BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 31 de març de 2011

La Unió Musical de Beniarrés participa en le certamen provincial de bandas


El Certamen Provincial de Bandas de la Diputación de Alicante se iniciará el domingo 3 de abril en La Algueña con la participación de las bandas de tercera sección. En total serán diez sociedades musicales las que compitan en esta categoría en la que tendrán que interpretar como obra obligada Historia de un bandolero de Teo Aparicio Barberán.


Por la mañana será el turno de la Agrupació Musical Mediterráneo de La Vila Joiosa, la Sociedad Musical Santa María Magdalena de Novelda, Unión Musical San Fulgencio, Unión Musical de Granja de Rocamora y Banda La Primitiva de Castell de Castells.


Por la tarde actuarán las agrupaciones de la Unión Musical de Redován, Sociedad Recreativa Musical de Altea La Vella, Unión Musical de Hondón de las Nieves, Banda del Ateneo Musical Maestro Gilabert de Aspe y Unió Musical de Beniarrés.


El fin de semana siguiente el Nuevo Auditorio Provincial de Alicante acogerá por primera vez este certamen.


El sábado 9 de abril por la tarde intervendrá la única banda inscrita en la primera sección, la Sociedad Filarmónica Unión Musical de Agost, que interpretará como obra obligada La Font Roja de Luis Blanes Arques.


Ya el sábado 10 de abril se celebrarán las audiciones de segunda y cuarta sección en Granja de Rocamora. En la segunda categoría, cuya obra obligada es Tirant lo Blanc de Óscar Senén Orts, participarán la Unión Musical de Dolores, L’Harmonia de Alacant, la Verge de la Pau d'Agost, "El Treball" de Xixona, la Unión Artística Musical de Novelda, y la Sociedad Musical La Armónica de Cox. El certamen concluirá con la intervención de la Sociedad Instructiva Musical Romanense, única banda participante en la cuarta sección, que interpretará como obra obligada Escena y Gran Marcha de la ópera Aida de Verdi


Coincidiendo con la sección primera del certamen, que se celebra el día 9 en el nuevo auditorio de Alicante, la Diputación ha previsto que actúen en calidad de invitadas otras agrupaciones de la provincia. Así, podrá escucharse a la Unión Musical de Petrer, la Sociedad Unión Musical de Crevillent, la Sociedad Arte Musical La Filarmónica de Callosa de Segura y la Agrupación Musical Santa Cecilia de Castalla. Un día después, el domigno 10, actuarán en este nuevo escenario la SUM La Constancia de Catral, el CAM de Xàbia y la Unión Musical y Artística de Sax.

dimecres, 30 de març de 2011

Preguntes per al Ple Ordinari

El dimecres 30 de març es celebra a l'Ajuntament de Beniarrés la última sessió plenària de caràcter ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés. Al tindre caràcter ordinari es poden fer preguntes a l'equip de govern.


Tot seguit podeu llegir algunes de les preguntes que el grup municipal socialista realitzarà:


- Els veïns i veïnes de Beniarrés voldríem saber si aquest estiu s’obrirà l’antiga piscina municipal


- Acaba la legislatura, ens podria explicar el senyor alcalde per quins motius ni tant sols s’ha iniciat l’ampliació del polígon industrial si el PP ho portava al seu programa electoral ?


- Ens podria dir si el comptador d’energia elèctrica del Pou del Nofre ha sofrit alguna manipulació?, Com a conseqüència d’aquesta manipulació l’empresa Iberdrola ha obert algun expedient sancionador a l’Ajuntament de Beniarrés?


- Quina és la solució que el Partido Popular dona a la gent major que necessita una assistència i una atenció degut a la seua avançada edat i que no es poden valdre per ells mateix?


- Quines han sigut les gestions que des de l’alcaldia s’han portat endavant per tal de que la Conselleria d’Educació no supremeixca una unitat de primària al col·legi públic Perputxent?


- Ens agradaria que ens informara quina serà l’actuació que baix el nom “Adequació del Barranc de l’Encatà” s’està previst realitzar amb el conveni signat amb la Diputació d’Alacant per un valor de 101.000 €


- Fa uns mesos es va encetar un curs de formació per a menors de 25 anys a Beniarrés per a que es tragueren l’ESO. Aquest curs es va interrompre i ja no ha continuat. Quins han sigut els motius?, Quines gestions ha fet l’Ajuntament per a que aquest curs continuara?


- Ens agradaria que l’alcalde valorara que l’Ajuntament de Beniarrés tanque l’any 2010 amb més 212.000 € pendents de pagament i quins han sigut els motius de que es deguen tantes factures a empreses i proveïdors.


- Després de veure al pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés la inversió de 12.000 € per a posar gespa natural, ens agradaria que ens confirmara si l’equip de govern pensa posar gespa natural al camp de futbol i com pensa mantenir-la?


- La competència de la neteja viaria, es a dir, dels carrers del poble, és de l’Ajuntament de Beniarrés. Ens podria dir com qualifica l’estat en que es troben els nostre carrers, places i parcs?


- Després de llegir al llibre de Festes una carta del senyor alcalde fent públic el “mea culpa” i reconeixent el mal estacionament de vehicles i les caguerades dels gossos per tot arreu, tot segueix igual. Ens agradaria saber veu o no veu que els cotxes estacionament malament i que el poble està ple de caguerades de gossos?


- Ens agradaria que informara al poble de Beniarrés perquè no s’han convocat les places públiques d’empleo al llarg d'aquesta legislatura per a que tots tinguen dret a optar a aquests llocs de treball de l’Ajuntament?

dilluns, 28 de març de 2011

Últim Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 30 de març de 2011 a les 19:00 hores, es celebrarà el darrer Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Al ser ordinari serà l’últim que es podran fer preguntes a l’equip de govern o presentar mocions per part dels ciutadans i del partits a l’oposició.


La convocatòria diu el següent:


D'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'este Ajuntament que tindrà lloc en el Saló de Plens, dia 30 març del 2011, a les 19 hores, per a tractar els assumptes següent:


ORDE DEL DIA:


1r. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària núm. 2, celebrada el dia 11 de febrer del 2011, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3 celebrada el dia 17 de març del 2011.


2n. Reconeixement extrajudicial de crèdit.


