’han posat per el poble, el consistori de Beniarrés arredonirà aquesta xifra fins els 1.000 €, es a dir, l’Ajuntament de Beniarrés aportarà de fons propis 265,23 € més el que van costar les vidrioles.

Queda clar que el qui ha demostrat clarament la seua solidaritat amb el poble d’Haití ha sigut la societat beniarresina, que patint una greu crisi com la que estem patint, ha posat de la seua butxaca 734,77 €, demostrant clarament la solidaritat del poble de Beniarrés. En canvi l’aportació de l’Ajuntament de Beniarrés de 265,23 € es més que ridícula sent un ajuntament que té un pressupost de més 1.800.000 € de despeses per a tot l’any 2010 i encara més agreujant si ho comparem amb els 1.271 € que va costar la celebració del dia de Sant Antoni el dia 16 de gener, es a dir, pocs dies després del terratrèmol que va patir Haití, un acte que mai s’havia celebrat a Beniarrés organitzat per l’Ajuntament i que perfectament part d’aquest diners s’hagueren pogut destinar a aquesta causa.

Crec que el poble de Beniarrés ha desmotrat de sobra la seua solidaritat com sempre ho ha fet front als desastres naturals, les necessitats alimentaries, l’acollida de nouvinguts i altres actuacions que demostren que som un poble solidari., no poden altres el mateix.

dijous, 8 d’abril de 2010

El silencio de los PPeros

Aquesta setmana al programa de “La Ventana” de la cadena SER i dirigit per Gemma Nierga, es va realitzar un concurs entre els radiooients sobre quin titol de pelicula li posarien a l’entramat del cas Gurtel i el silenci que estant tenint els dirigents del PP, tant Camps com Rajoy fent-se els ignorants i fent-nos passar per tontos. El titol guanyador va ser “ El silencio de los PPeros”, però també es van escolat titols tant enginyosos com “La caída del Imperio Mariano”, “Atracar” (per Avatar), “La Gürtel tenía un precio”, “L.B. Confidencial” (per Luis Bárcenas), "Se acabó el pastel", "Todos a la cárcel", "El Bigotes, su mujer y otros chicos del PP" o “Toma el dinero y Corre-a”.

Ací vos deixe un resum que ens ha deixat Vicent Baydal al seu blog “Vent d Cabylia” i on ens dona algunes dades sobre la trama valenciana del cas Gürtel al País Valencià:

a) Qüestió "Regals". Un dels documents que es trobà a Orange Market era una llista amb regals nadalencs de 2006-2007 comprats a càrrecs del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). Per damunt de tot destaca el rellotge de 2.400 euros (!!) de Milagrosa Martínez, llavors consellera de turisme -d'on provingueren les primeres assignacions de l'empresa defraudadora- i ara presidenta de les Corts Valencianes (!!!). Igualment destaquen els regals a tota la família de Camps -dona, fills, pares i sogres- fins al punt que la "primera dama" valenciana li deia al Bigotes la vespra de reixos de 2009 que els xiquets "están como locos". Però no s'escapa pràcticament ningú: una bossa Loewe i un iPhone per a Ricardo Costa, una bossa de 815 eurosper a Rita Barberà i altres regals per a Juan Cotino, Font de Mora, de la Rosa, Blasco, Fabra, David Serra, Jorge Bellver, etc. D'altra banda, el fet que el llistat siga de 2007 i l'any passat també hi haguera regals assenyala clarament que es devien produir tots els nadals, però no hi ha més proves i, bé, ja va dir el TSJCV que això no significava suborn ni res per l'estil. Ara, immoral, brut i patètic ho és, i bona cosa.


b) Qüestió "Finançament il·legal". Un informe de la Brigada de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional conclou que el PPCV va pagar a Orange Market fins a 6,3 milions d'euros en diners negres, per a tot tipus d'actes del partit, sense repercutir l'IVA (!!!!). I després ens demanem que paguem els nostres impostos?? Però quin tall de pocavergonyes i corruptes ens governa??? I, si ho he entés bé, una sèrie de constructores concessionàries de la Generalitat, com ara SEDESA, LUBASA o Enrique Ortiz, pagaven eixos diners mitjançant factures falses (que no corresponien a cap servici rebut per les constructores sinó que servien per a pagar els deutes que el PPCV tenia amb Orange Market). I foren tan cínics que en 2007 declararen a la Sindicatura de Comptes una despesa electoral -foren eleccions valencianes i municipals- d'un milió d'euros, un poc més d'allò permés, quan en realitat havien gastat -només amb Orange Market-fins a 2,2 milions! L'empresa havia organitzat actes per al PP en Elx, Gandia, Vila-real, Paterna, Sagunt, Ontinyent, Elda o Teulada, i, en global, durant seus anys d'activitat rebé fins a 40 contractes a dit de les conselleries de la Generalitat Valenciana... I entre els pagaments pendents en diners negres apareixen les sigles RC (Ramon Calduch o Ricardo Costa?) i VR (Venancio Rius o Vicente Rambla?).


