BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: MEDI AMBIENT: Diumenge 24 de Setembre es celebra l'activitat ciclista" Amb Bici per la via verda"

dilluns, 24 de setembre de 2007

Que afecta la pujada cadastral?

La revisió cadastral no sols afecta a l'IBI

L’ajuntament de Beniarrés estan realitzant una nova valoració cadastral dels immobles. La valoració actual dels immobles data de 1990.

És molt important que tinguem en compte que els valors cadastrals no solament afecten a l'IBI, sinó que són la base sobre la qual s'apliquen uns altres sis impostos:

1. Impost sobre la renda de les Persones Físiques (d'àmbit nacional). L'1,1% del valor cadastral de diferents immobles s'imputarà com rendeix.

2. Impost sobre el patrimoni (d'àmbit autonòmic). Els valors cadastrals dels immobles s'acumularan a la resta de valors (capitals...) i formaran la Base Liquidable de l'Impost.

3. Impost sobre successions, donacions i transmissions patrimonials (d'àmbit autonòmic). Les Comunitats Autònomes utilitzen el valor cadastral com a valor indicatiu, multiplicant-lo per determinats coeficients.

4. Plusvàlues sobre vendes d'immobles (d'àmbit municipal). El valor cadastral és la base de l'impost.

5. Plusvàlues sobre successions i donacions de béns immobles (d'àmbit municipal). El valor cadastral és la base de l'impost.

6. Impost sobre béns immobles IBI (d'àmbit municipal).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...