3r. Acordar els plecs de condicions i la concessió demanial de part del Centre de Divulgació Artística i Musical per mitjà d'adjudicació directa a la Unió Musical de Beniarrés.


4t. Dació de Compte i ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 17/2011, en virtut de la qual se sol·licita la inclusió del Municipi de Beniarrés com a beneficiari del PROGRAMA PAMER.


5t. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial d'Alacant. Central de Compres de la Diputació Provincial d'Alacant.


6t. Estudi i, si és el cas, concessió de llicència d'obra major. Expedient 46/2011. Promotor: Josep Joan Navarro i López. Emplaçament: Santa Teresa, 22. Obra: Derrocament de Granero.


7u. Informes d'Alcaldia.


8é. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia dictades des de l'últim Ple Ordinari fins a la Convocatòria d'este Ple.


9é. Mocions dels grups municipals.


10é. Precs i preguntes.


Es podria destacar com a punts més importants el punt nº 2, el qual es pretenen pagar factures de l’any 2010 a càrrec del pressupost de l’any 2011 per valor de més de 53.000 €, es a dir, factures de l’any passat que encara no estan pagades,a pràcticament el mes d’abril, van a ser ara reconegudes, per a si hi han diners, abonar-les a les empreses que les han facturat. Tot un exemple de “bona gestió” de l’equip de govern. Com a curiositat hi ha factures d’agost de 2010. Vosaltres mateix es podeu fer l’opinió que cregau oportuna.


També cal destacar el tercer punt amb la cessió del edifici que es va inaugurar el passat dissabte 26 de març a la Unió Musical de Beniarrés i que ha sigut finançat amb el Pla E del govern central amb un cost de 360.000 €.


El cinqué on es tracta d’adherir-se a una bona proposta de la Diputació d’Alacant de crear una central de compres per tal d’abaratir els costos als ajuntaments.


I finalment, encara que tots els punts són importants, les mocions dels grups polítics, on el BLOC ha presentat dues mocions demanant la creació d’un Eco Parc a Beniarrés i demanar que s’actue per a que es puga veure la TV3 al País Valencià i la moció presentada per el PSPV-PSOE de Beniarrés demanant a l’equip de govern que demane una revisió del cadastre urbana fet a l’any 2007 doncs els preus del valor dels nostres habitatges està molt per damunt del seu valor real de mercat.


Sols em queda convidar-vos a la sessió plenària doncs a banda dels punts a tractar, serà la darrera que li se podran fer preguntes a l’equip de govern.

divendres, 25 de març de 2011

Afanya’t, afanya’t, … que falta inaugurar-ho.

Sembla ser una pel·lícula de Berlanga, però no ho és.


Arran de la posada en funcionament de la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) que posa com a data màxima per inaugurar actuacions, obres públiques o projectes el dia 28 de març de 2011, estem vegent com dia si i dia també, estant realitzant-se inauguracions per part dels nostres polítics, sense diferenciar-se per el seu color.

A Beniarrés no som menys, i aquest cap de setmana tindrem dues inauguracions (quasi en el límit legal) i perquè no en poden ser més, doncs el nou gimnàs no serà inaugurat però si que es visitarà.

Els treballadors de les empreses contractades tenen feina de valent amb el muntatge del Museu del Clima, que a hores d’ara, es troben muntant per poder ser inaugurat demà, no siga cosa que no es puga inaugurar. Tampoc es precís que estiga tot acabat, doncs Carlos Fabra a inaugurat hui l’Aeroport de Castelló sense avions, i no passa res.

Però demà també s’inaugurarà la Sala d’Interpretació Artística i Musical, l’edifici que es va construir amb el Pla E del Govern Central i amb un inversió superior a 360.000 € i on es troba l’Escola Comarcal de Música, la Unió Musical de Beniarrés i l’Esportí.

Tot seguit vos escric la invitació que he rebut com a regidor i on podeu llegir l’horari dels actes ( està en castellà):

D.Luis Tomás Lopez alcalde-presidente de Beniarrés (Alicante)

Tiene el placer de invitarle a los actos programados para el sabado 26 de marzo y que a continuación paso a enumerar:

- A las 17:00 horas, salida del Ayuntamiento acompañados por l’Associació Cultural l’Esportí a la inauguración del edifició L’Estació.

- A las 18:00 horas, encuentro meteorológico en el Centre Cultural “Joan Fuster”

- A las 19:00 horas inauguración del Museo del Clima.

Posteriormente visitaremos el local destinado a gimnasio, en donde tendrà lugar un vino de honor.

Doncs bé, aquest és l’horari d’inauguracions per aquest cap de setmana. Quedeu tots convidats.

dijous, 24 de març de 2011

Programa Obert. T’escoltem

Vols participar en l’elaboració del programa electoral dels Socialistes de Beniarrés per a les properes eleccions locals del 22 de maig?


Des del PSPV-PSOE Beniarrés et donem l’oportunitat de que pugues expressar la teua opinió, els teus suggeriments, les teues propostes, les teues crítiques… tot allò que consideres necessari per tal de millorar la nostra ciutat.

Beniarrés el construïm tots i, per això, el PSPV-PSOE vol escoltar-te. Qualsevol qüestió pot obrir un espai de debat i reflexió, i que s’acabe convertint en un punt important del nostre programa. Per això, tindrem molt en compte les teues aportacions per tal de millorar al futur i seguir creixent junts.

Les aportacions que tingueu, les podeu fer arribar duent-les a la Seu del PSPV-PSOE de Beniarrés al carrer Trinquet (antiga drogueria de Silvia) tots els dilluns de 19:30 h a 21:00 h, o al correu electrònic, pspvbeniarres@orange.es. També et convidem a participar en el nostre grup al Facebook

Perquè tu sumes en el projecte del PSPV- PSOE de Beniarrés

Socialistes de Beniarrés

Junta General de la Cooperativa “ Verge de la Cova Santa”

El proper diumenge 27 de març a les 12:00 hores tindrà lloc la celebració de la Junta General Ordinària al Centre Cultural “Joan Fuster” amb el següent ordre del dia:

1.- Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà en aquesta assemblea.

2.- Examen i aprovació o censura dels Comptes Anuals que corresponen des de l’1 d’octubre de 2009 al 30 de setembre de 2010.