I d'això no passarà res? Un informe de la Policia amb proves tan clares no anirà enlloc? O és que la Policia menteix? O és que menteixen tots els periòdics, d'esquerres i de dretes? Els partidaris del PP diran que tots són iguals i que els altres també furten, i tot això i allò, però de veres no els cau la cara de vergonya de donar suport a esta gent? Que accepta regals d'empreses contractistes de les institucions públiques? Que finança les seues campanyes electorals amb diners negres? Que deixa de pagar els impostos de les activitats econòmiques que genera? Que estan a favor de corruptes i defraudadors? Eixos són els valors als quals donen suport? Me'n faig creus...


Actualització: Diu Escolar que el Fiscal demana que es reòbriga la branca valenciana de Gürtel tot imputant a quatre dels empresaris valencians que finançaven els deutes en negre del PPCV. Diu també que dependrà del que diga el Tribunal Suprem sobre l'arxivament de la causa contra Camps, sobre el qual encara s'ha de pronunciar. Finalment, diu que amb un sumari així potser la causa valenciana no s'arxive. Ja veurem.

dimecres, 7 d’abril de 2010

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde – president ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari per al proper dia 12 d’abril, dilluns, a les 14:00 hores. Aquesta serà la setena sessió plenària que es celebra en aquest any 2010 i l’hora de la sessió, que voleu que vos diga, ja no em sorprèn res.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació, si és precedent, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 24 de març de 2010.

2.- Donar compte d’informe de Sindicatura de Compte de la fiscalització parcial de l’exercici de 2007.

3.- Aprovació de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació de l’obra “ Ampliació de centre de divulgació artística i musical”

4.- Acordar, si és el cas, la sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2010-2011.

5.- Si és el cas, acordar l’atorgament de llicències urbanístiques.

Aquest és l’ordre del dia. Abans de veure la documentació, es pot destacar el punt segon on es donarà compte de la fiscalització que va fer la Sindicatura de Comptes respecte a l’exercici econòmic de l’any 2007.

El punt tercer serà l’adjudicació de l’obra que el PP ha proposat per a incloure dintre del Pla E o Pla Zapatero de l’any 2010, que com sabre, consisteix en fer una nova planta en l’edifici que s’ha construït al costat del col·legi. Aquesta obra té un cost de 143.026 € i que a diferència del Pla Confiança o Pla Camps, l’ajuntament ingressarà en el seu compte corrent el 85 % del valor de l’obra només l’adjudique, per tant hi han diners per anar pagant les certificacions de l’obra.

I finalment el punt quart, que consisteix en demanar a la Generalitat les ajudes econòmiques per a la Guarderia Municipal.

Doncs bé, sols queda convidar-vos al ple, però vegent l’hora de la celebració, millor serà desitjar-vos bon profit.

dimarts, 6 d’abril de 2010

Preguntes i respostes


El passat dimecres 31 de març es va celebrar se4ssió de caracter ordinari, per tant es poden fer precs, preguntes i presentar mocions. Existeix la possibilitat de presentar amb 24 hores d’antelació preguntes per escrit, aquestes existeix la obligació de contestar-les per part de l’equip de govern ( encara que no va ser el cas).

El grup municipal socialista va presentar aquestes preguntes per escrit i ací estan les contestacions oportunes per part de l’equip de govern:

1.- A data de la celebració de la sessió plenària, algun adjudicatari de les parcel·les industrials del polígon industrial de Beniarrés, ha incomplit el plec de condicions? Quines mesures ha adoptat l’equip de govern per incomplir-les?

A la primera part de la pregunta, l’alcalde no va voler contestar. Si que ens va dir que 2 o 3 adjudicataris, no volen les parcel·les i que es pensa convocar a tots els partits que estem a l’ajuntament a un propera reunió que es celebrarà en breu, per a veure quina posició adopta l’ajuntament.

