BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 11 d’octubre de 2007

La LLei de la Memòria Històrica

La Llei de Memòria Històrica obligarà els ajuntament a llevar els símbols franquistes

La nova redacció de la Llei de la Memòria Històrica aprovada ahir per la ponència del Congrés obligarà ajuntaments, institucions i particulars a retirar els símbols franquistes i d'exaltació de la Guerra Civil, i faculta les Administracions Públiques per retirar-los subvencions i ajuts si no ho fan.

La ponència de la Comissió Constitucional encarregada d'informar sobre aquest projecte es va reunir ahir per la vespradd en el Congrés i va acordar majoritàriament elevar a la comissió un text proposat pel grup socialista, que incorpora algunes novetats sorgides de la seua negociació amb els altres grups parlamentaris.

El seu article 15e ha sigut dels més discutits. L'esmentat article diu:

ARTÍCULO 15: SÍMBOLOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley.

3. Las Administraciones Públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo. "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas a la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

El document va comptar amb el vistiplau de tots els ponents, a excepció dels representants del PP, que rebutgen frontalment el seu contingut, i d'ERC, formació que considera insuficients les seves mesures i per això s'absté sense oposar-se a lllei.

Beniarrés no es quedarà a banda de l'aplicació d'aquesta llei, ja que ha diu d'avui encara hi han símbols franquistes als carrers del nostre poble.

En la foto podeu veure el carrer l'Alameda antiga Avinguda del Caudillo que amb l'aprovació de llei tindrà que ser llevat:
Rètol franquista la C/ l'Alemeda a Beniarrés
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...