3.- Aprovació i distribució de resultats, així com la gestió realitzada per la Junta Rectora.

4.-Resultats de la Campanya Oleícola 2010-2011

5.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector


Web de la Cooperativa “Verge de la Cova Santa” de Beniarrés

Inauguració del Museu del Clima


El dissabte 26 de març de 2011, a Beniarrés i a partir de les 19:00 hores, tindrà lloc la inauguració del Museu del Clima. Abans a les 18:00 hores, i al Centre Cultural “Joan Fuster”, tindrà lloc una xerrada sobre aquesta temàtica per part de gent relacionada en aquest mon. La inversió realitzada es de 50.000 € ( més 8 milions de les antigues pessetes)


Després de la inauguració, cal esperar que aquest nou Museu tinga més sort que la Sala d’Interpretació de la Cova de l’Or, que sols obri les seues portes una o dues vegades a l’any.

dimarts, 22 de març de 2011

Aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés

Al BOP nº 56 de data 22 de març de 2011 ha eixit publicada l’aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per al present any.

Aquest document va ser aprovat amb el vots a favor del Partido Popular i els vots en contra dels partits de l’oposició, BLOC i PSPV-PSOE, després de desestimar les al•legacions presentades per el grup municipal socialista en un ple celebrat la setmana passada de caràcter extraordinari i urgent.

Ara, una vegada aprovat, ja es poden pagar totes les factures pendents que té l’Ajuntament de Beniarrés i que a 31 de desembre de 2010 sumaven més de 212.000 €, doncs aquest va ser el motiu per a motivar la urgència de la sessió plenària que va resoldre les al•legacions presentades. Ara falta el principal, tindré els diners per a fer-ho, però això ja és un altre cantar.

Vos deixe l’anunci que ha eixit hui publicat.

DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2011, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido por capítulos y la plantilla del personal, en
los siguientes términos:

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS 213.865´93 EUROS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 25.000’00 EUROS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 150.510’00 EUROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 405.000’00 EUROS
5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.000’00 EUROS
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 137.437´61 EUROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 509.913´24 EUROS

TOTAL 1.444.726´78 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL 305.780´07 EUROS
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 365.600´00 EUROS
3. GASTOS FINANCIEROS 1.500’00 EUROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.004´00 EUROS
6. INVERSIONES REALES 628.567´45 EUROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.922´11 EUROS
9. PASIVOS FINANCIEROS 11.534´19 EUROS

TOTAL 1.439.907´82 EUROS

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Beniarrés, a 16 de marzo de 2011.

El alcalde FDO: Luis Tomàs Lopez

dilluns, 21 de març de 2011

Els nans i gegants de l’Esporti desfilen per Alcoi

Un matí de diumenge amb un temps molt agradable ha acompanyat als nans i gegants que han participat en la XVIII Trobada de Nans i Gegants d’Alcoi que ha organitzat el Grup de Danses Sant Jordi

En la Trobada han estat presents la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs, l’Associació Cultural l’Esportí de Beniarrés, els Gegants i Cabuts de Benicàssim, el Grup de Danses Carrascal d’Alcoi i les colles de dolçaines i tabals Barxell, la Cordeta, la Degollà, Rebuig, i Sol Major, que han dut els seus nans i gegants per a fer la cercavila des de La Glorieta, passant per Sant Nicolau i Sant Lloren fins a la Plaça de Dins, on s’han fet danses.

La setmana pròxima continuaran les activitats de les XXI Jornades Culturals del Grup Sant Jordi, amb un Aplec Infantil de Danses.


Veiem el vídeo de la cercavila de nans i gegants i també una galeria amb fotos

Informació estreta de Pàgina 66

divendres, 18 de març de 2011

A bon entenedor, poques paraules basten

El dimecres 16 de març a les 10:00 hores / un hora de les més habitual per a celebrar una sessió plenària), es va celebrar una Ple Extraordinari i Urgent a l’Ajuntament de Beniarrés convocat per l’alcalde de Beniarrés , el popular, Luís Tomàs.

L’ordre de la sessió estava format per dos punts:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió plenària

2.- Resolució de les reclamacions presentades al Pressupost General aprovat provisionalment per a l’exercici 2011, i si és el cas, aprovació definitiva del mateix i la plantilla de personal.

No cal ni dir que totes les reclamacions presentades per el grup municipal socialista foren desestimades amb els vots a favor de la seus desestimació del 5 representants del Partido Popular, l’abstenció del representant del BLOC i el vots en contra dels 2 representants del PSPV-PSOE, doncs un regidor no va poder assistir-ne, doncs com sabeu se’ns va facilitar la convocatòria el dimarts a les 14:00 hores i la sessió era dimecres a les 10:00 hores, no poden canviar l’horari del seu treball per poder assistir-ne. Tot una mostra de democràcia participativa el que van els dirigents populars al convocar un ple de hui per a demà, doncs cap grup de l’oposició va poder consultar la informació que formava part de l’ordre del dia.

Però voldria aclarir el primer punt, el qual es tracta de ratificar la urgència de la sessió. Els motius pels quals el PP va convocar un ple de hui per a demà ( si haguera sigut extraordinari, cal donar 2 dies entre la convocatòria i la data de la celebració) és i son paraules textuals “ la urgència per a satisfer en termini les obligacions contractades per l’Ajuntament respecte als seus creditors,...”, es a dir, que l’Ajuntament volia pagar a les empreses que han treballat per a l’Ajuntament però no podia fer-ho perquè el pressupost de l’any 2011 no estava aprovat.

Si realment aquest haguera sigut l’argument per a fer un ple amb caràcter d’urgència i si tantes ganes tenia l’Ajuntament de Beniarrés de pagar a les empreses proveïdores i a les que han treballat per a l’Ajuntament, el pressupost haguera pogut estar aprovat el dia 1 de gener de 2011, doncs el PP té la majoria absoluta al consistori beniarresi, i així totes les factures entrades presentades a partir d’aquesta data s’hagueren pogut abonar.

