BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 1 de setembre de 2008

PLE EXTRAORDINARI A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

El proper dijous dia 4 de setembre de 2008 a les 14:30 hores tindrà sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors la número 6/08 de data 20 de juny de 2008 i la número 7/08 de data 25 de juny de 2008.

2.- Ratificar decret d’alcaldia 128/08.

3.- Aprovació plec de clàusules administratives particulars de l’obra: Reforma d’espais esportius tradicionals: Trinquet

4.- Concessió de llicències urbanístiques

Doncs be , aquest dijous, novament a les 14:30 hores ( es més bé hora de dinar) tindrà lloc una sessió extraordinària ( cada sessió li costa al poble 400 € , 50 € per cadascun dels 7 regidors i regidores més 50 € de l’alcalde a excepció de Yolanda Calbo que no cobra per estar alliberada i tindre un sou de l’ajuntament).

Cal dir que deu ser alguna cosa molt urgent doncs el proper dia 24 de setembre torna ha haver sessió plenària però aquesta vegada de caràcter ordinari.

Seria força interessant que la gent acudira a la sessió plenària però degut a l’hora que es celebra, les 14:30 hores, sembla que estarem novament sols.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

A Fede:
En el plenari que teniu el dia 4-9-08 heu d'aprovar dues actes de sessions anteriors (20-6-08 i 2-6-08.
Podries aclarir aquests dos dubtes?:
1- Des del 25 de juny fins al dia 4 de setembre no ha hagut més plenaris?.
2- Per què heu d'aprovar dues actes?.
En la majoria d'associacions o altres entitats de caràcter col·lectiu en cada reunió s'ha d'aprovar l'acta de l'última reunió. No passa així en l'Ajuntament? Està regulat això?.
Un salut.

Beniarres al dia ha dit...

Al primera pregunta. Si que han hagut aLtres sessions plenaries: una el dia 22 i l'altra el dia 30 de juliol però aquestes dues actes no s'ahvien aprovat encara, per tant al proper ple del dia 24 de setembre hi hauran tres actes més per aprovar.

Els motius de no haver-les aprovat abans poden ser molt diversos, des d'acumulació de treball de la secretaria fins a altre més diversos.

Respecte a la segon pregunta: De ots els plens s'ha de fer un acta per donar fe del que s'ha dit i debatut i aquesta deu ser aprovada per la ma teixa corporació que la debateix. Un còpia s'envia a Conselleria i l'altra a la subdelegació del govern que les lligen per si hi ha alguna irregularitat.

Deuria aprovar-se sempre la última acta però ja veus a Beniarrés no està passant perquè sincerament del que es va parlar en jun t'enrecordes del més gros però dels detalls doncs no si no ho tens escrit.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...