BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 4 de setembre de 2008

Drets i obligacions

L’Ajuntament de Beniarrés aprova una nova ordenança sobre prevenció de contaminació acústica.

Al BOP d’Alacant nº 168 de data 2 de setembre de 2008, ha eixit publicat el text definitiu de l’esmentada ordenança que regula el soroll a Beniarrés després d’haver estat en un període d’exposició pública i no haver rebut cap al·legació a la mateixa.

L’ordenança sobre la prevenció de contaminació acústica de Beniarrés està molt bé doncs facilita la vida dels qui vivim al nostre poble, protegeix al veí contra el qui fa soroll, reconeix uns drets i unes obligacions que teninm respecte el qui contamina acústicament, regula les activitats que fan soroll, diu com tenen que ser les noves construccions per garantir el seu aïllament sonor entre moltes altres coses però la gran qüestió és: Qui té que fer complir aquesta ordenança? Evidentment, fer complir l’ordenança es responsabilitat de l’Ajuntament de Beniarrés i més en concret dels regidors que ostenten les delegacions amb responsabilitat en la matèria i sobretot l’alcalde.

L’ordenança realment, es molt extensa i la podeu llegir-la tota sencera a l’enllaç posat. Allí podreu veure els diferents nivells en que es classifiquen les infraccions i les quantitats econòmiques a que poden arribar les denuncies.

Aquests son alguns dels drets que ens deuen garantir i alguns dels aspectes que regula la nova ordenança i que l’Ajuntament de Beniarrés de ser garant del seu compliment:

- Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior al 75 dB(A), desenvoluparan la seua activitat amb les portes i finestres tancades. A aquest efecte, s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.

-Les autoritzacions que, amb caràcter discrecional, s'atorguen per a l'actuació d'orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, estaran subjectes als següents condicionaments: a) Caràcter temporal. b) Limitació d'horari. c) , Revocació de l'autorització en el cas de registrar-se en habitatges o en locals contigus o pròxims nivells sonors superiors als màxims consignats en l'autorització.

- Els conductors de vehicles a motor, s'abstindran de fer ús dels seus dispositius acústics en tot el terme municipal durant les 24 hores del dia, excepte en les següents circumstàncies.: Per a evitar un possible accident.

- Es prohibeix les acceleracions injustificades del motor dels vehicles, que produïsquen sorolls molests en la via pública. També l'escape de gasos haurà d'estar dotat d'un dispositiu silenciador de les explosions del motor, de manera que , en cap cas, se sobrepasse el nivell de sorolls establit en la normativa vigent per a cada categoria de vehicles.

- Es prohibeix, entre les 22 i les 8 hores, la realització d'obres, reparacions, instal·lacions o altres activitats, quan transmeten a l'interior d'habitatges o locals habitats, nivells de soroll superiors a 30 dB (A).

- Es prohibeix qualsevol activitat perturbadora del descans aliè en l'interior dels habitatges, especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores, quan transmeten a l'interior d'altres habitatges o locals habitats, nivells de soroll superiors a 30 dB (A).

- Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mitjanes necessàries per a impedir que la tranquil·litat dels seus veïns resulte alterada pel comportament d'aquells, sense que el seu nombre puga servir d'excusa.

- Es prohibeix en la via pública i en les zones de pública concurrència, l'exercici d'activitats musicals; l'emissió de missatges publicitaris i activitats anàlogues, i la utilització d'aparells de ràdio, televisió i similars que produïsquen nivells de soroll molests o perturbadores per al descans i tranquil·litat ciutadana.

- Amb independència de les autoritzacions exigibles en virtut de la seua legislació específica, es precisarà autorització de l'ajuntament per a l'explosió o tir de petards, traques i altres articles de pirotècnia. La sol·licitud de l'autorització haurà de presentar-se en el registre general de l'ajuntament, amb una antelació mínima de 5 dies al de la celebració.

- Els equips de les instal·lacions d'aire condicionat , ventilació o refrigeració, com ventiladors, extractors, unitats condensadors i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeració, frigorífics industrials i altres màquines o instal·lacions auxiliars, no transmetran a l'interior dels edificis nivells sonors o vibratorios superiors als límits establits en els capítols III i IV.

