BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 12 de juny de 2008

Oferta Pública Empleo de l'Ajuntament de Beniarrés

Anunci publicat al BOP nº 112 de data 12 de juny de 2008
Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 17 de mayo de 2008, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2008, en cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de la ley reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público,

- PERSONAL FUNCIONARIO:
- FUNCIONARIO DE CARRERA:
Grup: C1
Nombre Plaza: ADMINISTRATIVO
Vascantes: 1
Escala: Administracion General
Subescala: Administrativa
Complemento Destino nº 22

1 comentari:

Anònim ha dit...

L'enhorabona Carles, tenim un poble ple d'artistes.

Ànim i endavant

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...