BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dissabte, 6 de setembre de 2008

Conveni de la Guarderia Municipal de Beniarrés

El dia 4 de setembre de 2008 ha eixit publicat al DOCV nº 5.842 una resolució de la Conselleria de Presidència que diu: RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es desposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d’Educació) i l’Ajuntament de Beniarrés, per a la creació d’una escola d’Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat.

En aquest conveni es regula la relació que té que tindre l’Ajuntament de Beniarrés amb la Conselleria d’Educació per a regular el funcionament de la guarderia municipal del nostre poble, així com les seues caracteristiques, que compleix la normativa vigent, el nombre de xiquets i xiquetes que poden assistir entre altres coses.

Alguns de les clàusules més importants son:

- Capacitat: 2 unitats amb màxim de 29 llocs escolars, distribuïts de la següent manera,

– 1 unitat per a xiquets 0-2 anys amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a xiquets 2-3 anys amb 16 llocs escolars.

- Correspon al titular de l’escola Infantil (l’Ajuntament de Beniarrés) de primer cicle la dotació pressupostària necessària per als gastos derivats del personal docent i no docent, així com del funcionament del citat centre, independentment de la possibilitat de concórrer a totes les convocatòries públiques que realitze la Conselleria d’Educació per a la concessió de subvencions o ajudes econòmiques als centres d’Educació Infantil.

- El titular de l’escola es compromet a:

a) Complir el que establix sobre òrgans de govern dels centres públics, el capítol III del títol V de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

b) Complir la normativa aplicable que establix els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments de règim general.

c) Seguir les directrius acadèmiques de l’administració educativa per als centres dependents de la Conselleria d’Educació, així com a presentar cada curs acadèmic una programació general anual en què consten les dades acadèmiques i administratives del centre.

Així mateix, haurà de notificar a la Conselleria d’Educació els canvis de professorat que puguen produir-se i adjuntar a esta notificació els documents que justifiquen el compliment de la titulació exigida del nou professorat.

d) La custòdia d’expedients d’alumnes i tots els documents de caràcter acadèmic i administratiu que es generen.

I unes guantes clàusules més que regulen la guardería municipal.

En un altre article vos comentaré l’estampida que han pegat quasi totes les mestres que es van presentar per ocupar les dues places a la guarderia municipal de Beniarrés i que van aprovar la plaça o van entrar a formar part de la borsa de treball que s’havia creat. Sols una qüestió per a que aneu fent-se la idea, sabent com està el treball i aprovant un oposició prefereixes no pillar la plaça i perdre el lloc de treball ?

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Bona Vesprada Frederic,

Tenim el plaer d'anunciar-te que ja està disponible el bloc de Noves Generacions del Partit Popular de Ripollet.

Direcció:

http://nnggripollet.blogspot.com/

Beniarres al dia ha dit...

Aquest és un missatge que he borrat sense voler i que l'havia enviat Salva:

Federic, volia opinar perque em poses de mala llet cada vegada que parles de l'escoleta o guarderia.

Pero prefereixc guardar-me tot el que pense de tu.

Beniarres al dia ha dit...

Salva ho tens molt fàcil, envers de que cada vegada que es creuem em saludes i em faç un xicotet somriure ( pel que dius de ser molt falç aquest somriure) valdria més la pena que em digueres tot el que penses de mi.

Mentrestant, en aquest blog pot opinar lliurement del que cregues sempre dintre dels respecte i la tolerància. Segueix llegint el blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...