2.- El dissabte 16 de gener al regidoria de cultura va organitzar la festivitat de “Sant Antoni 2010”. Quin ha sigut el seu cost econòmic i en que s’han gastat aquests diners?, l’Ajuntament de Beniarrés va demanar col·laboració econòmica als veïns de Beniarrés per pagar aquest acte?

La resposta per part de la regidora de Cultura va ser que el cost de la celebració de la festivitat de Sant Antoni va ser de 1271 € ( 212.000 pessetes) i amb cara d’estranyesa, se’ns va informar que “no s’havia demanat col·laboració econòmica a cap veí” es digueren com es digueren.

3.- Quants diners, a data d’avui, ha ingressat l’Ajuntament de Beniarrés de les obres incloses dintre del Pla Confiança o del Pla a la Innovació Productiva, corresponents a obres realitzades al llarg de l’any 2009?

Exactament no ho se, va respondre l’alcalde, doncs ha hagut un problema informàtic als ordinadors de l’Ajuntament però que de memòria , s’ha cobrat el 20% de totes les certificacions presentades (130.000 €) i un altra tota sencera per valor de 48.000 €” , per tant deu al poble de Beniarrés vora 60.000 €.

4.- Quines han sigut la totalitat de les despeses fins al dia 1 de gener de 2010 de la Guarderia Municipal de Beniarrés i quins han sigut la totalitat dels seus ingressos fins la mateixa data?

Aquesta va quedar sense resposta degut a l’errada informàtica dels ordinadors de l’ajuntament.

5.- L’any 2009, es van pagar diners provinent del Pla E per a fer front a despeses corrents de l’Ajuntament de Beniarrés o altres pagaments que no foren les certificacions de les obres incloses en aquest pla?

La resposta a aquesta qüestió per part de l’alcalde va ser de lo més aclaridora: “ Crec que no” , com si fos una cosa de creure o no creure.

6.- Quines han sigut les gestions realitzades fins la data de la celebració d’aquesta plenari per solventar la greu errada de fer una prospecció d’aigua potable en terrenys privats amb una subvenció de la Diputació d’Alacant?, o s’està a l’espera de que s’esgote aquesta legislatura i passar-li el problema a la propera corporació municipal?

A aquesta qüestió, la resposta va ser que en breu es dipositaran els diners en un jutjat fins que es demostren els o les titulars dels terrenys.

7.- Al juliol de 2009 li se va adjudicar la urbanització del PAI de l’àrea de repartiment nº 1 més coneguda com del Dr. Orero a Cesar Gilabert Solanes. Quins son els motius pels quals a data d’avui encara no s’haja començat la urbanització?

La resposta va ser que a “l’adjudicatari del PAI, li se va demanar que rectificara el projecte anterior per posar-li unes millores i que encara que tenia 1 mes per a fer-ho, s’ha allargat en el temps” per tant sembla ja bastant clar que el PSPV-PSOE de Beniarrés no ha retardat en res l’execució d’aquest PAI des de la seua adjudicació com es va dient per el poble.

8.- En que afecta les inversions pressupostades per l’Ajuntament de Beniarrés la retallada del 35 % de les inversions adoptada per la Generalitat Valenciana?

A la qüestió preguntada es va dir que “no es sap” en que pot afectar aquesta important retallada de la Generalitat Valenciana a les obres pressupostades per l’Aj. de Beniarrés per a l’any 2010.

9.- A data de la celebració d’aquest plenari, molts diners deu la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament de Beniarrés per el Pla Millora realitzat l’any 2006?

La resposta va ser: Que ha data de la celebració s’han cobrat 115.000 € del Pla Millora de l’any 2006, devent la Generalitat Valenciana a l’ajuntament més de 75.000 € d’aquesta obra feta a l’any 2006 i 2007 i amb la qual es van posar els fanals de la carretera, es va de el sortidor de l’entrada i reformar l’Abeurador.

10.- El grup municipal del PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Beniarrés es compromet públicament a fer complir la llei i guardar la privacitat de la informació que puga contindre el registre d’entrades i eixides. Vist que s’ha atorgat aquesta informa al grups de l’oposició d’aquest ajuntament amb total normalitat al llarg dels darrers anys, vist que mai s’ha fet un mal ús d’aquesta informació i vist que es voluntat d’atogar o no aquesta documentació. Pensa l’alcalde president de l’Ajuntament de Beniarrés facilitat còpia del registre general d’entrades i eixides?

