BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 31 de juliol de 2008

Beniarrés es queda sense camp de fútbol de gespa artificial

Segons noticia publicada a TV Intercomarcal.com , Beniarrés no ha entrat en la convocatoria per a convertir els camps de terra en gespa artificial.

Aquesta petició es va fer mitjançant el decret d’alcaldia nº 58/08 on es demanava la inclusió del nostre municipi dintre d’aquesta convocatòria( per als anys 2008 - 2009) i que va ser ratificat al plenari celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés el dia 11 de juny.

La noticia diu el següent:

La Diputació destina cinc milions d'euros a la construcció de camps de futbol de gespa artificial en 11 municipis de la província

La Comissió de Cultura i Esports ha informat favorablement de l'expedient relatiu a aquest pla,
sufragat íntegrament per la institució provincia

L´Alfàs del Pi, Asp, Banyeres de Mariola, Benejuzar, Catral, Gata de Gorgos, Novelda, Ondara, Onil, San Joan d´Alacant i Villena es beneficiaran d'aquest pla Dimarts, 29 de juliol de 2008 Un total de 11 municipis de la província es beneficiaran del Pla Especial de Construcció de Camps de Futbol de Gespa Artificial 2008-2009 al que la Diputació d'Alacant destina 5.000.000 euros.

La Comissió de Cultura i Esports ha informat favorablement aquest matí de l'expedient relatiu a l'aprovació del pla, sufragat íntegrament per la institució provincial.

Aquest programa afavorirà en aquesta convocatòria als municipis de L´Alfàs del Pi, Asp, Banyeres de Mariola, Benejúzar, Catral, Gata de Gorgos, Novelda, Ondara, Onil, San Joan d´Alacant i Villena

Aquesta iniciativa contempla la construcció de nous camps de gespa artificial o la substitució de camps de terra o de gespa natural per camps de gespa artificial.

El president de la Diputació d'Alacant, José Joaquín Ripoll, ha manifestat que “amb aquest pla es pretén incrementar el temps de pràctica esportiva en aquests camps, fomentar l'estalvi d'aigua i reduir les despeses de manteniment”. Així mateix, Ripoll ha recordat que “aquest és el segon pla d'aquestes característiques que impulsa la institució provincial.

En la primera convocatòria, que es va desenvolupar en els anys 2006 i 2007, es van incloure vuit municipis i es van invertir 3,5 milions d'euros. El Pla va beneficiar a les localitats de
Castalla, Alcoi, Cocentaina, Xixona, Oriola, Petrer, Rojales i Santa Pola.

El que no diu aquesta noticia son els motius pel qual la resta de poblacions han quedat fora per a convertir els camps de futbol de terra en gespa artifical i tampoc l’alcalde ens ha informat al plenari celebrat ahir dia 30 de juliol a l’Ajuntament de Beniarrés si aquesta noticia es verídica i si es quedem sense camp de futbol de gespa artificial. Ja vorem els motius pels quals Beniarrés no ha entrat.

dimarts, 29 de juliol de 2008

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El proper dimecres dia 30 de juliol a les14:30 hores tindrà sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.-Aprovació del projecte d’obra Reforma d’espais tradicionals: Trinquet


Realment sorprenent. El passat dia 22 de juliol vam tindre sessió plenària a l’ajuntament de Beniarrés. El punt nº 5 tractava sobre la començament dels expedients de contractació del Museu i Reforma del Trinquet. Es a dir primer s’inicia l’expedient per contractar l’obre en sessió plenària del dia 22 de juliol i en la plenari del dia 30 de juliol es pretén aprovar el projecte. No deu ser al revés, primer aprovar el projecte i després licitar l’obra?, Com s’ha arribat a iniciar l’expedient de contractació si no s’havia aprovat el projecte? Açò com es menja?

Extrapolant-ho a una casa es com si primer comences a buscar quin obrer el fa la casa i després li ensenyes els plànols de la casa per a que te la faça.

2.- Acceptar l’aportació econòmica de SUMA- Gestió Tributària per a l’exercici 2008.

Aquest punt consisteix en acceptar una donació que fa SUMA als pobles menuts d’uns 15.000 €. L’any passat ja es va fer. Tot el que siga vindre diners bo però açò es com Hisenda primer te’ls cobra i després quan te’ls torna ( a qui li’ls torne) pareix que et donen diners quan prèviament te’ls ha retingut.

3.- Informes d’alcaldia

El que crega oportú informar l’alcalde

dilluns, 28 de juliol de 2008

Crònica del passat plenari celebrat a l'Ajuntament de Beniarrés el dia 22 de juliol de 2008

El passat dimarts dia 22 de juliol la corporació de l’Ajuntament de Beniarrés va tindre sessió plenària de caràcter extraordinari. L’hora de la sessió va ser a les 19:30 hores i no va assistir cap veí ni veïna del poble de Beniarrés si exceptuem la gent que entrava a donar sang ( aquest mateix dia hi havia donació de sang i habitualment es dona al saló de plens) i una familiar d’un membre de la corporació que va vindre a última hora. La durada de la sessió va ser curta. Al voltant d’una hora i van assistir tots els membres de la corporació local.

Considere prou lamentable, preocupant i trist la indiferència que susciten les sessions plenàries entre la població de Beniarrés. Aquest fet ens deu fer recapacitar a tots als qui fem representem als partits polítics i als veïns i veïnes.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 11 de juny de 2008.

Va ser aprovada per unanimitat.

2.- Donar conte dels decrets d’alcaldia del 78 al 108 de l’any 2008

En aquest punt la secretària lleig la capçalera dels decrets i prou. No es pot demanar cap explicació sobre els decrets perquè hi han alguns que es mereixen alguna explicació al poble de Beniarrés. Ja informaré més endavant d’algun d’ells

3.- Ratificar decret d’alcaldia 109/08

Aquest decret consisteix en la cessió per part de l’ajuntament de Beniarrés del camp de futbol al CF BENIARRÉS per a que tinga un camp on jugar ( requisit demanat per la Federació per a poder jugar la lliga) i poder participar en la propera lliga de futbol.

Aquesta és una concessió administrativa d’us privatiu del camp de futbol municipal com a bé de domini públic per una valor de 100 €.

El resultat de la votació va ser 6 vots a favor ( PP i BLOC) i 3 abstencions (PSPV-PSOE). L’abstenció del grup municipal socialista ve fonamentada perquè creguem que el camp de futbol de Beniarrés no es de propietat municipal ni està en l’inventariat de bens de l’ajuntament de Beniarrés per tant l’Ajuntament de Beniarrés no pot cedir en ús res que no siga seu.

4.- Concessió llicències urbanístiques

Novament el nostre grup municipal es vam absentar en aquest punt fins que no es regule correctament l’atorgament i seguiment de les obres al nostre poble. Estem a l’espera de fer una reunió entre tots els grups polítics per crear un protocol d’actuació en l’atorgament de les llicències.

En les llicències d’obra que arriben als veïns i veïnes posarà que el grup municipal socialista s’ha abstingut. Áquesta és la forma legal de dir que s’hem abstingut de participar en l’atorgament o denegació de llicències urbanístiques.

5.- Iniciació de dos expedients de contractació:

Reforma d’espais esportius tradicionals: Reforma del Trinquet

L’equip de govern proposa iniciar l’expedient de contractació de l’obra Reforma del Triqnuet que bàsicament consisteix en canviar el ferm del trinquet i fer-lo un metre més ample a la llarga amb un pressupost de 171.838 €. L’obra es vol licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat, es a dir, l’alcalde busca 3 empreses a mínim i la que més barat o fa s’ho queda.

La votació va ser 5 vots a favor d’iniciar l’expedient de contractació (Partido Popular) i 4 abstencions ( PSPV-PSOE i BLOC). El motiu de l’abstenció seria molt llarg d’explicar doncs açò ja ve de l’altre legislatura quan ens van presentar la memòria i ens vam adonar que l’ampliació del trinquet anava en terrenys privats i catalogats com a urbà i no com dotacional – esportiu. En aquell temps ens van dir que no calia requalificar. Evidentment si que fa falta requalificar-ho i permutar o comprar terrenys com es podrà comprovar en el punt nº 8 del mateix plenari.

Un altre motiu de l’abstenció es que no hem vist el projecte encara que l’alcalde ha dit que el projecte s’ha aprovat pel ple. Com es pot comprovar en un altre ple que celebrarem aquest dimecres està l’aprovació del projecte. Com potser que es licite un obra sense haver-se aprovat el projecte? Com s’explica açò? Algú ha notificat que estava aprovat pel ple sense estar-ho?

Un altre motiu es la forma d’adjudicació de l’obra: negociat sense publicitat. Creguem que es millor el concurs amb publicitat i les empreses que vullguen presentar-se que presenten millores i no a la baixa doncs si està subvencionat en una gran quantitat val la pena gastar-se els diners i que tot vaja en millores en l’obra envers de quedar-se-ho el qui més barat ho fa.

Pla d’instal·lacions Culturals: Ampliació del Museu “Casa la Mestra”

L’equip de govern proposa licitar l’obra de ampliació del Museu “Casa la Mestra”. Si el museu on està la Sala d’interpretació de la Cova de l’Or i que pràcticament obri dues vegades a l’any on ja s’han invertit al voltant dels 100.000 € en l’anterior obra.

