BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dijous, 6 de setembre de 2007

Les despeses del nostre Ajuntament

Les despeses del nostre Ajuntament pugen a 138.180 € al llarg del mes de Juliol.

L’Ajuntament de Beniarrés i qualsevol ajuntament, per a funcionar el dia a dia ,té unes despeses molt elevades que les obté del que que li paga l’estat, del cobrament dels impostos (brossa, aigua, IBI, entre altres), de subvencions dels diferents organismes públics i de les ordenances que regulen les activitats que realitza el propi ajuntament.

El nostre Ajuntament s’ha gastat al llarg del mes de Juliol, segons el decret 99/07 la quantitat de 138.180 €, una xifra força considerable si la comparen amb el mes passat que sols va ser de 6.000 €.

La xifra es tant elevada per diferents motius. Entre ells s’hi troba, que a la fi, l’ajuntament a començat a pagar les factures mes grosses de l’obra inclosa dintre del “Pla de Millora de Municipis” (aquesta obra son elles faroles de la carretera, la millora de l’abeurador entre altres) amb el pagament de la 2ª certificació que puja a 49.197,58 € ( l’obra va ser adjudicada per 237.600 €) i la primera certificació va ser de 6.000 € que ja va ser pagada. Queden molts diners per pagar encara. Respecte aquesta obra l’Ajuntament de Beniarrés va demanar un préstec de 196.300 € a un entitat financera per a fer front al pagament fins que la Generalitat pague l’obra.

Un altra xifra força considerable es el pagament en sous als treballadors municipals. Aquesta quantitat puja a 30.200 € i està inclòs el mes de Juny, Juliol , pagues extra i seguretat social (3.468 €). Cal recordar que el mes de Juny no es van pagar les nòmines dels treballadors municipals.

Un altra xifra son els 5.000 € donats a compte per a pagar la 2ª certificació del Camí dels Racons. La quantitat total d’aquesta 2ª certificació puja a 26.632,10 €.

També està el pagament del Mercat Medieval celebrat al llarg de la Fira de Beniarrés que puja a 11.948 € i el pagament de convidades en un bar de Beniarrés que puja 624 €.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...