BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 31 de gener de 2008

El PSOE contesta a la Conferencia Episcopal

COMUNICADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE EN RESPUESTA A LA NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE LA CONVOCATORIA ELECTORAL

o Cualquier organización tiene derecho a expresar sus preferencias políticas. Si los obispos quieren apoyar al PP, están en su derecho de hacerlo. Al fin y al cabo, los obispos y los dirigentes del PP se han pasado toda la Legislatura manifestándose juntos en contra de las leyes de derechos civiles que ha aprobado el Parlamento. El PP ha secundado las posiciones del sector más duro de los obispos y ahora el sector más duro de los obispos apoya al PP.

o Lo que es inmoral es que los obispos, como el PP, utilicen el tema del terrorismo para hacer campaña electoral. Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay ningún partido que cumpla ese requisito. Con ese criterio, no se hubiera podido votar a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar. Es un argumento hipócrita y malintencionado.

o La inmensa mayoría de los españoles, católicos y no católicos, defienden el Estado constitucional, que es un estado laico, y defienden una sociedad en la que cada persona tenga derecho a vivir según sus propias ideas y creencias sin que nadie imponga su doctrina a los demás. Es evidente que los obispos que han firmado ese comunicado no creen en ese Estado, ni en esa sociedad. Por eso están tan lejos de la sociedad española de hoy.

Una mica d'humor irònic

El nou mobiliari urbà dona que pensar

Recentment l’Ajuntament de Beniarrés ha senyalitzat una rotonda a l’entrada del carrer l’Alameda i diferents zones d’aparcament en diferents carrers del poble. Una mesura que deu anar acompanyada de col·laboració per part dels usuaris i de fer complir les lleis per part dels nostres governants, no se qui dels dos o l'alcalde o la nova "alcaldessa".

A més a més , s'ha col·locat una nova senyalització vertical per diferents carrers així com altre mobiliari urbà en diferents zones de Beniarrés

En aquesta foto es pot veure una nova senyal força curisoa. Aquesta senyal, està col·locada per la zona del parc del Dr. Fleming i vol indicar als vianants que van a peu per la vorera que paren i que baixen al carrer.


Aquesta altra son les noves paperes que s’ha col·locat a Beniarrés. Com es pot apreciar tenen una bona cabuda i per sort son molt emprades


La fotografia de la rotonda al carrer l’Alameda la deixe per al programa electoral del PP, que sens dubte eixirà.

dimecres, 30 de gener de 2008

Ple extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Un reconeixement extrajudicial de crèdits, elecció de jutge titular i determinar una dedicació exclusiva el més important.

El Ple tindrà lloc el proper dia 1 de Febrer a les 20’00 hores amb 14 punts en l’ordre del dia. Els punts a debatre son els següents:

1.- Aprovació de les actes

2.- Aprovació d’expedient 1/08 de reconeixement extrajudicial de crèdits en el pressupost prorrogat de 2008.

Un reconeixement extrajudicial de crèdits s’utilitza quan t’has gastat tots els diners del pressupost passat, en aquest cas l'any 2007 i no pots ni deixar-ho pendent perquè les partides estan esgotades o bé no hi ha diners. Aquestes factures passen a pagar-se a càrrec el pressupost de l’any 2008. Es a dir t'has gastat més diners dels que podies gastar-te.

En aquest cas, la quantitat que es vol reconèixer per a ser pagades al llarg de l’any 2008 puja a 52.328,60 € ( 8.500.000 ptes)

3.- Elecció de jutge de pau titular i suplent.

S’han presentat per a titular de jutge de pau: Teresa Gilabert Ferrer
S’ha presentat per a jutge suplent: Ismael Moncho Moncho

(Demanar disculpes doncs ha hagut una errada en el segon cognom de la candidata a jutge de pau titular)


4.- Nomenament de persona idònia per la càrrec de secretari del jutjat de pau.

L’actual secretari del jutjat, Enrique Moncho Moncho, deu dimitir al ser nomenat personal eventual de l’Ajuntament de Beniarrés sent incompatible els dos càrrecs.

5.- Aprovació de conveni amb empresa adjudicatària de les obres de “condicionament i il·luminació d’espais públics” per a garantir el cobrament dels interessos d’operació de crèdit.

6.- Determinació de càrrec de la corporació amb dedicació exclusiva

L’alcalde proposa nomenar com a càrrec amb dedicació exclusiva a Yolanda Calbo Moncho, amb un sou brut de 13.300 € després de la renuncia per part de l’alcalde Luis Tomàs Lopez

7.- Sol·licitar al ministeri d’indústria, turisme i comerç l’esmena o ampliació de senyals dels repetidors de TV.

8.- Entrega de bastó de comandament a familiars de jutge de pau titular mort.

9.- Acordar sobre aplicació de triennis del grup A a funcionaria integrada.

10.- Concessió de llicències urbanístiques.

11.- Declaració d’inecesarietat de llicència de parcel·lació en sol urbà.

12.- Acord d’adhesió a l’associació espanyola de municipis de l’olivera.

13.- Donar conte de decret de delegació de regidoria d’atenció a la ciutadania.

Delegar en Yolanda Calbo Moncho les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

14.- Donar conte de decret de delegació de firma

Delegar en Yolanda Calbo Moncho el vist i plau de tots els certificats, signatura dels actes de tràmit, el vist i plau de tots els certificats, vist i plau dels acords de ple i altres documents expedits per l’ajuntament.

dimarts, 29 de gener de 2008

La revisió cadastral a Beniarrés, ja es una realitat

Aquests dies estàn arribant als propietaris dels habitatges de Beniarrés ,la notificació de la nova valoració cadastral de bens immobles urbans.

El document va certificat i a banda, de la notificació del nou valor cadastral, es notifica la quota líquida del impost de l’IBI per a l’any 2008. A més a més, de altra documentació sobre dades del immoble, informació d’on recurrir, etc.

Una veïna de Beniarrés m’ha deixat la seua notificació i es aquesta (podeu ampliar-la punxant damunt d'ella):


Revisió cadastral BeniarrésA la fotografia es pot veure algunes dades força interessant. La primera és el valor que li s’ha atorgat al construcció 475 €/m2 i el valor que li s’ha atorgat al sol 210 €/m2. Aquests valors son aproximadament el 50% del valor real de mercat que té realment, es a dir, una metre quadrat de sol a Beniarrés té una valor mitjà de 420 €/m2 (70.000 ptes) i el valor del metre quadrat construït de 950 € /m2 (158.000 ptes). Com podeu comprovar és una autèntica barbaritat la ponència de valors que el Partido Popular de Beniarrés ha aplicat. Sols recordar, pel que fa referència a aquestes dades, que el grup municipal socialista, li va demanar a l’alcalde que recurrira aquest ponència per considerar-la excessiva, trobant-se amb un NO com a resposta.

En el cas d’aquesta valoració passa de tenir un valor de 9.809 € a un de 42.666 €, es a dir, sofreix un increment del 435 % en la seua valoració cadastral com a conseqüència dels tipus de valors emprats (475 € per a lo construït i 210 per al terreny).

Un altra dada, molt significativa és que dels 42.666 € en que s’ha valorat l’habitatge, 25.937 € corresponen al valor del terreny i 16.728 € corresponen al valor de la construcció . Es a dir , el terreny val quasi el doble que lo construït. Una autèntica barbaritat que demostra que la ponència de valors, per al nostre parèixer està sobrevalorada i s’havia d’haver recurrit.

I per acabar, està el que es pagarà en el impost del IBI. La pujada al ser tan exagerada , s’ha partit en 10 anys, per tant, enguany serà l’any que menys es pagarà de tots, sempre que es mantiga el tipus de gravamen aprovat per l’ajuntament que en aquest cas és del 0’6500.