Resposta: “En breu vos contestaré” va dir l’alcalde. I es que cal dir, que se’ns està negant el dret a rebre aquesta informació als grups de l’oposició, impedint la tasca que els beniarresins i beniarresines amb els seus vots ens han encomanat.

11.- L’Ajuntament de Beniarrés ha cobrat la totalitat dels diners del Pla E 2009 amb el qual es va construir la primera fase del Centre de Divulgació Artística i Musical?, En quina data?

Resposta: “ No, encara no s’ha ingressat el 30% restant”. I es que per a que l’Ajuntament de Beniarrés ingrese el 30% de la totalitat del Pla E 2009 ( recordar que ha Beniarrés li corresponien 236.000 €), abans té que pagar ell de fons propi aquest 30 % i encara no ho ha fet perquè no hi han diners.

Després verbalment, li se va preguntar com s’havien distribuïts els TDT que el ministeri oferia a la gent major i quina publicitat s’havia fet? La resposta va ser que s’havia fent ban per la megafonia, que s’havia penjat a la web de l’ajuntament i que s’havia telefonat personalment a les gent de Beniarrés de més de 80 anys que viu sols. Ací cal dir que a la web no es va posar res, ban ningú ens ha confirmat que el va escoltar i curiosament, els pares de dos regidors compleixen les exigències per haver rebut aquesta telefonada i que els oferia un TDT gratuït i cap d’ells va rebre la telefonada.

Altra pregunta va ser que si ja s’havia fet efectiu el pagament de la subvenció a l’Associació de Reis Mags de Beniarrés per la cavalcada de l’any 2010. La resposta va ser que no, que aquesta associació no té presa en cobrar-la ( si no estic equivocat 1.200 €). A lo que li se va respondre des de les files socialistes en que si que hi ha diners per a convidar al poble a una torrada (1271 € la festivitat de Sant Antoni) però que no hi han diners per a fer front al pagament de obligacions i compromisos.

Doncs bé, aquestes han sigut algunes de les preguntes i les corresponents respostes per part de l’equip de govern i lamentar que no es deixen fer preguntes, tant a l’equip de govern com a l’oposició, per part del públic assistent degut a la negativa del PP.

dijous, 1 d’abril de 2010

Ple al quinze

El dimecres 31 de març vam tindre ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Les sessions ordinàries es celebren cada tres mesos, per tant, en tres mesos, no es pot fer cap pregunta a l’equip de govern ni es pot presentar cap moció.

Dels punts de l’ordre del dia cal destacar l’adjudicació de l’obra per a construir un nou bar junt a la piscina que s’està construint, obra inclosa dintre del Pla Confiança i valorada en 134.000 € ( dels quals 9.000 € corresponen a la redacció del projecte) . L’obra va ser adjudicada a l’empresa Construcciones Alejo.

El resultat de la votació va ser 6 vots a favor del PP i el BLOC i 3 abstencions del PSPV-PSOE. L’abstenció del grup municipal socialista ve donada per que els diners del Pla Confiança estan tardant moltíssim en arribar a les arques municipals i creguem que l’empresa deu cobrar, doncs per això es treballa, i no donar-li llargues perquè l’ajuntament, actualment, no té diners per a fer front als pagaments de les certificacions i els diners no arriben de la Generalitat Valenciana.

I no ho diguem per dir-ho, doncs a data 31 de març, de 110.000 € de les obres realitzades dintre del Pla Confiança o Pla Camps al llarg de l’any 2009, l’ajuntament de Beniarrés sols ha cobrat 65.000 € pagant de fons pròpis les obres realitzades, per tant com l’ajuntament de Beniarrés té que anar pagant ara certificacions per valor de 134.000 € en aquesta nova obra del Pla Camps?.

Pel que respecta a les mocions, el BLOC en va presentar dues. Una feia referència al rescat de l’autopista AP-7 recolzant una proposta de Llei que el grup Compromís va presentar a les Corts Valencianes. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics, proposant el PSPV-PSOE que el cost de la recuperació siga cofinançat entre l’Estat i la Generalitat Valenciana.

La segon moció del BLOC demanava l’actualització de l’ordenança d’aigua municipal amb mesures d’estalvi energètic i la instauració d’una tarifa progressiva segons consum d’aigua, sent aprovada per unanimitat i quedant per a una reunió abans de començar el mes de maig.

