BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 2 de juliol de 2007

Plenari extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dia 5 de juliol a les 20'30 hores al saló de plens

Aquest plenari estarà destinat bàsicament a conformar la nova corporació, representants en comissions i repartiment de regidories.

L’ordre del dia es el següent:

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm.10/07 celebrada el dia 16 de juny de 2007.
2.-Acordar sobre la periodicitat de les sessions municipals.
3.-Fer saber de la constitució dels grups polítics municipals.
4.-Conèixer les resolsucions de l’alcaldia sobre nomenament de tinents d’alcalde i de les delegacions conferides.
5.-Acordar sobre possible creació i composició de comissions informatives permanents.
6.-Acordar sobre constitució i composició de la comissió especials de contes.
7.-Acordar nomenament de representats de la corporació en òrgans col·legiats.
8.-Acordar sobre nomenament de tresorer de la corporació.
9.- Acordar sobre dedicacions a regidories.
10.- Nomenament de personal eventual.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...