BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 23 de juny de 2008

Mocions del Grup Municipal Socialista

Moratòria en el pagament del Impost sobre les Obres i Immoble és la tercera moció

Per al proper ple ordinari del dia 25 de juny, els socialistes a l’ajuntament de Beniarrés em presentat tres mocions. Dues ja han sigut posades en un altre article o post fent referència a torn lliure de preguntes per part del públic a l’alcalde i a tots els regidors i ajuda econòmica a tots els festers de Beniarrés.

Aquesta tercera moció pretén ajudar a reactivar la construcció i els sectors relacionats amb una moratòria en el cobrament del Impost sobre Obres i Immobles (ICIO), es a dir, que al llarg d’un any no es pague el ICIO a les obres menors i les obres majors passen de pagar del 2 % al 1%.

La moció diu el següent:

La construcció i reformes de immobles ha patit una gran davallada els darrers mesos degut a diferents factors no exclusius del nostre poble, que afecten el dia a dia de la gent que es dedica a aquest ofici i els altres oficis que l’envolten i que n’estan relacionats.

A Beniarrés hi ha nombroses empreses, quasi totes elles formades per autònoms, que es dediquen a la construcció, especialment a les reformes dels habitatges i on gran part de la seua activitat està centrada dintre del mateixa població.

Aquesta davallada en la construcció local, també afecta a altres sectors com fusters, pintors, llanternes, electricistes, entre altres que fan que la càrrega de treball vaja disminuint amb la possibilitat de que afecte als llocs de treball que aquestes empreses han creat.

L’ajuntament deu posar tot el que estiga en la seua ma per ajudar a que aquests sectors que generen riquesa, treball i moviment econòmic al nostre poble per a que puguen passar aquest període en que el treball ha fluixejat amb les mesures i ajudes disponibles que tinga al seu abast com puga ser un rebaixa en el Impost sobre Construccions i Immobles (ICIO) que l’ajuntament cobra a totes les obres que es realitzen en el terme municipal de Beniarrés i que paguen un 2% sobre el valor real del cost de l’obra.

Amb aquesta mesura es pretén que la gent comence a contractar i que aquests sectors afectats tinguen un xicotet respir i una major càrrega de treball que beneficia a tot el poble de Beniarrés

Per tot açò sol·licita:


1.- Que durant un període d’un any, prorrogable d’any en any de no dir-se el contrari, es declare una moratòria en el cobrament del ICIO per part de l’ajuntament de Beniarrés sobre les obres menors i que es deixe de cobrar aquest impost. Al mateix temps el que es cobra per el ICIO sobre les obres majors es veja reduït del 2% al 1%

2.- Que aquest acord comence a aplicar-se a les obres que han rebut llicència en aquest ple (d’haver-ne alguna)

3.- Que es dóne la major difusió a aquest acord.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...