En aquest cas concret, aquesta veïna, pagarà per un valor de 13.095 €, que ve a ser el 28% del valor que hauria de pagar si s’aplicara tota la nova valoració, que correspon a 42.666 €. Amb les dades es pot comprovar millor: si l’any 2008 paga 85,12 € del impost del IBI amb una valor cadastral de 13.095, l’any 2017 per aquest mateix habitatge pagarà 277 €, sempre que es mantinga el tipus de gravamen del 0’65 que pot oscil·lar entre 0’40 i 1’10, es a dir, que pots pagar menys o que encara pots pagar més. El grup municipal socialista va proposar que s’aplicara un 0’40 de tipus de gravamen, sent que el PP i el BLOC van aprovar un tipus del 0’65.

Cal dir que açò no es cosa de Zapatero ni dels socialistes com ja s’està dient per ahí o a vore si des de l’oposició també governem però sols per a lo roin. I si així fos, perquè no s’aplica el 0’40 com voliem els socialistes en conte dels 0’65 que s’aplica actualment i que volia PP i BLOC? Amb aquesta nova valoració l’ajuntament de Beniarrés recaptarà molts més diners amb l’impost del IBI i el de plusvalies, esperem que milloren els serveis que ofereix l'ajuntament als beniarresins i beniarresines.

En aquest blog s’han publicat altres articles referents a aquest tema que complimenten aquest article i que donen altres dades força interessants:

Aprovació definitiva de l’ordenança del IBI

Una pujada del IBI disfrassada de baixada

dilluns, 28 de gener de 2008

La hipocresia del Partido Popular amb el tema de l’aigua

Camps està a favor de les dessaladores d’aigua

El Partido Popular ha fet de l’aigua un dels seus temes de batalla, al igual que abans va ser la teoria de la conspiració sobre l’atemptat del 11-M a Madrid i molts altres com la lluita antiterrorista portada per el govern de l’estat espanyol amb el recolzament dels congrés dels diputats, exceptuant com ve sent normal al Partido Popular

La Ministra Narbona ha visitat la segona fase de la dessaladora d’Alacant i en la seua roda de premsa ha volgut fer memoria ( sempre es bo) i ha posat al seu fons una foto de quan es va inaugurar la primera fase de la dessaladora d’Alacant amb la ministra del PP dessaladora Elvira Rodríguez i el president de tots els valencians, Francisco Camps. A la foto se’l veu amb un got d’aigua dessalada i amb un semblant somrient i de gran felicitat. Però els senyor Camps no està en contra de les dessaladores al País Valencià?, O està en contra de que les dessaladores les faça un governs socialista encara que beneficie a la gent que ell governa?Una vertadera hipocresia que no sols està creant crispació al nostre País Valencià, sino que està intentant enfrontar comunitats autònomes contra comunitats autònomes amb l’únic objectiu de guanyar un grapat de vots, perquè com es veu a la foto, està per la tasca de que les dessaladores porten aigua a la nostra terra, encara que sols fora quan governava el PP l'estat espanyol.

El PP diu a Catalunya una cosa, a Aragó un altra i al País Valencià un altra, aleshores quina es la postura real en cas de que governe? Com dia el defenestrat Eduardo Zaplana, “¿Queremos saber la verdad? sobre com pensa solucionar la manca d’aigua el PP ( tal vegada li ho tindrem que preguntar a algun cosí de Rajoy).

Carnestoltes de Muro

És la festa de Carnestoltes més important de la comarca del ComtatMuro (El Comtat) celebra el proper dissabte 2 de febrer el seus famós Carnestoltes. Aquest espectacle de llum, colors i sorolls, s’ha convertit en el Carnestoltes més famós de lacomarca i on tota la gent dels pobles veïns ( L’Orxa, Gaianes, Beniarrés, Planes ,Agres, Benimarfull, etc) acudeixen per a celebrar aquesta gran festa pagana.

Hi ha concursde disfreses, podent trobar les bases en la web de l’Ajuntament de Muro.

dissabte, 26 de gener de 2008

Vi i cultura junts de la mà

Una novedosa iniciativa del Celler “La Muntanya”

Estimats amics, per la present, vos comuniquem la pròxima estrena de l’obra musical per a grup de cambra i solista, del compositor Jose Rafael Pascual Vilaplana, titulada: "Brass and Wines".

Concert organitzat per "ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE VALENCIA".

Aquesta obra serà interpretada per primera vegada el proper dia 18 de febrer, al Palau de la música de València, pel prestigiós grup SPANISH BRASS LUUR METALLS i pel solista Steven Mead, bombardi; junt a altres obres de Cabanilles, Gulya, Colomer i Bellstedt.

Després de València el SPANISH BRASS LUUR METALLS farà una xicoteta gira per Granada i Madrid (Fundación Juan March) i a continuació el prestigiós grup valencià enregistrarà un nou CD, el qual també portarà el títol de la nostra obra "Brass and Wines".

L'obra BRASS AND WINES, és un encàrrec del grup SPANISH BRASS LUUR METALLS al compositor murer Pascual Vilaplana, i està inspirada en els projectes del Celler la Muntanya de Muro, que patrocina l’obra, de manera que els seus moviments s’anomenen: Expectativa, Albir i Almoroig, com cada u dels vins del celler.

Aquesta iniciativa per part del Celler la Muntanya s’emmarca en la seva campanya de promoció dels seus productes de qualitat amb una clara intenció d’anar de la ma del mon de l’art i del respecte a la nostra cultura i a la nostra terra.

Podeu rebre més informació en info@cellerlamuntanya.com o en la web http://www.cellerlamuntanya.com/

dijous, 24 de gener de 2008

Plan de Apoyo al Sector Textil: Subvenciones, Ayudas Económicas y Medidas de ámbito Industrial

El Gobierno socialista destina 140 millones a la reinserción laboral en el sector textil

El objetivo de esta norma es completar el desarrollo de las medidas sociolaborales del plan de apoyo al sector textil y de la confección, dotado con más de 800 millones de euros, con el fin de paliar los efectos de la globalización y la competencia de China.

Este plan estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 y contará con 670 millones de euros en créditos y ayudas directas, así como con otros 140 millones de euros para ayudas especiales, bonificaciones específicas y programas de formación profesional, de los que se beneficiarán unos 150.000 trabajadores.

Concretamente, el Gobierno otorgará subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo a los trabajadores que participen en acciones de orientación que deberán ser autorizadas por profesionales. Mientras permanezcan incluidos en dichas acciones recibirán una ayuda de 350 euros por mes durante un periodo máximo de tres meses. Si son mayores de 55 años el periodo máximo de percepción será de 6 meses.

Los trabajadores que asistan a cursos de formación tendrán derecho a una beca por asistencia de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso.

Igualmente, el Ejecutivo ofrecerá subvenciones para facilitar la movilidad geográfica a trabajadores desempleados cuya contratación implique trasladarse a otra localidad.

Así, se compensarán todos los gastos que deriven del cambio de domicilio, los de transporte de mobiliario hasta un máximo de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente, y los de alojamiento hasta un máximo de 10 veces el IPREM.

Se incorpora también una ayuda para los gastos de guardería durante los 12 primeros meses de vigencia del contrato de cuatro veces el IPREM.

Otra subvención incluida en esta norma es la que se concede en el supuesto de que el empleo ofrecido tenga una retribución inferior a la que percibía anteriormente, que complementa hasta un máximo de 500 euros, durante 18 meses, la posible diferencia en las retribuciones.

Asimismo, se otorgarán subvenciones para facilitar la inserción laboral de los trabajadores de 52 o más años. Con esta ayuda, el Gobierno apoya a todos aquellos que acepten trabajos con salario inferior al que tenían, con el fin de que adquieran experiencia en el nuevo puesto. El importe es de 500 euros mensuales, durante un máximo de 24 meses.

También se darán ayudas especiales para los trabajadores de 55 o más años dirigidas al colectivo de trabajadores que no han podido ser recolocados y que han permanecido dos años desempleados, cobrando la prestación, incentivándoles para que permanezcan en el mercado de trabajo.

La cuantía será de 3.000 euros anuales a percibir cuando se agote la prestación por desempleo y deben transcurrir dos años desde la extinción del contrato de trabajo, y como máximo hasta que cumpla los 61 años.

