BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

divendres, 6 de juliol de 2007

Delegacions a l'Ajuntament de Beniarrés

El PP bloquetja la participació de l'oposició.

Ahir dia 5 de juliol, es va celebrar plenari extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés per a nombrar els tinents d’alcalde, les delegacions de regidories, els representants de l’Ajuntament de Beniarrés en els òrgans col·legiats, la periodicitat en les sessions i altres coses.

Les sessions ordinàries es celebraran cada tres mesos i no com abans cada dos mesos. El motiu al·legat per l’alcalde es que hi han plens ordinaris que no tenen quasi contingut quan el vertader motiu és que sols es poden fer preguntes, demanar precs i presentar mocions als plens ordinaris i així s’estalvia el tenir que contestar-les. Evidenment el BLOC i PSPV van votar en contra.

També es va demanar la creació de la comissió d’urbanisme per part del socialistes i del nacionalistes, desestimant-me la seua creació per paret de l’equip de govern (PP9 al·legant que ja hi ha un regidor d’urbanisme.

També l’alcalde va pujar l’assistència als plens i comissions a 50 € ( abans eren 30€) sense donar cap explicació. Tal vegada ara que té 5 regidors l’interessa fer una mica de caixa.

Les regidories son les següents ( estic dient-ho de memòria, pot haver alguna errada):

Yolanda Calbo: Cultura, Infancia i Educació
Paco Tomàs: Urbanisme, Festes, Parc i jardins
Raquel Bonell: Benestar Social i Dona
Francisco Sellés: Esports i Medi Ambient

En aquest ple no es va aprovar però Pep Jordà (BLOC) portarà Turisme, Foment del Valencià i Comerç. Als regidors socialistes se’ns ha ofès Sanitat, Tràfic i Immigració però estem pendents d’uns xicotets detalls per a poder realitzar la nostra tasca d’oposició en cas de que pillem aquestes regidories.

També es van repartir les representacions en els òrgans col·legiats que li corresponen a l’Ajuntament. En la Mancomunitat el Xarpolar anirà Paco Tomas, en la Mancomunitat Mariola anirà Raquel Bonell i altres òrgans que hi ha que no recorde. L’alcalde, Luís Tomàs anirà a Bombers i Zona Residus XIV que per això es on més es cobra per assistir. Per cert també serà el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar. Tots els altres han parat en mans dels regidors del PP.

També i com a curiositat l’alcalde va nomenar a un veí de Beniarrés com a “Personal Eventual”. Aquesta figura la pot nomenar l’alcalde com a reforç al seu treball o en matèria d’assessorament polític però mai aquesta persona pot fer treballs de l’administració i el funcionament del propi ajuntament. Si es vol contractar algú per aquest menesters s’ha de fer públic i que es presenten tots els interessats.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...