BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

divendres, 5 d’octubre de 2007

BUSCANDO A WALLY

Fetes i desfetes.

Tothom recordarà l’obra dels sortidor de l’entrada del poble de Beniarrés, quan sense ser cap enginyer, s’adonàvem de que l’alçaria i lo arrimat a la carretera impedia la visibilitat alhora d’eixir amb els vehicles a la carretera CV-705. Naturalment aquesta paret va ser demolida i el sortidor retranquejat cap a dintre per a facilitar l’esmentat accés a la carretera.

El passat plenari es van aprovar dues factures de l’obra “Acondicionament i il·luminació d’espais públics a Beniarrés”. Una d’elles eren les millores realitzades per l’empresa. El informe diu el següent:

"INFORME DE JUSTIFICACION DE LAS MEJORAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA

OBRA:” ACONDICIONAMINETO E ILUMINACION DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS” EN BENIARRES (Alicante).


En la obra que nos ocupa, por parte de la empresa contratista se ofertaron varias mejoras al concurso que sirvió de base para la licitación.

buscando a wallyDurante el transcurso de las obras han parecido nuevas necesidades, las cuales han representado un aumento de la obra proyectada. Este es el caso del aumento del presupuesto en la instalación de la fuente, la demolición y reconstrucción de un tramo de muro de contención en la zona abrevadero, y la reposición de piezas de terrazo contiguas a las zanjas abiertas en la acera perimetral, corte y demolición de parte del muro de la fuente, etc.

Por ello, y debido a que se producía un aumento del presupuesto superior al que aparece en la certificación final, se decidió con anterioridad utilizar el importe de las mejoras indicadas para efectuar el corte y demolición de parte del muro de la fuente. En este sentido, cabe señalar que a instancias municipales, fue aumentada la superficie de la fuente, motivo por el que se produjo una aproximación a la carretera CV-705. Esta circunstancia provoco una reducción de la visibilidad de los vehículos que accedían a la CV-705 desde el casco urbano, por lo que por motivos de seguridad, se creyó conveniente retranquear la línea lateral de la fuente hacia arriba, alejándose de la carretera, mediante el corte del muro construido.

La valoración de las mejoras, atendiendo a los precios del proyecto aprobado, salvo el olivo propuesto en el jardín junto al colegio, es la siguiente: 5.467,68 €. "

En aquest informe se’ns diu que clarament es va fer la paret fins a la carretera a petició de “instancias municipales” , es a dir, algú de l’ajuntament va dir que es fera d’aquesta manera que després es va tenir que tombar.

L’alcalde de Beniarrés sempre ens va dir que aquesta errada la pagava l’empresa i no ha sigut així, doncs els diners de les millores que hagueren pogut anar destinats a qualsevol altra cosa van anar destinats a tombar i reconstruir de nou el sortidor.

Però el més curiós de l’informe és quan diu en l’últim paràgraf “La valoración de las mejoras, atendiendo a los precios del proyecto aprobado, salvo el olivo propuesto en el jardín junto al colegio”. Aquesta olivera ha costat 228,29 € però a quina olivera es referirà?, on està plantada? Buscar aquesta olivera serà com buscar a Wally per tot el terme de Beniarrés que està ple d’oliveres.

Vos convide a buscar-la.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...