Los trabajadores que no hayan podido ser recolocados en un plazo de 24 meses percibirán además 2.500 euros anuales. El periodo de percepción no podrá ser superior a cuatro años.

Por último, la norma contempla también ayudas para promocionar el empleo autónomo dirigidas a los desempleados que vayan a establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propia.

El sector textil y de la confección incluye más de 12.000 empresas y emplea a 140.000 trabajadores. Las comunidades autónomas de mayor concentración son: Cataluña (22,2%), Andalucía (16,7%), Galicia (14,4%), Comunidad Valenciana (14,1%), Castilla La Mancha (12,1%) y Madrid (5,9%).
El sector textil es la industria predominante en ciudades del Comtat como Muro o Cocentaina, en L'Alcoìa como Banyeres de Mariola i Alcoi i en la Vall d'Albaida como Ontinyent, Agullent i en otras como Bocairent.
Escucha la noticia (haz un doble clic sobre el triangulo):

La carretera L´Orxa-Villalonga estará abierta al tráfico en abril

Las obras llevan un adelanto de dos meses y en la actualidad sólo resta el asfaltado y la colocación de las señalizaciones

La carretera entre L'Orxa y Villalonga quedará abierta al tráfico a finales de abril o principios de mayo. Las obras llevan un adelanto de dos meses, y en la actualidad sólo resta el asfaltado y la instalación de la señalización tanto vertical como horizontal. Paralelamente, la Conselleria de Infraestructuras ya ha redactado los proyectos de mejora de los accesos al nuevo trazado desde ambas poblaciones.
La carretera que unirá El Comtat con la costa de la comarca valenciana de la Safor fue adjudicada a principios del año pasado por la Conselleria de Infraestructuras por un importe superior a los dos millones de euros. Las obras han consistido en la contrucción de un vial de nuevo trazado de una longitud de cinco kilómetros por el Pla de la Llacuna, al cual se accederá desde L'Orxa y Villalonga a través de sendos caminos rurales ya existentes, que también serán objeto de mejora. La carretera, en conjunto, tendrá 14 kilómetros, y acortará de forma significativa el tiempo de viaje entre ambas poblaciones, dado que hasta el momento es necesario realizar un rodeo por la Vall d'Albaida a través del puerto de Salem.
El alcalde de L'Orxa, Guillermo Moratal, explicó que recientemente realizó una visita a las obras junto al secretario autonómico de Infraestructuras, Vicente Sánchez, comprobando el buen ritmo de las mismas. El vial de nuevo trazado ya está concluido, y en estos momentos tan sólo resta el asfaltado y la instalación de la señalización tanto vertical como horizontal. En principio la apertura al tráfico está programada para finales de abril o principios de mayo, lo que supondrá dos meses de adelanto sobre las previsiones iniciales.
Paralelamente, la Conselleria ya ha redactado los proyectos de mejora de los dos accesos desde L'Orxa y Villalonga. En éste último caso está previsto, además, un desvío que evitará el paso por el casco urbano y que enlazará directamente con la carretera de Gandia. Se espera que las obras se acometan en breve.
Noticia aparecida en el diario INFORMACION
Escucha la noticia

dimecres, 23 de gener de 2008

“Fent Poble “ presenta el llibre “Història de Beniarrés”

Des dels primers temps fins els moriscs

Aquest cap de setmana a les 12’00 hores, al Centre Cultural “Joan Fuster” tindrà lloc la presentació del llibre “Història de Beniarrés”, obra escrita per Rafael Aura. Aquest llibre serà el suplement d’un nou número de la revista “Fent Poble”.

Vol ser un recull, ben documentat, de la història dels nostre poble fins l’època morisca, passant dels primers assentaments del Barranc de l’Encantada o la Cova de l’Or , l’arribada dels moriscs a les nostres terres i la repoblació cristiana.


“Fent Poble” es la revista que edita l’Associació Cultural l’Esportí de Beniarrés, entitat encarregada del foment de la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra història. Aquesta revista escrita integrament en valencià vol ser el reflex de l’actualitat i la memòria del nostre poble.

Un interessant document per a entendre el nostre present com a poble.

dimarts, 22 de gener de 2008

No tots som iguals

Ix publicat els sou que "cobrava" l'alcalde i l'assistència a plens dels regidors de l'Ajuntament de Beniarrés

Huí al BOP d’Alacant nº16 de data 22 de gener de 2008, ha eixit publicat el següent edicte de l’Ajuntament de Beniarrés:
EDICTE
L'ajuntament ple en la sessió extraordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2007 la finalitat del qual és acordar sobre l'organització i funcionament de la nova corporació sorgida després de les eleccions locals de maig de 2007, va adoptar l'acord d'establir:

- El càrrec de dedicació exclusiva de l'ajuntament amb un règim de dedicació mínima de 35 hores setmanals i amb una retribució bruta anual de 14.634,20 euros distribuïda en 14 mensualitats.
Euros Beniarrés
- L'import de les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats: plens i comissions en 50 euros per als regidors sense dedicació exclusiva o parcial.

El que es publica en compliment del disposat en l'article 75.5 de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei 57/2003 de 16 de mesures per a la modernització del Govern Local.

Beniarrés, 31 de desembre de 2007 .
L'Alcalde, Luis Tomás López.

Ja vegeu quin edicte més actualitzat ( la traducció la he fet jo amb un programa doncs el BOP únicament ix publicat en castellà, coses de Ripoll). En ell ix reflectit els sou que “cobrava” l’alcalde per la seua dedicació exclusiva i els diners que cobrem, millor dit que cobrarem, els regidors per l’assistència a plens i comissions. Ja vegeu un en passat i l'altre en futur.

Com ja molts sabreu, l’alcalde de Beniarrés, va renunciar a la dedicació exclusiva de la qual gaudia a l’ajuntament de Beniarrés el dia 26 de novembre de 2007 per la vice-presidència a l'Oficina Gestora de la Diputació a Cocentaina amb un sou brut anual de 36.600 € aproximadament. Beniarrés ja ho té tot solucionat i no cal que l’alcalde es dedique en exclusivitat a solventar els problemes i gestionar el nostre poble, perquè deuen ser aquests els motius pels quals ja no vol la dedicació exclusiva que tenia a l’Ajuntament de Beniarrés, no?

Però sembla que els diners que cobrava l’alcalde per la seua dedicació exclusiva no seran estalviats per el nostre ajuntament doncs a preguntes dels nostre grup municipal el passat plenari ordinari (28 de desembre) ens va dir que estava pensant en posar una o dues persones en dedicació parcial o una en dedicació exclusiva (no crec que fora una inocentada).

I es que l’alcalde si que ha cobrat el que diu l’edicte des del primer dia que es va celebrar el ple on es va acordar açò , es a dir, el dia 5 de juliol però la resta dels regidors, tant els del Partido Popular, el BLOC com els del PSPV-PSOE hem estat cobrant els 30 € que dictava l’anterior edicte. No tots som iguals en aquest cas i ningú ha obert la boca perquè no estem per diners estem per a treballar per el nostre poble.

L'Ateneu Popular "Arrels" de Beniarrés organitza una "Jornada Antirrepressiva"

El dissabte 26 de Gener '08 tindrà lloc a l'Ateneu Popular Arrels de Beniarrés la següent jornada solidaria amb uns companys d'Alacant:

19:30h Xerrada a càrrec d'uns joves d'Alacant, militants de Maulets, represaliats per la seva lluita en contra de l'especulació i la destrucció del territori.

21h Concert amb el cantautor Lluís Vicent que ens cantara les seves cançons i recitara poemes de clàssics de la literatura catalana.

22h Sopar solidari, on tots els beneficis aniran destinats als joves represaliats d'Alacant. Preu popular.