Ara es pretén licitar l’ampliació per un valor de 76.106 €. El resultat de la votació va ser 5 vots a favor del Partido Popular, 3 abstencions del PSPV-PSOE i 1 vot en contra del BLOC. El motiu de l’abstenció es que novament es pretén licitar l’obra per concurs negociat i sense publicitat com l’anterior del Trinquet on l’alcalde tria les 3 empreses com a mínim que poden participar en el concurs de l’obra.

Un altre motiu es que vista la gestió feta en el que huí en dia és el Museu creguem que aquesta ampliació sols farà que siga l’edifici més gran i que quedarà novament tancat doncs no hi ha personal per obrir-lo i després de fer-lo es pensar parlar amb els tècnics per a veure que posem quan deuria ser al reves primer parlar amb les tècnics i ells sobre lo que et demanen tu ja fas l’ampliació.

6.- Sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de subvencions de la Diputació que té per objecte l’inversió en camins de titularitat no provincial.

L’equip de govern proposa entrar en aquesta convocatòria per arreglar camins. El resultat de la votació va ser: 6 vots a favor del Partido Popular i BLOC i 3 abstencions del PSPV-PSOE.

Els camins que es pretenen son:

-Camí de Laui
-Camí del Riu
-Camí Fita Alcosser
-Cami Forinyent
-Camí Querena Port

El pressupost d’arreglar aquests camins puja a 74,840,94 €.

La nostra abstenció, encara que volem que s’arreglen la major quantitat possible de camins, ve motivada per que creguem almenys dos camins com puguen ser el Camí del Riu i el camí Querena del Port estan dintre dels espais naturals protegits de la Solana del Benicadell i del Serpis (els dos que afecten al nostre terme) i que per a poder actuar-hi i dir-te com s'ha de realitzar l'obra, fa falta un informe previ de la Conselleria de Medi Ambient autoritzant-te i dient-te com tens que fer-ho i quins materials s’han d’emprar cosa que no s’ha fet.

Per altra banda creguem que alguns camins son de titularitat privada i en l’expedient no hi havia cap document autoritzant l’actuació. Com ja tenim precedents del que estem dient tenim por de tornar a clavar la pata.

7.- Inclusió d’una nova base al PAI

Bàsicament diu que els propietaris de terrenys dintre d’una zona afectada per una Pla d’Actuació Integrada (PAI) deuran cedir, lliure de càrregues d’urbanització, a l’administració actuant les parcel·les edificables corresponents al 5% de l’aprofitament tipo.

Ens sembla perfecte aquesta nova base que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics doncs qui ix guanyat es l’ajuntament de Beniarrés que som tots amb una aportació dels 5 % dels possibles solars dintre del PAI.

8.- Aprovació de la modificació puntual nº5 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i aprovació del Conveni Urbanístic.

Aquesta nova modificació del PGOU el que pretén es requalificar 20 metres quadrasts de sol urbà i passar-los a dotacionals mitjançant un permuta de terrenys amb el propietari del xalet d’Orero.

Açò ve motivat per l’obra de reforma del Trinquet com ja havia comentat en l’anterior punt. Aquesta modificació s’haguera tingut que fer fa almenys any i mig quan es volia començar a fer la reforma del Trinquet i es va modificar l’àrea de repartiment nº 1.

Pregunta l’alcalde si aquesta modificació afectava a l’atorgament de llicències d’obra en l’area de repartiment nº 1 ens va dir que no però en la memòria de la modificació nº 5 a l’apartat Criteris d’Ordenació i Desenvolupament diu: “ La presente modificación puntual supone la suspensión de licencias durante su tramitación”. Crec que queda clar.

Com anècdota en aquest punt vaig voler fer-li una pregunta a l’alcalde i em va dir que no li la podia fer que ja estava cansat de que li ferem preguntes, que si volia que li la fera el portantveu socialista.

El resultat de la votació va ser 8 vots a favor de la modificació (Partido Popular i PSPV-PSOE) i 1 abstenció del BLOC aprovant-se la modificació i el conveni.

9.- Autoritzar la permuta de la parcel·la R-7.1 i R-4.3

Per a permutar parcel·les entre propietaris del polígons industrial cal l’autorització prèvia de l’ajuntament i es el que ens han demanat aquests propietaris.

El resultat de la votació va ser 6 vots a favor ( Partido Popular i BLOC) i 3 abstencions del PSPV-PSOE.

L’abstenció del nostre grup polític ve motivada per que les parcel·les del polígon industrial (pràcticament totes) deurien ja estar construïdes i amb projectes empresarials en marxa doncs així o van signar els propietaris i el nostre alcalde i no plenes de males herbes i sense haver creat llocs de treball ni riquesa per a Beniarrés

dissabte, 26 de juliol de 2008

Un atac a la llibertat d’expressió

Aquesta estelada està pintada al poble de Beniarrés a la comarca del Comtat al País Valencià a un mur a les afores del poble. Com es pot apreciar a les fotos està sofrint greus atacs per part de gent que no respecta la democràcia ni la llibertat d’expressió.

Cal demanar el dret a la llibertat d’expressió en l’any 2008 a l’estat espanyol?

No cal entrar a que si t’agrada o no?, o a que si comparteixes eixes idees o no? Simplement cal respectar tots els pensaments i sobretot la llibertat d’expressió sempre que respecten i estiguen dintre de la llei que tenim a l’estat espanyol.

Simplement lamentable.

Aquest és l’estat en que es troba l’estelada huí dissabte després de patir diferents atacs.


Estelada atacada a Beniarrés


Fotografia de l'estelada atacada

Atac a la llibertat d'expressió a Beniarrés

La policia local d’Alcoi vigilarà les Festes Patronals de Beniarrés

Alcoi cedeix policies a sis poblacions

L'Ajuntament d'Alcoi, a través de la Junta de Govern, ha acordat signar acords de col·laboració amb sis municipis de la comarca per a la cessió d'agents de la Policia Local, destinats a garantir la seguretat durant les festes patronals.

El pla previst contempla la signatura de convenis de cessió dels agents a les poblacions de Benillup, Tollos, Beniarrés, Balones, Fageca i Famorca entre altres pobles.


Totes aquestes celebracions tindran lloc en el transcurs de l'estiu i els agents col·laboraran en la cobertura de la seguretat ciutadana.

L’ajuntament de Beniarrés ha diferència de l’any passat que va ser totalment gratuït tindrà que aporta aquest any 2008 el 50 % del cost dels policies locals.

divendres, 25 de juliol de 2008

El País Valencià lidera l'augment de l'atur en el segon trimestre

El que realment importa es que tenim el millor circuit del mon de Formula 1, eh president Francisco Camps ?

L'atur al País Valencià en el segon trimestre de l'any va pujar en 52.200 persones, un 21,66 per cent, i la taxa d'atur es va situar en el 11,59 per cent, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). En el conjunt d'Espanya l'atur va pujar en 207.400 persones entre abril i juny i la taxa d'atur es va situar en el 10,44 per cent.

En el segon trimestre de 2008, la població activa al País Valencià era de 2.530.800, 23.400 més que el trimestre anterior, un 0,93 per cent. D'elles, 2.237.600 ocupades, -28.800 menys que en el període anterior (-1,27 per cent). Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, el nombre de desocupats al País Valencià va pujar en 81.600 persones (38,58 per cent). Per províncies, la taxa d'atur és més alta a Alacant (13,63 per cent), seguida de València (10,68) i Castelló (9,50). A més dels augments del País Valencià, Murcia i Madrid, l'atur també va augmentar a Aragó (14,69 per cent), Castella-Lleó (14,05), i Castella-la Manxa (11,66), a més d'en la ciutat autònoma de Ceuta (16,11).

En termes absoluts, l'atur va pujar més a Andalusia (56.400 desocupats), País Valencià (52.200) i Madrid (50.800), mentre que va baixar a Balears (-10.300 desocupats), Astúries (-2.500), Extremadura (-1.500) i Navarra (-1.400), a més de la ciutat autònoma de Melilla (-1.100).

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, l'atur va pujar en quinze comunitats, més a Múrcia (81,22), Canàries (65,79) i Balears (57,27).

Per contra, l'atur va baixar en aquest període a Astúries (-9,45), País Basc (-7,15), a més de la ciutat autònoma de Melilla (-6,85).

La crisi es ceba al País Valencià

La crisi mundial està afectant principalment a les economies basades en la rajola i les empreses amb baixes inversions en I+D. La nostra terra lidera l’augment de l’atur a l’estat espanyol i mentre els nostres dirigents amb Francisco Camps al cap davant ens venen que tenim el millor circuit del mon de Formula 1 ( tal vegada també siga el més car del mon) sempre segons les seues paraules embadocadores i magnificents.

El circuit de Formula 1 si que dona treball i prosperitat a tota una terra d’emprenedors, veritat? Una terra que està vegent com van tancant-se les empreses tèxtils, les empres del calçat, les empreses agrícoles, les empreses del moble i altres sectors que han sigut el vertader motor de l’economia de la nostra terra i que ens han fet sentir-nos orgullosos de ser el que som com a poble. Quina manera de enganyar a la gent i omplir-li el cap de pardalets acabant sempre tirant les culpes al govern central de tots els mals i tempestes que cauen damunt dels valencians i valencianes.

