BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 18 de juliol de 2008

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El proper dimarts dia 22 de juliol de 2008 a les 19’30 hores tindrà lloc la sessió plenària.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 11 de juny de 2008.

2.- Donar conte decrets d’alcaldia de del 78 al 108 de l’any 2008.

3.- Ratificar decret d’alcaldia 109/08

4.- Concessió llicències urbanístiques.

5.- Iniciació de dos expedients de contractació: Reforma d’espais esportius tradicional (PID trinquet) i Reforma i ampliació del Museu (PIC)

6.- Sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de subvencions de la Diputació que té per objecte l’inversió en camins de titularitat provincial.

7.- Inclusió d’una nova base al PAI

8.- Aprovació de la modificació puntual nº 5 del PGOU i aprovació del Conveni Urbanístic.

9.- Autoritzar la permuta de la parcel·la R- 7.1 i R-4.3

Com es pot apreciar quasi tots els punts de l’ordre del dia fan referència a temes urbanístics o a obres. Doncs be, com el Partido Popular es va negar a crear una Comissió d’Urbanisme on tractar tots aquests temes per a informar-se i consensuar-los, els partits polítics que estem a l’oposició sols tenim 3 dies per mirar-se tota la documentació i definir una postura alhora de votar en la sessió plenària.
Cregueu que hi ha temps suficient per a posicionar-se amb un vot responsable en tant sols 3 dies en temes tan importants?

Així funciona l’Ajuntament de Beniarrés i després van dient que l’oposició s’absté alhora de votar en projectes tan importants per al nostre poble i segons paraules de l’alcalde, “una abstenció es estar en contra del que es vota”. Mai més lluny.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...