No val a dir, com se’ns va contestar, que a data 1 de gener de 2011, el pressupost no es podia fer perquè tenien molt de treball i no tenien temps per elaborar-lo. Qui vol pot i en aquest cas s’han deixat passar 2 mesos i mig per aprovar un pressupost definitivament. Per tant, si a algún proveïdor o empresa que ha treballat per a l’Ajuntament de Beniarrés no li s’han pagat les factures presentades, en cap cas ha sigut per que el grup municipal socialista va presentar al·legacions al pressupost, ha sigut perquè l’equip de govern del ha PP no volgut, o tal vegada, el que és més greu, no han pogut per que no hi han diners.

Però crec que la urgència no ve per poder pagar als proveïdors i empreses que han treballat per a l’Ajuntament com ens va dir l’alcalde, doncs si s’haguera volgut, a data 1 de gener de 2011 ja s’haguera pogut anar abonant les factures tal com anaven entrant, la urgència ve motivada per la celebració de les Falles i crec que a bon entenedor poques paraules basten.

dimecres, 16 de març de 2011

VII Calçotada Popular a Beniarrés


Ja tenim data per a la VII CALÇOTADA POPULAR organitzada per l'Ateneu Popular Arrels.


Serà el DISSABTE 2 D'ABRIL a les 14 H., al mateix carrer de sempre (c/ DR.ORERO de BENIARRÉS).


Per amenitzar la diada enguany contarem amb l'actuació musical del grup BARAKA FOLK


Com a novetat, aquest any hi haurà dos menús:


- ADULTS (15 €): entrants, torrada d'embotits, calçots, pa, beguda i postres (fruita, dolços, mistela...)


- XIQUETS menors de 12 anys (7 €): el mateix menú dels adults però en menor quantitat. A més disposaran de taula pròpia amb la presència d'animadors/es socioculturals que, a més de tindre cura dels nanos per a que els pares puguen gaudir millor de la festa, els faran passar una estona d'allò més divertida.


Recordeu que hi ha PLACES LIMITADES. Es vendran entrades fins dimecres 30 de març. Podeu aconseguir-les a l'Ateneu Popular Arrels o preguntant als seus membres. Per aquells de fora o que no podeu acostar-se a l'Ateneu ací teniu dos telèfons on vos facilitarem un nº de compte per a que feu l'ingrés (recordeu indicar al concepte el vostre nom):


618 346 594 i 620 073 859


VOS ESPEREM

dimarts, 15 de març de 2011

Serà eficàcia ( o el que tu cregues)

El dilluns 14 de març a les 12:00 hores, el grup municipal socialista va presentar en le registre general de l’Ajuntament les al·legacions al pressupost elaborat per el Paritdo Popular per a l’any 2011 per al nostre poble, després de facilitar-nos aquest document sols 48 hores abans de la seu aprovació en sessió plenària el dia 15 de febrer de 2011.

El dimarts 15 de març a les 14:00 hores, els regidors que formem la corporació municipal reben convocatòria de sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent, convocant-nos per als dimecres 15 de març a les 10:hores per a estimar o desestimar les al·legacions presentades.

Al ple assistirem sense poder veure la documentació que forma part de l’ordre del dia, doncs es impossible consultar-la si et donen la convocatòria a les 14:00 hores i l’Ajuntament tanca a les 15:00 hores.

No vaig a entrar en valorar el que ocorrerà a la sessió fins que no es celebre però em sorprèn molt la rapidesa amb que l’equip de govern del Partido Popular a respost a les al·legacions presentades i el temps que tarda en contestar-nos a molts veïns i veïnes de Beniarrés quan presentem una instància, fem una consulta o sol·liticem informació al nostre Ajuntament.

No sé si serà eficàcia o altra cosa, però sorprèn aquesta celeritat amb que l’equip de govern actua quan diu defendre els interessos de tots nosaltres, veïns i veïnes de Beniarrés, deixant passar el temps i el temps en altres ocasions quan deu donar resposta per el interès de molts veïns i veïnes que la sol·liciten.

Al·legacions socialistes al pressupost elaborat per el Partido Popular

Aquestes són les al·legacions que el grup municipal del PSPV-PSOE ha presentat al pressupost per a l’any 2011 de l’Ajuntament de Beniarrés.

El pressupost va ser aprovat amb els vots del 5 representants del Partido Popular i els 4 vots en contra dels tres representants del PSPV-PSOE i del represenant del BLOC.

Amb aquestes al·legacions volem que es compleixca la legalitat que regula aquest document, algunes propostes per millorar-los (no totes les que volguerem, doncs ens sons denegades per defecte de forma), fer-los més reals i no tant ficticis com són els acutal, i sobretot, millorar la qualitat i el benestar dels beniarresins i beniarresines.

Haguerem volgut també presentar altre al·legacions per demanar la creació de treball, el retall en partides, ajudes per a les families més necessitades i altres , com ja vam ver l'any passat, però l'alcalde ens les va desestimar totes per defecte de forma no volen entrar al fons de les propostes ni posar en pràctica tot el que proposavem, ni tant sols es van votar la seua estimació o no.

Tot seguit podeu llegir el document que va ser presentat per registre el dilluns 14 de març:


El PSPV-PSOE dentro del plazo legal establecido al efecto ha interpuesto las siguientes ALEGACIONES contra el acuerdo:


-Alegación 1.- En capítulo I de ingresos están consignados 30.000 € de ingresos como impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. A nuestro entender, este impuesto debería de desaparecer en cumplimiento del programa electoral del Partido Popular que ostenta con mayoría absoluta la alcaldía de nuestro municipio.


-Alegación 2.- La cantidad que se pretende recaudar por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es verdaderamente optimista a tenor de la crisis económica que estamos atravesando, que se ha cebado principalmente en la construcción y los datos del año 2010, que en el avance de la liquidación reconoce unos derechos sobre este impuesto de 12.593 € sobre los 25.000 € inicial mente previstos, por lo tanto esta partida se debería reducir considerablemente.


-Alegación 3.- En el anexo de inversiones figura la “implantación de césped en el campo municipal” con un coste de 11.732’80 €, no figurando de donde ha de provenir la financiación de dicha inversión no teniendo constancia de la titularidad de los terrenos.


-Alegación 4.- En el anexo de inversiones figura la inversión “Reforma de Piscina Municipal de La Parà” con 108.000 € ha ser financiada por la Conselleria, no figurando en el anexo que porcentaje va a ser financiado por la Conselleria.