Sempre ens ven el president Camps que som l’enveja d’Europa, que som els primers de l’Estat espanyol en quasi tot. Aquesta vegada si que som els primers però en l’augment de l’atur.

dijous, 24 de juliol de 2008

Algunes dades econòmiques que cal conèixer de l’Ajuntament de Beniarrés

El dimarts dia 22 de juliol vaig tindre sessió plenària de caràcter extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés ( en breu faré una crònica del mateix) i crec que hi han algunes dades que la gent del nostre poble deu conèixer per a estar assabentats i crear-se una opinió i per a saber que costen les coses i en que es gasta l’equip de govern del Partido Popular els diners de tots i totes.

Algunes dades que considere interessant son:

- Un veí de Beniarrés cobrarà de l’ajuntament de Beniarrés 124 € per que li va reclamar a l’ajuntament que per culpa del mal estat del ferm del carrer ( més en concret un clot a un carrer), va rebentar una roda del seu vehicle ja que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions de tota lesió que patixquen, en qualsevol dels seus bens i drets per el funcionament anormal del serveis públics, sempre que no concorrega força major. Amb aço vull dir que qualsevol veí o veïna te dret a reclamar indemnitzacions quan algun servei públic el seu funcionament siga anormal.

- L’ajuntament de Beniarrés ha comprat un bancal en la partida Font de Planes de 2.370 m2 per la quantitat de 9.480 €

-L’empresa SEA SL cobrarà per realitzar l’escola d’estiu que ha organitzat l’Ajuntament de Beniarrés al llarg del mes de juliol la quantitat de 7.882,20 €. Aquesta xifra contrasta amb els 1.624 € que va facturar l’any passat l’empresa Serveis Esportius per l’escola d’estiu del 2007( tal vegada no estiguera tot inclòs en aquesta factura ??).

- L’ajuntament de Beniarrés licitarà en breu la reforma del Trinquet Municipal per un valor d’obra de 171.838,18 €, dels quals la Conselleria d’Esports subvenciona amb 68.734,47 € i els mateixos diners la Diputació. L’ajuntament tindrà que aportar 34.467,24 € que provindran dels diners ingressats per la venda de parcel·les del polígon industrial. La subvenció serà cobrada l’any en dues anualitats 2008 i 2009.

-El nostre ajuntament licitarà en breu l’ampliació del museu conegut com “Casa la Mestra” ( si eixe que pràcticament sempre està tancat) per la quantitat de 76.106 € dels quals el 80 % els subvenciona la Diputació i la resta 15.220 € els tindrà que aportar l’ajuntament de Beniarrés. Novament els diners de l’aportació municipal vindran de la venda de parcel·les del polígon industrial.

dimecres, 23 de juliol de 2008

Carles Ruiz acaba amb bons resultats i millor sensacions la XXIV CIRCUITO CANTABRO a Santander

Carles Ruiz acaba en la posició 26 de la classificació general
Amb una participació de 126 corredors de 18 equips de diferents estats com puguen ser Portugal, França, Colòmbia, Bèlgica i Espanya, van participar en aquesta prova per terres cantabres del 17 al 20 de juliol de 2008. El corredor beniarresí va córrer amb la samarreta de l’equip Meruelo de Cantabria.


Cartell de la prova

Un total de 4 etapes més 1 crono individual, que en total sumen més de 400 quilometres, es sumen al 8 ports puntuables que a més a més , van estar acompanyats durant la pluja al llarg de 2 dies son les dades d'aquesta prova.

El corredor beniarresí, Carles Ruiz, va acabar en la classificació general en la posició número 26, sent el 7e de primer any i el primer dels més jovents. També cal dir, que en la crono individual fou el primer dels joves a 49 segons del guanyador absolut.

Assenyalar també que degut a la duresa de la prova, varen acabar només 78 corredors del 126 que van començar la prova.


Carles Ruiz en plena carrera

Carles conclourà la temporada al me d’agost corrent curses comarcals per a tindre temps de preparar el Ciclocròs.

Coarval obri una botiga a Beniarrés

Huí dimecres 23 de juliol inauguració i presentació per a tots els socis.

Beniarrés comptarà a partir de demà dia 23 de juliol amb un nova botiga de l’empresa Coarval que en un local de la Cooperativa “ Verge de la Cova Santa” en la nostra població.

Tots els i les socis de la Cooperativa han sigue convidats a les 20:00 hores a la nova botiga i comptarà amb la presència de la Consellera d’Agricultura Na Martina Hernandez Miñana que previament visitarà l’Ajuntament de Beniarrés i signarà en el seu llibre d’honor.

Aquesta nova botiga oferirà productes d’alimentació, vestimenta, articles per a la llar, piscines i accesoris, jardineria, roba i calçat, alimentació animals, higiènics, ferramentes per al camp entre altres. Espere que aquesta nova botiga oferixca preus competitius i que molta gent que ha sovint marxa fora de Beniarrés per a fer les seues compres les faça la poble.

Imatge d'una botiga de Coarval de la Coop Llutxent - Otos


Bona sort en aquesta nova mampresa.

dimarts, 22 de juliol de 2008

Ateneu Popular "Arrels": 50 anys de la revolució cubana

L'Ateneu Popular "Arrels" de Beniarrés et convida a la conmemoriació dels 50 Anys de la Revolució Cubana amb els següents actes:

Dimecres 23 de juliol a les 22:00 hores
Cinema documental al carrer: " La guerra mediàtica contra Cuba"
Dissabte 26 de juliol a les 21:00 hores
Xerrada a càrrec de l'Associació Miguel Hernandez d'Alacant: " El futur de Cuba sene Fidel"
En acabar sopar popular

Edictes publicats al BOP de 15 de juliol referents al poble de Beniarrés

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Una nova pujada d’impostos disfressada de baixada

El passat dia 15 de juliol de 2008,va eixir publicat al BOP nº 134 un edicte de l’Ajuntament de Beniarrés em que es comunica l’acord pres en sessió extraordinària per el ple de l’Ajutament de Beniarrés en que s’acorda baixar el gravamen que aplica l’ajuntament en l’impost de Bens Immobles (IBI) passant del 0’65% al 0’52 % per a bens de naturalesa urbana.

L’edicte és molt extens i podeu llegir-lo tot sencer aci. Aquest es un extracte del que considere més interessant:

Article nº 3: Tipus de gravamen i quota

En aplicació de l'establit en els articles 71 i 72 de la LRHL el tipus de gravamen serà per als:

- Béns immobles de naturalesa urbana el 0,52 %,
- Béns de naturalesa rústica el 0,40 %
- L'aplicació del coeficient 1 per a la base liquidable de les construccions urbanes en sòl rústic.
- Béns immobles de característiques especials el 1 %.

Article 4. Bonificacions.

1. Empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària. En aplicació de l'article 73.1 de la LRHL tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·licite pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat......

2 - Habitatges de protecció oficial. En aplicació de l'article 73.2 de la LRHL, els habitatges de protecció oficial i les equiparables a aquestes segons les normes de la Comunitat Autònoma Valenciana, gaudiran d'una bonificació del 50% durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, que haurà d'aportar-se en el moment de la sol·licitud......

3.- Famílies nombroses. En aplicació de l'article 74.4 de la LRHL els subjectes passius que, en el moment de l'import ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme l'establit en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i altra normativa concordant, gaudiran, d'una bonificació del 50% o del 90% en la quota integra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família ....


El que ha simple vista pareix una baixada d’impostos NO és així per a una gran majoria de veïns i veïnes de Beniarrés.

El valor cadastral dels immobles de naturalesa urbana degut a la brutal i desproporcionada revisió cadastral que van patir els immobles l’any 2007, ha donat com a resultat que el valor mitjà dels immobles en urbana tinga un increment del 350 %.

Com aquesta pujada es tan elevada i en aplicació de la llei, la pujada del 350 % es dividirà en 10 anys a una mitja del 35 % anual, es a dir, cada any al llarg dels propers 10 anys el valor dels immobles a Beniarrés tindrà una pujada anual del 35 % fins arribar al 350 % establert ( l’ajuntament de Beniarrés governat per el PP no va voler recurrir aquesta ponència de valors tan desmesurada per al nostre poble).

Un exemple: l’any 2008 ma casa està valorada en 10.000 € si pague el 0’65 % de l’impost del IBI tindré que pagar a l’ajuntament 65 € per aquest import. L’any 2009 el valor de ma casa ja no es de 10.000 € doncs té una increment en el seu valor del 35 % , sent el seu valor de 13.500 €, si per a l’any 2009 el tipus de gravamen que aplicarà l’ajuntament de Beniarrés en el IBI és del 0,52 % el que tindré que pagar serà 70,20 €, es a dir tindré una pujada en l’impost del IBI del 8 %.

Per tant encara que sembla una baixada en l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’ajuntament de Beniarrés recaptarà més diners en concepte d’aquest impost l’any 2009 amb un tipus de gravamen del 0’52 % que l’any 2008 amb un tipus de gravamen del 0’65 %. Tot açò es degut a que la ponència de valors , com a mínim, no va ser recurrida sent molt elevada i desproporcionada a la realitat del nostre poble.

