BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dissabte, 20 de setembre de 2008

Ple Ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres dia 24 de setembre de 2008 tindrà lloc la sessió plenària de caràcter ordinari a les 19:00 hores amb els següents punts en l’ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors la número 8/08 de 22 de juliol, la número 9/08 de 30 de juliol i la 10/08 de 4 de setembre.

2.- Ratificar decrets d’alcaldia (110-135)

3.- Concessió de llicències urbanístiques.

4.- Sol·licitud d’inclusió en la convocatòria d’ajudes de la Generalitat Valenciana per la redacció de plans generals adaptats a la legislació vigent.

5.- Acordar l’eixida de la Mancomunitat de serveis socials Mariola i adhesió a la Mancomunitat serveis socials Xarpolar.

6.- Assumptes extraordinaris si els haguera

7.- Informes d’alcaldia

8.- Mocions dels grups polítics

9.- Precs i preguntes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...