BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 30 de gener de 2008

Ple extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Un reconeixement extrajudicial de crèdits, elecció de jutge titular i determinar una dedicació exclusiva el més important.

El Ple tindrà lloc el proper dia 1 de Febrer a les 20’00 hores amb 14 punts en l’ordre del dia. Els punts a debatre son els següents:

1.- Aprovació de les actes

2.- Aprovació d’expedient 1/08 de reconeixement extrajudicial de crèdits en el pressupost prorrogat de 2008.

Un reconeixement extrajudicial de crèdits s’utilitza quan t’has gastat tots els diners del pressupost passat, en aquest cas l'any 2007 i no pots ni deixar-ho pendent perquè les partides estan esgotades o bé no hi ha diners. Aquestes factures passen a pagar-se a càrrec el pressupost de l’any 2008. Es a dir t'has gastat més diners dels que podies gastar-te.

En aquest cas, la quantitat que es vol reconèixer per a ser pagades al llarg de l’any 2008 puja a 52.328,60 € ( 8.500.000 ptes)

3.- Elecció de jutge de pau titular i suplent.

S’han presentat per a titular de jutge de pau: Teresa Gilabert Ferrer
S’ha presentat per a jutge suplent: Ismael Moncho Moncho

(Demanar disculpes doncs ha hagut una errada en el segon cognom de la candidata a jutge de pau titular)


4.- Nomenament de persona idònia per la càrrec de secretari del jutjat de pau.

L’actual secretari del jutjat, Enrique Moncho Moncho, deu dimitir al ser nomenat personal eventual de l’Ajuntament de Beniarrés sent incompatible els dos càrrecs.

5.- Aprovació de conveni amb empresa adjudicatària de les obres de “condicionament i il·luminació d’espais públics” per a garantir el cobrament dels interessos d’operació de crèdit.

6.- Determinació de càrrec de la corporació amb dedicació exclusiva

L’alcalde proposa nomenar com a càrrec amb dedicació exclusiva a Yolanda Calbo Moncho, amb un sou brut de 13.300 € després de la renuncia per part de l’alcalde Luis Tomàs Lopez

7.- Sol·licitar al ministeri d’indústria, turisme i comerç l’esmena o ampliació de senyals dels repetidors de TV.

8.- Entrega de bastó de comandament a familiars de jutge de pau titular mort.

9.- Acordar sobre aplicació de triennis del grup A a funcionaria integrada.

10.- Concessió de llicències urbanístiques.

11.- Declaració d’inecesarietat de llicència de parcel·lació en sol urbà.

12.- Acord d’adhesió a l’associació espanyola de municipis de l’olivera.

13.- Donar conte de decret de delegació de regidoria d’atenció a la ciutadania.

Delegar en Yolanda Calbo Moncho les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

14.- Donar conte de decret de delegació de firma

Delegar en Yolanda Calbo Moncho el vist i plau de tots els certificats, signatura dels actes de tràmit, el vist i plau de tots els certificats, vist i plau dels acords de ple i altres documents expedits per l’ajuntament.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Deuria dimitir l'alcalde perque ha enganyat als seus votants i al poble de Beniarrés i que entrara Yolanda d'alcaldessa.

Que poca vergonya

Almogàver ha dit...

Que vergonya d'Espanya que te assumit i normal la corrupció dels seus dirigents.
El lloc que va a ocupar Luis, és un lloc públic o privat? Pq si és públic hauria d'haver fet oposicions públiques, netes i transparents, les mateixes que no ha fet, és a dir està per enxufisme i no per mèrits, i aixó esta penat per la llei. Que feu els del PsoE per evitar-ho?
Tots corruptes!!!

Beniarres al dia ha dit...

A l’estat espanyol la corrupció no està assumida, doncs els jutges quan tenen proves actuen com el cas de Marbella, Totana, GAL, entre altres.
El nostre alcalde té un lloc públic doncs es pagat amb els diners de la Diputació d’Alacant. Es un càrrec de confiança, de personal eventual, de lliure designació com forme tu vullgues dir-ho i si es ha dit. El càrrec està lligat al president de la Diputació i quan ell vullga o estiga fora de la Diputació tots aquests càrrecs se’n van també fora.
Tots els partits , tots, tenen personal de confiança perquè ho permet la legislació, el que ja entra dins l’ètica política es acceptar o no, doncs tu et presentes per a ser alcalde i la genet et vota per a que sigues alcalde no un altra cosa.

Anònim ha dit...

Vos recomane la re-lectura de les seudo-revistes d'Alternativa. Se pasareu bomba, veient les fotos dels personatges. Estaven escrivint-les mirant-se en l'espill. Han fet quasi totes les coses que volien carregar als pobres JV i FJ. Ara tots s'han col.locat i a cobrar la sopa boba i el poble ara a pagar per a donar-los de menjar.

Anònim ha dit...

Volem un ajuntament assembleari i que puga participar tota la gent que vuiga expresar una opinió. Ha! i volem un ajuntament que ens conteste les instancies per favor que doneu vergonya!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...