Es prega confirmar l'assitència la sopar
Organitza: Assemblea de Joves de la Vall de Perputxent-CAJEI, Endavant-OSAN, El Rogle.

dilluns, 21 de gener de 2008

Daisel Innova premiada amb el premi “Emprendeaventura” otorgat pel CEEI d’Alcoi

Els germans Carlos i Ximo Tomàs Gilabert son els propietaris i naturals de Beniarrés

El CEEI Alcoi i els ajuntaments de l'Alqueria d'Asnar, Cocentaina i Muro van premiar , en un acte durant la Fireta de Sant Antoni, a les empreses Daisel Innova de Muro , pel seu projecte empresarial. El guardó es van lliurar amb motiu del projecte comarcal "Emprendeaventura" que es va iniciar amb la finalitat de donar suport als emprenedors, la creació d'empreses i la diversificació econòmica.
Els projectes seleccionats rebran dos premis econòmics per a donar suport l'engegada dels seus projectes empresarials que estan valorats en 3.000 i 1.000 euros respectivament. El programa de formació "Emprendeaventura" és una iniciativa amb la qual s'ha format als emprenedors en l'elaboració de plans d'empresa de les activitats objectiu de potenciació. L'activitat formativa es va iniciar el passat 10 de desembre i va acabar el 19 del mateix. Els 15 emprenedors que han participat van presentar els seus plans d'empresa abans del 11 de gener. Aquest programa s'inclou en el projecte comarcal "Impuls a la Diversificació Econòmica".


Hui dia 21 seran entrevistes els germans Carlos i Ximo a Radio Cocentaina de 13’00 a 13’30 hores per explicar a tota la comarca en que consisteix aquesta innovació en el mon de l’electricitat i els projectes de futur que tenen per a l’empresa Daisel Innova, podeu rebre més informació en info@daisel.es.

A més a més, Daisel Innova ha creat un grup d’usuaris de tecnologíes Microsoft principalment, però on també es tractarán temes de Linux, Robótica, etc. Un grup d’usuaris consisteix en uns quant interessats per un tema, en este cas la tecnología que queden habitualment per a compartir coneixements sobre eixes materies. Hi hán uns 20 arreu de tota Espanya, on més hi hán es a Catalunya i tenen molt de suport per part de Microsoft, Ineta i altres organizacions relacionades amb l’informàtica. A més a més, també solen fer-se intercanvi de ponents de entre grups.

Podeu ampliar la informació en http://www.innovaceei.com/es/news/index.asp?pageRecid=6685&newsRecid=6402

dissabte, 19 de gener de 2008

L’Alcoià, El Comtat i La Foia de Castalla diuen NO al tancament de TV3

Participació massiva en la concentració de rebot al tancament de TV3

La plaça d'Espanya d'Alcoi va acollir anit una massiva concentració de rebot el pla del Consell per a tallar les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana.

L'acte va reunir a més de cinc-centes persones (un miler segons els organitzadors) i en el transcurs del mateix es van corejar eslogans a favor de la llibertat d'expressió. En la lectura de parlaments va haver dures crítiques contra el Partido Popular pel tancament del repetidor de La Carrasqueta.

L'acte havia estat organitzat per Acció Cultural del Pais Valencià (ACPV) i el Centri Ovidi Montllor. A les vuit de la tarda, la plaça d'Espanya s'omplia totalment i alguns manifestants havien de situar-se en la zona de voreres. A l'acte acudien nombroses persones a títol particular, així com representants de tots els partits de l'oposició municipal, d'associacions de veïns i d'entitats culturals i cíviques. Un grup de percussió i dolçaina posava fons musical. En les pancartes, esgrimides per alguns manifestants, es podien llegir revindicaciones de la llibertat d'expressió i crítiques contra la Generalitat Valenciana. Un petit lloc, recollia signatures de suport per al manteniment de les emissions de la Televisió Autonòmica de Catalunya.

Representants de Acció Cultural van tancar l'acte llegint un manifest, en el qual es feia una defensa de la llibertat d'expressió, dedicant dures crítiques al Consell pel tancament de repetidors. Així mateix, s'exigiria l'immediat reinici de les emissions. Un grup de joves va intentar penjar en va una pancarta de l'Ajuntament, atès que un Policia Local els va negar l'accés a la Casa Consistorial, enmig de fortes protestes.

Ahir, ACPV va presentar en la seu del Síndic de Greuges a Alacant 1.322 signatures contra el tancament del repetidor de La Carrasqueta. En l'escrit adjunt, l'entitat denunciava el "greuge comparatiu" que suposa deixar a gran part de la província sense la recepció del senyal de TV3, atès que en altres zones de la Comunitat encara és possible sintonitzar el canal. En concret, els signants al·ludien a la resolució judicial que va permetre que seguís funcionant el repetidor del Montdúver, a Gandia. En aquest sentit, recordaven que el jutjat no apreciava "cap dany per a l'interès públic", atès que les emissions corresponen a "una televisió pública d'una comunitat autònoma i no a una televisió clandestina". A més, assenyalava que "es veurien afectats els drets fonamentals de comunicar i rebre informació" en cas de tancar-se aquest repetidor. Per tot això, els signants denunciaven aquesta mesura de la Generalitat i el seu ordre de "execució forçosa". A més, confiaven a recaptar més suports després de la concentració que tindrà lloc aquesta tarda a Alacant, similar a la d'ahir a Alcoi. L'acte serà a les 18.00 en la Plaça de l'Ajuntament de la capital.

Noticia estreta del diari INFORMACION

divendres, 18 de gener de 2008

“Beniarrés, viatge al llarg dels temps” serà una nou blog sobre el nostre poble

"Beniarrés, viatge al llarg dels temps us dóna la benvinguda a aquest emotiu tunel del temps per reviure episodis de la vida de Beniarrés , El Comtat i altres volades. L'autor,us presenta un recull d’articles, els uns fruit d’obstinada recerca i uns altres amb ànim de divulgar coneixement o generar opinió, engendrats a l’indret que fou ja habitat fa 4000 anys a. C al Neolític, a la coneguda Cova de l’Or"

Amb les paraules dalt escrites comença quest nou blog que vol donar a conèixer la història del nostre poble. Vol divulgar articles que s’hagen publicat en diferents revistes o llibres i caiguen en les meus mans o que m’envieu (beniarresaldia@orange.es).

Simplement vull aprofitar la xarxa per difondre els meravellosos treballs que gent de Beniarrés ha escrit sobre la història del nostre poble i que tota persona arreu del mon, es trobe on es trobe, puga llegir-los ( en la foto vas del periode Neolìtic trobat a la Cova de l'Or al terme de Beniarrés)

La nova adreça d’aquest blog és http://benafarrez.blogspot.com/

Espere que vos agrade

dijous, 17 de gener de 2008

NO ho entenc

Quin sentit té duplicar les infraestructures públiques?

Aquests dies s’estan entrenant equips de Formula 1 al circuit Ricardo Tormo de Xest. Es un lloc habitual on les escuderies preparen els seus monoplaces per a les properes proves del mundial. Sense anar més lluny la propera setmana acudiran una gran nombre d’escuderies , entre elles Renault amb el pilot espanyol Fernando Alonso.

Al mateix temps la Generalitat Valenciana està construint un nou circuit de Formula 1 dintre de la ciutat de València per a que es celebren, com a mínim, 5 proves del mundial. L’obra costarà a tots els valencians molts diners de fons públics, al voltant dels 60 milions d’euros, això de moment.

El que no acabe d’entendre és que a tant sols 25 quilòmetres de València, ja existeix un circuit de Formula 1, que amb xicotets retocs valdria perfectament per a celebrar aquest gran premi al País Valencià. Aleshores, perquè s’està cosntruïnt un nou circuit si ja en tenim un?, Que vos pareix si la Generalitat construira un nou hospital, per exemple a Alcoi, on ja hi ha un, sense fer falta?, O que construira un nou col·legi a Beniarrés on ja hi ha un i té la suficient cabuda?, O que construira una piscina coberta on ja hi ha una i dona servei per a tota la població? O que construira una centre social nou on ja hi ha un i té les prestacions garantides als usuaris? I així una llarga llista de duplicitats.

Evidentment no té sentit duplicar les infraestructures si aquestes no son necessaris. Alguna raó deu d’haver darrere de la construcció del nou circuit dintre de València. Hi han forts interessos urbanístics i comercials privats, que fan que la Generalitat Valenciana es gaste els diners de tots construint-lo.