Podeu llegir més articles relacionats amb el tema de Impost de Bens Immobles (IBI) de Beniarrés posant la paraula IBI en l’apartat de la columna lateral nomenat “Que hi ha dins del blog? Busca”

dilluns, 21 de juliol de 2008

Ricardo Ferrer Crespo amb la Gossa Sorda

Aquest jove músic beniarresi ha entrat fort en aquest grup músical que es un referent de la música en valencià a tot arreu del nostre país i dels territoris de parla catalana.

La Gossa Sorda ompli els escenaris allà on va. Aquestes son els darrers escrits al blog d'aquest grup” Plens de pols i amb la satisfacció del deure complit vam tornar cap a casa després d’uns dies pel Viña de Paiporta. Un 10 a tota la gent que estaven amb nosaltres el dijous a les 8′30 aguantant una soberana calitja i contraprogramant a “la roja”. Teniu algunes fotos al nostre flickr

I una volta acaba la fira de Pego, comença per nosaltres l’estiu. Estiu de pegar bacs amunt i avall, hores i hores de furgo i alguna d’avió. Este divendres a Muro amb la gent de la Xafigà presentant Saó junt a Odi i Mugroman. El dissabte a Alcorcón al primer Festival de Cultura Libre y Popular on es faran activitats durant tot el dia i compartirtem escenari amb Habeas Corpus i Dixebra entre altres.

I la setmana vinent estarem al Feslloch i a l’Acampada Jove. A vore si ens veiem, per ahí. Compte amb la calor i amb el consumisme salvatge i a passar-ho bé.”

Aquest és un xicotet homentage per a Ricardo i el seu trombó


Ricardo Ferrer Crespo

Ricardo Ferrer Crespo en un primer plaRicardo Ferrer tocant


Ricardo tocant en plena actuació

T'agrada aquesta foto?

Aquesta fotografia ens l'ha enviat Justo Sellés López on es veu el Barranc de l'Encantada en una nit de lluna plena i encoltant del cant de les granotes.

diumenge, 20 de juliol de 2008

Sanitat avisa a la població per la calor

La Conselleria de Sanitat va emetre ahir una nota informativa davant la pujada tèrmica d'aquest cap de setmana. Segons Sanitat, es va rebre informació de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), segons la qual poden arribar-se a 38 graus a la Costera i la Vall d'Albaida. Encara que la conselleria puntualitza que la situació "no es correspon amb una ona de calor", considera adequat informar a la població. Segons Sanitat, estan en nivell taronja --alerta alta-- les zones climatològiques 17 i 18.
La zona 17 inclou Alcàntera de Xúquer, Alcúdia de Crespins, Antella, Barxeta, Bellús, Beneixida, Canals, Càrcer, Cerdà, Cotes, Estubeny, Gavarda, El Genovés, L'Ènova, La Granja de la Costera, La Pobla Llarga, Lloc Nou del Fenollet, La Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Manuel, Novetlé Rafelguaraf, Rotglà i Corberà, Sant Joan D'Ènova, Sallent, Senyera, Torrella, Vallés, Vilanova de Castelló i Xàtiva.
La zona 18 comprèn de Adzeneta d'Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Almudaina, Alqueria d'Asnar, Bèlgida, Beniarrés, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benillup, Benimarfull, Benissoda, Benissuera, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Cocentaina, El Palomar, Gaianes, Guadaséquies, L'Orxa, La Pobla del Duc, Llutxent, Moixent, Montaverner, Montesa, Montixelvo, Muro d'Alcoi, l'Olleria, Ontinyent, Otos, Pinet, Planes, Quatretonda, Ràfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig i Barrada

Noticia apareguda al diari LEVANTE-EMV

dissabte, 19 de juliol de 2008

20 años con las puertas abiertas

Un jesuita dirige la única casa de acogida en la provincia para reclusos que salen de prisión, por la que pasan más de 200 al año

Jorge Jordá lleva 50 años en la Compañía de Jesús, 25 de ellos dedicados a la cárcel y cerca de 20 acogiendo en su casa a presos que no tienen donde ir tras cumplir condena. Su hogar es un recurso único en la provincia para aquellos con segundasoportunidades que no saben cómo empezarlas. Él sabe que no es tan difícil.

Llámame si me necesitas", se lee en un cartel al entrar -y salir- de la casa de Jorge Jordá, que resume la filosofía de vida de este jesuita de 76 años que hace dos décadas decidió convertir su casa en un punto de acogida para los reclusos de centros penitenciarios sin familia ni apoyos. Una casa acogedora de planta baja en el barrio de San Agustín, a la que bautizó con el nombre de otro jesuita, "Padre Arrupe", y por la que el pasado año pasaron 220 presos tras cumplir su condena o para disfrutar de permisos de fin de semana bajo su tutela.

Después de años trabajando con niños en el centro Nazaret, y de viajar por Perú, Brasil o Ecuador -dice tener ventaja porque se hizo jesuita tarde, a los 26 años, "después de haber corrido mucho por el mundo"- este hombre nacido en Beniarrés se interesó por los presos de Fontcalent, no para darles misa sino "para hablar y estar con ellos".

"Cuando empecé a ir a la cárcel no sabía dónde me metía pero, no sé por qué, me enganchó. Luego vas viendo necesidades y había que hacer algo con aquellos a los que los padres no los quieren, los que son extranjeros y no tienen familia, la gente que no puede volver a su pueblo y los que no quieren ni verlo. Y esto es una ayuda más", señala Jorge en su vivienda de 7 plazas, con patio como en las casas de pueblo, y con gato. Su amigo Desiderio le ayuda en las tareas domésticas y afirma no haber tenido ningún problema con los vecinos desde que se asentó en el barrio de San Agustín, "porque la primera casita que tuve me la querían quemar", recuerda.El primer preso al que albergó vendía los conejos que Jorge compraba para la comida y, desde entonces, decidió no acoger a reclusos con problemas de drogas. Es la única excepción que ha puesto en su casa, con pocas normas, salvo la limpieza y los horarios para las comidas, "y procurar pasarlo lo mejor posible sin meterse en complicaciones", añade. También ha vivido algún mal rato que apenas quiere contar -"una vez me encontré esposado sin saber cómo"- y apunta que en veinte años de experiencia, alguno, muy pocos, se han saltado el permiso. "El año pasado, uno, y me fastidia bastante", asegura, tras explicar que "le di 20 euros para ir a Villena y no volvió al centro. Le faltaba mes y medio para salir, luego le ponen en busca y captura y seis meses más", señala molesto.

Además de su generosidad, Jorge Jordá dice tener carisma y aguante para hacer lo que hace: "De por sí todos repelemos lo que nadie quiere, pero lo más importante en la vida es el ser humano. Y no lo digo por religión o por fe, que de aquí también salen moros, pero yo prefiero estar con gente sencilla que con gente estirada. Ya estuve unos años con gente estirada y no me fue muy bien. En mi casa me dicen que estoy loco pero de aquí ha salido mucha gente que se ha incorporado a la sociedad, no es tan difícil, y me gusta ver a la gente feliz".

En "Padre Arrupe" lo está intentando J., de 55 años, procedente de un centro penitenciario de Segovia -el boca a boca corre entre los presos de otras provincias- que desde marzo reside en casa de Jorge y se encuentra en tratamiento médico, "pero me voy estabilizando, aquí se está muy bien, los dos son muy agradables -Jorge y Desiderio- y con ellos se puede hablar de cualquier cosa".Jorge no se mete en sus vidas, "ni les pregunto, ni les juzgo. No soy curioso para esas cosas y ellos me cuentan lo que quieren". Confiesa que a los que están más tiempo se les coge cariño y algunos mantienen la relación pasado el tiempo. Como Adrián, que ha pasado allí varios años, o Pawel, polaco de 28 años, en tercer grado, recluido cuatro años en Fontcalent, que desde enero de 2007 acude cada fin de semana a casa de Jorge; le queda mes y medio para obtener la condicional.

"Salir de la cárcel y venir a un sitio así es algo muy bueno", explica Pawel, que destaca de Jorge "lo buena persona que es porque si no fuera por él no sé qué haría. Tiene que haber gente como él", y asegura que la oportunidad que se le brinda "no hay que perderla, ni se me pasa por la cabeza". Permanecerá con Jorge hasta que cobre el paro o encuentre trabajo y eso le tranquiliza."Aquí se les da una oportunidad, la jueza es la que da las oportunidades y algunos la aprovechan y otros no", indica Jorge, que se reconoce "bastante optimista" con el género humano y reitera que en la vida "hay que salir adelante y no mirar atrás".


Noticia aparecida la diario INFORMACION

divendres, 18 de juliol de 2008

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El proper dimarts dia 22 de juliol de 2008 a les 19’30 hores tindrà lloc la sessió plenària.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 11 de juny de 2008.

2.- Donar conte decrets d’alcaldia de del 78 al 108 de l’any 2008.

3.- Ratificar decret d’alcaldia 109/08

4.- Concessió llicències urbanístiques.

5.- Iniciació de dos expedients de contractació: Reforma d’espais esportius tradicional (PID trinquet) i Reforma i ampliació del Museu (PIC)

6.- Sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de subvencions de la Diputació que té per objecte l’inversió en camins de titularitat provincial.

7.- Inclusió d’una nova base al PAI

8.- Aprovació de la modificació puntual nº 5 del PGOU i aprovació del Conveni Urbanístic.

