BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: MEDI AMBIENT: Diumenge 24 de Setembre es celebra l'activitat ciclista" Amb Bici per la via verda"

dimecres, 1 d’octubre de 2008

Aprofitament apícola a Beniarrés

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, de la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la que es fa pública la llista de forests propietat de la Generalitat en què s’estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles per a l’any 2009.


El Decret 133/1989, de 16 d’agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles a les forests propietat de la Generalitat i regula un procediment per a la seua adjudicació anual que comença amb la necessària publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i remissió als ajuntaments, organitzacions professionals agràries i d’apicultors de la llista de les forests, superfícies i quotes màximes i mínimes. La Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, considera els productes apícoles com a aprofitaments forestals que han de sotmetre’s a autorització administrativa, de conformitat amb els articles 30.2 i 31.

Per aquesta raó, resolc:

Article 1

Fer pública la llista de les forests susceptibles d’aprofitaments apícoles per a l’any 2009 que consta com a annex I d’aquesta resolució.

Forest: Pla de la Barcella
Terme Municipal : Beniarrés
Nombre màxim d’assentaments: 1

Podeu llegir tota la resolució sencera i la resta de llocs de forest disponibles al País Valencià clicant ací
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...