BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimarts, 30 de març de 2010

Recolçar la Música no sols és contruir un edifici

El grup municipal socialista ha presentat aquesta moció per a que no retalle les ajudes a les Bandes de Música.

La Generalitat Valenciana va aprovar el pressupost per a l’any 2010 amb un important retall de les ajudes a les Bandes de Música i principalment per a les Escoles de Música, posant en perill l’existència d’aquestes escoles que formen als músics del País Valencià i que realitzen una gran tasca formativa, per xicotet que siga el poble.

A Beniarrés, el govern municipal del Partido Popular ha construït un nou edifici amb els diners del Pla E per tal de formar a aquests músics. Evidentment, que si es té l’edifici però no es tenen els diners per a poder portar professors i formar l’alumnat, és un sense sentit el tindre un edifici però que no es pot gastar perquè, degut al gran retall patit per les Escoles de Música, perilla les retribucions econòmiques que rep el professorat, per tant, si el PP de Beniarrés actua amb objectivitat i sentit de poble, recolçara aquesta moció encara que siga presentada per el grup municipal socialista.

La moció diu el següent:

Les Societats Musicals han constituït i constituïxen un dels pilars bàsics de la identitat del poble valencià.

Els músics valencians i les seues societats musicals són un patrimoni viu i sonor de la nostra Comunitat; un patrimoni que és la nostra carta de presentació ja no sols en la nostra Comunitat sinó que va més enllà de les nostres fronteres geogràfiques i del que tots i totes ens sentim orgullosos.

Les Societats Musicals s’agrupen en la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana); una associació amb més de 40 anys d’existència que agrupa a 525 societats musicals d'Alacant, Castelló i València (representant a més del 50% del total espanyol) amb més de 200.000 socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes en les seues escoles de música.

Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació necessiten ajudes per a poder continuar sent el que són, un referent cultural de la Comunitat Valenciana. Estes ajudes que obtenen de les Administracions Públiques s’han anat reduint de forma considerable en els últims anys, el que provoca una asfíxia en la gestió, tant de les societats musicals com de les seues escoles de música.

La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la FSMCV que no compleix i els retalls en el Pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que significatius en les partides tant d’educació com de cultura en les quals el retall respecte al Pressupost de 2009 suposa més d’un 34%.

Durant el procés de debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes d’esmenes que afectaven diverses partides del projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d’euros. El pressupost per a eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d’euros, és a dir, a penes un 22,41% de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les necessitats de les Societats Musicals i que alhora respectaria els compromisos adquirits pel Consell.

Per a assolir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments valencians hem d’estar al costat de les nostres societats musicals, senyes d’identitat dels nostres municipis, i recolzar les seues iniciatives de futur.

Per tot el que hem exposat i, d’acord amb les actuacions realitzades pels tots Grups parlamentaris en Les Corts, a excepció del Grup Popular, proposem els següents

ACORDS

1. Instar el Govern Valencià a modificar els pressupostos del 2010, en les partides corresponents de Cultura i Educació, per mitjà d'una ampliació de crèdit que torne la totalitat de l'import de subvenció corresponent al 2009 com a mínim, i que alhora siguen tingudes en compte i estudiades les al·legacions de la FSMCV; en especial la referida al Programa de Finançament Autonòmic d’Escoles de Música.

2. Instar a la Generalitat Valenciana a solucionar el deute pendent amb la FSMCV que ascendeix a 145.000€ des del 2008.

3. Instar a la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari de la “Llei Valenciana de la Música”, pendent des del 1998.

4. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, presidenta de la FVMP i Grups parlamentaris de Les Corts.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...