9.- Autoritzar la permuta de la parcel·la R- 7.1 i R-4.3

Com es pot apreciar quasi tots els punts de l’ordre del dia fan referència a temes urbanístics o a obres. Doncs be, com el Partido Popular es va negar a crear una Comissió d’Urbanisme on tractar tots aquests temes per a informar-se i consensuar-los, els partits polítics que estem a l’oposició sols tenim 3 dies per mirar-se tota la documentació i definir una postura alhora de votar en la sessió plenària.
Cregueu que hi ha temps suficient per a posicionar-se amb un vot responsable en tant sols 3 dies en temes tan importants?

Així funciona l’Ajuntament de Beniarrés i després van dient que l’oposició s’absté alhora de votar en projectes tan importants per al nostre poble i segons paraules de l’alcalde, “una abstenció es estar en contra del que es vota”. Mai més lluny.

Donació de sang a Beniarrés

Estiu és sinònim de vacances. Segur que ja has preparat les teues. Què et sembla si abans d'anar-te'n acudeixes a donar sang? Així ajudaràs a molts altres a poder gaudir també de les seues. T'esperem.

Encara que als cartells anunciants de crida de la donació i a les cartes rebudes per part dels donants posa que la donació tindrà lloc al saló de plens de l’Ajuntament, no serà en aquest lloc, serà a la sala adjunta que hi ha darrere de l’ajuntament doncs eixe mateix dia a les 7’ 30 hores de la vesprada l’ajuntament de Beniarrés celebra sessió plenària extraordinària.

Vine a donar sang el proper dia 22 de juliol.

Lloc: Sala adjunta a l’Ajuntament

Horari: de 17'30 a 20'30 hores

Pots obtenir més informació en http://centro-transfusion.san.gva.es/

dijous, 17 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP de 14 de juliol referents al poble de Beniarrés

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA I ESCOLA D'ESTIU I L'APROVACIÓ DE LES BASES DE LA INSCRIPCIÓ DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

El passat dia 14 de juliol va eixir publicat al BOP nª 133 (pàgina 30), l’aprovació definitiva del servei de guarderia i escola d’estiu i l’aprovació de les bases de la inscripció de la guarderia municipal de Beniarrés on degut a l’extens de l’edicte sols nomenaré algunes dades més significatives.

Per exemple l’article 5 diu:

Quota Tributària Guarderia Municipal

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent:

- Per assistència de cada xiquet/a, mensualment: 40 €
- Quota matriculació anual: 30 €

Quota per assistència a l'escola d'estiu: 60 €

I l’article nº 6 diu:

Exempcions i bonificacions

En la taxa per prestació del servei de guarderia municipal s'aplicaran les següents bonificacions:

- 25% de la quota mensual a partir del segon fill.
- 50% de la quota mensual a partir del tercer fill.

En la taxa per prestació del servei d'escola d'estiu només s'aplicara la bonificació del 50% de la quota a partir del tercer fill.

Per a ser beneficiari de les bonificacions anteriors haurà de presentar-se fotocòpia compulsada del Llibre de Família. Estaran exemptes del pagament de la corresponent taxa les persones que posseïsquen un grau de discapacitat física o psíquica igual o superior al 33%. La discapacitat física o psíquica haurà de justificar-se mitjançant fotocòpia compulsada del certificat que l'acredite.

Be, respecte a aquests edictes sols dir que el finançament de la guarderia municipal amb 2 mestres, calefacció, neteja edifici, materials i imprevistos es bassa pràcticament amb el que es pensa traure de la subvenció demanada a la Conselleria doncs hi ha una prematriculació de 15 xiquets i xiquetes que pagaran mensualment (entre tots) 600 € la qual cosa fa que amb aquests diners sols es podrà pagar la seguretat social de les treballadores i es tinga que finançar la resta amb recursos propis de l’ajuntament . Evidentment la "vida" de la guarderia municipal depen clarament de la possible subvenció de la Conselleria. Vorem.

Per altra banda, crec com ja he dit en infinitat d’ocasions, que l’Escola d’Estiu deruria ser debades i el que costa l’Escola d'Estiu es podria traure l’ajuntament estalviant-se diners de les mascletaes o convidades. Al meu pareixer els diners serien millor gastats el que passa que no seria tant "vistós".

També al mateix edicte ix publicat les bases per a la inscripció a la guarderia municipal que podeu llegir al mateix BOP nº 133 en la pàgina 31.

Doncs bé un extracte del mateix diu:

Segona.- (criteris de valoració)

S'estableixen com criteris de valoració segons el que es disposa en el Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics, els següents:

- Trobar-se empadronat en la població de Beniarrés (5 punts).
- Existència de germans matriculats en el centre (2 punts pel primer germà, 1 punt per la resta de germans).
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball dels pares o tutors (2 punts).
- Ser família nombrosa (3 punts)

Els empats que, si escau, es produïsquen, es dirimiran aplicant successivament, la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

a) estar empadronat en el municipi.
b) germans matriculats en el centre.
c) família nombrosa
d) proximitat del domicili o lloc de treball dels pares


En aquest criteri de valoració trobe a faltar que no es valore la situació econòmica dels pares o mares doncs no es el mateix que els pares tinguen bones rendes a que no les tinguen i per tant deurien tindre preferència les rendes més baixes.

dimarts, 15 de juliol de 2008

El Partido Popular no vol baixar els impostos

El grup municipal socialista de l'Ajuntament de Beniarrés ,encara que es diga el contrari i que sols es diga que ens dediquem a bloquejar l’Ajuntament i a presentar al·legacions per a paralitzar els projectes ( no es veritat, si presentem alguna al·legació es per a millorar o tenir els comptes clars), també presentem moltes iniciatives encaminades a baixar la pressió fiscal que l’Ajuntament de Beniarrés aplica als veïns i veïnes del nostre poble.

Aquestes son algunes de les propostes que hem presentat per baixar alguns impostos o taxes i que han sigut rebutjades amb la majoria absoluta del PP:

- El darrer plenari vam proposar baixar el impost que es paga per realitzar obres, el conegut com ICIO on cada obra paga un 2 % del seu valor final. La nostra proposta era que no pagaren les obres menors i que les obres majors es rebaixara del 2% al 1 % el que han de pagar al llarg d’un periòde de temps d’un any prorrogable any rere anys fins que la construcció eixira de la crisis en que es troba. Aquesta proposta va ser desestimada amb la majoria absoluta del Partido Popular.

- També al darrer plenari es va modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura amb una gran pujada respecte al que hi havia abans. La proposta socialista va ser baixar-ho i posar un preu simbòlic (per exemple 1 €) per a que la gent que té iniciatives i propostes de creixement i negoci per al nostre poble no tinga un altre pagament més doncs els serveis municipals (arquitecte i secretaria) estan al servei de la població i deuen facilitar l’obertura de negocis. Aquesta proposta no va ser acceptada per el Partido Popular que va aprovar aquesta pujada.

- Un altre punt en el que el Partido Poular tampoc ha volgut baixar els impostos és en el que paguem per l’Impost de Bens i Immobles (IBI). Després de la brutal revisió cadastral que vam patir l’any 2007 ( vam demanar que es recorrira la ponència de valors però com sempre no ens van fer cas), el grup municipal socialista va proposar que el nou coeficient que s’aplicara en el IBI fora del 0’4 % i no el 0’65% que proposava el Partido Popular( abans s’aplicava el 0’80% però amb un ponència de valors de l’any 1990). Finalment es va aprovar aplicar el 0’65 % amb els vots del PP i del BLOC. Per a l’any vinent (2009), l’equip de govern ja l’ha baixat al 0’50 % degut a les fortes crítiques que ha rebut per part de tots els veïns i veïnes. Com a exemple de que s’ha incrementat el IBI van aquestes dades: l’any 2006 aplicant un 0’80 % i amb les mateixes cases construïdes l’ajuntament de Beniarrés pensava recaptar en concepte d’aquest impost 75.000 €. Doncs be, l’any 2008 el que pensa recaptar l’equip de govern per el IBI aplicant un 0’65% i les mateixes cases que l’any 2006 es de 88.000 €, es a dir 13.000 € que tindran que eixir de les butxaques de tots els contribuents. Queda clar.

- El nostre grup municipal també va proposar que l’Escola d’Estiu fora debades doncs els 4.000 € que consta l’escola es poden traure llevant alguna convidada (l’any passat 12.000 E), les cistelles de Nadal, L’any passat 1.900 €) o la mascleta nocturna i del 9 d’octubre (l’any passat 5.000 €). Aquesta proposta va ser destimada amb els vots del Partido Popular i ara els xiquets i xiquetes que va a l’Escola d’Estiu paguen 60 € per assistir-ne.

- I per últim està una promesa electoral del PP de l’any 2003. El que deia el programa electoral era el següent” I per últim aproximadament un any ens van imposar un nou impost que abans no exisitia que esel Impuesto Sobre Bienes de Naturaleza urbana amb un 2%. Per contrarrestar aquesta càrrega impositiva el Partit Popular proposa una serie de medides començant per una millor gestió i un major control presupuestari, l’eliminació d’aquest nou impost i la modificació d’alguns” (còpia literal). Doncs be aquesta promesa del PP no s’ha complit evidentment però hi ha una dada més sorprenent l’any 2006 l’equip de govern del PP pensava recaptar en concepte d’aquest impost 1.600 €. L’any 2008 pensa recaptar en concepte d’aquest impost 8.000 €. Sense paraules

Aquest es un xicotet resum de la política impositiva del Partido Popular quan ens diu que ells no pugen els impostos. Si que han bonificat alguns impostos com IVTM i no han pujat algun altre com l’aigua o la brossa però les dades crec que son lo suficientment clares.