Esperem que aquest exemple del circuit siga un precedent i la Generalitat Valenciana, comence a construir, ja no duplicant serveis on ja hi ha com hospitals, centres socials, col·legis, etc, sino construint els que realment fan falta per al benestar dels ciutadans, no ho cregueu així?

dimecres, 16 de gener de 2008

El Partido Popular ja té candidats al País Valencià

González Pons serà el cap de llista del PP a València després de la renúncia de Barberà

El PP valencià va tancar ahir al vespre les llistes per a les eleccions espanyoles del 9 de març. L'actual portaveu de les Corts valencianes, Esteban González Pons, encapçalarà la llista per València, després que Rita Barberà es negués a formar-ne part. A Alacant, l'ex-ministre de Defensa, Federico Trillo, serà el número 1, i a Castelló, encapçalarà la llista Juan Costa, actual coordinador del programa del PP i ex-ministre de Ciència i Tecnologia.

Quan prenga possessió com a diputat, González Pons haurà de dimitir del càrrec actual, que passarà a ocupar-lo Vicente Parra, actual primer tinent d'alcalde de Xàtiva.

Aguirre s'imposa i Ruiz-Gallardon deixa l'alcaldia de Madrid

Les pressions de la presidenta de la comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, s'han imposat i finalment l'alcalde de la ciutat, Alberto Ruiz-Gallardón, no formarà part de la llista del PP, a més a més que ha anunciat que deixarà la política després de les eleccions, segons el diari Abc. El vice-alcalde Manuel Cobo també és possible que abandoni l'ajuntament madrileny i, per tant, Ana Botella, dona de José María Aznar, passaria a ser l'alcaldessa de la capital espanyola.

Noticia estreta de Vilaweb

L’enquesta del blog

Els blogaires que han participat en l’enquesta diuen clarament que Canal 9 està al servei del Partido Popular

Una nova enquesta dintre d’aquest blog, volia conèixer l’opinió que tenen els blogaires sobre la televisió autonòmica valenciana, es a dir, sobre Canal 9. La pregunta en concret era “Que penses de Canal 9?” i el resultat de l’enquesta ha sigut:

Es independent ................................... 2%
Està al servei del PP ........................... 74%
Està al servei de tots els valencians ..... 14%
No val res ........................................... 7%
Es pràcticament en castellà ................... 2%

L’enquesta no ha tingut color i ha guanyat l’opció de que Canal 9 està al servei del Partido Popular i es que sols cal mirar-la una setmana i al mateix temps llegir, escolat o veure altres fonts d’informació per adonar-se de lo polititzada que està i cap a quina direcció.

Vos convide a participar en una nova enquesta sobre el possible president del govern de l’estat espanyol.

dimarts, 15 de gener de 2008

Carreres de ciclocròs

Aquests son alguns videos on podreu veure la dificultat i el risc que pateixen els corredors de Beniarrés, Carles Ruiz i Iñaki Gozalbez.

Prova celebrada en Castelló de la Ribera

Tots dos han participat en la Challenge de Ciclocròs de la CV quedant en Iñaki Gozalbez en cinquena posició i Carles Ruiz en novena posició. A més a més, Carles Ruiz també ha participat al llarg d’aquesta temporada en el Campionat d’Espanya quedant classificat en la catorzena posició.
Prova celebrada en Villena

Espere que gaudiu d’aquests videos que s’hi troben en Youtube

Un estrany concepte de l’administració pública i la democràcia

La informació es retardada intencionadament al Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Beniarrés
La passada setmana l’alcalde de Beniarrés, Luís Tomàs, va demostrar novament el concepte que té de l’administració pública i de la democràcia.

El grup municipal socialista havia demanat en temps i forma, que se’ns facilitara un avanç de l’estat del pressupost de l’any 2007, es a dir, saber quants diners s’ha ingressat i que s’ha gastat l’Ajuntament de Beniarrés, tal i com diu la llei. També haviem demant una altra documentació, tot sempre per escrit, ja que així ens ho demana el pròpi alcalde.

Passat el temps corresponent, al plenari se’ns diu que ja se’ns donaran els esmentats documents. Es disposem anar un dia a pillar els documents i la secretaria ens diu que no ens els pot donar, que l’alcalde no vol donar-nos-el encara. Davant la nostra sorpresa per la negativa i els motius al·ludits per l’alcalde i com l’alcalde no estava present al llarg d’aquell matí, vam tenir que sol·licitar un certificat de silenci administratiu de la negativa a que se’ns facilite la documentació. Cal recordar que aquesta documentació es pública i està a l’abast de tots els veïns i veïnes de Beniarrés. Fins aquests extrems hem d’arribar?, Que vol amagar l'alcalde una deficient gestió econòmica?

I molts es preguntare, per a que ens conta aquest “rollo” doncs perquè no es la primera vegada que ens passa, perquè les lleis estan per a complir-se i si toca donar la documentació en temps i forma es dona, perquè és dolent el tenir que arribar a aquests situacions pel simple fet de que no li ve en gana facilitar la documentació, per a que es doneu compte del que costa algunes vegades que et donen un document, que per llei et toca, al nostre ajuntament.

Els documents que estan en secretaria no son els documents de l’alcalde, son els documents de tots els qui formem l’ajuntament de Beniarrés, equip de govern, oposició i ciutadans del poble i hi han lleis que regulen el seu us i el seu accés. La democràcia ha creat les seues lleis per a que això siga aixina i per a que es complixquen..

Per tancar aquest esplaiat, vull recordar una frase del nostre alcalde quan es va produir la moció de censura. Després de realitzar-se l’acte d’investidura del nou alcalde del Partido Popular, vam deixar les claus en secretaria de tots els edificis públics de que disposàvem. A l’endemà l’alcalde va canviar el pany de la port de l’Ajuntament, preguntat pels motius del canvi, doncs haviem deixat totes les claus en secretaria va dir: “Una casa quan canvia de amo canvia de claus”.

dilluns, 14 de gener de 2008

S’eliminaran unitats escolars al col•legi “Perputxent” de Beniarrés

Conservar l'escola rural

Aquesta noticia, eixia publicada al diari Información el passat diumenge dia 13 de gener.

Deia el següent: Demà dilluns els representants del professorat de tota la província celebren un plé de la Junta de Personal per a aprovar les seues al·legacions a la planificació educativa de la Conselleria per al curs que ve. A més de tornar a criticar les elevades ràtios o nombre d'alumnes per aula, reclamant que per als de 3 anys no se supere els 20 nens en cada classe, a més de la falta de llocs escolars per a Infantil de 0 a 3 anys, la Junta no comparteix el tancament dels col·legis San Vicente Ferrer d'L'Atzúvia i de l'escola de Confrides-Abdet, com tampoc que s'eliminen aules del Perputxent de Beniarres, el centre rural agrupat Mariola-Benicadell d'Alfafara, i el col·legi de Benilloba: "Considerem necessari que es faça una política activa de potenciació de l'escola rural, amb la consegüent disminució de ràtios i que no es tanquen col·legis en aquestes àrees ni se suprimeixin aules per que el que provoca és l'abandó d'aquests pobles".

El pantà de Beniarrés marca el seu rècord d'aigua embassada

Després de les pluges, està a un 80% de la seua capacitat

Les pluges registrades durant el passat any 2007 i concretament les abundants precipitacions del mes d'octubre han propiciat una situació molt positiva en l'embassament de Beniarrés, enclavat en la comarca del Comtat. Concretament, aquesta infraestructura que pot embassar un total total de 27'8 hectómetros cúbics d'aigua, es troba ara en el 80% de la seua capacitat.


Pantà de Beniarrés
Recordar que les precipitacions registrades a principis del mes d'octubre en aquesta zona, i que van afectar especialment a les comarques de la Marina Alta i Baixa, van obligar a obrir les comportes del pantà de Beniarrés, per a evitar possibles complicacions.