Després passarem a les quatre mocions que el grup municipal socialista havia presentat. Vaja per davant que les quatre van ser desestimades amb els vots del Partido Popular.

La primera moció presentada feia referència al retall en les ajudes patit per la Federació de Societats Musical de la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat Valenciana i que posa en greu perill aquest patrimoni de tots els valencians i la continuïtat de les escoles de música, com l’Escola Comarcal de “El Comtat” on es formen els músics de Beniarrés.

Després de llegir un llarg text per part de la regidor de Cultura, Yolanda, es podia resumir en que la Generalitat ja ajuda prou a les societats musicals i les escoles de música.

El resultat de la votació va ser 5 vots en contra del Partido Popular i 4 vots a favor del PSPV-PSOE i del BLOC, sent desestimada.

La segona moció feia referència a uns acords presos al si de Federació Valenciana de Municipis i Provincies, l’any 1999 i pel qual la Generalitat Valenciana es comprometia a aportar diners als ajuntaments pels serveis que aquests presten i que son competència de la Generalitat Valenciana i que son pagats amb fons propis dels ajuntaments. Aquests diners mai s’han pagat des de que es va arribar a aquest acord i on a l’Ajuntament de Beniarrés li pertocarien més de 950.000 €, per tant es demanava que la Generalitat abonara aquest deute històric.

La posició del PP va ser que aquest acord mai havia sigut signat per part de la Generalitat Valenciana amb la FVMP i que per tant era un falsedat el que es demanava en la moció. Jo li vaig dir que si que hi havia un acord i que per tant lo més lògic seria enviar la petició i que siga la mateixa Generalitat Valenciana la que diga si el poble de Beniarrés té dret o no a percebre aquests diners.

La resposta ja la sabeu, 5 vots en contra del Partido Popular i 1 abstenció del BLOC i 3 vots a favor de la moció del PSPV-PSOE, per tant, va ser desestimada.

La tercera moció presentada anava encaminada a ajudar a les famílies que tenen algun membre aturat i que estan patint la crisi econòmica més directament, amb bonificacions fiscals i reducció de taxes entre altres coses.

Davant aquest proposta el PP va dir que ja s’ajuda prou a la gent necessitada amb la Mancomunitat el Xarpolar, que l’Ajuntament no es cap ONG i que no hi havia un informe econòmic que diguera que costaven les mesures proposades, per tant no sabien d’on anaven a traure els diners.

A la qual cosa li vaig contestar que els diners els poden traure de retallar la Partida de Festes Patronals, del sou que cobra la regidora alliberada Yolanda, doncs amb l’alliberament per part de l’alcalde per la Diputació d’Alacant hi ha temps més que suficient per gestionar correctament l’ajuntament i de llevar els acompanyaments a les autoritats que realitza la Unió Musical de Beniarrés i que es troben dintre del Conveni que té l’Ajuntament de Beniarrés amb aquesta entitat musical.

El resulta de la votació se’l podeu imaginar, 5 vots en contra del Partido Popular i 4 vots a favor del PSPV-PSOE i del BLOC, sent desestimada.

La quarta moció demanava la reconsideració de destinar un Pla Especial d’Obres i Serveis a construir un nou Centre Social valorat en 600.000 € i que es destinara a la construcció de un Centre de Dia.

Ací novament el PP va dir que és impossible el que Beniarrés puga mantindre un Centre de Dia i que la gent gran i les mestresses de casa tenen dret a tindre un Centre Social, a més a més de dir, que l’actual Centre Social està en molt mal estat i té moltes carències estructurals.

El grup municipal socialista va sostindre que es pot gestionar de forma pública un Centre de Dia a Beniarrés, que els usuaris no es precís que siguen de Beniarrés poden ser dels pobles dels voltants, que la nostra gent gran i les mestresses de casa tenen dret a tindre un lloc digne però també un Centre de Dia on portar a la gent que no es pot valdre per ell mateix i que normalment està atesa per les filles que en molts casos han de deixar els seus treballs i condicionar la seua vida a l’atenció d’aquestes persones necessitades i que no es precís fer el Centre de Dia on s’hi troba l’actual Centre Social, cal buscar un lloc idoni per construir-lo i reformar i acondicionar l’actual Centre Social.

Podeu imaginar el resultat de la votació 5 vots en contra del Partido Popular, 3 vots a favor del PSPV-PSOE i 1 abstenció del BLOC, sent desestimada.

Bé, com he pogut llegir, un ple al quinze. De quatre mocions presentades per el grup municipal socialista, quatre desestimades.