Amb les baixades proposades no volem que es deixen de prestar serveis per part de l’ajuntament doncs els diners que deixaria de recaptar l’ajuntament de Beniarrés d’haver accedit a baixar aquests imporots, perfectament es podrien traure no gastan tants diners en actes protocol·laris, racionalitzant les despeses en energia elèctrica (aire condicionat, enllumenat d’edificis i públic), també en la reducció o eliminació dels polítics alliberats ( al voltant de 17.000 €/any) entre molts altres i d’aquesta forma mantenir els serveis que deu prestar un ajuntament.

dilluns, 14 de juliol de 2008

T'agrada aquesta foto?

En la imatge es pot apreciar el majestuós Benicadell vist des de l’Orxa i envoltat de boires.

Aquesta foto ha sigut realitzada per Carles TomàsL’embassament de Beniarrés es troba al 87,83 % de la seua capacitat en ple mes de juliol

Els embassaments de la CHX es troben al 25,91% de la seua capacitat

Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) es troben al 25,91 per cent de la seua capacitat i emmagatzemen 20,54 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua menys que la setmana anterior, ja que en total alberguen 867,14 hectòmetres cúbics dels 3.346,6 que disposen, segons les dades facilitades per aquest organisme

Per sistemes, els embassaments del Xúquer es troben al 19,26 per cent de la seua capacitat; els del Túria tenen un 49,20 per cent d'aigua embassada; a Alacant, el sistema de la Marina Baixa/Serpis disposa del 84,24 per cent d'aigua, mentre que a Castelló, el sistema Palància/Millars/Sénia es troba al 59,71 per cent de la seua capacitat.

Embassament de Beniarrés


En el sistema de la Marina Baixa, l'embassament de Amadorio té un 86,00 per cent d'aigua emmagatzemada, mentre que el del Castell de Guadalest està al 74,64 per cent. En el Serpis, el pantà de Beniarrés té el 87,83 per cent de la seua capacitat coberta. En el sistema Xúquer-Turia, La Toba està en el 67,58 per cent, el d'Alarcón un 10,33 per cent i el de Contreras en 12,88 per cent.

dissabte, 12 de juliol de 2008

El ciclista beniarresi, Carles Ruiz Tomàs, participarà en la “ Vuelta a Cantabria”

El proper cap de setmana d’aquest més de juliol, Carles Ruiz correrà amb l’equip filial del Saunier – Duval en la “ Vuelta a Cantabria”. Amb aquesta participació tindrà l’ocasió de competir amb els millors juvenils de tot l’estat espanyol que hi participaran.


Carles Ruiz ja ha participat en nombroses curses per tot arreu de l’estat espanyol com puguen ser:

+ Trofeu Tarangu (Asturies)
+ Copa d’Espanya ( Girona, Vila-real, ...)
+ Challenge del país Valencià
+ Volta a la Safor ( Gandia,....)

El corredor beniarresí aparca de moment la competició en mountain-bike per a centrar-se en la carretera i ciclocròs, on aquest anys hi participarà en la Copa d’Espanya.

Ànim i sort !!!!!

Podeu gaudir de fotos de Carles Ruiz en aquest fotolog seu

divendres, 11 de juliol de 2008

Ja hi ha tècniques d’Educació Infantil per a la Guarderia Municipal de Beniarrés

Elena Miracle Albors Lucas i Lucia Sancho Blanquer han tret la millor nota i seran les futures mestres de la Guarderia

El passat dilluns van començar les proves per a l’elecció de les metres per a la GuarderiaGuarderia Municipal de Beniarrés donant com a resultat després de realitzar-se les proves i veure els mèrits el següent:

Aprovar provisionalment a Elena Miracle Albors Lucas i Lucia Sancho Blanquer com a tècniques en educació infantil, per ser les aspirants que més puntuació han obtingut sumant les fases del concurs i oposició, aprovació que serà definitiva si transcorregut el termini de 10 dies no es produïra al·legació alguna.

Proposar per a la borsa de treball, en la qual s'inclouran les aspirants que havent superat totes les proves no han estat aprovades i que són.:

Belén Pastor Navarro
Dª. Nuria Guillem Guillem
Lorena Lucas Mullor
Esther Casado Miró
Clea Llorens Llinares
Josefa Major Antoli

Cal dir que en aquest concurs - oposició per dotar de personal la Guarderia Municipal s’havien presentat 20 candidates, totes elles dones ( podeu veure la llista sencera ací) de les quals tres eren de Beniarrés. Malauradament cap d'elles ha aprovat. Va haver gent que va pensar que aquest concurs - oposició estava teledirigit degut a promeses i familiaritat amb membres de l'equip de govern, demostrant-se tot el contrari.

Felicitar a aquestes dues treballadores i al tribunal per la seua tasca i que la seua estada al nostre poble siga de lo més agradosa.

dijous, 10 de juliol de 2008

Beniarrés perdrà al voltant del 20 % de la seua població en 3 anys

El Comtat, la comarca que perd més habitants

25 municipis de l'interior de la província patiran un descens de població en els pròxims tres anys

L'envelliment de la població o la falta de treball obliguen als joves a abandonar els pobles d'interior. A més, l'oferta de les grans ciutats de costa o amb indústria i turisme fan molt atractiu l'èxode rural dels menuts municipis d'interior. En un any, la meitat de pobles de la comarca del Comtat haVells als pobles del Comtatn perdut habitants i les estimacions per a dins de tres anys és que seguisca aqueixa evolució.

Com ella, diversos municipis de quatre comarques més també pateixen les conseqüències de l’abandonament de la població. Així, deu pobles de l'Alcoià, la Marina Baixa, Alt Vinalopó i l'Alacantí disminuiran els seus habitants, segons les dades d'un estudi de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) sobre projeccions de població des de 2006 a 2011. En aquests anys, el 18% dels municipis d'Alacant perdran empadronats, al contrari que la resta que augmentarà la població

Per comarques, en l'interior de la província, El Comtat és la que més pateix la pèrdua d'habitants. Així, 15 dels 25 pobles que la formen es veuen afectats per la projecció negativa per a dins de tres anys. El municipi més afectat serà Famorca amb un descens en la població del 31%, al passar de 54 persones en el poble a 37.

Entre les altres localitats de la comarca alacantina que patiran l'èxode o envelliment de la població, Agres, Alcoleja, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benimassot, Quatretondeta, Gorga, l'Orxa, Tollos i Fageca. Aquest últim perdrà el 23% del total d'habitants mentre que els altres no passen del 20% menys

En l'Alcoià, Benifallim i Penàguila són els quals reduiran la seua població en un 16% cadascuna, segons les mateixes fonts. En la Marina Baixa, els pobles afectats són Beniardà amb 39 persones menys, Confrides amb 70 persones menys de les 256 empadronades en 2006, la Vall d'Alcalà amb tres persones menys i La Vall d'Ebo amb 29 habitants menys. Per altra banda, en l'Alt Vinalopó, en localitats com Beneixama i Camp de Mirra, haurà 64 habitants menys i el mateix nombre en 2011, respectivament, ja que són els municipis menys afectats en la província pel descens de la població.

Noticia apareguda al diari Las Provincias on la pots llegir tota sencera

I que fan els nostres governants?

Front aquestes xifres alarmants on molts pobles en poc curt periòdExode cap a les ciutatse de temps poden arribar fins i tot a desaparèixer, que fan els que ens governen? Per exemple a Alcoleja i Balones han tancat l’escola, l’assistència domiciliaria no arriba a quasi ningun poble del Comtat per falta de personal ( per que no hi ha diners), el servei públic de transport es més que tercermundiste, les ajudes per a reconvertir els nostres camps son inexistents, a Beniarrés tenim un polígon industrial on hi ha més herbes que naus industrials, les cases velles s’han posat a un preus impagables i els promotors no es tiren endavant en construir nous habitatges, els nostres vells no tenen cap Centre de Dia públic per poder estar ben atesos i els familiars poder anar a treballar i així una llarga llista.

Evidentment que per als nostres polítics de la Generalitat Valenciana els pobles d’interior els veuen com un lloc “para ir los fines de semana a la montaña”, per a posar molinets de vent i destroçar el paisatge, com “cotos de caza” i com un lloc on crear abocador d’escombreries i fem de les grans ciutats.

Mal futur ens espera si no alcem la veu i fem que ens escolten.

dimarts, 8 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP de 7 de juliol referents al poble de Beniarrés

BASES AJUDES ESPORTISTES LOCALS i MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

El primer edicte diu:

En data 11 de juny de 2008 es va aprovar pel ple d'aquest Ajuntament acord pel qual s'aprovaven les bases per atorgar ajudes a esportistes locals, acord que adjuntem:

Bases ajudes esportistes locals.