Aquests son alguns dels aspectes de la nostra vida quotidiana que regula aquesta nova ordenança que si queden molt bé al paper però que molts d’ells alhora de la seua aplicació son força difícils bé per desconeixement de les persones que provoquen aquests nivells tant alts de soroll que no saben que estan incomplint la llei, bé per la deixadesa del nostre ajuntament primerament a informar als veïns i veïnes dels drets que tenen recollits dintre d’aquesta ordenança i en segon lloc en la deixadesa en fer complir el que ell mateix ha proposat i en no voler fer-se de mal de voler ( el mateix que passa amb l'ordenança de tinença d'animals i l'ordenança de tràfic).

Ja per finalitzar i com a curiositat, l’Ajuntament de Beniarrés no té cap sonómetre ( aparell per a mesurar el soroll) per tant difícilment pot aplicar en gran part aquesta ordenança (a no ser que l’empre).

8 comentaris:

Anònim ha dit...

Com be diu calbo en la pintada de la Rocky, hi ha veins que porteu 30 anys aguantant ruidos, baralles, pixarrades i demes coses, sense cap control ni mesura. Penses que va canviar algo tot aixo amb eixa nova llei? ara ademes teniu prop el bar frances. I en festes que nomes son 5 dies que donen tans problemes cuatre veins, quan vosaltres ho esteu aguantant tot el any, que injust

Anònim ha dit...

pues vas tu de casa en casa i heu expliques de que tenen dret i de que no...
no eres regidor del ajuntament, pues ale a fer poble, ah! de sonometre pilles al retor i si heu sen es pq es masa fort..jeje

Beniarres al dia ha dit...

Al primer anònim dir-li, i es opinió personal no la de la resta de veïns i veïnes, que el soroll que fan no es massa molest. Si que molesta les pitjades i bossades que tens a la port de casa. També hi ha que anar amb compte de no aparcar els vehicles al carrer per si de cas. I evidentment tot va a seguir com fins ara.
A la segon anònim dir-li que es lamentable que faces burles d’una persona que te una deficiència física. Eres molt mal educada.
Per altra banda tal vegada t’hages enterat de l’existència d’aquest ordenança per aquest blog que lliges aleshores si que faig alguna per informar a la gent dels drets i obligacions que tenen. En canvi a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Beniarrés a l’apartat ordenances no voràs res d’aquesta ordenança ni li s’ha donat difussió ni s’han deixat exemplars al mostrador de l’ajuntament. A això em referisc quan dic que l’ajuntament no la dona a conèixer i això que tenim una regidora alliberada dedicada a aquestes menesters.

ana ha dit...

al anonim 1 dirli q vaja cara dura i a tu q eres un moniato, ara q tas fet del clero

Beniarres al dia ha dit...

Ana sigues mes educadeta i gràcies per llegir el blog. Gent com tu fan que aquest blog arribe a les 50.000 visites

Anònim ha dit...

per que caradura? damunt de que hem solidarise amb els pobres veins que aguantent tot aixo? que faries tu si ho tingueres totes les semanes? I a que passarho tot el any, pero sense molestar a ningu. en festes es diferent ja que tot el poble esta en festa uns en cordaes, recordaes, balls,.... Per a insultar mes valdria que el quedares callaeta, mal educada

Anònim ha dit...

che, jo soc el del meló , algù ja m´entes , jo domes vull dir en este comentari , que els que mes els queixen de TOT ( ruidos - cordaes - botellóns davant de s´acasa - coches mal aparcats - que si trauen taules els bars al carrer - ect. ect....son:::: ) LOS MAL EDUCADOS QUE VIENEN A PASAR EL VERANITO AL PUEBLO ( son lo peor ) y se tiran 2 meses buscando los defectos que tenim els d´açi. a mi no en sap mal que vingen pero en altra aptitup. si no que sen vaigen a XXXXXXXXXXX .
en este mes de Setembre les coses ja cambien pero prou.
adios.

Beniarres al dia ha dit...

He borrat un comentari sense voler del que ell o ella s'autodefinix com a "melo".

Si vol que es torne a pulicar, torna'l a enviar i et demane disculpes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...