BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

divendres, 4 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP del 3 de juliol referents a Beniarrés

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL i CANVI DE DESTINACIÓ PÚBLICA D'UNA PARCEL·LA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT

El primer edicte diu:

En Sessió plenària celebrada el 11 de juny de 2008 es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la modificació de les següents places:

Denominació: Secretària- Intervenció.
Adscripció: Habilitació de caràcter estatal.
Grup: A1/ B.
Titulació acadèmica requerida: Llicenciatura.
Forma de provisió del lloc: Oposició.
Complement de destinació: 26 .
Complement específic: 9.693,08 €.

Aquest acord s’exposa al públic per plaç de quinze dies hàbils a l'efecte de reclamacions, que en cas de no presentar-se produiran que l'acord esdeve a definitiu

Beniarrés, 19 de juny de 2008

Aquest edicte el que ve a dir es que el nou complement de destí de la secretaria – interventora passa del 24 al 26 amb la conseqüent pujada econòmica en el seu sou. Ací cal recordar que l’anterior secretaria de l’ajuntament al llarg de la seua estada (25 anys) sempre havia cobrat el complement de destinació 24.

El segon edicte diu:

En data 11 de juny de 2008 es va aprovar inicialment pel ple de l'Ajuntament la mutació demanial o canvi de destinació pública d'una parcel·la de 330 m2 propietat de l'Ajuntament i situat en la Partida Hortetes 59, polígon 17 , parcel·la 257 .

S'obri un termini d'informació pública per un mes, segons anuncis en el Butlletí oficial de la Província i tauló d'edictes de l'Ajuntament, per a possibles al·legacions o reclamacions pels interessats. En el cas que no es presentaren, l'acord serà definitiu.

Beniarrés, 23 de juny de 2008


Aquest segon edicte vol dir que la parcel·la que està inclosa dintre de col·legi Perputxent coneguda com “Hort Escolar” deixa de ser educacional i no pertanyer al col·legi per a passar a ser dotacional. Aquest canvi es degut a que l’ajuntament li fan falta terrenys públics per a poder demanar una subvenció per a fer un Centre Musical per a les bandes.

Ací cal recordar que si s’haguera portat endavant una moció del PSPV-PSOE de fa 4 anys en la que es demanava que l’ajuntament es posara a treballar per a que el solar de Casa la Muda pasara a mans municipals, aquest edifici s’haguera pogut fer en eixe solar d’aconseguir-se la propietat doncs es donaven totes les condicions per a ser-ho o emprar el solar per a qualsevol altre edificació com puga ser una nova biblioteca.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

La secretaria si continua en la linea assendent dels seus mandataris, supose que pujara molt mes encara i mes rapid ja que pareix que tots els que estan per ahi han pillat la directa.

Anònim ha dit...

Pero que dius de Casa la Muda? si eixa ja fa temps que te propietari. o no has vist les anexions? Si en el nou pou semblava que no hi havien, ahi que esta ben clar de qui es, veges si tocaras algo. Menuda verg....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...