Primera.- (objecte de la convocatòria). És objecte de la present convocatòria la concessió d'ajudes econòmiques esportives, amb una dotació econòmica que ascendeix a una quantitat total de 1.500 €, distribuïdes en 5 ajudes individuals valorades en 300 € cadascuna d'elles, a concedir entre tots els candidats. La finalitat és la de donar suport la participació dels esportistes locals en competicions oficials de caràcter comarcal, provincial, autonòmic, nacional i internacional.

Segona.- (requisits).

Podran concórrer a aquestes ajudes econòmiques, els/les esportistes que complisquen els següents requisits;
- Residir i trobar-se empadronat en la població de Beniarrés abans del 1 de gener de 2007 .
- Edat inferior a 25 anys.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i a l'Ajuntament de Beniarrés.
- Trobar-se en possessió de la corresponent llicència federativa corresponent a la present temporada, o document acreditatiu que justifique la participació en competicions oficials.
- Els esportistes han d'estar competint en campionats comarcal, provincial, autonòmic, estatal.

Tercera.- (sol·licituds i documentació a presentar).

Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model que figura com annex I a aquestes Bases, i es presentaran en el Registre de l'Ajuntament. El termini de presentació de la sol·licitud serà d'un mes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o falte algun document dels exigits, es requerirà als interessats la subsanació dels mateixos en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho feren, els hi tindrà per desestimada la seua petició, que s'arxivarà sense més tràmits.

La documentació necessària per formalitzar la petició i el model annex I els podeu trobar clicant ací (pag 8-10)

Al meu parer es una perfeta idea que pot ajudar una mica a les famílies que dediquen nombrosos esforços tant econòmics com personals per a que els seus fills i filles perfeccionen l’esport que tant els agrada i qui sap algun dia puguen ser professionals.

Esperem que aquesta quantia econ`mica s'amplie en propers anysEl segon Edicte diu:

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2008 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'expedient següent:

- Modificació ordenança municipal sobre prevenciónde la contaminació acústica.

En compliment de l'establit en l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'acord citat estarà exposat al públic durant un termini de 30 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

En cas, de no presentar-se cap s'entendrà definitivament aprovat l'acord provisional.

Beniarrés, 25 de juny de 2008 .

Aquest segon edicte es aclopar la normativa actual sobre soroll al l’ordenança municipal. En aquest cas el que l’ajuntament pretén es curar-se en salut front a possibles queixes o denuncies per la instal·lació de revetlles o grups musicals en festes. Com a curiositat l’alcalde pot permetre qu alguns espectacles superen el soroll permés si ell ho considera oportú.

Novament es una ordenança que el 90 % d’ell s’incompleix sistemàticament per part de la població amb el vist i plau del que les té que fer complir que és el nostre ajuntament. Cal fer ordenances més realistes i amb menys paper que després no es porta endavant cap com puga ser la de Tràfic i la de Tinença d’animals i no es pren cap mesura repressiva per no fer-se de mal de voler.

dilluns, 7 de juliol de 2008

La figura de Franco segueix viva a Alacant

La Diputació d’Alacant rebutja retirar els títols honorífics al general

El PP d'Alacant, que presideix José Joaquín Ripoll, considera que les distincions honorífiques concedides al dictador Franco i a la seua família no són un assumpte d'actualitat ni generen una especial preocupació al si de la societat. Així, el Grup Popular de la Diputació d'Alacant, que presideix Ripoll, va fer valdre ahir la seua majoria absoluta i va rebutjar una moció del Grup Socialista per a retirar els títols honorífics concedits a Franco. Els socialistes demanaven que es llevara el nomenament de fill adoptiu i predilecte al dictador i el d'Ametler en flor, a la seua dona, Carmen Polo. La proposta del PSPV s'emmarca en el compliment de la Llei de la Memòria Històrica.

"El nomenament de fill predilecte de Franco no li lleva la son a ningú, sobretot a aquells que han crescut en democràcia", va dir la diputada popular Mercedes Alonso. Aquesta va esgrimir altre argument, en aquest cas jurídic, per a reforçar la postura del PP. Segons la diputada, l'article 2 del reglament de la Diputació estableix que tots els nomenaments honorífics són vitalicis i, per tant, "no es pot llevar cap distinció a Franco". L'exposició d'Alonso va ser reforçada per Ripoll: "Ni jo ni ningú del meu partit som deutors del franquisme", va dir.

La negativa dels conservadors alacantins a adoptar resolucions encaminades a l'eliminació dels símbols franquistes va ser qualificada de "hipòcrita i demagoga" pel portaveu adjunt del Grup Socialista: "La postura del PP en aquesta matèria dóna molt que entendre perquè si rebutgen que es retiren totes aquestes distincions a un dictador és perquè no condemnen el franquisme", va assenyalar.

El portaveu adjunt socialista va traure el contradictori vot de la diputada popular Luisa Pastor, al seu torn, alcaldessa de Sant Vicent del Raspeig: "En el seu poble va votar [Pastor] a favor de la retirada de totes les condecoracions i distincions al dictador Franco i, en canvi, ara, en el ple provincial vota en contra".

San Vicent del Raspeig, governat pel PP, ha estat l'última localitat d'Alacant on es va acordar, el passat 28 de maig, la retirada dels símbols franquistes. Abans, l'Ajuntament de Sant Joan d'Alcant, en aquest cas governat pel PSPV, va adoptar la mateixa resolució. La iniciativa va contar amb el suport del PP. Elx va aprovar la moció, amb el vot a favor del PSPV, i l'abstenció del PP. La retirada de la simbologia franquista ha estat, en canvi, rebutjada pels governs populars d'Alacant i Castelló.

Informació estreta del diari INFORMACION

Que passa a Beniarrés amb la simbologia franquista?

El passat dia 28 de febrer el grup municipal socialista va presentar la següent moció:

Nom: Grup municipal socialista de l’ajuntament de Beniarrés

EXPOSA:

En compliment de la Llei de la Memòria Històrica aprovada per les Corts Generals i publicada ala BOE

SOL·LICITA:

La seua aplicació amb la retirada del rètol que assenyala el carrer l’Alameda com “Avenida del Caudillo”.

Així mateix deixar sense efecte el nomenament de Francisco Franco Bahamonde com a fill predilecte de Beniarrés fet aquest nomenament e l’època de la dictadura franquista.

La retirada d’altra simbologia que estiga reconeguda dintre de Llei de la Memòria Històrica i que tinga que ser retirada per al compliment de la llei.

Doncs be, hui a dia 7 de juliol tot segueix igual. Francisco Franco Bahamonde segueix sent fill predilecte de Beniarrés i el rètol del carrer l’Alameda que diu “Avenida del Caudillo” segueix al seu lloc ( es va pintar però les pluges l’han tret un altra vegada a la “llum”).


Cal recordar que es un Llei el que regula la retirada de tota la simbologia franquista i que s’ha de complir amb el perjudici per al nostre poble que de no fer-ho es poden retirar les subvencions econòmiques que rep el nostre ajuntament.

Espere que el PP de Beniarrés s’assemble més al PP de Sant Vicent del Raspeig i Sant Joan d’Alacant i no als seus companys de Castelló, Alacant i al idolatrat president de la Diputació d’Alacant, Jose Joaquin Ripoll.

diumenge, 6 de juliol de 2008

T'agrada aquesta foto?

Fotografia enviada per Benjamin Moncho on es pot apreciar una vista inusual del campanar de l'esglesia de Beniarrés.

Pots apreciar millor la foto clicant ací.

divendres, 4 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP del 3 de juliol referents a Beniarrés

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL i CANVI DE DESTINACIÓ PÚBLICA D'UNA PARCEL·LA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT

El primer edicte diu:

En Sessió plenària celebrada el 11 de juny de 2008 es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la modificació de les següents places:

Denominació: Secretària- Intervenció.
Adscripció: Habilitació de caràcter estatal.
Grup: A1/ B.
Titulació acadèmica requerida: Llicenciatura.
Forma de provisió del lloc: Oposició.
Complement de destinació: 26 .
Complement específic: 9.693,08 €.

Aquest acord s’exposa al públic per plaç de quinze dies hàbils a l'efecte de reclamacions, que en cas de no presentar-se produiran que l'acord esdeve a definitiu

Beniarrés, 19 de juny de 2008

Aquest edicte el que ve a dir es que el nou complement de destí de la secretaria – interventora passa del 24 al 26 amb la conseqüent pujada econòmica en el seu sou. Ací cal recordar que l’anterior secretaria de l’ajuntament al llarg de la seua estada (25 anys) sempre havia cobrat el complement de destinació 24.

El segon edicte diu:

En data 11 de juny de 2008 es va aprovar inicialment pel ple de l'Ajuntament la mutació demanial o canvi de destinació pública d'una parcel·la de 330 m2 propietat de l'Ajuntament i situat en la Partida Hortetes 59, polígon 17 , parcel·la 257 .

S'obri un termini d'informació pública per un mes, segons anuncis en el Butlletí oficial de la Província i tauló d'edictes de l'Ajuntament, per a possibles al·legacions o reclamacions pels interessats. En el cas que no es presentaren, l'acord serà definitiu.

Beniarrés, 23 de juny de 2008


Aquest segon edicte vol dir que la parcel·la que està inclosa dintre de col·legi Perputxent coneguda com “Hort Escolar” deixa de ser educacional i no pertanyer al col·legi per a passar a ser dotacional. Aquest canvi es degut a que l’ajuntament li fan falta terrenys públics per a poder demanar una subvenció per a fer un Centre Musical per a les bandes.

