BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimecres, 14 d’abril de 2010

Altra proposta per millorar l’economia de Beniarrés

El grup municipal socialista ha presentat aquest mateix matí aquesta instància que podeu llegir tot seguit, demanant que l’Ajuntament de Beniarrés sol·licite una ajuda a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per de contractar un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).

Aquest persona s’encarrega de buscar subvencions d’ocupació, aconsellar a la gent que vol muntar un negoci o empresa dient-los les ajudes existents i com fer-ho, informar a les empreses locals de les subvencions existents i ajudar-les a tramitar-les, promocionar activitats per tal de crear nous llocs de treball, i moltes altres activitats.

El grup municipal socialista considera que contractar un AODL per a Beniarrés es una forma de recuperar el teixit productiu, obrir noves portes, potenciar les activitats existents i crear nous llocs de treball, doncs aquests agents son persones formades i preparades per tal de portar endavant aquesta tasca.

Esperem que el PP considere la nostra proposta i sol·licite aquesta ajuda per contractar un AODL.

La instància diu el següent:

Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de BeniarrésEXPOSA:

Al DOCV nº 6.200 de data 5 de febrer de 2010, ha eixit la següent ordre:

“ORDRE de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Programa de Foment del Desenvolupament Local per a l’exercici 2010.[2010/1025]”

En ella s’oferta la possibilitat de contractar per part dels ajuntaments Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) persones formades i encarregades del desenvolupament local a través de diverses tasques com la promoció de l’activitat, prospecció de mercat i assessorament puntual de projectes d’empreses.

Entre les tasques dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local estan:

a) Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació, que servisquen per a identificar noves activitats econòmiques, així com detecció de nous jaciment d’ocupació.

b) Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d’activitat entre persones desocupades, promotors, emprenedors i institucions col·laboradores.

c) Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.

d) Suport a promotors de les empreses, una vegada constituïdes estes, acompanyant tècnicament a estos durant les primeres etapes de funcionament per mitjà de l’aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per a coadjuvar a la bona marxa de les empreses creades.

e) Accions de difusió i informació sobre els servicis i polítiques actives del SERVEF, assessorament i suport sobre els programes de subvencions en matèria de formació, inserció i ocupació.

f) Participació en jornades, fòrums, esdeveniments i intercanvi d’experiències en relació amb les polítiques d’ocupació.

g) Detecció de necessitats formatives o de qualsevol altra acció que contribuïsca a garantir la missió principal enunciada en l’article anterior.

h) Atendre les instruccions del SERVEF i omplir les dades que li siguen requerides en l’aplicació informàtica dissenyada a este efecte.

i)Establir relacions de coordinació amb el SERVEF i amb el Pacte Territorial d’Ocupació que poguera existir en el seu territori.

El grup municipal socialista considera que la contractació d’un AODL pot revitalitzar en aquests moments l’economia local, ajudar a crear nous projectes empresarials, buscar llocs de treball a les persones aturades, sol·licitar subvencions que revitalitzen l’economia de Beniarrés entre altres moltes activitats doncs aquesta gent està professionalment formada.

Donat que s’han celebrat diferents sessions plenàries des de la publicació al DOCV el passat 5 de febrer de 2010 d’aquesta ordre i que per part de l’equip de govern no se’ns ha informat si s’ha formalitzat o no la petició d’aquesta important ajuda.

Donat que existeix partida pressupostaria per a fer front a la part no subvencionada en l’ajuda.

Donat que encara es trobem dintre del termini per presentar la sol·licitud.SOL·LICITA:


1.- Que per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Beniarrés es sol·licite aquesta ajuda per tal de contractar un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...