BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 31 de desembre de 2007

Aprovació definitiva de l’ordenança de l’IBI per a Beniarrés

S’aplicarà a partir de l’any 2008

Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA) d’avuí, dia 31 de desembre, ha eixit publicat l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança sobre l’impost de bens i immobles de Beniarrés.

Actualment s’està procedint a aplicar al nostre poble, una nova valoració cadastrals, que suposarà un increment mitjà del valor dels habitatges d’un 350%, aquest increment clarament repercutirà amb el que es pague en l’impost de l’IBI. Com a nota curiosa , hui el nostre poble amb la valoració vella val 10 milions d’euros, doncs be, el dia que s’aplique la nova valoració cadastral valdrà 43 milions d’euros(urbà més rústica)

Encara que aquesta modificació pareixca una baixada, doncs passa, dels 0’80 que es paga actualment als 0’65, serà un pujada alhora de pagar l’impost, doncs el 0’65 serà aplicat sobre la nova valoració cadastral del nostre poble.

Els socialistes vam proposar, aplicar un 0’40 amb la nova valoració cadastral però PP i BLOC, van aprovar aplicar un 0’65. Cal recordar, que l’aplicació serà al llarg dels 10 propers anys, es a dir, l’impost de l’IBI, estarà pujant 10 anys seguits, sempre que es mantinga el tipus impositor.

Un extracte de l’ordenança diu:

Artículo 3. Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en los artículos 71 y 72
de la LRHL el tipo de gravamen será para los:
- Bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,65 %,
- Bienes de naturaleza rústica el 0,40 %
- La aplicación del coeficiente 1 para la base liquidable
de las construcciones urbanas en suelo rústico.
- Bienes inmuebles de características especiales el 1 %.


A l’ordenança de l’IBI, hi han bonificacions per empreses constructores, famílies nombroses i habitatges de protecció oficial. Heu de sol·licitar-les el més aviat possible.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...