BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimecres, 7 d’abril de 2010

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde – president ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari per al proper dia 12 d’abril, dilluns, a les 14:00 hores. Aquesta serà la setena sessió plenària que es celebra en aquest any 2010 i l’hora de la sessió, que voleu que vos diga, ja no em sorprèn res.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació, si és precedent, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 24 de març de 2010.

2.- Donar compte d’informe de Sindicatura de Compte de la fiscalització parcial de l’exercici de 2007.

3.- Aprovació de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació de l’obra “ Ampliació de centre de divulgació artística i musical”

4.- Acordar, si és el cas, la sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2010-2011.

5.- Si és el cas, acordar l’atorgament de llicències urbanístiques.

Aquest és l’ordre del dia. Abans de veure la documentació, es pot destacar el punt segon on es donarà compte de la fiscalització que va fer la Sindicatura de Comptes respecte a l’exercici econòmic de l’any 2007.

El punt tercer serà l’adjudicació de l’obra que el PP ha proposat per a incloure dintre del Pla E o Pla Zapatero de l’any 2010, que com sabre, consisteix en fer una nova planta en l’edifici que s’ha construït al costat del col·legi. Aquesta obra té un cost de 143.026 € i que a diferència del Pla Confiança o Pla Camps, l’ajuntament ingressarà en el seu compte corrent el 85 % del valor de l’obra només l’adjudique, per tant hi han diners per anar pagant les certificacions de l’obra.

I finalment el punt quart, que consisteix en demanar a la Generalitat les ajudes econòmiques per a la Guarderia Municipal.

Doncs bé, sols queda convidar-vos al ple, però vegent l’hora de la celebració, millor serà desitjar-vos bon profit.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...