BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 16 de maig de 2008

MANIFEST CIUTADÀ DE PERSONES DEPENDENTS I LES SEUES FAMÍLIES EN DEFENSA DE L'APLICACIÓ URGENT DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, ha vingut a omplir les legítimes aspiracions de milers de persones dependents i les seues famílies de la Comunitat Valenciana, que veuen com es garantix la igualtat en l'exercici d'un dret de ciutadania, a les persones DEPENDENTS que no poden valdre's per si mateixes o que necessiten suport de les seues FAMÍLIES per a garantir la seua autonomia personal.
Prop de 20.000 Grans Dependents de la Comunitat Valenciana, als que la Llei ens garantia ja a l'abril de l'any 2007 el dret a disposar d'un cuidador, d'un assistent personal o d'una prestació econòmica, hem vist frustrades les nostres esperances davant de la incomprensible actitud del President Camps i del Consell que presidix; que s'ha dedicat a boicotejar l'aplicació de la Llei de Dependència. Més de 1000 persones dependents han mort ja a la nostra Comunitat, sense haver rebut les ajudes previstes en la Llei, després d'haver-les sol·licitat. Milers de valencianes i valencians dependents i les nostres famílies estem a l'expectativa de la seua aplicació. Fins al moment present tan sols s'han resolt el 9 % de les sol·licituds presentades, mentres que a València capital, la situació és més escandalosa encara, ja que el percentatge de resolucions és de l'1 %.

La Generalitat no hi ha disposat les mesures necessàries per a que els valencians dependents i les nostres famílies pugam disfrutar del dret als servicis i prestacions que la Llei de Dependència ens reconeix.

És obligació de les administracions públiques remoure i eliminar els obstacles que impedixen a la ciutadania exercir i disfrutar dels drets reconeguts en les lleis, però la Generalitat Valenciana fa tot lo contrari: posa obstacles a l'aplicació de la Llei de Dependència, utilitzant les persones dependents i les seues famílies per a fer oposició al Govern d'Espanya, allargant en el temps i negant a tots els valencians, el DRET a unes prestacions que alleugen i milloren la nostra qualitat de vida i la de les nostres famílies.

El Govern d'Espanya ja hi ha invertit en la nostra Comunitat 93 milions d'euros per a la consumació de la llei. ¿A què espera el nostre President Camps i el Consell per a invertir el que li correspon, que són altres 93 milions d'euros? Observem amb enorme tristesa com el President Camps i el Consell ens nega i ens priva d'unes prestacions a què tenim dret.

Només demanem DIGNITAT, JUSTÍCIA I IGUALTAT SOCIAL per als valencians dependents així com per a les nostres famílies; i per a tot això exigim del President Camps:

1.- Que deixe de boicotejar l'aplicació de la Llei de Dependència i que adopte les mesures necessàries per a que els valencians pugam accedir en condicions d'igualtat i tracte a allò que s'ha previst per la mateixa, com la resta de la Ciutadania de l'Estat Espanyol, on en la majoria de Comunitats Autònomes milers de persones dependents, ja disfruten dels servicis i prestacions que conferix i garantix la Llei de Dependència.

2.- Que aporte els recursos necessaris, tant econòmics com de personal, per a dur a terme amb les màximes garanties i urgència allò que s'ha disposat per la Llei de Dependència.

3.- Que PRIORITZE els gastos i inversions de la GENERALITAT en l'aplicació de drets als servicis socials, i dote urgentment els recursos requerits per a l'aplicació de la Llei de Dependència. De què ens servix un circuït de Fòrmula 1 en la ciutat de València si els nostres pares, fills, altres familiars o nosaltres mateixos no podem viure amb un mínim de dignitat?.

Les valencianes i els valencians dependents i les nostres famílies considerem que és responsabilitat de Camps com a President de la Generalitat donar màxima prioritat a l'aplicació de la Llei de Dependència i consolidar este gran Dret de Dignitat de la Persona Dependent. Dret que, junt amb el Sistema de pensions, l'Educació i el Sistema de Salut, constituïx sense dubte el QUART PILAR DE LA SOCIETAT DEL BENESTAR, del qual som les persones dependents els protagonistes principals.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...