-Alegación 5.- Por lo que respecta al capitulo III del presupuesto de gastos partida 0.310 “Intereses de préstamos”, a nuestro juicio, falta consignar en este capítulo los intereses que debe abonar el Ayuntamiento de Beniarrés por la operación de Factoring , que por decreto de alcaldía, se realizo con el BBVA para financiar la construcción del Local de Uso Deportivo Terapéutico, incluido en el programa RURALTER-LEADER por más de 53.000 €.


-Alegación 6.- La plantilla de personal viene configurada en la Oferta Empleo Pública de años anteriores y hay dos plazas ocupadas por personal interino que han incumplido los plazos de convocatoria. Con ello se priva a los posibles aspirantes a ocupar dichas plazas mediante el correspondiente proceso de selección.

-Alegación 7.- El Plan de Programa de Inversiones a 4 años que forma parte del presupuesto presentado por el equipo de gobierno del Partido Popular, se corresponde con las inversiones a realizar a lo largo del año 2011, por lo tanto falta este documento en el presupuesto.

-Alegación 8 .- Por lo que corresponde al avance de liquidación del presupuesto del año 2010, documento que forma parte del presupuesto del año 2011, hemos detectado un error según nuestra información. En la partida 9.224 “Primas de seguros” hay gastos comprometidos por valor de 9.590,45 € hasta el mes de julio, y en el avance facilitado, figuran compromisos de gasto por valor de 3.599,45 € a 31 de diciembre.

- Alegación 9 .- El ayuntamiento en pleno voto por unanimidad, una moción para destinar una partida presupuestaria para conceder ayudas económicas a los propietarios de pequeños para la adecuación de caminos que acceden a sus propiedades. No aparece ninguna consignación específica para cumplir lo acordado en el acuerdo Plenario.

- Alegación 10.- Según el anexo de inversiones a realizar durante el ejercicio, figura una inversión de 107.000 € para a la adecuación del Barranc de l’Encantà, no figurando la financiación del mismo. Según la web oficial del Ayuntamiento de Beniarrés se ha firmado un convenio por valor de 101.000 €, por lo tanto hay una diferencia de 6.000 €, desconociendo que cifra es la real y que aportación ha de realizar el consistorio.


-Alegación 11.- La plantilla de personal debe recoger la creación de alguna plaza de operario de servicios múltiples, si según el anexo de inversiones, se va a adecuar el Barranc de l’Encantà i la colocación de césped natural en el campo municipal de futbol, pues estas dos actuaciones requieren de una mayor dedicación y horas de trabajo de los actuales operarios con los que cuenta el ayuntamiento, ya con un exceso de trabajo que se ve reflejado en el pago de gratificaciones por horas extras a los empleados municipales.


Alegación 12.—Esta última alegación se basa en la forma en la que se han elaborado estos Presupuestos y en el tiempo que han tenido los grupos políticos de la oposición para estudiarlos.

La elaboración de estos Presupuestos se ha hecho sin ningún tipo de participación ni por parte de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento ni por parte de los agentes sociales de nuestro pueblo. Este proceso ha sido, por tanto, un proceso en el que no ha existido la mínima oportunidad de debatir las necesidades de nuestros pueblo, de establecer las prioridades en el gasto para el año próximo ni escuchar libre y abiertamente la opinión de los ciudadanos, a nivel individual o a través de los grupos y asociaciones, sobre las líneas esenciales de un Presupuesto.

Evidentemente, esta forma de elaborar unos presupuestos surge de una determinada forma legítima de entender la labor política. Sin embargo, consideramos que la política, especialmente la municipal, debe tener como objetivo básico la implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones que tanto y tan directamente afectan a todos.

Consideramos necesario que se profundice en la participación ciudadana. Y uno de los mecanismos que mejoran esta participación es la elaboración participativa de los presupuestos. Este proceso, aunque históricamente, surgió como una de las reivindicaciones de determinados grupos alternativos, poco a poco, está siendo asumida por ayuntamientos de distintos colores políticos, incluidos algunos del propio PP.

Por ello, solicitamos que para el próximo año, se inicie un proceso de participación ciudadana. Para ello, es preciso que durante este año se elabore de forma consensuada un reglamento que regule este proceso para que sea lo más eficaz posible.

Junto a la forma de la elaboración de dichos Presupuestos queremos destacar el tiempo del que hemos dispuestos los grupos políticos de la oposición tanto para su análisis y estudio como para su debate en el Pleno. En el debate del Presupuesto, el Alcalde reconocía la gran cantidad de tiempo que se invirtió en la elaboración de los mismos. En este sentido, lo que no es lógico es que un documento amplio y complejo pueda ser analizado en un tiempo completamente insuficiente. Evidentemente, la no convocatoria de la preceptiva y correspondiente Comisión Especial de Cuentas y de Hacienda que no ha sido convocada en tiempo y en forma, entendemos invalida por su error la aprobación inicial del Presupuesto. Por ello proponemos:

· La celebración de un Pleno monográfico en el que se pueda analizar y debatir en profundidad los Presupuestos Municipales.
· Que la documentación del Presupuesto sea presentada a los grupos políticos al menos con diez días hábiles de anticipación para que éstos puedan analizarlos con el tiempo suficiente.

Que se incorporen a los Presupuestos la documentación que, aunque no sea una información exigida legalmente, si serían, importantes para la elaboración más exacta de los mismos. Nos referimos a la información sobre el patrimonio municipal que se piensa vender para así poder saber la finalidad a la que pueden ser dedicados estos ingresos. Igualmente, se debería aportar los planes y programas de inversión.


Por lo expuesto, se solicita:


1.- La retirada del anteproyecto de presupuestos para el año 2011 del Ayuntamiento de Beniarrés, por haber no haber convocado la Comisión Especial de Cuentas, incumpliendo así lo estipulado en la legalidad vigente.

2.- En todo caso se incluyan las alegaciones presentadas en este documento en el nuevo proyecto de presupuestos

Beniarrés estrena la reforma del trinquete y construye un centro social

Beniarrés estrena la reforma del trinquete municipal mientras que construye un nuevo centro social que contará con una sala multiusos, cafetería, despachos y aseos entre otras dependencias. La infraestructura deportiva ha contado con la ayuda de la Conselleria de Deporte que ha invertido 63.055 euros y de la Diputación que ha destinado 68.734 euros. Y en el edificio social, el ente provincial concede una subvención de 492.845 euros.