Degut a l’extens d’aquest article en faré un altre sobre el torn de preguntes fetes i les contestacions que ens van donar els membres de l’equip de govern.

Que passeu unes bones Pasques.

Comença la històrica Mancomunitat dels pobles de l’Alcoià i el Comtat

Luis Tomás en representación del PP, Jose Vicente Sanjuan representación del PSPV-PSOE i Pep Jordà en representación del BLOC, van representar al poble de Beniarrés.

Les comarques de l'Alcoià i el Comtat han viscut aquest dimecres de vesprada un acte històric en el procés de comarcalització, amb l'aprovació a Alcoi de l'esborrany dels estatuts de la nova Mancomunitat de municipis. Aquesta ha despertat l'interés inicial de 14 municipis i la seua creació ha sigut possible a l'impuls dels alcaldes d'Alcoi, Cocentaina i Muro. D'entrada el seu àmbit d'actuació fa referència a les polítiques d'ocupació, si bé les il·lusions de bona part dels integrants passen per eixamplar aquesta perspectiva.

El saló de plenaris de l'Ajuntament d'Alcoi ha sigut el lloc on s'ha celebrat la primera reunió constituent de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat. En ella han participat els alcaldes i alguns regidors de les 14 poblacions que ja s'han fet avant per a integrar-se en el projecte. A banda d'Alcoi, Cocentaina, Muro, s'han incorporat Banyeres de Mariola, Beniarrés, l'Alqueria d'Asnar, Benimarfull, Alfafara, Benasau, Quatretondeta, Alcoleja, Benimassot, Famorca i Millena. Gaianes també ha confirmat la seua intenció d'entrar en la mancomunitat de forma immediata, com altres poblacions que podrien sumar-se a poc a poc.

Tots els alcaldes presents s'han mostrat enormement satisfets per l'avanç en el foment del nostre territori que ha suposat la constitució de la Mancomunitat de municipis. L'Alcalde alcoià, Jordi Sedano, ha sigut nomenat per unanimitat president de l'assemblea constituent i ha aprofitat per a qualificar l'encontre de "dia històric per a la comarca". En la mateixa línia s'ha expressat el primer edil de Cocentaina, Rafa Briet, i també el de Muro, Rafel Climent, que ha dit que s'ha donat "un pas històric". S'ha de tindre en compte que l'acord ha sigut possible entre governants de diferent signe polític, ja que n'hi ha poblacions governades pel PP, pel PSOE i també en algun cas pel BLOC.

Aprovada la constitució i l'esborrany d'estatuts, ara s'haurà d'avançar presentant aquesta documentació davant la Diputació Provincial d'Alacant i la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valebciana, a efectes de demanar els informes corresponents i procedir a la publicació dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província. Resoltes les possibles al·legacions, es procedirà a l'aprovació dels estatuts per part de cadascun dels plenaris municipals implicats en la iniciativa comarcal, remetent-se en darrer terme a la Generalitat per a aprovació definitiva al DOCV.

Històric

Crear una mancomunitat de municipis per a l'Alcoià i el Comtat ha sigut una vella reivindicació per una part de la comarca, si bé no havia sigut possible fins ara per la falta d'implicació al projecte d'alguns punts de referència com el cas d'Alcoi i els seus equips de govern fins ara. De fet, la bona predisposició de Jordi Sedano ha sigut definitiva per a poder dinamitzar el tema.

En altres casos, com el de l'Alcalde de Muro, ja feia anys que venia demanant-se aquesta mancomunitat. Rafel Climent s'ha mostrat molt content perquè "Alcoi per fi ha donat el pas", sense amagar que el seu interés és, a partir d'aquest punt de referència inicial, eixamplar la mancomunitat a altres àrees diferents de la promoció econòmica, com ara el turisme o determinats serveis públics. Sobre això no s'ha pronunciat Sedano, mentre que l'Alcalde de Cocentaina també té interés en arribar a mancomunar més serveis que els referents a la promoció econòmica.

Un model de mancomunitat més o menys global és el de la Vall d'Albaida. Aquesta, en la que s'integren 34 municipis de la Vall, gestiona aspectes culturals, promoció econòmica, el turisme, polítiques de joventut i de medi ambient, entre d'altres. Fins i tot compta amb una Unitat de Prevenció de les Drogodependències i amb un prestigiós Institut d'Estudis.

Noticia apareguda a ARAMULTIMEDIA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...