BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dijous, 12 de juny de 2008

Crònica del passat plenari

Ahir dimecres dia 11 de juny vam tindré sessió plenari a l’ajuntament de Beniarrés. Vam estar els nou representants: 5 del Partido Popular, 3 PSPV-PSOE i 1 del BLOC.

La sessió van ser tranquil·la i va tindre una durada de 70 minuts. Sols una veïna de Beniarrés va acudir a presenciar la sessió el que denota o que els temes que es tracten no interessen als veïns i veïnes de Beniarrés o bé que l’hora i el dia, dimecres a les 19:00 hores, no ve be a la gent per assistir.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 2-4-08 i de la sessió 8-5-08
L’acta de la sessió 2-4-08 es va aprovar per unanimitat, llevant una moció que no es va debatre i posant el resultat de la votació en un altra moció.

L’acta de la sessió 8-5-08 es va aprovar amb els vots del PP i del BLOC i el vot en contra del PSPV-PSOE al haver un llicències d’obres, en concret 9 obres menors, que nosaltres entenem que no van passar pel plenari al ser passades per l’alcalde a última hora de forma conjunta, no estaven dintre de la documentació del ple i que no se’ns va facilitar còpia de les mateixes

2.- Donar conte de decrets d’alcaldia
Es llig un extracte dels decrets del 53 al 77 de l’any 08, sense dret a preguntar ni demanar cap aclariment sobre cap d’ells. Qualsevol veí pot anar a consultar-los quan ho crega convenient..

3.- Ratificar decret d’alcaldia 58/08
Aquest decret fa referència a una sol·licitud del nostre ajuntament per a que el camp de futbol de terra passe a ser de gespa artificial. Va ser aprovat amb els vots del PP i del PSPV-PSOE i l’abstenció del BLOC. L’alcalde va ser preguntat que si disposava de la titularitat dels terrenys i que no ens passe el que ha ocorregut amb la nova captació d’aigua de la Pedrera. L’alcalde va contestar afirmativament.

4.- Concessió llicències urbanístiques
En aquest punt el grup municipal del PSPV-PSOE es va alçar i no va voler participar doncs creguem que la forma en que s’estan donant les llicències d’obra no està d’acord amb el que dictamina la normativa ni el seguiment de l’obra tampoc per part dels serveis tècnics de l’ajuntament. També estem cançats de que fora del ple, es diga als sol·licitants d’un permís d’obra que “els socialistes no et volen donar la llicència” quan estem en minoria i una majoria SI VOL, te la pot donar amb el seu vot.

5.-Aprovació bases beques esportives.
Va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents. Creguem que es una bona iniciativa per ajudar als nostres esportistes encara que la quantitat econòmica, 1.500 € anuals pot quedar curta. Entre els requisits; tenir menys de 25 anys, viure a Beniarrés i com a màxim 300 € a l’any.

6.-Modificació ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica
Existia una ordenança de l’any 2000 que regula els nivells de soroll al nostre poble. Es modifica l’esmentada ordenança per a regular els nivells de sorolls màxims fins a 130 dB. Tot açò ve donat per a regular els nivells de sorolls de les orquestres musicals quan actuen en les nostres festes.

La modificació va eixir endavant amb els vots a favor del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs nosaltres creguem que està molt bé que es regule tot el tema de nivells de sorolls però alhora de l’aplicació tot deixa molt que desitjar com ocorre amb els ordenances de Tràfic i de Tinença d’animals on cadascú fa el que vol i l’ajuntament tanca els ulls de forma deliberada.

7.- Modificació plantilla de personal
La proposta es passar-li el complement de destí a la secretaria del 24 al 26, amb el conseqüent increment en el seu sou.

La proposta va eixir endavant amb els vots del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs nosaltres creguem que tal vegada s’ho mereix però l’anterior secretaria va estar 25 anys cobrant el complement de destí nº 24 i que passar al 26 deu fer-se amb més temps corregut.

8.- Aprovació mutació demanial
En aquest punt es demana descatalogar un terrenys destinat a educacional ( l’hort escolar dintre del col·legi Perputxent) a cultural per poder construir un centre dedicat a les bandes de Beniarrés. Va ser aprovat per unanimitat.

9.- Informes de l’alcaldia
L’alcalde ens va informar sobre diferents visites de gent de la Diputació al nostre poble. El Futbol a Beniarrés començarà en setembre i que la piscina obri el proper dia 28 de juny entre altres informacions.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Es trist que nomes vaja una veina de Beniarrés al ple com a public, pero per a no poder dir res i nomes escoltar "aprovat per unanimitat" ho veig encara fins i tot molta gent. Després es penjen les coses al tauler i a veure qui ho mira. Funciona molt millor el teu blog que el tauler d'anuncis

Beniarres al dia ha dit...

La gent deu anar als plenaris per a estar assabentada de primera ma de les coses que es proposen i es decideixen. De vegades es millor vore una expressió d’un regidor o l’alcalde, vore els arguments que s’exposen per votar a favor o en contra, un gest que el resultat final que és el que ix al paper doncs ens les expressions i els gests es no es veu el talant polític de les persones.

Respecte a les actes dir-te que fa 5 anys que han desaparegut del taulell d’anuncis. Els socialistes o em demanat per passiva i per activa que es pengen al tauló d’anuncis però l’alcalde no vol alegant que hi ha una còpia a l’ajuntament per a disposició del públic ( en horari de 8 a 15 hores evidentment).

Per altra banda “han desaparegut” les actes de les sessions plenàries a la pàgina web de l’ajuntament i en el seu lloc han posat “Ordre del dia” que si entres voràs que no hi ha res.

La gent quan menys s’entere millor pensaran alguns.

Anònim ha dit...

hem sap molt greu, que passe aixi, espere poder seguint del teu blog, per a enterarme del que passa, grácies per la teua feina i endavant

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...