El pasado sábado, el alcalde de este municipio, Luis Tomás, junto al diputado provincial Javier Castañer y al director general del Deporte, Mateo Castellá, inauguró, el pasado sábado, la reforma y adecuación del trinquete municipal. Una actuación que se ha desarrollado en los últimos meses y que ha contado con la inversión tanto de la Generalitat como de la Diputación de Alicante. Por una parte, la Conselleria de Deporte ha destinado 63.055 euros dentro del Plan de Instalaciones Deportivas y la institución presidida por José Joaquín Ripoll ha invertido en esta sede para practicar la pilota valenciana un total de 68.734 euros.

El director general del Deporte, por su parte, quiso manifestar que la subvención que ha concedido el Consell para el trinquete "permitirá no sólo cumplir con los compromisos de gobierno de la Generalitat, sino sobre todo, permitirá a los más jóvenes de la localidad conocer, practicar y disfrutar de nuestro deporte autóctono".

Según apuntan fuentes de la Conselleria de Deporte, el Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2012, desarrollado en colaboración entre la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, posibilita la ejecución de 71 proyectos de construcción y remodelación de infraestructuras deportivas en la provincia de Alicante, con una inversión por parte de la Generalitat de 6,1 millones de euros.

Proyecto en ejecución

El pasado sábado por la tarde, tanto el primer edil de Beniarrés como el diputado Javier Castañer visitaron las obras del nuevo centro social de este municipio de El Comtat. Un edificio que contará con 597 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y un sótano. El inmueble contará con una sala multiusos, cafetería, despachos y aseos, entre otras dependencias, como explican fuentes de la Diputación.El ente provincial destina una partida de 492.845 euros para ejecutar este nuevo proyecto.

Noticia publicada al diario INFORMACION.ES

dilluns, 14 de març de 2011

Educación ratifica el cierre de aulas en los colegios de Benilloba y Beniarrés

La Conselleria de Educación ha confirmado que suprimirá un aula de Primaria en Beniarrés y otra en Benilloba. Ante esta situación, los alcaldes de ambas poblaciones han asegurado que no se van a dar por vencidos y que tienen pensado presentar nuevos recursos. Por su parte, desde EUPV están convencidos de que el cierre de aulas en zonas rurales agravará el problema de despoblación.El pasado lunes la Conselleria de Educación publicaba en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) el arreglo escolar para el próximo curso. En la comarca de El Comtat esta medida ha afectado a Benilloba y Beniarrés, cuyos colegios pasarían a tener un aula menos cada uno. En concreto, Beniarrés en lugar de cinco tendría cuatro y Benilloba se quedaría con tres en vez de cuatro, según se indicaba en el DOCV.

La ratio es la razón esgrimida por Educación para cerrar las aulas en ambas poblaciones. Medida ante la que se han mostrado totalmente en desacuerdo sus alcaldes. Durante el mes de enero estas dos poblaciones presentaron alegaciones para que esta medidad no se llevara a cabo, las cuáles no hn sido atendidas. Sin embargo, y a pesar de que el Consell ya lo ha confirmado, ni María Fernanda Sanz, alcaldesa de Benilloba, ni Luis Tomás, alcalde de Beniarrés, van a darse por vencidos y tienen pensado volver a recurrir. Tomás considera que "estamos en el límite y deberían hacer una excepción en las zonas rurales".

Críticas de EU

La noticia de que el Consell tenía previsto el cierre de aulas para el próximo curso escolar en toda la Comunidad Valenciana, llevó a EUPV a pedir explicaciones al conseller de Educación, ya que no entienden bajo qué criterios se ha tomado una decisión así. Además, el diputado del grupo Lluís Torró, está convencido de que esta medida repercute de forma negativa en las zonas rurales, lo que propicia que "cada vez más gente abandone estos pueblos por falta de servicios".

En este sentido, Torró también ha señalado que en estas zonas rurales "la ratio no debería tenerse en cuenta y valorarse con perspectivas más largas y no sólo para un curso". Con todo, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, contestó a EUPV con un escrito en el que destacaba que en la Comunidad se han creado 216 aulas frente a las 73 suprimidas.
Consecuencias en Ibi y Castalla

Benilloba y Beniarrés no son las únicas poblaciones de las comarcas del interior que se han visto afectadas con la decisión de la Conselleria de Educación de cerrar aulas de Infantil y Primaria. En la Foia de Castalla, también se han suprimido dos aulas en dos centros diferentes. Aunque en menor medida, un centro de Ibi y otro de Castalla también se han visto afectados y tendrán que prescindir el curso que viene, 2011-2012, de un aula.En el caso de Ibi, el colegio público Poeta Pla i Beltrán hasta este curso disponía de diez aulas de Primaria, sin embargo, con la modificación se quedará con nueve a partir de septiembre de este año.

En Castalla el centro afectado ha sido el Rico Sapena, al que Educación le ha recortado un aula de Infantil, pasando de once a diez. Sin embargo, el Consell ha concedido a este centro la apertura de un aula más de Primaria, por lo que en lugar de 19 tendrá 20. Cabe recordar los problemas que soporta el colegio Rico Sapena después de que tuviesen que desalojar uno de los edificios, y que en la actualidad muchos alumnos están en aulas prefabricadas

Noticia publicada al diario INFORMACION.ES

dijous, 10 de març de 2011

Cal fer-se la foto

El proper dissabte 12 de març a les 17:00 hores s’inaugura la remodelació del trinquet de Beniarrés. A l’acte acudirà el president de la Diputació d’Alacant, i no sé si algun representant de la Generalitat Valenciana, per tal d’inaugurar-lo. En aquesta obra s’han gastat 175.000 €, dels quals els 80% els posa la Diputació i la Generalitat a parts iguals i el 20 % restant el poble de Beniarrés. A data d’avui desconeixc si l’empresa constructora que ha realitzat l’obra l’ha cobrat.

