BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimarts, 16 de desembre de 2008

Ple a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper divendres dia 19 de desembre de 2008 a les 9:30 hores tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Resoldre sobre les esmenes presentades al compte general de l’exercici 2007 i sobre l’aprovació del mateix.

2.- Resolució reclamacions presentades al pressupost municipal per a l’exercici 2009 i aprovació definitiva del mateix.

3.- Concessió de llicències urbanístiques.

4.- Informes d’alcaldia.

Be com heu pogut llegir, el proper divendres 19 de desembre hi ha ple de l’ Ajuntament de Beniarrés. El que primer crida l’atenció es l’hora, a les 9: 30 hores del mati. Porte anys sent regidor i mai havia tingut una sessió tant matinera. Es cert que per la vesprada està la final de pilota entre Rafelbunyol i Beniarrés al Genovés i que els nostres representants polítics hi estaran però també s’haguera pogut fer a altres hores com les 12:00 o la 13:00 hores.

El punt primer es resoldre soles les esmenes presentades per el PSPV-PSOE al compte general de l’any 2007. Vaja per davant que han sigut totes desestimades. El motiu bàsic d’haver-ne presentat és que volem saber en que s’han gastat els diners del polígon industrial, molts diners queden i sobretot on estan. Torne a dir que ha sigut denegada amb el vots del PP en la comissió d’Hisenda.

El segon punt tracta sobre les esmenes que el PSPV-PSOE ha presentat ( desconeixc si el BLOC n’ha presentat) al avantprojecte del pressupost de l’ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009. Resulta més que increïble que aquestes esmenes es van presentar el dia 15 de desembre a les 14:00 hores i el dia 16 a les 14:00 hores ja han sigut dictaminades ( segurament que totes denegades). Es així com tracta l’equip de govern les propostes de l’oposició. En aquest mateix enllaç les podeu llegir vosaltres mateix i formar-se una opinió sobre la seua validesa o desestimació.

El tercer punt son llicències d’obra i el quart informes d’alcaldia ( el que crega convinent i interessant l’alcalde)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...