BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 19 de juliol de 2007

El Vaticà estrena web

Una web plena d'història


Amb una superfície que quasi no arriba a les 44 hectàrees ( el terme de Beniarrés te uns 2000 hectàrees) la Ciutat del Vaticà ( Ciudad del Vaticano), és l’estat independent més xicotet del mon, ja siga pel seu nombre d’habitants com pel seu territori. La seua frontera està delimitada per les muralles i, a la Plaça de Sant Pere, per una franja que unneix les dos ales de la columnata.

El Vaticà té, de fa molts anys, una pàgina oficial, Vatican.va. S'hi publiquen continguts de tota mena, però hi predominen els de caràcter eclesiàtic. Per completar la informació estrictament relacionada amb la Ciutat del Vaticà s'acaba d'activar Vaticanstate.va, una web multilingüe (alemany, anglès, espanyol, francès i italià i, ben aviat, portuguès) que exposa la història i l'organització de l'estat més petit del món.

Hi tenen apartat els principals monuments i alguns serveis (oficina filatèlica, farmàcia...) i institucions. I hi ha seccions de fotografies i àdhuc de webcams.

Per accedir-ne directament a la versió en castellà , podeu clicar aquí damunt http://www.vaticanstate.va/ES/homepage.jsp
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...