El proper dissabte dia 26 de març, novament tindrem una inauguració a Beniarrés. En aquest cas es tracta del Museu del Clima. Aquest Museu es troba en l’ampliació de la Sala d’Interpretació de la Cova de l’Or, l’antiga casa de “Loli la Mestra”. En aquest cas, i segons ens ha informat l’alcalde, s’han invertit 50.000 € en aquesta actuació. Un edifici que a obert les seues portes, sent generós, 3 vegades l’any passat i en el qual s’han invertit més de 170.000 € des de la seua creació. Desconeixc si l’empresa que ha fet aquest Museu del Clima ha cobrat el que ha fet.

Davant d’aquestes inauguracions, ú es pregunte els motius pels quals, no s’ha fet cap acte per tal d’inaugurar Centre de Interpretació i Divulgació Artística. Per als qui vos sone rar aquest nom, és l’edifici que s’ha construït al costat del col·legi Perputxent i que actualment està ocupant la Unió Musical i l’Escola Comarcal de Música.

En aquest edifici s’han gastat més de 360.000 €. El motiu pel quals no s’ha fet cap tipus d’inauguració és que els diners no venen ni de la Diputació ni de la Generalitat, venen del govern central. Ha sigut construït amb els diners del Pla E i per tant per a la seua inauguració, s’haguera tingut que convidar a algun representant de l’administració central, es a dir a un socialista, i això no li interessa a l’actual equip de govern, ni l’equip de govern del PP vol fer-se la foto amb la subdelegada del govern central. L’empresa que ha realitzat l’obra ha cobrat tota l’obra a data d’avui.

Amb aquesta comparança vull demostrar que el PP de Beniarrés sols inaugura i fa fastos amb les obres fetes per la Diputació o la Generaliat, no inaugurant altres actuacions que poden ser, tant o igualde beneficioses per al conjunt de la població. Sols busquen la fotografia, la promoció i la publicitat d’aquells que pensen com ells.

Per a portat endavant aquestes inauguracions, no es dolen gastar-se els diners de tots en tot el que faça falta. La inauguració de la nova piscina municipal, feta aquest estiu passat, l’ajuntament es va gastar més de 1200 € en un plantaet per al poble i en un sopar per als dirigents polítics i persones convidades. També convé saber que sols el muntatge i desmuntatge de la carpa ( que és propietat de l'ajuntament i que també s'usarà per a l'encontre de Bolilleres) que hi ha al Dr. Orero, i que realitza una empresa, té un cost de 650 €, el mateix que cobraven alguns treballadors que van treballar aquest estiu per a l’Ajuntament en tot un mes. Per sort amb la visita de Ripoll, podrem veure de nou en funcionament el sortidor de l’entrada del poble.

Considere que no es temps de gastar-se els diners de tots en fastos i inauguracions si vegem que hi ha veïns i veïnes de Beniarrés que ho està passant realment mal. Cal destinar-los a coses més precises i més necessàries per a la població, però qui governa, governa i considera més oportú gastar-ho en aquestes inauguracions. Perfectament s’haguera pogut fer com s’ha fet amb el Centre d’Interpretació i Divulgació Artística i una vegada estiguen acabats, que la gent li done la vida que es mereixen aquests edificis sense gastar-se diners. Però, ai amic, estem prop de les eleccions locals i cal fer-se la foto.

dimecres, 9 de març de 2011

Setmana de la Dona a Beniarrés

L’Ajuntament de Beniarrés juntament a l’Associació de Mestresses de Casa han organitzat tot un seguit d’esdeveniments per a celebrar el dia de la Dona Treballadora.

En aquest ocasió, els actes, s’allarguen al llarg del cap de setmana vinent i els primers dies de la propera setmana.

Per a celebrar aquesta festivitat és celebraran els següents actes:

Dissabte 12 de març

A les 14:00 hores es celebrarà una dinar a la Filà dels Moros. El preu per persona és de 20 €, dels quals l’Ajuntament n’aporta 15 i la resta la persona assistent.

A les 18:00 hores i al Centre Cultural “Joan Fuster” es podrà veure l’obra teatral “Si al amor

Diumenge 13 de març


Encontre de Bolilleres

CONFIRMAR ASSISTÈNCIA EN EL TELÈFONO 965515035
PREU 8 €: INCLOU ESMORZAR, DINAR I REGAL
L'ABONAMENT ES REALITZARÀ EL MATEIX DIA
PLAÇES LIMITADES: 400Del 14 al 18 de març es celebrà el Taller d’empaquetació i elaboració de llepolies

dimarts, 8 de març de 2011

Mal Educats

Divendres Escola Valenciana féu a Alcoi l'acte de lliurament dels seus premis anuals. Un acte notable. Havien premiat, alhora, Babaclub de Canal 9 i el Club Super3 de TV3 per una labor de qualitat, llarga i sostinguda, en pro els xiquets, des de la televisió pública. Sorprenentment, pocs minuts abans de començar l'acte els representants de Canal 9 van anunciar que no acudirien a l'acte i que, en conseqüència, no aplegarien el premi. Adduïren motius personals, però no se'ls cregué ningú.


Podien haver dit que no volien el premi, quan els ho varen comunicar, feia uns quants dies. Seria difícil d'entendre, però legítim. Podien haver dit que no volien compartir un premi amb TV3, en sabent que el premi era compartit. Però van optar per la pitjor manera: acceptar-lo per no presentar-se a l'acte.


Ho hauríem d'entendre com una provocació? Segurament. Una part del públic va xiular, sense entusiasme, quan ens van explicar què passava. Volien provocar un incident per poder manipular l'escàndol? O no arriba la cosa ni a això, i simplement era una mostra, una més, de mala educació, de la prepotència de la Generalitat Valenciana?


Em tem que més aviat era això. Fa temps que el govern valencià ha perdut el respecte als ciutadans que hauria de governar. I això en seria una mostra més. En un país normal el govern sap que guanyar les eleccions li dóna el dret de governar, però no el de fer qualsevol cosa que li passe pel cap. En un país normal. En el dels valencians, no.