Ací cal recordar que si s’haguera portat endavant una moció del PSPV-PSOE de fa 4 anys en la que es demanava que l’ajuntament es posara a treballar per a que el solar de Casa la Muda pasara a mans municipals, aquest edifici s’haguera pogut fer en eixe solar d’aconseguir-se la propietat doncs es donaven totes les condicions per a ser-ho o emprar el solar per a qualsevol altre edificació com puga ser una nova biblioteca.

dijous, 3 de juliol de 2008

Per si algú encara ho dubtava, valencià= català

Una nova sentència judicial equipara el valencià i el català


El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha acceptat el recurs de la Universitat de València i de la Universitat d'Alacant contra l'ordre de la Conselleria de Cultura del 2006 que no reconeixia la titulació de filologia catalana per a acreditar el coneixement de la llengua a les oposicions als cossos de professors d’ensenyament secundari. A sobre, el tribunal ha tornat a avalar l’equiparació de les denominacions 'valencià' i 'català': estatutària l'una i acadèmica, l'altra.

Així, la sentència nombre 558/08, de 10 de juny, de la sala del contenciós administratiu, Secció Segona, és la quinzena resolució consecutiva del Tribunal Superior de Justícia i la dissetena si té en compte que sobre aquest punt hi ha també un pronunciament del Tribunal Constitucional --sentència 21 d'abril-- i un del Tribunal Suprem, en sentència de 15 de març de 2006.

D'altra banda, també el mateix Tribunal Superior de Justícia valencià ha dictat una interlocutòria de 25 de juny de 2008 que accepta les mesures cautelars que també les universitats de València i Alacant li demanaven respecte de les ordres de la Conselleria d'Educació de 15 d'abril de 2008, en les quals la Generalitat valenciana "tornava a desobeir a la justícia".

A més, el tribunal ordena a la Conselleria d'Educació que eximeixca de la prova d'acreditació de coneixements de valencià els aspirants a les oposicions que ja tinguin el títol de filologia catalana.

Cansa, ja tot aquest tema quan veus que la comunitat científica, amb el reconeixement de sentències judicials, diu que valencià i català és el mateix i ix el polític de torn ( que normalment parla en castellà) per a dir el contrari i no acatar les sentències judicials. Imagineu que la Generalitat Valenciana, s’encapota i diu que 2+2= 5 i la comunitat científica amb la Universitat al cap davant i amb sentències judicials diu que 2+2=4. Doncs, el que passa amb la denominació de la nostra llengua és el mateix. El desgavell dels nostres governants en aquest tema ratlla la paranoia.

Cal usar la llengua i parlar clar i en valencià. Amb normalitat i amb pedagogia. La Universitat mana científicament; més que qualsevol conseller i govern de torn i recolzada amb sentències judicials.

Gràcies Tribunal Superior de Justicia per posar cordura, per 17ena vegada en aquest País Valencià

dimecres, 2 de juliol de 2008

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA PRIMER EXERCICI DOS TÈCNICS EDUCACIÓ INFANTIL I FORMACIÓ BORSA TREBALL

Per decret d’ajuntament de data 25 de juny de 2008 s'ha adoptat la resolució que es transcriu a continuació: «Considerant que per Decret d'Ajuntament nombre 61/08 de data 7 de maig de 2008, es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de dues tècnics en educació infantil i formació de borsa de treball, on el plaç per a presentació d'instàncies va finalitzar el 27 de maig de 2008.

Considerant que per decret d'ajuntament nombre 82/08 de data 2 de juny de 2008 es va fer pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny, la llista provisional d'admesos i exclosos i tenint en compte el disposat en el punt segon de l'esmentat Decret

De conformitat amb el disposat en l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de Règim local: Resolc.

Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional d'admesos.

Segundo.- Nomenar al següent Tribunal Qualificador:

President:
- Titular: Cristina Cabria Escribano. Secretària- interventora de l'ajuntament de Beniarrés
- Suplent: Eduardo Pou Bouzas. Secretari de l'ajuntament de Muro d'Alcoi

Secretari:
- Titular: Salvador Pérez Maig. Auxiliar- administratiu de l'ajuntament de Beniarrés
- Suplent: Eva Mª García Fuster. Secretària- interventora de l'ajuntament de Alquería de la Comtessa.

Vocals:
- Titular: Mª Isabel Mora, secretària- interventora de l'ajuntament de Gaianes.

- Suplent: Luís Vilaplana Blasco, administratiu de l'ajuntament de Benimarfull

- Titular: Juan Parets, secretari- interventor dels Ajuntaments de Lorxa i Planes
- Suplent: Lourdes Domínguez Moltó, auxiliar administratiu de l'ajuntament de Alcocer.

- Titular: Óscar Reig Tomás, Pedagog
- Suplent: Mónica Jordá López, Professora d'Educació infantil

Tercer.- Convocar als aspirants per al dia 7 de juliol de 2008 a les 9.30 hores en el centre cultural Joan Fuster, per a la realització del primer exercici.

Traduït al valencià doncs el Butlletí de la Província d’Alacant sols s’edita en llengua castellana

Tot l'edicte sencer ací , pag. 22

Precs i preguntes del plenari celebrat el 25 de juny de 2008

Com era un ple ordinari estava el punt de l’ordre del dia on es podia preguntar a l’equip de govern i pregar que es complixquen les ordenances o que s’actue en un determinat lloc entre altres coses.

Com ja es va quedar després de la moció presentada per el grup municipal socialista en la que es demanava que la gent assistent poguera preguntar tant a l’equip de govern com a la resta de regidors i que va ser tombada amb els 5 vots dels representats del Partido Popular , les persones assistents als plenaris no podran preguntar in situ i ho tindran que fer 3 dies abans i per escrit.

Primerament es va fer un prec demanant que l’alcalde faça complir les ordenances de tràfic i tinença d’animals com a màxim responsable de Beniarrés doncs les caguerades de gossos i els cotxes aparcats on els ve en gana és cosa habitual a Beniarrés. La contestació va ser que nosaltres, els representats polítics, som els qui hem de donar exemple i que disposava de fotos de la meua moto mal estacionada, així que no era el més indicat en demanar el compliment de l’ordenança. El que resulta evident es que si la meua moto està mal estacionada el que te que fer es fer complir l’ordenança de tràfic i actuar com dictamina l’ordenança i no “amenaçar” amb un foto. El que es clar es que no sols te que caure el pes de l’ordenança damunt de la meua persona i que la llei es per a tots igual, el que passa que es més fàcil no girar-se de cul en altres ocasions.

També li vam recordar que està pendent de complir la Llei de la Memòria Històrica al nostre poble i que s’ha de complir doncs es una llei i no pot quedar al gust i paladar de l’equip de govern.

Després es va passar al torn de preguntes. Aquestes son algunes d'elles:

·Que passa amb la Font del Gaiato? I si s’ha de posar una altra?
La resposta va ser que s’està a l’espera de una subvenció per posar-ne una

·La Mancomunitat del Xarpolar pensa crear una secció de Serveis Socials i eixir-se'n de la Mancomunitat de Serveis socials Mariola?
S’està estudiant aquesta possibilitat per part del president del Xarpolar.

·Com està el tema del pou del Pedrera i la propietat dels terrenys?
En la Pedrera no hi ha cap Mina segons la Conselleria i la versió que es diu per el poble no es la correcta sobre la titularitat dels terrenys i la gestió feta per l'ajuntament.

·Aquest estiu tindrem servei de pediatra al consultori de Beniarrés?
Metge si, pediatra no ho se (l’alcalde)

Hi han queixes per l’acumulament de brossa en els contenidors de la Ferreteria i l’existència de rates? Que pensa fer l’ajuntament?
Els contenidors son netejats tots els dies i si hi ha rates es degut a que hi ha un solar ple de males herbes que en breu serà netejat pel propietari.

·Qui ha contractat els mestres per a l’Escola d’Estiu que organitza l’Ajuntament?
Son seleccionats per l’empresa que gestiona aquesta activitat

·L’ajuntament ja ha pagat la primera amortització del préstec que va demanar de 196.300 € i que s’havia de fer efectiva aquest mes de juny?
La resposta de l’alcalde va ser que ho desconeix.

·L’ajuntament te un contenciós contra la Generalitat per no voler-nos pagar dues subvencions. Com està l’afer?
Ho porten els serveis jurídics de la Diputació d’Alacant

·Com està la construcció i les subvencions demanades per a construir un Centre Social en el Llar dels Jubilats?
L’alcalde respon que de les subvencions demanades no hi ha cap concedida i tot no puc fer-ho en un any.

·Perquè no es construeixen naus industrials al polígon de Beniarrés i es creen llocs de treball quan ja deuria estar pràcticament construït i en marxa?
En breu es presentaran tres projectes per construir-ne i si no s’ha fet fins ara es per culpa de la crisis econòmica provocada per ZP

T'agrada aquesta foto?

Fotografia enviada per Benjamin Moncho de la nevada que va cobrir el nostre poble l'any 2006. En la foto es pot apreciar l'estat en que estava el Benicadell.

Pots ampliar la fotografia clicant ací.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...