BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 28 de març de 2010

La Generalitat deu 950.000 € al poble de Beniarrés

ESPEREM QUE EL PP RECOLZE AQUESTA MOCIÓ I EXIGISCA A LA GENERALITAT LA DEVOLUCIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC QUE TÉ AMB EL NOSTRE POBLE, DONCS EL POBLE DE BENIARRÉS ESTÀ PER DAMUNT DELS INTERESSOS DE PARTIT

Els socialistes de Beniarrés hem xifrat en més 950.000 euros l'import del deute històric que la Generalitat manté amb l'Ajuntament de Beniarrés generat per la falta de creació i dotació del Fons Valencià de Cooperació Municipal i que llastra de manera dramàtica les arques municipals.

És d'estricta justícia que la Generalitat Valenciana assumisca les conseqüències de l'incompliment dels acords firmats a Castelló el 1999 al si de l'Assemblea de la FVMP i procedisca a remetre'ns a l'Ajuntament de Beniarrés el que ens deu.

La Generalitat Valenciana va firmar un acord unànim amb la FVMP a setembre de 1999 en què es comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la Segona Descentralització i, fonamentalment, l'aprovació d'una Llei de Règim Local Valenciana i un Fons Valencià de Cooperació Municipal de caràcter incondicionat i no finalista.

La Generalitat Valenciana hauria d'haver procedit a la creació d'aquest Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, de caràcter incondicionat, que complementara el finançament de l'Estat, conforme a un repartiment amb criteri de població que es corresponguera almenys als 70 euros per habitant, segons acord unànim de la FEMP.

Però l'acord ha estat incomplert durant deu anys amb el consegüent greu perjudici per a Beniarrés i el manteniment dels serveis que deixen als ciutadans, molts dels quals continuarem pagant els beniarresins/es a través dels nostres impostos. El PP ha de deixar-se de partidismes i de mirar els seus propis interessos i defensar davant de la Generalitat el de tots els beniarresins/es. Esperem que l’alcalde defense els interessos dels beniarresins/es per damunt dels del seu partit.
La moció diu el següent:
MOCIÓEn l'actual situació de crisi econòmica, és imprescindible garantir i reforçar a través dels pressuposts de totes les Administracions Públiques les mesures destinades a la reactivació de l'ocupació i 'ús de les polítiques socials.


Per assolir aquests objectius, els Ajuntaments valencians tenim acreditada la nostra actuació quotidiana amb el ferm compromís i responsabilitat donant respostes a la demanda creixent de la ciutadania que sofreix en el nostre entorn els efectes de la inestabilitat econòmica mantenint i incrementant tot tipus de prestacions socials bàsiques.


Desocupació, menys ingressos i majors demandes socials, junt amb un inadequat finançament local, estan situant el nostre Ajuntament, igual com d'altres, en una difícil situació financera per afrontar el funcionament ordinari de la nostra pròpia organització.


La Generalitat Valenciana va firmar un acord unànime amb la FVMP a setembre de 1999 en què es comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la Segona Descentralització i, fonamentalment, l'aprovació d'una Llei de Règim Local Valenciana i un Fons Valencià de Cooperació Municipal de caràcter incondicionat i no finalista. L'acord ha estat incomplert durant deu anys amb el consegüent greu perjudici per a Beniarrés i el manteniment dels serveis que presten als ciutadans, molts dels quals continuarem pagant els beniarresins i beniarresines a través dels nostres impostos.


Aquest reiterat incompliment per part de la Generalitat Valenciana suposa per al nostre poble i el nostre Ajuntament un deute acumulat de més de 950.000 euros.


Per tot l'exposat i, d'assenyat amb els acords unànimes assolits per tots els grups polítics integrats a la FVMP de manera reiterada i que han estat posats de manifest en seu parlamentària de Les Corts a cada exercici econòmic en els últims deu anys sense que s'hagi produït la més mínima resposta de Govern del PP proposem els següents


ACORDS


1. És d'estricta justícia que la Generalitat Valenciana assumisca les conseqüències de l'incompliment dels acords firmats a Castelló el 1999 al si de l'Assemblea de la FVMP i procedisca a remetre a l'Ajuntament de Beniarrés l'import del deute històric generat per la falta de creació i dotació del Fons Valencià de Cooperació Municipal i que suposa en aquests moments la quantitat de més de 950.000 euros que llastren de manera dramàtica les arques municipals.

2. Resulta inajornable l'assumpció de responsabilitats per part de les Generalitat per donar compliment íntegre al model descentralitzat previst a la nostra Carta Magna i a l'Estatut d'Autonomia.

3. La Generalitat Valenciana ha de procedir, d'una vegada per totes, a la creació, del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, de caràcter incondicionat, que complemente el finançament de l'Estat, conforme a un repartiment amb criteri de població que es corresponga almenys als 70 euros per habitant, segons acord unànime de la FEMP.

4. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...