BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 25 de setembre de 2007

Divendres dia 28 de setembre, ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Serà el primer ple on se podrà preguntar a l’equip de govern

El ple tindrà lloc el proper divendres dia 28 de setembre a les 20’30 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm 11/07 i 12/07 celebrades els dies 5 i 16 de juliol de 2007 respectivament.

2.- Aprovació del projecte de les obres de “cobriment de la pista poliesportiva”

3.- Aprovació del sistema de venda de parcel·les del polígon industrial i el seu plec de condicions econòmic a administratives particulars.

4.- aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/07 per suplements de crèdits.

5.- Ratificació del decret de nomenament de representants de les entitats locals en le consell territorial de la propietat immobiliària d’Alacant.

6.- Aprovació del conveni “menjars a casa”

7.- Aprovació de les certificacions i factures 6 i 7 de l’obra “Acondicionament i il·luminació d’espais públics a Beniarrés”

8.- Informacions de l’alcaldia.

9.- Acordar sobre dies festius a efectes escolars curs 2007-2008 i a efectes de laborals de l’any 2008.

10.- Donar conte dels decrets de l’alcaldia de del núm .. 54/07 al 99/07

11.- Mocions dels grups polítics BLOC i PSPV-PSOE

12.- Resoldre sobre sol·licitud de la Fusteria Chori. Coop. Val.

13.- Assumptes extraordinaris si els hi haguera

14.- Precs i preguntes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...