BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 17 d’octubre de 2007

EL REGISTRE GENERAL

Tots els ajuntaments tenen un registre general on queden enregistrades les diferents comunicacions, instàncies edictes, llicències d’obra, factures, oficis entre altres. Aquest document és públic i qualsevol veí o veïna pot consultar-lo.

Habitualment, soc la persona encarregada del grup municipal socialista de Beniarrés d’arreplegar-lo cada dues setmanes i he considerat oportú que estigueu assabentats d’alguns d’aquests documents que conformen el dia a dia del nostre poble.

Huí dia 17 d’octubre, els he arreplegat comprenent el període que va comprés entre l’1 d’octubre i el 17 d’octubre. Aquests documents s'hi troben dividits en entrades i eixides i cadascun dls documents porta un número per a ser identificat.

Pel que fa al registre d’entrades:

1260- Notificació de la Diputació en la que es concedeix una subvenció per al pla d’ajuda local.
1272 – Reclamació de la Diputació demanant documentació per a la construcció de la Piscina Municipal a la zona Dr. Orero.
1289 – Factura per reparacions en la xarxa d’enllumenat públic per valor de 2005,74 €.
1308 – Comunicació de dates d’atenció al públic amb motiu de la posada en marxa de l’oficina d’informació cadastral.
1318 – Factura empresa transports de l’autobús de la Festa en un cost de 1610,35 €
1320 – Factura del tractament de mosquits per 9.468,93 €
1327 – Factura dels Moros del Benicadell de 1500 € en concepte d’ajuda
1331 – Factura del Guerres del Cid de 1.500 € en concepte d’ajuda.

Pel que fa al registre d’eixides:

725 – Ofici de comunicació de pagament de l’exercici 2006 de la certificació final de les obres en el polígon industrial.
729 – Sol·licitud per a participar en els jocs esportius
734 – Ofici de comunicació del plec de condicions per a la contractació de la 2ª fase de la zona d’acampada
736 – Ofici de remissió d’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2006
749 – Ofici de remissió del Conveni “Menjars a Casa”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...