Pantà de Beniarrés
Així, després de la gota freda el desguàs del sobrant de les pluges va fer que el volum d'aigua embassada passés dels 19 hectómetros cúbics que havia arribat a arribar a fins als 13'59.

dissabte, 12 de gener de 2008

L’himne espanyol ja té lletra

La lletra ha sigut acolllida de forma desigual per la població i els partits polítics

L'himne nacional espanyol, que fins a ara mancava de lletra, va ser dotat d'un text, seleccionat per un jurat especialment format pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) i obra d'un aturat, es va informar aquest divendres en la seva presentació.

Va ser el mateix president del COE qui va tenir la idea de trobar la lletra per a la vella cançó espanyola, d'un desconegut compositor, que es remunta al segle XVIII i que ja va ser himne nacional durant la dictadura de Francisco Franco (1939-75).

Un text de quatre breus estrofes va ser seleccionat entre unes set mil propostes, sobre les quals va decidir un jurat especial, integrat per especialistes en música, literatura, història i dret, així com per esportistes.

El text guanyador, que exalta de manera neutra a la "pàtria" i a la "fraternitat", arrenca la seva primer estrofa, dient: "Viva España/Cantemos todos juntos/con distinta voz/y un solo corazón" y el himno termina con las palabras "justicia y grandeza/democracia y paz".

El text complet es:

¡Viva España!/Cantemos todos juntos/con distinta voz/ y un solo corazón;

Ama a la Patria/pues sabe abrazar,/bajo su cielo azul,/pueblos en libertad;

¡Viva España!/desde los verdes valles/al inmenso mar,/un himno de hermandad;

Gloria a los hijos/que a la Historia dan/justicia y grandeza/democracia y paz


Amb aquesta nova lletra es preten presentar una iniciativa popular al congrés per a demanar la seua oficialitat i aparcar el " chinta, chinta"

divendres, 11 de gener de 2008

De Juana Chaos, Arnaldo Otegi i Carod Rovira, un oblit intencionat?

Buscant fa uns dies informació sobre Arnaldo Otegi en notícies de Google, em vaig adonar que eren molt antigues i escasses les més recents, la qual cosa, em va fer reflexionar sobre els motius del fet.

Aquests tres noms, al costat del fatídic atemptat del 11-M, han estat en les nostres televisions, en portades de premsa, noticiaris de ràdio entre altres durant molt de temps. Ens han estat contant, amb tots els pèls i senyals, les seues vides, els seus costums el seu passat. Han estat conversa en bars, comerços i fins i tot ha propiciat discussions entre veïns.

El Partido Popular els ha utilitzat com arma "arrojadiza" contra la gestió del govern del PSOE com a mostra de la seua falta de política i d'iniciatives en matèries socials, econòmiques, autonòmiques, etc i ara On estan?.

En el cercador de notícies de Google, quasi si apareixen , això significa que ja no estan en la primera línia de les notícies nacionals. Al Partito Popular ja no li serveixen per a atacar al govern socialista de l'estat espanyol, doncs la justícia s'ha encarregat en el cas de De Juana Chaos i Arnaldo Otegi de col·locar-los en el seu lloc segons l'estat de dret que vivim i a Carod Rovira ja no els interessa atacar a Catalunya usant el seu nom. El 11-M, una decisió judicial, aparcava definitivament la teoria de la conspiració afavorida pel diari El Mundo, La COPE i el Partido Popular. Despareguts aquests de les primeres planes noticiaries, ara la paruala de moda és crisi econòmica.

Els mitjans de comunicació, els partits polítics i els governants ens presenten les notícies que vulguem que coneguem i amaguen les qui no els interessen. En el País Valencià, la Generalitat ens ha estat venent el transvasament de l'Ebre, la America’s Cup, el Circuit de Formula 1 però ha silenciat ràpidament els morts en l'accident del Metro de València, l'increment de l'atur en la nostra terra, l’augment dels valors dels habitatges, la corrupció d’alguns polítics i les precàries condicions de venda dels productes agraris, és a dir, ens venen el que volen que sapiguem i oculten altres realitats.

Des de la meua ignorància acadèmica, em pregunte fins a quan el Partido Popular tindrà oblidats a De Juana Chaos, Arnaldo Otegi i Carod Rovira?

dijous, 10 de gener de 2008

Un exemple de dignitat poítica a la comarca del Comtat ?

L’alcalde dimitit denuncia pressions urbanístiques

Galo Fresneda, l'alcalde del PP d'Alcosser de Planes que ha presentat la seua dimissió, va afirmar ahir en declaracions a l'Agència EFE que ha pres aquesta decisió després d'haver sofert suposades pressions per a permetre obres sense llicència.
El primer edil, que va fer efectiva la seua renúncia en un ple extraordinari celebrat anit, afegix que ha deixat el càrrec al sentir-se "humiliat" per altres dos regidors del Partit Popular: Daniel Prats, fill del que anés alcalde de la localitat durant 24 anys, i Fernando Pascual. A l'hora de justificar el seu abandó, Fresneda també ha acusat als seus companys de partit en la corporació de posar-se en contra d'importants col·lectius socials del poble, com la junta organitzadora de les festes i els joves.
Tal com va publicar ahir aquest periòdic, l'alcalde popular d'Alcosser de Planes va presentar la seva renúncia al costat de la regidora Trinitat Torregrosa, al·legant greus discrepàncies en el seu grup municipal. La renúncia implicarà que el grup popular passarà de quatre regidors a tres, ja que la llista electoral del PP estava integrada per quatre titulars i un suplent. Aquesta circumstància, que impedeix als populars mantenir les quatre actes de regidors per no disposar de més suplents, beneficia als socialistes, que ara han vist incrementats a dos el nombre dels seus edils.

El Partit Popular encara no ha decidit qui substituirà en l'Ajuntament d'Alcosser de Planes a Galo Fresneda. Aquesta formació política té previst celebrar una assemblea demà divendres per a afrontar aquesta qüestió. L'Ajuntament d'Alcosser de Planes va estar ocupada pel popular Francisco Prats durant 24 anys. El seu fill és ara un dels aspirants a la successió.

Noticia apareguda al diari INFORMACION

Nace Robin: Tu consejero de Salud, Sexo y Alcohol

Una nueva herramienta de Internet ayuda a los jóvenes a resolver sus dudas de salud, sexo y alcohol.

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, presentó Robin,informacion sobre sexo y saludhoy el innovador proyecto, en colaboración con Microsoft, mediante el que los jóvenes podrán plantear todas sus dudas sobre cuestiones íntimas "sin pasar vergüenza de ningún tipo.

Este robot, cuyo correo es robin@msc.es, sirve "para lanzar a los adolescentes mensajes claros y directos sobre las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de consumir alcohol, utilizando su propio lenguaje", indica Soria. Eso sí, este lenguaje no reconoce los mensajes abreviados, sino que obliga a escribir las palabras completas y en su forma más correcta, nada de 'jergas'.

Pero no sólo eso, ya que "los jóvenes podrán hacerle preguntas sobre estos temas en la intimidad" que serán respondidas con mensajes claros y de forma cercana, al dirigirse fundamentalmente a chicos y chicas de entre 12 y 17 años. El robot, como los ya existentes para informar sobre turismo, deportes o trabajo, estará programado para responder todo tipo de preguntas sobre sexualidad y consumo de alcohol.

De esta forma, uno de los servicios más utilizados de España "con más de 13 millones de usuarios" como es Messenger se convertirá en una vía de ayuda y consulta para los adolescentes e intentará calar más que lo hacen los mensajes de sus familiares, profesores o de la publicidad a través de distintos medios dirigida a ellos, que no tienen al cien por cien el efecto buscado con su difusión.

dimarts, 8 de gener de 2008

Excel•lent actuació del corredors de Beniarrés en la Challenge del País Valencià

Iñaki Gozalbez acaba en cinquena posició i Carles Ruiz en novena posició en la classificació final

El passat cap de setmana es tancava la XXV Challenge del País Valencià temporada 07/08 en la població de Tavernes de la Valldigna.

