BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

divendres, 16 de gener de 2009

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dia 20 de gener tindrà lloc sessió plenària de caràcter extraordinari a les 18:30 hores a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior la número 12/08 del dia 12 de novembre i la número 13/2008 de 19 de desembre del 2008.

2.- Obres fons d’inversió local

Sorprenentment, novament es tenen que aprovar les obres del Fons d’Inversió Local o “Fons Zapatero” i ja molts sabreu a la població de Beniarrés li corresponen 236.000 €. El passat ple (sense comptar el que es va dedicar per a decretar un dia de dol per la mort de la jutgessa de pau Teresa Gilabert) és va aprovar en que s’anaven a invertir els diners del Fons Zapatero i on el Partido Popular, amb la seua majoria absoluta va aprovar destinar aquests diners a la construcció de la primera fase d’un edifici per a la música.

Primerament l’obra que es va presentar al plenari era la construcció d’uns nous vestidors per a la piscina de nova construcció d’Orero, obra valorada en 234.000 €. Aquesta obra llevant-li l’IVA es quedava en 204.000 €, per tant la seua adjudicació tenia que ser per concurs negociat amb publicitat, el que vol dir que qualsevol empresa de l’estat espanyol podia presentar-se per a fer-la. El dia del mateix ple ens van canviar l’obra dels vestidors per la definitiva de la casa per a la música amb el mateix pressupost i per tant amb el mateix model d’adjudicació.

Tant en aquest blog com a un programa de ràdio on vam acudir dos regidors socialistes, vam denunciar que amb una obra única i amb eixe pressupost es podia presentar qualsevol empresa per a realitzar-la, no podent-se adjudicar solament entre les empreses locals i així crear treball entre la gent de Beniarrés. El PSPV-PSOE proposava la creació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials i partit en diferents projectes per a que totes les empreses locals pogueren fer una obra. Tots sabeu com va acabar aquesta proposta.

Doncs be , segons ha dit l’alcalde a un programa radiofònic aquesta quantitat de 234.000 € serà reduïda per a que es puga licitar mitjançant un negociat sense publicitat ( obra menor de 200.000 € descomptant l’IVA), el que vol dir que les ofertes es podran presentar sols a les empreses locals, encara que sols una d’elles es podrà beneficiar. La resta de diners uns 12.000 € seran destinats a la construcció d’un mur.

Gràcies a les denuncies que vam fer els regidors socialistes, l’equip de govern del Partido Popular ha entrat en raó i ha reduït el cost de l’obra per a adjudicar-la en un negociat sense publicitat i que l’obra siga feta per empreses locals, encara que sols una d’elles serà la benficiaria. Per a que volem tanta gent amb dedicació exclusiva?

3.- Aprovació bases mèrits específics que han de regir el concurs ordinari per a la provisió del lloc de secretària – interventora.

En aquest punt s’han d’aprovar el mèrits que han regir el concurs per ocupar la plaça de secretari a de l’Ajuntament de Beniarrés doncs la secretaria que hi ha actualment no té la plaça propietat i per tant altra gent pot concursar a aquesta plaça.

4.- Aprovació conveni urbanístic

En aquest punt es tractarà l’aprovació del conveni urbanístic amb el promotor del PAI del AR-1 o del Dr. Orero.

5.- Concessió llicències urbanístiques.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...