BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 22 de març de 2010

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

Per al proper dimecres 24 de març de 2010 a les 11:00 hores ha sigut convocat per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés ple extraordinari amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA


1.- Dació i aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària celebrada el dia 11 de març de 2010

2.- Aprovació de la proposta de la Taula de Contractació de l’obra Centre Multiús en sól dotacional , inclòs en el Pla Innovació Productiva o Pla Confiança (PIP)

3.- Aprovació del projecte de l’obra “Ampliació de Centre de Divulgació Artística i Musical”, inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local o Pla E 2010.

4.- Aprovació expedient administratiu del contracte d’obres “Ampliació de Centre de Divulgació Artística i Musical”, així com la iniciació del procediment de licitació.

5.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia número 41/2010 de 15 de març de 2010.

6.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia número 42/2010 de 15 de març de 2010.

7.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia número 43/2010 de 15 de març de 2010.

8.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia número 44/2010 de 16 de març d’adjudicació definitiva del contracte d’obra , Reforma d’Espais Esportius i Tradicionals: Trinquet.

9.- Reconeixement Extrajudicials de Crèdits

10.- Informes d’alcaldia

11.- Acordar, en el seu cas, la concessió de diverses llicències urbanístiques.

Doncs bé, aquest és l’ordre del dia de la propera sessió que es celebrarà a l’Ajuntament de Beniarrés. Novament lamentar i denunciar l'hora de la sessió, doncs és una hora laboral per a molts regidors que deuen demanar permís als seus respectius llocs de treball per a poder complir amb el seu compromís amb el poble de Beniarrés i la gent que ha dipositat en ells la seu confiança per a que els representen.

Cal destacar abans de veure la documentació, el punt 2 on es s’adjudicarà l’obra inclosa dintre del Pla Confiança i que si oficialment, té el nom que posa en l’ordre del dia, correspon a la contrucció d’un bar per a la nova piscina, valorat en 134.000 €. Aquest edifici anirà just, damunt del carrer que dona eixida a la carretera L’Orxa – Muro. També cal destacar els problemes que estan tenint moltes poblacions en cobrar les certificacions de les obres incloses dintre del Pla Confiança i que l’ajuntament deurà avançar de fons propis si no vol demorar el pagament de l’obra.

Els punts 3 i 4, corresponen a l’aprovació del projecte i iniciar l’expedient per a contractar l’obra sol·licita per l’Ajuntament de Beniarrés, amb els únics vots del Partido Popular, inclosa dintre del Pla E 2010 i que consisteix en la construcció d’una planta per a l’edifici construït amb el primer Pla E situat al costat del col·legi “Perputxent” i valorada en 143.026 €. L’inversió total en aquest edifici sobrepassa els 362.000 €. De tots és conegut, les propostes que el grup municipal socialista va proposar per tal d’invertir ( i no dic gastar) aquesta important subvenció: xarxa de recollida d’aigües pluvials, construcció de naus niu al polígon per facilitar la implantació de noves empreses, casa o alberg rural per promoure el turisme rural, i altres propostes.

El punt 9, corresponent a un nou Reconeixement Extrajudicial de Crèdits. I es que des de que governa el PP al consistori beniarresi es ve produint aquesta figura administrativa, que no és altra cosa que una mala i nefasta gestió econòmica. Aquest reconeixement, consisteix en pillar factures de l’any 2009 i pagar-les a càrrec del pressupost de l’any 2010. Es a dir, que l’any 2009, s’han gastat molt més del que s’ha ingressat, fent que el pressupost de l’any 2010, ja tinga unes despeses equivalents als diners que sumen el reconeixement i que hauran de minvar els diners previstos gastar o invertir al llarg d’aquest any. Un reconeixement extrajudicial de crèdits és la mostra de que s’han gestionat malament els diners del tots, els diners de Beniarrés.

Doncs bé, ja sols queda convidar-vos a assistir-ne a la sessió plenària i que de primera ma vegeu que s’adopten les decisions que a tots ens afecten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...