BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 5 de maig de 2008

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’Ajuntament de Beniarrés ha convocat un Ple extraordinari per al proper dia 8 de maig a les 6 de la vesprada amb el següent ordre del dia:

1.- Donar conte decrets d’alcaldia 31 al 52 del 2008

2.- Ratificar decret d’alcaldia 36/08

3.- Canvi de dia i hora de la celebració del ple ordinari

4.- Resolució reclamacions presentades al pressupost

5.- Aprovació tipus de gravamen de l’IBI per a l’exercici 2009

6.- Aprovació ordenança fiscal reguladora de la prestació del Server de guarderia i escola d’estiu i aprovació de les bases de la inscripció de la guarderia municipal

7.- Aprovació bases particulars del PAI

8.- Adjudicació de la parcel·la R-5.1

9.- Concessió de llicències urbanístiques

10.- Informes d’alcaldia

11.- Anul·lació de l’acord de segregació i agregació simultània de parcel·les procedents de la reparcel·lació forçosa industrial de Beniarrés aprovat per acord de ple de data 2 d’abril i aprovació d’un nou acord de segregació i agrupació simultània.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...