BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 8 de març de 2010

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Per al proper dijous 11 de març de 2010 a les 11:00 hores ha sigut convocat per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Beniarrés ple extraordinari amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA


1.- Dació i aprovació d’actes de la sessió de 19 de febrer del 2010.

2.- Dació de compte i ratificació de les resolucions d’alcaldia de 22 de febrer del 2010, (resolució número 23-30 de 2010) en virtut de les quals se sol·liciten diverses subvencions a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Treball (EMCORPS, EZOINT, PAMER i SALARI JOVE).

3.- Ratificar resolució d’alcaldia 38/2010 de 4 de març del 2010, per mitjà de la qual se sol·licita a la Diputació d’Alacant, la concessió d’una subvenció, així com es delega la competència de contractació de les obres d’Edifici de Vestidors assumint l’Ajuntament el 5% del cost d’execució.

4.- Aprovar la proposta d’adjudicació per la Mesa de Contractació de l’obra Reforma d’Espais Esportius i Tradicionals: Trinquet (Exp 18/2010), inclosa en el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Diputació Provincial d’Alacant.

5.- Acordar, si és prodecent, l’avanç del Ple Ordinari del dia 31 de març, al dia 24 de març del 2010.

6.- Acordar, si és el cas, l’Adhesió de l’Ajuntament de Beniarrés al Pacte dels Alcaldes per una Energia Sostenible.

7.- Acordar, si és procedent, la concessió de diverses llicències urbanístiques.

Doncs bé, el que he pogut llegir, és l’ordre del dia de la sessió extraordinària. El que sorprèn ( cada vegada menys) és l’hora de la sessió, a les 11:00 hores, un hora que per a la gent que té treball, suposa el demanar permís en el teu respectiu lloc de treball per poder assistir-ne, a no ser que s’estiga alliberat políticament com es el cas de 2 representants del PP.

Caldria destacar el punt segon, on es sol·liciten ajudes a la Generalitat per tal de crear treball temporal a Beniarrés dintre d’aquests programes. També cal recordar que l’Ajuntament té dues places d’oferta pública de treball, que no trau a concurs públic i ja portem uns quants anys sense traure-les.

També destacar el punt tercer on es pretén demanar un subvenció a la Diputació per a fer uns vestidors per a la nova piscina municipal. Al meu parer, considere que s’haguera pogut construir un vestidor conjunt per al Trinquet i la Piscina, amb un simple reforma del projecte del Trinquet però l’equip de govern ha considerat més oportú el tindre dos vestidors, apenes separats per 80 metres.

El quart punt consisteix en l’adjudicació de l’obra de reforma del Trinquet. Un obra que tindrà un cost de 171.000 €, dels quals 158.000 € son de l’obra en si i la resta de redacció de projecte. L’obra consisteix en canviar el paviment, fer una grada i fer el trinquet un metre més ample entre altres coses menors. Una apreciació que pdoem apreciar, es que si finalment es fa el trinquet un metre més ample, la paret del trinquet quedarà pràcticament apegada a la piscina xicoteta que s’està construint. Els redactors dels dos projectes ho sabran. Jo no soc tècnic.

I bé, sols queda convidar-vos a assistir-ne i a conèixer de primera ma, el que en ell es tracatarà.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...