BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dilluns, 29 de març de 2010

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

S’ha convocat ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés per al proper dimecres 31 de març de 2010 a les 19:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació de l’obra “Centre Mutiús en sol dotacional”

2.- Aprovació de llicències urbanístiques

3.- Ratificació de la resolució d’alcaldia 46/2010 i 48/2010

4.- Assumptes extraordinaris si els haguera

5.- Donar compte de resolucions d’alcaldia dictades des de l’últim ple ordinari fins a la convocatòria d’aquest ple ( resolució 204/2009 al 49/2010)

6.- Informes d’alcaldia

7.- Mocions dels grups municipals

8.- Precs i preguntes

Al ser un ple de caràcter extraordinari es poden presentar mocions i fer preguntes a l’equip de govern, així com presentar preguntes per escrit amb una antelació de 24 hores abans de la celebració del ple, per a que siguen contestades i no ixquen amb “Ja et contestaré en el proper ple”.

El grup municipal socialista, ha presentat preguntes per a que siguen contestades en aquest ple, juntament amb quatre mocions que esperem siguen recolzades per la majoria dels membres de la corporació, es a dir, per el PP.

Les mocions presentades tracten sobre:

- Ajudar a les famílies de Beniarrés amb algun membre aturat presentant un bateria de propostes.

-Reclamar a la Generalitat el deute històric que té amb el nostre poble i valorat en més de 950.000 €.

- Demanar la paralització del expedient per construir un Centre Social i que es canvie per la construcció d’un Centre de Dia.

- Recolzar a les Societats Musical del País Valencià en la seua exigència de que es paguen l’ajut econòmic acordat amb la Generalitat Valenciana i que s’ha vist reduït considerablement, perillant la continuïtat de les Escoles Comarcals de Música.

I les preguntes que hem preparat per escrit per a que siguen contestades son:

1.- A data de la celebració de la sessió plenària, algun adjudicatari de les parcel·les industrials del polígon industrial de Beniarrés, ha incomplit el plec de condicions? Quines mesures ha adoptat l’equip de govern per incomplir-les?

2.- El dissabte 16 de gener al regidoria de cultura va organitzar la festivitat de “Sant Antoni 2010”. Quin ha sigut el seu cost econòmic i en que s’han gastat aquests diners?, l’Ajuntament de Beniarrés va demanar col·laboració econòmica als veïns de Beniarrés per pagar aquest acte?

3.- Quants diners, a data d’avui, ha ingressat l’Ajuntament de Beniarrés de les obres incloses dintre del Pla Confiança o del Pla a la Innovació Productiva, corresponents a obres realitzades al llarg de l’any 2009?

4.- Quines han sigut la totalitat de les despeses fins al dia 1 de gener de 2010 de la Guarderia Municipal de Beniarrés i quins han sigut la totalitat dels seus ingressos fins la mateixa data?

5.- L’any 2009, es van pagar diners provinent del Pla E per a fer front a despeses corrents de l’Ajuntament de Beniarrés o altres pagaments que no foren les certificacions de les obres incloses en aquest pla?

6.- Quines han sigut les gestions realitzades fins la data de la celebració d’aquesta plenari per solventar la greu errada de fer una prospecció d’aigua potable en terrenys privats amb una subvenció de la Diputació d’Alacant?, o s’està a l’espera de que s’esgote aquesta legislatura i passar-li el problema a la propera corporació municipal?

7.- Al juliol de 2009 li se va adjudicar la urbanització del PAI de l’àrea de repartiment nº 1 més coneguda com del Dr. Orero a Cesar Gilabert Solanes. Quins son els motius pels quals a data d’avui encara no s’haja començat la urbanització?

8.- En que afecta les inversions pressupostades per l’Ajuntament de Beniarrés la retallada del 35 % de les inversions adoptada per la Generalitat Valenciana?

9.- A data de la celebració d’aquest plenari, molts diners deu la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament de Beniarrés per el Pla Millora realitzat l’any 2006?

10.- El grup municipal del PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Beniarrés es compromet públicament a fer complir la llei i guardar la privacitat de la informació que puga contindre el registre d’entrades i eixides. Vist que s’ha atorgat aquesta informa al grups de l’oposició d’aquest ajuntament amb total normalitat al llarg dels darrers anys, vist que mai s’ha fet un mal ús d’aquesta informació i vist que es voluntat d’atogar o no aquesta documentació. Pensa l’alcalde president de l’Ajuntament de Beniarrés facilitat còpia del registre general d’entrades i eixides?

11.- L’Ajuntament de Beniarrés ha cobrat la totalitat dels diners del Pla E 2009 amb el qual es va construir la primera fase del Centre de Divulgació Artística i Musical?, En quina data?

Sols queda convidar-vos a assistir-ne i j sabeu si voleu que li faça alguna pregunta a l’equip de govern, la podeu enviar al correu: fedebeniarres@gmail.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...