BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 14 de novembre de 2007

Impost sobre Bens Immobles (IBI) a Beniarrés

Hi han 30 dies per presentar reclamacions

Hui dia 14 de Novembre, ha eixit publicat al Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant l’edicte de l’Ajuntament de Beniarrés on es comunica l’acord per a modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens immobles.

L’edicte diu el següent:

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

EDICTO

El Ayuntamiento pleno en la sesión extraordinaria celebrada
el día 26 de octubre acordó aprobar provisionalmente
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles.

El expediente permanecerá expuesto al público por
plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las haciendas locales, con el fin de que los
interesados señalados en el artículo 18 del mismo texto legal
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se presentaran
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
citado, según lo señalado en el artículo 17.3 del mencionado
real decreto.

Beniarrés, 2 de noviembre de 2007.

El Alcalde, Luis Tomás López.

L’Ajuntament de Beniarrés va aprovar aplicar un 0’65% del valor cadastral amIBIb el vots a favor del PP i del BLOC i el vot en contra del PSPV-PSOE . El marge per aplicar aquest coeficient està en el 0’40% i el 1’10%.El grup municipal socialista va proposar aplicar el 0’40%..

Açò que pot semblar una baixada en l’impost, no es realment així , doncs eixe 0’65% s’aplicarà sobre un valor cadastral de 2008, mentre que el 0’80% s’aplica sobre una valoració cadastral de 1990. El període d’aplicació de la pujada de l’IBI serà de 10 anys. Es a dir, estarem sofrint la pujada en l’impost de l’IBI al que caldrà sumar-li l’IPC corresponent a cada any.

Ja en aquest mateix blog es va escriure una noticia sobre la vertadera aplicació del nou valor cadastral i el nou valor que aplica l’ajuntament i com afectarà a el que recapte l’Ajuntament i a les nostre butxaques.

Per a que es feu una idea del que açò representa, actualment l’Ajuntament de Beniarrés recapta en l’impost de l’IBI 80.896,13 €. Amb la nova revisió cadastral i el nou tipus impositiu l’Ajuntament de Beniarrés passarà a recaptar l’any 2010 130.269,66 € i l’any 2017 281.957,68 € sempre que es mantinga aquest percentatge. Amb el 0’40% proposat pels socialistes, l’any 2010 es recaptaria 80.150 € i l’any 2017 , 173.000 €. A més a més, aquestes xifres, caldrà sumar-li els terrenys inclosos en les àrees de repartiment, el polígon industrial, les noves construccions i tot lo construït en rústica.

Evidentment, aquest diners tenen que eixir de les butxaques del beniarresins i beniarresines. Crec que es mereixem una explicació per part de l’equip de govern muncipal de Beniarrés saber els motius de perquè s’ha aplicat el 0’65% i no el 0’4%?

2 comentaris:

Alfredo Charques ha dit...

T'he trobat a través d'AlicanteVivo. Si no t'importa, et pose en el meu blogroll.

A treballar!

Beniarres al dia ha dit...

Envia'm la teua adreça del blog i la posaré en meu Blog d'Amics.

Ànim i endavant

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...