BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 2 de desembre de 2008

Beniarrés rebrà 236.279 € del Fons Estatal d’inversió Local

En que invertiries tu aquests diners?

El govern de l’estat espanyol va aprovar un paquet de 8.000 milions d’euros per als ajuntaments per a destinar-los a noves infraestructures, amb l’objectiu de crear llocs de treball i moure el mercat amb la compra de material per a fer les esmentades obres.

El criteri de repartiment d’aquesta ajuda ha sigut per habitants en cadascun dels municipis de l’estat espanyol i el termini per a presentar les propostes acaba el dia 24 de gener.

A Beniarrés li corresponen 236.279 € per els 1.335 habitants censats a relació de 177 € per cadascun dels seus habitants. En aquesta adreça podeu veure cascun del municipis de l’estat espanyol els diners que els hi pertoquen.

Ara cal presentar les propostes i des d’aquest blog es vol obrir una finestra per a que cadascun dels lectors expose en que invertiria ell els 236.279 € de tindre la possibilitat d’elegir.

Els requisits que té que complir l’obra son els següents:

Segons ha informat el Ministeri d’Administracions Públiques del Govern d’Espanya, són obres financiables:

• Adequació, rehabilitació o millora d’entorns o espais públics urbans, així com de promoció industrial.

• Equipaments i infraestructures de serveis bàsics en les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i telecomunicacions.

• Construcció, adequació, rehabilitació o millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius.

• Medi ambient i prevenció de la contaminació, així com les orientades a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica.

• Supressió de barreres arquitectòniques.

• Conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric del municipi.

• Construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa de proveïment d’aigua potable a domicili i tractament d’aigües residuals.

• Inversions per a projectes de mobilitat sostenible en matèria de transport i encaminades a millorar la seguretat vial.

• Adequació, rehabilitació o millora de cementiris.

• Millora de la gestió de residus urbans.

• Prevenció i servei d’extinció d’incendis.

El Ministeri d’Administracions Públiques informa a més de que aquestes obres han de complir els següents requisits:

• Han de ser obres de competència municipal i de nova planificació, és a dir, l’execució de la qual no estiga prevista en el pressupost de l’entitat municipal per a l’any 2009.

• D’execució immediata, és a dir, que la licitació comence abans que transcórrega un mes de la publicació en la pàgina web del Ministeri d’Administracions Públiques de la resolució d’autorització per al seu finançament.

• Els contractes han de tenir un valor inferior a 5 milions d’euros, no podent fraccionar-se el seu objecte amb la finalitat de no superar aquesta quantitat. En el cas de les mancomunitats i agrupacions de municipis, també el cost màxim dels projectes serà de 5 milions d’euros en el seu conjunt, encara que l’import total ha de desglossar-se en les quantitats que corresponguen a cada municipi, que els seran descomptades de la xifra dels fons que els correspon en funció de la seua població.

• Cada ajuntament pot sol·licitar el finançament de tants projectes com estime necessaris, pel seu propi compte o com participant d’una mancomunitat o agrupació de municipis, sempre que cadascun d’ells no supere la quantia establida i que la suma de tots ells no siga superior a la quantitat que li corresponga en funció de la seua població.

• Les obres haurien de traure’s a licitació pública per qualsevol dels procediments (obert, restringit o negociat amb o sense publicitat) prevists en la Llei de Contractes del Sector Públic o ser tramitades com contracte menor.

• El finançament a càrrec del fons cobrirà l’import real de l’execució de l’obra amb l’import de l’IVA o impost assimilable.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Pareix mentira, que preguntes aon

Pues en que te que ser en firetes, soparets per als amics, Formula IV, temporeros per als carrers, si no es pot tornar a fer el surtidor, ferne un altre o una rotonda, com sempre en quatre tonteries

Anònim ha dit...

Envidia puta cochina , es lo que teniu , a mamarla fent oposició.

Beniarres al dia ha dit...

Al primer anònim dir-li que aquests diners sols seran per a obres, per tant, en res del que dius podrà ser gastat. Per a to el que dius ja tenen els recursos pròpis de l'ajuntament i els diners que es reben de la Diputació i la Generalitat.

Al segon anònim ni comentar-ho. Sols dir-li que l'obra que es faça que siga de profit per al poble.

Anònim ha dit...

Menos mal que el govern de Zapatero s'en recorda dels pobles perquè el que es Camps i la Generalitat zero. Será que el Alcalde es Zaplaniste?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...