El corredor beniarresí Iñaki Gozalbez acabava aquesta prova en la quarta posició amb un temps de 40’ i 50’’ i quedant en la classificació general del Challenge Junior en cinquena posició amb un total de 358 punts. Cal dir, que el guanyador total ha sigut el seu company d’equip Israel Carrion també de l’equip ELEVAL i al qual Iñaki ha destinat molts esforços per aconseguir aquest triomf final.

L’altre corredor de Beniarrés, Carles Ruiz corredor de l’equip Cabecar ha acabat en la posició novena amb 241 punts. Carles, també ha participat en moltes proves del nacional al llarg de la temporada. Aquest corredor beniarresí ha sigut seleccionat per a participar en el Campionat d’Espanya de ciclocross a celebrar els dies 11, 12 i 13 de gener a Villarcayo.

Des d’ací desitjar-lo la millor sort per a la propera temporada.

dilluns, 7 de gener de 2008

Valencià = Català, per si algú ho dubtava

El Consell diu que no acatarà la sentència

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat una sentència que obliga la Generalitat Valenciana a acceptar la titulació de filologia catalana per acreditar el coneixement del valencià en les oposicions als cossos docents no universitaris, tal com havia demanat la Universitat de València i la d'Alacant. Ara bé, la secretària d'Educació del País Valencià, Concha Gómez, ha anunciat que la Generalitat no pensa acatar la sentència.
Gómez ha adduït que el govern ha de ser coherent amb l'estatut, que subratlla que la llengua oficial del País Valencià és el valencià.
Equiparació jurídica
La sentència que ha dictat el TSJ dóna validesa jurídica a l'ús tant del terme valencià com el de català per denominar la llengua. El tribunal considera que el terme valencià és el que està oficialment reconegut a l'estatut, mentre que en l'àmbit acadèmic s'anomena català.
És la tretzena sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que equipara el valencià amb el català, sense comptar la del Tribunal Constitucional espanyol i la del Suprem.
Noticia copiada de Vilaweb

Beniarrés remonta y se mete en las semifinales de la Copa Generalitat

Los campeones de "raspall" y de "palma" dejan fuera a Sella y Beniparrell

Las partidas de vuelta de los cuartos de final de la Copa Generalitat han dejado una riada de sorpresas. Los grandes equipos de "galotxa" han quedado fuera. Vila-real elimina a Cajacampo Godelleta tras derrotarle en las dos partidas disputadas. Hay un gran equipo en la ciudad de La Plana, campeón autonómico de "escala i corda" que se perfila ahora como uno de los grandes favoritos al triunfo final. Cajacampo Godelleta ha acusado las ausencias de primeras figuras de su club, alguna de ellas por cuestiones burocráticas, que no han sentado nada bien en el seno de este club.

Epica en Castelló de Rugat

Los campeones de "raspall", el club de Beniarrés, con Lluiset, Roberto, Roselló y las aportaciones de Naya y Rixar protagonizaron el pasado sábado en el Trinquet Municipal de Castelló de Rugat una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan. Perdieron en la ida por 35-70 y en la vuelta, con una exhibición de voluntad y de fe en sus posibilidades, igualaron la eliminatoria y la sentenciaron en la pórroga. Impresionó Lluiset tanto en el "bot" como en el resto. Es un jugador elegante, con un sobaquillo de los que ya no se ven. Y menos ahora que se ha ido Mezquita. Roberto y Roselló demostraron que los campeones de "raspall" también son grandes jugadores de "galotxa". Todo lo jugaron con seguridad e intención. Sella pecó, quizás de exceso de confianza. Envió a esta partida a un equipo joven, salvo el zaguero Barraca, que gustó mucho.

Murla elimina a Beniparrell

Murla derrotó ayer a Beniparrell, en su calle, por 70 a 50 y superó la derrota de 55-70 sufrida en Beniparrell. Pueden imaginar la emoción. Angel de Murla estuvo soberbio. Ahora las semifinales enfrentarán a Vila-real-Beniarrés y a Quart de Poblet contra Murla. La final será en Meliana, en su remodelada cancha.

Noticia parecida en el diario Levante-EMV

20.000 visites, 20.000 gràcies

Aquesta aventura del blog, va començar fa mig any. L’objectiu era informar a tots els beniarresins i beniarresines d’arreu del mon, de l’actualitat del nostre poble tant cultural, com social, esportiva o política, així com informar del dia a dia del nostre ajuntament i de la tasca que com a regidor del mateix realitze, jo i els meus companys de grup.

Hi han visites de tots els continents i d’un gran nombre de països que et donen energia suficient per a portar aquesta tasca endavant.

Un dels objectius d’aquest blog era que la gent que habitualment viu fora del nostre poble, estiga assabentada del que ocorre i no perda el contacte amb la terra que els va veure nàixer.

Vull donar les gràcies, a eixa gent que en aquestes passades festes nadalenques, m’ha animat a seguir endavant, així com donar-los les gràcies per el suport donat.

Gràcies a tothom i vos anime a participar amb els vostres comentaris i els vostres escrits.

dissabte, 5 de gener de 2008

Els Reis Mags arriben a Beniarrés

La il·lusió, la protagonista d’aquesta nit.

Huí es el dia. El dia esperat per tots, per grans i per menuts. Huí Ses Majestats els Reis Mags d’Orient visitaran el nostre poble, igual que a la resta dels pobles de l’estat espanyol.

A Beniarrés, estaran a les 6 i mitja de la vesprada. Tot el poble els espera a l’entrada del poble pel carrer l’Alameda per a veure les torxes i escoltar el soroll dels tambors i trompetes. Son Reis Mags Beniarrésacompanyats fins l’església on li fan l’ofrena al xiquet Jesús. Després tot és il·lusió, besades, plors i alguna decepció les menys.

En la meua carta, he demanat per al poble de Beniarrés que es desenvolpue alguna àrea de repartiment del Pla General d’ordenació Urbana per a que es puguen construir habitatges, especialment de protecció oficial. També demane que es construixquen naus industrials al polígon de Beniarrés i es creen llocs de treball, perquè no sols es vendre les parcel·les.

Demane que l’ajuntament no gaste tants diners en actes protocol·laris i en la Fira de Beniarrés. He demanat que be la Generalitat o Diputació, financen el Centre Social que havia promès l’alcalde i que no hi ha un euro per a construir-lo, que l’alcalde cree la Comissió d’Urbanisme per a que tots els grups polítics pugam treballar en millorar l’urbanisme de Beniarrés. He demanat que la Diputació asfalte la carretera que va de Beniarrés a Planes i que la Conselleria subvencione la construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable per al nostre poble. Que arribe l'assitència sanitaria domiciliaria als nostre malats per a que no es desplacen sense necessitat a l'hospital d'Alcoi per part de l'Agència Valenciana de Salut, així com que l'ajuntament compre l'immoble del carrer Cova Santa nº47 i que faça una carrer per a unir Sant Francesc amb aquest carrer.

En al carta he demanat que l’Ajuntament li traga un profit al Museu que ha construït i que sempre està tancat, així com una major utilitat al Centre Cultural “Joan Fuster”, uns carrer més nets i sense excrements, que es cree una escola de raspall i es fomente l’esport entre els majors. Que no ens falte l’aigua potable, ni falle l’enllumenat públic, ni la recollida de brossa.

Demane salut, pau i germanor per a tots els beniarresins i beniarresines. Esperem que ens porten alguna de les coses que he demanat però les més necessàries son aquestes tres últimes.

dijous, 3 de gener de 2008

Que passa amb la carretera CV-711 de Beniarrés a Planes?

Denuncia del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Beniarrés.

El Grup Municipal Socialista de Beniarrés, vol denunciar l’incompliment per part de la Diputació d’Alacant de l’obra de l’asfalt de la carretera CV-711 que va de les poblacions de Beniarrés a Planes i que a data d’avui, ja deuria d’estar finalitzada.

La Diputació d’Alacant, va adjudicar el passat dia 14 de juny a la UTE Asfaltos Reunidos y Obras y Akra-Señal SL, l’obra de asfaltat de la carretera CV-711, que va de Beniarrés a Planes per un import de 275.800 euros sobre una licitació de l’obra de 280.000 euros.

