BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimecres, 24 d’octubre de 2007

PLE EXTRAORDINARI A L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El ple es celebrarà el proper dia 26 d’octubre de 2007 a les 20:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la cessió anterior núm. 13/07 celebrada el dia 28 de setembre de 2007

2.- Aprovació del tipus de gravamen d’aplicació als bens immobles del municipi per la realització del procediment de valoració col·lectiva.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a la modificació puntual nº3 del PGOU i resoldre l’aprovació provisional de la modificació.

4.- Ratificar decret urgent de no constitució de la mesa de contractació en expedient de venda de parcel·les del polígon industrial.

5.- Adjudicar parcel·les R-7.1 i R-7.2 del polígon industrial

6.- Concessió de llicències urbanístiques.

El plenari serà molt interessant, especialment el punt nº 2, on s’ha d’aprovar el nou tipus que aplica l’ajuntament a l’impost de l’IBI. Actualment s’hi troba en el 0’80% però a amb un padró cadastral de l’any 1990. Si tenim en compte que l’any que ve ja s’aplicarà la nova revisió cadastral, l’augment de l’IBI pot ser espectacular i desorbitant per als serveis que dona l’ajuntament. El tipus que s’aplique tindrà que estar en el 0’40% i el 1’10% del nou valor cadastral.

Altre punt interessant serà el nº 3. on es tindrà que resoldre a les al·legacions presentades pels propietaris dels terrenys sobre la modificació presentada per l’Ajuntament de l’àrea de repartiment coneguda com del Teular.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...