BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dissabte, 27 d’octubre de 2007

UNA PUJADA DE L’IBI DISFRASADA DE BAIXADA

L’impost de l’IBI puja i pujarà deu anys seguits.

La nova revisió cadastral de Beniarrés començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2008. Portarà grans pujades no sols en l’impost de l’IBI, sinó que en la declaració de la renda, alhora d’escripturar un habitatge, en l’impost de successions i tres impostos més que estan relacionats en el valor cadastral Impuesto Bienes Inmueblesdels habitatges.

Aquesta revisió deu fer-se per llei cada 10 anys però per motius aliens als diferents equips de govern que han estat al capdavant de l'Ajuntament no s'ha fet fins ara. A Beniarrés fa 17 anys que no es realitza aquesta revisió. Recordar que l’any passat la Gerència Territorial de Cadastre d’Alacant, ja la va voler fer però l’alcalde va demanar una prorroga, perquè com tos sabeu era any electoral.

La nova valoració significa una pujada mitja dels habitatges d’un 349 % en el seu valor, es a dir, si el valor mitjà d’un habitatge a Beniarrés es de 10.644 € passa a tenir una valor de 47.878 € segons diu la ponència.

Actualment, a l’any 2007, el valor del conjunt dels habitatges en sol urbà de Beniarrés és de 10.112.039 €. Amb nova revisió passa a tenir un valor de 43.378.105 €, es a dir un 349% més, això contant que els habitatges passen de 950 a 906. Açò no vol dir que hi hagen menys cases, sinó que els habitatges que estan fora del casc urbà tributen d’un altra forma i no comptabilitzen.

Aquests números es trauen valorant el m2 construït en 475 € i el m2 de solar en 210 €. El grup socialista li va demanar al senyor alcalde i al seu equip de govern que recorrira aquests valors, ja que semblen molt elevats si ho comparem amb els serveis que ofereix l’ajuntament. Per una orella m’entra i per l’altra m’ix, es a dir, no es va fer res i aquests valors son els que s’han aplicat per a traure la nova valoració dels habitatges i dels solars.

Actualment el tipus impositiu que paguem en l’impost de l’IBI és del 0’80% amb un preu dels habitatges de l’any 1990. Al plenari celebrat ahir el PP i el BLOC van aprovar, amb els vots en contra del PSPV-PSOE, baixar aquest tipus impositiu al 0’65% però amb els valors cadastrals de 2008 que com he dit abans han pujat una mitja del 349%. Aquesta xifra va a representar una pujada mitjana d’un 250 % en l’impost de l’IBI per als habitatges de Beniarrés. Aquesta pujada s’aplicarà en un període de 10 anys que és com ho mana la llei. La proposta feta pels socialistes va ser baixar-ho al 0’4 % que era la xifra mínima que es podia aplicar. Ja sabeu el resultat, el 0'65% .

Per a que es feu una idea de lo que açò representa vos donaré unes altres dades. Actualment l’Ajuntament de Beniarrés el que recapta en concepte de l’impost de l’IBI cada any és 80.896,31 €. Doncs bé amb la nova revisió cadastral i el tipus impositu del 0’65 % l’ajuntament recaptarà a l’any 2008, 86.930 € , a l’any 2013, 195.272 € i a l’any 2017, 281.957 €. Fent una simple resta del que recapta l’any 2007 i l’any 2017, ix una diferència de 201.000 € que evidentment han d’eixir de les butxaques de tots els contribuents de Beniarrés. A més a més, cada any hi que aplicar-li també la pujada de l'IPC corresponent. Açò és o no és una pujada d’impostos?, Perquè no aplica el 0'4% que proposa el grup municipal socialista?

A més a més, a aquestes xifres hi ha que sumar-li el que es recapte en l’impost de rústica on ara hi han molts més habitatges i el que vinguen a pagar les noves construccions a desenvolupar en les arees de repartiment. Segons el programa electoral del PP, hi previst construir uns 240 habitages més a Beniarrés.

La revisió cadastral s’havia d’assumir, ja que pertoca per llei cada 10 anys però els socialistes de Beniarrés creguem que aplicar el 0’65 % en l’impost de l’IBI amb el nou cadastre d’urbana és un autèntic atracament i un gana de recaptar diners per part de l’ajuntament desmesurada.

Amb el 0’4% proposat pels socialistes l’any 2008 s’haguera recaptat 54.000 €, l’any 2013 s’haguera recaptat 120.000 € i l’any 2017 s’haguera recaptat 172.000 €, a més a més, cal sumar-li lo recaptat en concepte de rústica i les possibles noves construccions. Que aquestes xifres no son lo suficientment elevades?

Des d’ací deixe obert el blog per a que el senyor alcalde i el seu equip de govern expliquen a la població de Beniarrés perquè no ha volgut aplicar el 0’4 % que proposaven els socialistes en conte del 0’65 % que ha proposat el PP i el BLOC?

4 comentaris:

Anònim ha dit...

A REDEU¡¡¡¡¡

Anònim ha dit...

Els lladres han arribat a Beniarrés, lligueu-se les espardenyes.

Anònim ha dit...

hi ha gat amaga!

Anònim ha dit...

¿perquè el Bloc apoya aquesta pujada?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...