El dia 30 d’agost al Butlletí de la Província d’Alacant nº 172, va eixir publicat l’anunci de l’adjudicació de l’obra esmentada. El plaç d’execució era de 3 mesos.

Passats ja els 3 mesos, les obres realitzades, han sigut el passar uns tubs de desaigues en les barranquets, no apareguen l’asfaltat contractat per cap lloc. L’estat actual de la carretera Cv-711, està pitjor que abans, degut a les fortes pluges d’aquesta tardor.

Preguntat l’alcalde de Beniarrés, Luís Tomàs, en el passat ple ordinari del 28 de setembre celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés, sobre els motius del retard de l’asfaltat de la carretera CV-711, contesta que l’obra no es realitzaria de moment degut a que els diners destinats per al seu asfaltat havien sigut destinats a la riuada patida en les pobles del Verger i Beniarbeig d’aquesta tardor. També, culpava a l’empresa que està construint la urbanització de la Joya de Planes que ha ocupat part de la carretera CV-711 i no ha conclòs les obres.

Pareix ser, que per a la Diputació d’Alacant hi han alacantins de primera i de segona, doncs creguem que és un greu menyspreu el destinar uns diners ja adjudicats per a un obra a un altra finalitat, sense menysprear la finalitat i la necessitat de les poblacions afectades per la riuada.

Des de’l Grup Municipal Socialista volem denunciar l’abandonament que estem sofrint els veïns i veïnes de Beniarrés i Planes al destinar els diners de l’asfaltat de la carretera a altres menesters, denunciar l’incompliment per part de la Diputació de l’asfaltat de la carretera, denunciar el mutisme i l’obediència de l’alcalde de Beniarrés que no ha realitzat cap queixa oficial i denunciar novament l’estat de greu perillositat en que s’hi troba la carretera CV-711 amb el perill que suposa per als usuaris.

dimecres, 2 de gener de 2008

Ayudas para alquiler de vivienda para jovenes

Ya puedes solicitar la ayuda

A partir de hoy los jóvenes de entre 22 y 30 años, con una fuente regular de ingresos inferior a 22.000 euros brutos anuales, podrán solicitar la renta básica de emancipación de 210 euros mensuales, que supone un total de 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación.

Se ha calculado que hasta 360.000 jóvenes pueden beneficiarse este año de la renta de emancipación.

Podemos encontrar el formulario en la web del ministerio de Vivienda e informarse en el teléfono 900 900 707.

En el caso de los nuevos contratos de alquiler, se recibirá también un préstamo sin interés de 600 euros, que se puede utilizar para la fianza y que deberá ser devuelto al finalizar el contrato de alquiler o cuando se deje de recibir la renta de emancipación. Si se necesitara aval, se percibirán otros 120 euros para los gastos de su tramitación.

No tendrán derecho a la renta los jóvenes con un patrimonio superior a 108.182,18 euros ni los que sean propietarios de una vivienda, salvo que no dispongan del uso ni del disfrute de la misma o su valor catastral no exceda del 60 por 100 del precio máximo de una vivienda protegida de precio general.

Posibles fraudes

Para evitar el fraude, tampoco serán aceptados contratos de alquiler entre familiares próximos (primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad).

Pasos

1.- El formulario de solicitud (disponible en http://www.alquilerjoven.es/ , http://www.060.es/ y http://www.la-moncloa.es/default.htm )y la copia del contrato, en caso de que ya se esté de alquiler, deberán ser presentados ante el departamento competente en materia de vivienda de la comunidad donde se vaya a residir.

2.- La administración autonómica comprobará que se cumplen todos los requisitos y en un plazo máximo de dos meses entregará la resolución, con la que el beneficiario podrá solicitar el pago en las entidades colaboradoras.

3.- El Ministerio de Vivienda ingresará en la cuenta bancaria del inquilino los 210 euros, una vez que compruebe que ha realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario.

Si el solicitante aún no tiene contrato de alquiler podrá pedir el reconocimiento provisional del derecho a la renta, momento a partir del cual dispondrá de tres meses para buscar casa y presentar una nueva solicitud aportando el contrato de alquiler. La renta de emancipación es compatible con las ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que existan en cada comunidad autónoma, pero no con las ayudas al inquilino de 240 mensuales durante dos años establecidas en el Plan Estatal de Vivienda (2005-2008).
Escucha la noticia:


dimarts, 1 de gener de 2008

El darrer ple celebrat a l'Ajuntament de Beniarrés

El darrer ple celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés, degut a que el seu contingut, era escàs, va ser aprofitat per l’oposició (PSPV-PSOE i BLOC) per a presentar mocions i preguntes a l’equip de govern.

Un resum del Ple podria ser:

L’alcalde informa que ha encetat gestions per a construir un Centre Musical a uns terrenys del col·legi públic “Perputxent”, per a destinar-lo a la Banda de Música i altres associacions. L’obra sembla molt quantiosa i sols es una proposta sense cap finançament econòmic a dia d’avuí.

La moció presentada per el BLOC per a crear una policia mancomunada, va ser aprovada per unanimitat.

La moció presentada per el BLOC per a promoure l’ús del valencià per part de l’Ajuntament de Beniarrés va ser desestimada amb la majoria del PP i els vots a favor del PSPV i el BLOC.

La moció del PSPV-PSOE per a demanar que el parquing que va a construir-se a l’Hospital “Verge dels Lliris” siga públic i privat com vol la l’Agencia Valenciana de Salut va ser aprovada per unanimitat.

La moció del PSPV-PSOE per a demanar l’eliminació de l’impost que paguen els bars per utilitzar la via pública va ser desestimada amb els vots del PP i el BLOC i els vots a favor dels socialistes.

La moció del PSPV-PSOE per a que es s’intente comprar la casa del C/Cova Santa nº 47 per obrir un carrer entre Sant Francesc i Cova Santa, va ser aprovada per unanimitat.

La moció del PSPV-PSOE per a que la Generalitat Valenciana pose els mitjans que calguen per desenvolupar la Llei de Dependència va ser desestimada amb els vots del PP.

Algunes de les preguntes que va fer el nostre grup municipal van ser:

*S’ha demanat alguna responsabilitat a l’empresa constructora o al director d’obra del polígon industrial per realitzar la conducció del clavegueram per dintre d’una parcel·la?

L’alcalde va dir que sols s’ha demanat un informe però cap compensació econòmica

*Ja que informa de les subvencions que rep l’Ajuntament m’agradaria que m’informa en quin estat es troba la petició de subvenció per a la construcció del Centre Social (600.000 €)? On en quin estat es troba la petició per asfaltar camins de titularitat municipal (Sardina. Rosa, Lloma)?

L’alcalde contesta que no hi ha cap euro confirmat per a construir el Centre Social ( el que és actualment el Llar de jubilats) i que no hi han diners per a l’asfaltat del camins demanats.

*En quina fase es troba l’asfaltat de la carretera de Planes a Beniarrés?

L’alcalde contesta que no sap quan s’asfaltarà degut a que els diners han anat a parar a la riuada d’aquesta tardor a les comarques d’Alacant.

*L’ajuntament de Beniarrés ja ha adquirit i pagat els terrenys del dotacional del Dr Orero?

L’alcalde contesta que a dia d’avui els terrenys son de propietat privada.

*Preguntat sobre molts diners falten per cobrar de la venda de les parcel·les del polígon industrial?

L’alcalde contesta que al voltant dels 120.000 €.

*Preguntat sobre la Guarderia?

L’alcalde contesta que s’obrirà a Setembre i la gestió serà pública.

*Preguntat sobre l’esta d’execució dels pressupost de l’any 2007?

L’alcalde contesta que hi ha un dèficit de 180.000 € entre lo ingressat i lo gastat

*I preguntat sobre si pensa posar algun membre de l’equip de govern amb una dedicació parcial o total després de renunciar ell a la dedicació exclusiva?

L’alcalde contesta que el més segur que si. Que s’heu està pensant si posar-ne una o dos persones en dedicació parcial o una en dedicació exclusiva.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...