Carta de Vicent Partal publicada a Vilaweb

dilluns, 7 de març de 2011

Inauguració del remodelat Trinquet de Beniarrés

El dissabte 12 de març a les 17:00 hores és celebrarà una partida de pilota

Beniarrés inaugurarà el seu trinquet municipal després de patir una remodelació. L’acte serà a les 17:00 hores am una partida de raspall entre Moro i Virgi contra Rafa, Roberto i Lluiset. A l’acte segons ens va informar en la passada sessió plenària l’alcalde de Beniarrés, acudirà el president de la Diputació d’Alacant, Jose Joaquin Ripoll.

L’actuació que ha patit el trinquet ha costat més de 175.000 € entre projecte, direcció d’obra i el que és l’obra en si. La construcció material ha tingut un cost de 157.000 €, dels quals es 40 % els ha de pagar la Diputació d’Alacant , el 40 % els ha de pagar la Generalitat Valenciana i el 20 % restant l’ha de pagar l’Ajuntament de Beniarrés, es a dir, el poble de Beniarrés deu pagar 35.000 €.

L’obra en si ha consistit en ampliar a la llarga el trinquet en 80 centímetres, construir una grada frontal, el canvi de paviment i el canvi de l’enfilat que el cobreix. El temps d’execució de l’obra ha sigut de 10 mesos.

El Trinquet Municipal de Beniarrés, per acord plenari, reb el nom de "Lluiset"


Cartell anunciador de la partida

dijous, 3 de març de 2011

Beniarrés perdrà, novament, una unitat escolar

La Conselleria d’Educació, presidida per Alejandro Font de Mora, ho ha confirmat, el col·legi públic “Perputxent” de Beniarrés tindrà una unitat de primària menys per al proper curs 2011-2012. El tancament ve motivat per la falta d’alumnat per mantenir les actuals unitats escolars i aquesta mesura tindrà també com a conseqüència que el col·legi perdrà de 2 a 3 mestres.

La política que està fent la Conselleria d’Educació, és pot comparar al peix que es menja la cua. Si van tancant-se unitats escolars a les poblacions menudes, difícilment la gent jove, voldrà quedar-se a viure als pobles menuts i per tant, la natalitat disminueix, i es van tancant unitats escolars, fins arribar a lo inevitable, al tancament del col·legi, com va passar l’any passat a la veïna població de Balones.

Als pobles com els nostres, l’educació es una servei bàsic per a que les famílies més jovents es queden a viure i no emigren a poblacions veïnes més grans. No es pot mirar en termes de rendibilitat econòmica el tindre una escola oberta a una població menuda. És el ser o no ser en el futur dels nostres pobles. La Conselleria no deu veure el tindre una escola oberta en termes empresarials, si no en termes de prestació de serveis mínims comparables fins i tot a tindre aigua potable.

El tancament d’escoles o la supressió d’unitats, va condemnant a un envelliment progressiu de la població, doncs les famílies jovents van abandonant pobles com els nostres. Desconeixc quins motius porten a la Conselleria d’Educació a suprimir aquestes unitats si realment volen que tingam un territori equilibrat i no concentrat en grans poblacions. Si forà el motiu econòmic, pot començar per la supressió de tota la gent que tant la Generalitat Valenciana com la Diputació han col·locat a dit. A la nostra comarca en tenim un bon grapat d’exemples com l’alcaldessa de Benimarfull, l’alcaldessa de Balones, l’alcalde de Tollos o l’alcalde de Beniarrés entre altres, quan tots ells cobren més de 35.000 € com de sou a l’any, menys del que cobra un mestre.

Després de les escoles es passarà a llevar el metge tots els dies i eliminar el servei de pediatria o altres serveis bàsics per a fer d’un poble com el nostre, Beniarrés, un poble que no siga atractiu per a quedar-se a viure. En les nostres mans està aquesta decisió. Tu tries.

dimecres, 2 de març de 2011

Els números no enganyen

Dintre del pressupost per a l’any 2011 que ha aprovat el PP i que actualment es troba en exposició pública, es troba l’avanç de la liquidació del pressupost de l’any 2010. Es a dir, la realitat del que es va ingressar l’any passat i que s’ha gastat.

Tot seguit podeu veure algunes dades que ens han sigut facilitades a data de 9 de febrer de 2011.

Al pressupost de l’any 2010 figuraven despeses per valor de 2.358.437 € corresponents a inversions i despeses corrents. La realitat a la data dalt assenyalada és que sols s’ha gastat 1.240.694 €, es a dir, poc més del 50 % de tot el que es pensava invertir i gastar.

Per altra banda al pressupost de l’any 2010, figuraven ingressos per valor 2.398.949 € corresponen a diners que tenien que vindre bàsicament dels impostos que paguen els beniarresins i beniarresines, de les aportacions de l’estat central, de diners de la Diputació d’Alacant i de la Generalitat Valenciana. La realitat queda molt lluny de lo previst, doncs sols hi ha ingressos reconeguts per valor de 955.563 €, es a dir, poc més del 40 % del que hi havia previst ingressar.

Amb aquestes dades facilitades a data 9 de febrer de 2011, es pot comprovar que els pressuposts que ha elaborat el Partido Popular per al nostre poble son pura ficció i el que és més greu, si feu una resta entre les despeses compromeses 1.240.694 € i els ingressos reconeguts, 955.563 €, vos dona com a resultat una diferència de 285.131 € entre el que s'ha gastat i el que s'ha iongressat, es a dir, vora 50 milions de les antigues pessetes que l’Ajuntament de Beniarrés deu a proveïdors, empreses que han treballat per al consistori i altres a data de 31 de desembre de 2010.

Evidentment que ha data d’aquest escrit, algunes factures que quedaven pendents de pagament a 31 de desembre ja s’hauran abonat però també es cert que factures per valor de més de 125.000 € van ser entregades a l’Ajuntament al llarg dels primers 15 dies de gener de 2011 per a que no computaren en l’any comptable de 2010, havent-se realitzat aquestes obres o subministraments durant l’any 2010.

Aquestes noves factures, no figuraran en l’any comptable del 2010 però evidentment, s’hauran de pagar.

Amb aquestes dades vosaltres mateix es podeu fer una idea de quina ha sigut i és la gestió del Partido Popular al capdavant del consistori beniarresí, i es tic segur, que tots vosaltres coneixeu una empresa o proveïdor de l’Ajuntament de Beniarrés al que li deuen diners.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...