BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dijous, 20 de desembre de 2012

L'alcalde de Beniarrés tindrà un sou de 21.000 € anuals


El dia 17 de desembre de 2012, va eixir publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 239, l’acord plenari del dia 30 de novembre de 2012 on s’acordava amb els vots a favor del Partido Popular, l’abstenció dels 2 regidors del BLOC i el vot en contra dels 2 regidors del grup municipal socialista, l’assignació de 21.000 € bruts anuals per la dedicació exclusiva a l’alcaldia de l’alcalde popular Luís Tomás Lopez.

L’acord publicat és el següent:


Mediante la presente se hace público que el Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2012, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 105.2 de la Ley 30/1992, acordó:

PRIMERO. Proceder a la aclaración de los términos del acuerdo adoptado en el orden del día nº 3 «Dedicación    exclusiva de Alcaldía» de la sesión plenaria ordinaria nº 5 celebrada el día 28 de junio de 2012, como rectificación material, proponiendo la siguiente redacción:

PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcaldía realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva durante el horario laboral y de atención al público del resto de personal del Ayuntamiento, sin perjuicio, de por razón del cargo y de forma especial, se requiera su presencia fuera de citado horario.

SEGUNDO. Establecer a favor del Alcalde que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

-         El cargo de Alcalde, percibirá una retribución anual bruta de 10.500 € para lo restante del ejercicio 2012, computable desde la aprobación de la dedicación exclusiva. percibirá una retribución anual bruta de 21.000 €.

TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

Beniarrés, a 4 de diciembre de 2012.

EL ALCALDE.

Fdo: Luís Tomás López.


Per tant, queda clar que el nostre alcalde rep una retribució mensual bruta de 1.500 € al mes al des del primer dia en que els regidors i regidores del Partido Popular de Beniarrés li van concedir la dedicació exclusiva.

Com es pot llegir al publicat al BOP, la seguretat social per la dedicació exclusiva del nostre alcalde també corre a càrrec de les arques municipals, es a dir, de tots i totes els qui vivim a Beniarrés.

Si sumem la retribució anual de l’alcalde, 21.000 € i el cost de la seu seguretat social, que ve a ser aproximadament, un 45 % del sou brut, ens dona, que el cost de l’alliberament de l’alcalde de Beniarrés ens consta a tots i totes 30.000 € anuals, aproximadament.

Molts pensareu que son pocs diners per dedicar-se a gestionar el poble de Beniarrés altres pensareu que son molts diners per portar aquesta tasca endavant però pense que cal saber algunes dades per tal de formar-se una opinió al respecte:

-         L’any 2011, l’Ajuntament de Beniarrés va tancar amb un dèficit de 254.000 €. Aquesta va ser la diferència entre lo gastat i lo ingressat.

-         Anteriors alcaldes de Beniarrés han cobrat per ser-ho però un sou de 1.500 € mensuals  ( 250.000 pessetes) és el sou més elevat que mai s’ha pagat per exercir com alcalde de Beniarrés.

-         L’any passat ens va pujar la taxa de l’aigua, de la recollida de la brossa i els carnets de la piscina.

Luis Tomás, alcalde de Beniarrés,
juntament amb Alberto Fabra,
 president de la Generalitat Valenciana
-         En l’anterior dedicació exclusiva (any 2011) hi havia un pressupost de 11.500 €. Per a l’any 2013 hi haurà un pressupost de 21.000 €, pràcticament el doble.

-         Beniarrés en aquests moments té més de 130 veïns i veïnes inscrites a les llistes del SERVEF com de desocupats.

-         Hi ha poblalcions molt més gran que Beniarrés i amb un pressupost més elevat on l’alcalde no té dedicació exclusiva i no cobra per exercir-ne com és el cas de Bellreguard, Villalonga o altres com el d’Alboraia no cobra perque segueix en el seu lloc de treball.

-         S’està retallant en activitats culturals, esportives, festives que beneficien a tots i totes.

-         Encara que l’exemple no es deu aplicar de forma proporcional, doncs l’alcalde de Madrid deuria cobrar milions d’euros, l’alcalde d’Alcoi cobra 64.000 € bruts a l’any i l’alcalde de Beniarrés 21.000 €,  Alcoi té 62.000 habitants , Beniarrés en té 1.300.

Mentre Mariano Rajoy, president del govern i president del PP, ens demana a tots “sacrificis i generositat” per tal d’eixir de la crisi. Mentre als funcionaris els lleven la paga de Nadal per estalviar diners. Mentre no hi han diners per mantenir el mobiliari urbà a Beniarrés, un càrrec polític, cobrarà el sou més elevat en la història del nostre poble.

Sincerament pense que un alcalde com el de Beniarrés deu cobrar un sou per ser-ho però en aquests moments de crisi econòmica, el nostre poble, al meu parer, no es pot permetre gastar-se a l’any 30.000 € en la dedicació exclusiva de l’alcalde. Hi han altres prioritats.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

El problema no son els 21000 euros el problema es que no sels guanya

FRANCISCO ha dit...

Q BARBARIDAD, DESDE LUEGO EN BENIARRES PARECE Q LA GENTE NO QUIERA VER LAS COSAS, INJUSTO Y CALUMIABLE Q BENIARRES NI EN TIEMPO DE BONANZA DEBE PERMITIR TAL SITUACION CONTIMENTOS EN LA CRISIS Q AY, DEVERAS TENEMOS Q ESTAR ORGULLOSOS DE EL ALCALDE Q TENEMOS, POR Q EL MEJOR NO SERA PERO EL MAS LISTO SI, NUNCA LE A GUSTADO EL TRABAJO DEMASIADO PERO TENIA CLARO EL CHOLLO Q EL QUERIA, NO PARA EL PUEBLO SI NO PARA EL. DONDE ESTA LA GENTE DE BENIARRES? CIEGOS? O TAL VEZ BUENOS?...

Anònim ha dit...

Que barbaridad

Anònim ha dit...

treballeu pa el alcalde

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...