BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 29 d’abril de 2010

No és or tot el que rellueix.

Ordenant papers per casa, m’ha caigut en les mans el darrer dossiers de decrets que l’Ajuntament de Beniarrés ens va facilitat per al ple ordinari celebrat el passat 30 de març de 2010.En en aquest dossiers, estan els decrets del 204 al 217 de 2009 i del 1 al 49 de l’any 2010. Fins a la data esmentada, no ens havien facilitat aquesta documentació.

Voldria centrar-me en el decret 217 de l’any 2009, que no es altre que el reconeixement de les factures que han quedat pendents de pagament a 31 de desembre de 2009. Es a dir, despeses realitzades al llarg de l’any 2009 i que arribat el darrer dia de l’any 2009, estan pendents de pagament.

La suma de les factures pendents de pagament, que es troben en aquest decret, puja a més de 180.000 €, es a dir, 30 milions de les antigues pessetes. A aquesta xifra cal sumar-li altres factures reconegudes al llarg de l’any 2009 en diferents decrets i que incrementen aquesta xifra a més de 200.000 €.

Les factures que es troben reconegudes en aquest decret van des de pagaments a proveïdors, pagaments de factures a l’empresa que subministra energia elèctrica als comptadors que té l’ajuntament, pagaments a la Diputació, a empreses subcontractades, a empreses que treballen per a l’ajuntament, l’ajuda que es dona a les filaes, a la seguretat social, molts diners a empreses que han fet obres per a l’ajuntament, diners d’actes fets en les Festes Patronals d’agost i molts altres conceptes, que sumant-los arriben a més de 180.000 €.

Aquestes factures deuen d’anar pagant-se al llarg dels següents mesos més les que va generant la gestió diaria del nou any, ja dintre de l’any 2010. Vist els pagaments fets a gener i febrer, a data 28 de febrer ( última informació facilitada) l’Ajuntament encara tenia més de 80.000 € en factures pendents de pagaments. Entre elles estan el pagament del llibre de festes de l’any 2009, aportacions a la Mancomunitat el Xarpolar, el tractament dels mosquits, a l’empresa que va fer el Centre de Divulgació Artístic-Musical , cartells, el curs de natació i altres, fins i tot, els actes pirotècnics realitzats els dies 15 i 16 d’agost i tres mensualitats a l’empresa que realitza la gimnàstica de manteniment per a les persones majors.

Com es pot apreciar, no és or tot el que rellueix. L’Ajuntament de Beniarrés deu molts diners a empreses i proveïdors, amb l’agreujament econòmic per aquestes empreses i per als seus treballadors. Moltes d’aquestes despeses no son necessàries en aquests temps de crisi, i el consistori beniarresí i el seu equip de govern, deurien prioritzar en que es gasten els diners de tots i sobretot, si consideren que s’ha de fer, almenys que paguen el més aviat possible. I no es fer alarmisme, com li agrada dir al PP, quan els dius les veritats, es la realitat, doncs alguna d’aquestes empreses ens han preguntat al grup municipal socialista, els motius pels quals no han cobrat si ja fa temps que han realitzat el treball.

Mentrestant, el polígon industrial segueix ple de males herbes, el turisme passa de llarg de Beniarrés, tenim més de 100 persones aturades a Beniarrés, cada vegada vivim menys gent a Beniarrés, no es creen nous projectes empresarials, tenim un servei de transport públic quasi inexistent, sense assistència domiciliaria que arribe als nostres malalts i tantes altres coses, això si diners per Festes si que hi ha, com ho demostren els més de 90.000 € gastats l’any passat en la partida de Festes i en la Fireta.

Cal ser realistes en temps difícils i prendre decisions que siguen beneficioses per al conjunt de la població i per al poble de Beniarrés, encara que no siguen tant populistes ni es pretenga traure-li un rèdit electoral.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...